József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

40 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2016-04-01"Az önök faja az igazsággal is meglehetősen hadilábon áll"A Julian Barnes történetkoncepció A világ története 10 és 1/2 fejezetben alapján.megtekintés
2015-03-01A kortárs francia irodalom topográfiai vázlatához"frankofón irodalom" vagy "francia nyelvű világ-irodalom" (Kiáltvány, 2007) A történelem fikcionalizálása - történelmi, életrajzi regény. A város és társadalma: a városi regény és a polár. Az Én írásai: önéletrajz és önfikciómegtekintés
2015-02-02A történelem hallgatA történelmi regény és egy tudomány felszámolódásának küszöbénmegtekintés
2014-11-01A történelmi regény létezési módjatanulmány a történelmi regény műfajárólmegtekintés
2014-11-01A historicitás három típusahistorizmus, történetiség a szlovák regénytörténetben (tanulmány-esszé)megtekintés
2014-11-01Múlt, test, metaforaDarvasi László történelmi regényei: A könnymutatványosok legendája és a Virágzabálók (tanulmány)megtekintés
2014-11-01Historiográfiai metafikció Közép-EurópábanVladimír Macura Az, aki lesz c. történelmi tetralógiájáról (tanulmány)megtekintés
2014-04-01Észt történelmi trilógiaSofi Oksanen regényei: Tisztogatás ; Mikor eltűntek a galambok ; Sztálin teheneimegtekintés
2013-01-01Rekonstrukció és parabolaSándor Iván: A futármegtekintés
2013-01-011914 - a "szokásos idő" jeleSándor Iván: Az éjszaka mélyén 1914.megtekintés
2013-01-01Kosáryné Réz Lola regénytetralógiája:kísérlet a női történelmi regény megteremtésére - az Asszonybeszéd előzményei és forrásaimegtekintés
2012-02-01Bezárt szoba, avagy a történelem női átsajátítása.Gulácsy Irén: Pax vobismegtekintés
2011-04-01Mohácstól a Benes-dekrétumokigTörténelemszemlélet és múltábrázolás a mai magyar és cseh prózában. (Esterházy, Darvasi, Háy János, Láng Zsolt, Márton László, Nádas, Parti Nagy, Rakovszky, Szilágyi István, Spiró György) (Milos Urban, Antonín Bajaja, Jáchim Topol, Jan Novák)megtekintés
2010-09-01Egy (még) névtelen műfajtípus jelenléte(Márton László, Schein Gábor és Vasagyi Mária regényírásáról)megtekintés
2009-06-01Romance-nézőpontból...Kemény Zsigmond történelmi regényeirőlmegtekintés
2009-05-01A gyengéd férfiak korán haltakA történelmi önreprezentáció feminista megújítása Kosáryné Réz Lola regénytetralógiájában: Asszonybeszéd, Perceg a szú, Vaskalitka, Por és hamu.megtekintés
2009-04-01Új és pszeudoNedjelko Fabrio és Márton László történelmi témájú regényeirőlmegtekintés
2009-03-01Mi a történelmi regény?tanulmánymegtekintés
2009-02-01Közlés és hatásKét történelmi regény a XX. század első feléből: Gulácsy Irén: Fekete vőlegények; Surányi Miklós: Egyedül vagyunkmegtekintés
2008-03-01Műfajváltozatok és -diskurzusok:a 19. századi történelmi regény (A mítosz, a románc és a regény háromszöge; Az eposz mint alapforma és a tőle való eltérés horizontja; A történelmi regény mint fogalmi mátrix)megtekintés
2005-03-01Megfordított időrendA történelmi regényről. 1862 Kemény Zsigmond: Zord időmegtekintés
2005-03-01Történelem és emlékezés a kortárs történelmi regénybenDarvasi László. A könnymutatványosok legendája; Márton László: Árnyas főutca, Testvériség stb.megtekintés
2004-11-01Regény és történelemA 19. századi történelmi regény lehetőségei a múlt reprezentációjábanmegtekintés
2003-03-01Fullasztó tér, hollóidőSzilágyi István: Hollóidőmegtekintés
1978-10-01A történelmi regényről Fehér TiborralA történelmi regényről beszélget Madácsy László Fehér Tibor íróval Aranykakas, Aquincumi lovas, Aranyváros hercege és Hajdúkaland c. regényei kapcsánmegtekintés
1978-10-01Álmok a magyar történelemrőlKrúdy Gyula történelmi témájú műveiről, Az utolsó várkisasszony c. antológia megjelenése kapcsánmegtekintés
Móricz Zsigmond Erdély-trilógiája...és a kortárs történelmi regénymegtekintés
Történelem, történetírás - tények vagy legendákA történetírás története a kezdetektől a posztmodern elméletekig.megtekintés
A történelmi regény a magyar irodalombana 19. században, a századfordulón, a "modern" történelmi regény (1920-as évek), marxista értelmezés, "láthatatlan regényelmélet" (Hamvas Béla), 45 után, 56 után, 60-as, 70-es, 80-as évek, a 90-es évek prózájának poétikai-műfajszerkezeti áttekintésemegtekintés
A mai Jókai-értésHáy János: Dzsigerdilen és Jókai Mór: Erdély aranykora c. regényéről. Történelmi regény a XX. század végén.megtekintés
Az árnyékkirály és a MohácsKrúdy Gyula történelmi regényeirőlmegtekintés
Falánkság és anarchiaKrúdy Gyula: Festett király c. regényemegtekintés
Ki volt Mária?Krúdy Gyula: Az első Habsburg c. regényérőlmegtekintés
Tragikus vértanúság-komikus árulás?Krúdy Gyula: A magyar jakobinusok c. regényemegtekintés
Két atya-kép közöttKrúdy Gyula: Kossuth fia c. művérőlmegtekintés
A történelmi regényrőlaz elbeszélő próza műfajai közt önálló típusként válik ki a történelmi regény (Walter Scott)megtekintés
Néhány gondolat Krúdy Gyula történelmi prózájáról, ...különös tekintettel a Királyregényekremegtekintés
Regények és történelmekTörténelmi regények a mai magyar irodalomban. Háy János: Xanadu; Bodor Ádám: Az érsek látogatása; Darvasi László: A könnymutatványosok legendája; Krasznahorkai László: Háború és háborúmegtekintés
Négy regény - egymás tükrébenKardos G. György: Avraham Bogatir hét napja (1968), Hová tűntek a katonák? (1971), A történet vége (1977), Jutalomjáték (1993)megtekintés
Archetipikus és modern hősök a magyar történelmi regénybenLétezik-e hagyományos értelemben vett történelmi regény a magyar irodalomban?megtekintés