Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

82 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-12-00Számvetés 10 év utánTüskés Tibor recepciója
2019-06-01"Írónő vagy nőíró?"A hatvanas évek Szabó Magda-regényeinek recepciója
2019-03-01Egy recepció változástörténeteBartis Attila műveinek román fogadtatása
2019-01-01"(...) amit írok, magam olvasom..."Az Ady-recepció legújabb fejezete
2017-10-01Az új, vérbeli női epikus születéseSzabó Magda első regényeinek recepciója
2017-09-01Hagyomány és fordulópontEsterházy recepciója a kelet-európai régióban
2017-03-01Arany-recepció a kortárs költészetbenArany hatása a mai költészetre
2017-03-01Légy, ha bírsz, te "világ-költő!"Arany János külföldi recepciója (német, angol, francia, orosz, román)
2016-09-01Micimackó-projektumAlan Alexander Milne: Micimackó című regényének hazai befogadásvizsgálata: a mű hatása, értelmezése, szereplőinek kedvelése, stb. az olvasók körében.
2015-06-01Polgár és irodalmaHatás, funkció és a szerző képe Márai Sándor Egy polgár vallomásai első kötetének recepciójában
2015-03-01Itáliai és magyar horizontAz újabb olasz irodalom fogadtatásának kérdései
2015-03-01Kassák Lajos Egy ember élete című önéletrajzának fogadtatása 1927-1928-banAz önéletrajz korabeli kritikai értékelése a domináns irodalomfelfogás, az író életútja, élményei, a mű őszintesége, stílusa alapján.
2015-01-01Mélység és magasságKemény Zsigmond és Zord idő című regényének erdélyi recepciója a 20. század első felében
2014-01-01Katona József Jeruzsálem pusztulása címűdrámájának befogadás-története
2013-04-01Az Ottlik-recepció kezdeteIskola a határon, Hajnali háztetők.
2012-12-01Kultusz és szakirodalomKrúdy fogadtatása.A köztudatban élő Krúdy-kép. A pályakezdéstől 1912-ig. 1912-19. Az első kultusz. 1920-1940. A nyomor és az elfeledettség évei. 1940-től máig. a második kultisz.1949-1956. Önkényuralmi közjáték. 1957-1971. Életműsorozat. Bibliográfia. 1971-től a második kultusz újraéledése vagy a harmadik kultusz kezdete.
2012-05-01Megjegyzések és lábjegyzetek Kemény István egy...képzelt alteregójának első regényéről (Kibővített regényrészlet) Kemény István, recepció és hatástörténet
2012-04-01A nyúl vacka és a befogadói képzeletÖrkény István regényeiről
2012-03-01A kritikai kiadás és az irodalomtörténet-írásA Kosztolányi-életmű kritikai kiadása
2012-03-01"Ha halálom után vihetem magammal,amit még festeni...szeretnék" , Egy-két gondolat az Ottlik-recepcióról
2012-02-01Katona József Ziska című drámájának befogadástörténeteKatona József művéről
2012-01-01Montesquieu műveinek és gondolatainak fogadtatásaa 18. század végétől napjainkig Magyarországon
2011-11-01A Mikszáth-befogadás főbb irányairólHárom olvasási mód Mikszáth megértésére.
2011-09-01"Az apostol" sorsaPetőfi művének recepciótörténete...
2011-02-01Szilágyi Domokos nyelvszemlélete és a recepció...ambivalenciái; A fogalmazás kaptatóin (versolvasási gyakorlat)
2010-07-01A kohéziórólHogyan áll össze egy műalkotás a megélésben.
2010-07-01Mindenki szem (volt) a láncban?Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról.
2010-05-01Tacitus és a régi magyar irodalomTacitus recepciója és a 16-17. századi magyarországi irodalom.
2010-04-01Tandori Dezső műfordításai...a kései Rilke magyar recepciójában
2010-02-01"Bizonyára magunk is ily kóborló emlékezet vagyunk ehelyt"Recepciótörténet, szövegváltozatok és elbeszélésszerkezeti dilemmák Szilágyi István Kő hull apadó kútba c. regényében
2009-06-01"Mindig lesz benne felfedeznivaló"A Babits-recepcióról.
2009-04-01Pound-recepciónk pikantériáiEzra Pound és a magyar irodalom. Cantók, A readingi fegyház balladája. Géfin László Fehérlófia c. kötete, Kovács András Ferenc: Lázbeszéd (Ezra Pound Velencében), trittico Poundano, Korpa Tamás. Ezra Pound-nak mondd meg kérlek, Bogdán László: Pound a ketrecben c. ciklusa
2008-05-01ÖsszeomlásSzabó Dezső életművének fogadástörténete 1945-től a monográfiák megszületéséig
2007-05-01József Attila - az eszményi és a létezőKritikai eszrevételek a J.A. szövegkiadások, az életrajz kezelése, és a recepció bizonyos irányzataival szemben.
