József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

81 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2019-06-01"Írónő vagy nőíró?"A hatvanas évek Szabó Magda-regényeinek recepciójamegtekintés
2019-03-01Egy recepció változástörténeteBartis Attila műveinek román fogadtatásamegtekintés
2019-01-01"(...) amit írok, magam olvasom..."Az Ady-recepció legújabb fejezetemegtekintés
2017-10-01Az új, vérbeli női epikus születéseSzabó Magda első regényeinek recepciójamegtekintés
2017-09-01Hagyomány és fordulópontEsterházy recepciója a kelet-európai régióbanmegtekintés
2017-03-01Arany-recepció a kortárs költészetbenArany hatása a mai költészetremegtekintés
2017-03-01Légy, ha bírsz, te "világ-költő!"Arany János külföldi recepciója (német, angol, francia, orosz, román)megtekintés
2016-09-01Micimackó-projektumAlan Alexander Milne: Micimackó című regényének hazai befogadásvizsgálata: a mű hatása, értelmezése, szereplőinek kedvelése, stb. az olvasók körében.megtekintés
2015-06-01Polgár és irodalmaHatás, funkció és a szerző képe Márai Sándor Egy polgár vallomásai első kötetének recepciójábanmegtekintés
2015-03-01Itáliai és magyar horizontAz újabb olasz irodalom fogadtatásának kérdéseimegtekintés
2015-03-01Kassák Lajos Egy ember élete című önéletrajzának fogadtatása 1927-1928-banAz önéletrajz korabeli kritikai értékelése a domináns irodalomfelfogás, az író életútja, élményei, a mű őszintesége, stílusa alapján.megtekintés
2015-01-01Mélység és magasságKemény Zsigmond és Zord idő című regényének erdélyi recepciója a 20. század első felébenmegtekintés
2014-01-01Katona József Jeruzsálem pusztulása címűdrámájának befogadás-történetemegtekintés
2013-04-01Az Ottlik-recepció kezdeteIskola a határon, Hajnali háztetők.megtekintés
2012-12-01Kultusz és szakirodalomKrúdy fogadtatása.A köztudatban élő Krúdy-kép. A pályakezdéstől 1912-ig. 1912-19. Az első kultusz. 1920-1940. A nyomor és az elfeledettség évei. 1940-től máig. a második kultisz.1949-1956. Önkényuralmi közjáték. 1957-1971. Életműsorozat. Bibliográfia. 1971-től a második kultusz újraéledése vagy a harmadik kultusz kezdete.megtekintés
2012-05-01Megjegyzések és lábjegyzetek Kemény István egy...képzelt alteregójának első regényéről (Kibővített regényrészlet) Kemény István, recepció és hatástörténetmegtekintés
2012-04-01A nyúl vacka és a befogadói képzeletÖrkény István regényeirőlmegtekintés
2012-03-01A kritikai kiadás és az irodalomtörténet-írásA Kosztolányi-életmű kritikai kiadásamegtekintés
2012-03-01"Ha halálom után vihetem magammal,amit még festeni...szeretnék" , Egy-két gondolat az Ottlik-recepciórólmegtekintés
2012-02-01Katona József Ziska című drámájának befogadástörténeteKatona József művérőlmegtekintés
2012-01-01Montesquieu műveinek és gondolatainak fogadtatásaa 18. század végétől napjainkig Magyarországonmegtekintés
2011-11-01A Mikszáth-befogadás főbb irányairólHárom olvasási mód Mikszáth megértésére.megtekintés
2011-09-01"Az apostol" sorsaPetőfi művének recepciótörténete...megtekintés
2011-02-01Szilágyi Domokos nyelvszemlélete és a recepció...ambivalenciái; A fogalmazás kaptatóin (versolvasási gyakorlat)megtekintés
2010-07-01A kohéziórólHogyan áll össze egy műalkotás a megélésben.megtekintés
2010-07-01Mindenki szem (volt) a láncban?Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról.megtekintés
2010-05-01Tacitus és a régi magyar irodalomTacitus recepciója és a 16-17. századi magyarországi irodalom.megtekintés
2010-04-01Tandori Dezső műfordításai...a kései Rilke magyar recepciójábanmegtekintés
2010-02-01"Bizonyára magunk is ily kóborló emlékezet vagyunk ehelyt"Recepciótörténet, szövegváltozatok és elbeszélésszerkezeti dilemmák Szilágyi István Kő hull apadó kútba c. regényébenmegtekintés
2009-06-01"Mindig lesz benne felfedeznivaló"A Babits-recepcióról.megtekintés
2009-04-01Pound-recepciónk pikantériáiEzra Pound és a magyar irodalom. Cantók, A readingi fegyház balladája. Géfin László Fehérlófia c. kötete, Kovács András Ferenc: Lázbeszéd (Ezra Pound Velencében), trittico Poundano, Korpa Tamás. Ezra Pound-nak mondd meg kérlek, Bogdán László: Pound a ketrecben c. ciklusamegtekintés
2008-05-01ÖsszeomlásSzabó Dezső életművének fogadástörténete 1945-től a monográfiák megszületéséigmegtekintés
2007-05-01József Attila - az eszményi és a létezőKritikai eszrevételek a J.A. szövegkiadások, az életrajz kezelése, és a recepció bizonyos irányzataival szemben.megtekintés
2007-03-01Adás-vételZávada Pál, Nádas Péter, Kertész Imre szlovák recepciójamegtekintés
2007-03-01Szerb Antal regényeinek spanyol fogadtatásatanulmánymegtekintés
2007-02-01Ottlik-kvartettOttlik-kultusz és recepciómegtekintés
2007-01-01A Faludy-legendáriuma Faludy-recepció hiányamegtekintés
2007-01-01"Akasszanak fel, ha értem"A Marno-recepció főbb útjai és zsákutcáimegtekintés
2007-01-01"Méltó helyére sohase kerülhet a világba"Babits Mihály recepciótörténetébőlmegtekintés
2007-01-01"A siker: bűn"A Hajnóczy-recepció néhány kérdésemegtekintés
2007-01-01Az angol-amerikai modernség magyarországi...befogadásának főbb vonásai. Előtörténet. franciák ill. Baudelaire befogadása Ezra Pound és T.S.Eliot fogadtatása A "szépség-hűség" axióma bírálata és a bírálat bírálatamegtekintés
2006-07-01"Rajongj érte, vagy szidd le a sárga földig -jámbor embertársam - az nekem mindegy. Ady Új versek c. kötetének fogadtatásáról.megtekintés
2002-02-01A "trónfosztott" szerző. A Ragyogás recepciótörténeteRagyogás / rend. Stanley Kubrick, Stephen King regénye nyomán amerikai film, 1980. megtekintés
2001-02-01A Németh László-recepció története a "rendszerváltozás" utánNémeth Lászlómegtekintés
2000-02-01A Németh László-recepció történetének főbb kérdéseiNémeth Lászlóról, munkásságáról. Magyarság és Európa, Magyarok Romániában, Kisebbségben c. műveiről.megtekintés
1996-09-01A „befejezett" műalkotás - a befogadás illúziója és az olvasás retorikája közöttAz esztétikai tapasztalat nyelviségének kérdéséhezmegtekintés
1996-04-01A Lumiere-galaxis végevizuális kultúramegtekintés
1996-03-01A recepció örökségeA falu jegyzője a magyar kritikai hagyománybanmegtekintés
1994-01-01Szempontváltozások a Szabó Lőrinc-recepcióbanSzabó Lőrinc Te meg a világ c. kötetemegtekintés
1990-05-01A zavarbaejtett műbírálatNádas Péter drámáinak kritikai fogadtatása (1979-1989) Takarítás, Találkozás, Temetésmegtekintés
1986-07-01József Attila és a mai befogadói állapotJózsef Attila költészetének olvasói visszhangja az 1980-as években. megtekintés
A kortárs olvasás és az újraolvasás alakzatai a Tandori recepcióbanHetvenes, nyolcvanas, kilencvenes évekmegtekintés