2007-03-01Adás-vételZávada Pál, Nádas Péter, Kertész Imre szlovák recepciója
2007-03-01Szerb Antal regényeinek spanyol fogadtatásatanulmány
2007-02-01Ottlik-kvartettOttlik-kultusz és recepció
2007-01-01A Faludy-legendáriuma Faludy-recepció hiánya
2007-01-01"Akasszanak fel, ha értem"A Marno-recepció főbb útjai és zsákutcái
2007-01-01"Méltó helyére sohase kerülhet a világba"Babits Mihály recepciótörténetéből
2007-01-01"A siker: bűn"A Hajnóczy-recepció néhány kérdése
2007-01-01Az angol-amerikai modernség magyarországi...befogadásának főbb vonásai. Előtörténet. franciák ill. Baudelaire befogadása Ezra Pound és T.S.Eliot fogadtatása A "szépség-hűség" axióma bírálata és a bírálat bírálata
2006-07-01"Rajongj érte, vagy szidd le a sárga földig -jámbor embertársam - az nekem mindegy. Ady Új versek c. kötetének fogadtatásáról.
2002-02-01A "trónfosztott" szerző. A Ragyogás recepciótörténeteRagyogás / rend. Stanley Kubrick, Stephen King regénye nyomán amerikai film, 1980.
2001-02-01A Németh László-recepció története a "rendszerváltozás" utánNémeth László
2000-02-01A Németh László-recepció történetének főbb kérdéseiNémeth Lászlóról, munkásságáról. Magyarság és Európa, Magyarok Romániában, Kisebbségben c. műveiről.
1996-09-01A „befejezett" műalkotás - a befogadás illúziója és az olvasás retorikája közöttAz esztétikai tapasztalat nyelviségének kérdéséhez
1996-04-01A Lumiere-galaxis végevizuális kultúra
1996-03-01A recepció örökségeA falu jegyzője a magyar kritikai hagyományban
1994-01-01Szempontváltozások a Szabó Lőrinc-recepcióbanSzabó Lőrinc Te meg a világ c. kötete
1990-05-01A zavarbaejtett műbírálatNádas Péter drámáinak kritikai fogadtatása (1979-1989) Takarítás, Találkozás, Temetés
1986-07-01József Attila és a mai befogadói állapotJózsef Attila költészetének olvasói visszhangja az 1980-as években.
A kortárs olvasás és az újraolvasás alakzatai a Tandori recepcióbanHetvenes, nyolcvanas, kilencvenes évek
Zónák és átlépőkA Stalker és különböző világnézetű befogadói
Homokszemcsék, köd és betűkA Wass Albert-recepció margójára
A Proust-recepció körülAz eltűnt idő nyomában
A Tiszta szívvel recepciós pozíciójaJózsef Attila: Tiszta szívvel
Idegen kontextusbanA kortárs magyar irodalom szerb recepciójának utóbbi tíz éve. Konrád György szerb recepciója.
A Faludy-legendáriumA Faludy-recepció (hiánya) regényes életrajz; az életrajz regénye: Pokolbeli víg napjaim, Pokolbeli napjaim után, A Pokol tornácán; a Faludy-recepció
A posztmodern korszak retorikai stratégiáiEsterházy pályakezdésének korabeli recepciója
A magyar irodalom német recepciójaa XIX. századtól Kertész Imréig
A magyar irodalom fogadtatása Olaszországban(1849, 1956, 2006...)
Magyar irodalom Franciaországbanaz 1980-as évektől
Esterházy Péter fogadtatása FranciaországbanKlisék és új megközelítések
"Misterio magiar"Szerb Antal regényeinek spanyolországi sikere
A magyar irodalom román fordítása...és recepciója fordulópont: Bodor Ádám Sinistra-körzetének (1992) 2005-ös román megjelenése.
A magyar irodalom fogadtatása Csehországbanaz 1890-es évektől...
A kortárs magyar próza szlovák recepciójaZávada Pál, Kertész Imre, Nádas Péter
A "jövő" regényeAz Irgalom recepciója és új aspektusai a narratív megközelítés tükrében
"Wass Albert kezében lesz feladata a tollnak"Bírálatok, méltatások a két világháború között
Shakespeare magyar szemmelA magyar irodalomtörténet-írás és Shakespeare. Részletesen tárgyalva, kritizálva Benedek Marcell 1958-as Shakespeare c. könyvét. (1959)
Az emlékezés elevenségeKosztolányi és a mai irodalom.
Kosztolányi és a halálKosztolányi fogadtatása Franciaországban. (elsősorban a Néro, a véres költő franciaországi sikertelenségéről.)
Irodalom és politika....Ideológiai vonások a Kosztolányi-életmű befogadástörténetében
(A) Hamlet alak/változásai az angol kritikábanShakespeare: Hamlet c. műve
Egy vers különös utóéleteiMárai Sándor legjobb versei egzisztenciális mélypontban születtek. Ilyen az 1951 nyarán írt Halotti beszéd is, mely három alaprétegre: a diktatúrára, az emiatt bekövetkező emigrációra és a személyes szférára épül. Ennek megfelelően érkeztek a reakciók is...elemző sorok nem vagy alig láttak napvilágot, annál több a politikai, emigráns, az író személyének megítélése felőli értelmezés.
A határt átlépő olvasóIskola a határon c. Ottlik-regény befogadásának vizsgálata
Csak egy ötödik evangélium?Bulgakov A Mester és Margaritá-jának orosz egyházi fogadtatása
Prelúdium az...Hesse Üveggyöngyjáték befogadásának vizsgálatához
Kik viszik át? Mit visznek át?Adalékok Nagy László Ki viszi át a Szerelmet c. versének recepciójához
Saramago az olvasók világában. Szakirodalmi recepció.Megértés és értelmezés. többféle olvasat, polifónia. Befogadáselmélet.
"...Sem azé, aki fut..."Az Iskola a határon a hagyomány, a regénypoétika, a hipertextualitás és a recepció tükrében