Zónák és átlépőkA Stalker és különböző világnézetű befogadóimegtekintés
Homokszemcsék, köd és betűkA Wass Albert-recepció margójáramegtekintés
A Proust-recepció körülAz eltűnt idő nyomábanmegtekintés
A Tiszta szívvel recepciós pozíciójaJózsef Attila: Tiszta szívvelmegtekintés
Idegen kontextusbanA kortárs magyar irodalom szerb recepciójának utóbbi tíz éve. Konrád György szerb recepciója.megtekintés
A Faludy-legendáriumA Faludy-recepció (hiánya) regényes életrajz; az életrajz regénye: Pokolbeli víg napjaim, Pokolbeli napjaim után, A Pokol tornácán; a Faludy-recepciómegtekintés
A posztmodern korszak retorikai stratégiáiEsterházy pályakezdésének korabeli recepciójamegtekintés
A magyar irodalom német recepciójaa XIX. századtól Kertész Imréigmegtekintés
A magyar irodalom fogadtatása Olaszországban(1849, 1956, 2006...)megtekintés
Magyar irodalom Franciaországbanaz 1980-as évektőlmegtekintés
Esterházy Péter fogadtatása FranciaországbanKlisék és új megközelítésekmegtekintés
"Misterio magiar"Szerb Antal regényeinek spanyolországi sikeremegtekintés
A magyar irodalom román fordítása...és recepciója fordulópont: Bodor Ádám Sinistra-körzetének (1992) 2005-ös román megjelenése.megtekintés
A magyar irodalom fogadtatása Csehországbanaz 1890-es évektől...megtekintés
A kortárs magyar próza szlovák recepciójaZávada Pál, Kertész Imre, Nádas Pétermegtekintés
A "jövő" regényeAz Irgalom recepciója és új aspektusai a narratív megközelítés tükrébenmegtekintés
"Wass Albert kezében lesz feladata a tollnak"Bírálatok, méltatások a két világháború közöttmegtekintés
Shakespeare magyar szemmelA magyar irodalomtörténet-írás és Shakespeare. Részletesen tárgyalva, kritizálva Benedek Marcell 1958-as Shakespeare c. könyvét. (1959)megtekintés
Az emlékezés elevenségeKosztolányi és a mai irodalom.megtekintés
Kosztolányi és a halálKosztolányi fogadtatása Franciaországban. (elsősorban a Néro, a véres költő franciaországi sikertelenségéről.)megtekintés
Irodalom és politika....Ideológiai vonások a Kosztolányi-életmű befogadástörténetébenmegtekintés
(A) Hamlet alak/változásai az angol kritikábanShakespeare: Hamlet c. művemegtekintés
Egy vers különös utóéleteiMárai Sándor legjobb versei egzisztenciális mélypontban születtek. Ilyen az 1951 nyarán írt Halotti beszéd is, mely három alaprétegre: a diktatúrára, az emiatt bekövetkező emigrációra és a személyes szférára épül. Ennek megfelelően érkeztek a reakciók is...elemző sorok nem vagy alig láttak napvilágot, annál több a politikai, emigráns, az író személyének megítélése felőli értelmezés.megtekintés
A határt átlépő olvasóIskola a határon c. Ottlik-regény befogadásának vizsgálatamegtekintés
Csak egy ötödik evangélium?Bulgakov A Mester és Margaritá-jának orosz egyházi fogadtatásamegtekintés
Prelúdium az...Hesse Üveggyöngyjáték befogadásának vizsgálatáhozmegtekintés
Kik viszik át? Mit visznek át?Adalékok Nagy László Ki viszi át a Szerelmet c. versének recepciójáhozmegtekintés
Saramago az olvasók világában. Szakirodalmi recepció.Megértés és értelmezés. többféle olvasat, polifónia. Befogadáselmélet.megtekintés
"...Sem azé, aki fut..."Az Iskola a határon a hagyomány, a regénypoétika, a hipertextualitás és a recepció tükrébenmegtekintés