József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

65 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-12-01Nyelvi elemzés a krimiben és a krimin túlInterjú Petykó Márton nyelvésszelmegtekintés
2020-03-01Idiómák és idiotizmusokA spektrális öröklés gondolata Thienemann Tivadar kései nyelvfejtésébenmegtekintés
2020-03-00Nyelvkritika és lírai hagyomány Borbély SzilárdnálBorbély Szilárd költészetérőlmegtekintés
2020-01-01Kölcsey Ferenc nyelvtudományi munkáirólKölcsey, a filológusmegtekintés
2018-11-01A költészet halálaiA nyelv önábrázolásának két példája Borbély Szilárdnálmegtekintés
2018-07-01"A részecskestruktúra adja az élénkpiros színt"A természettudományra jellemző nyelvhasználat és szemléletmód nyomai kortárs verseskötetekbenmegtekintés
2017-11-01Gondolkodás, emlékezet és nyelv a modern irodalombanGondolkodás, emlékezet és nyelv a modern irodalombanmegtekintés
2017-09-01Irodalom és nyelvi tudat a magyar modernségbenIrodalom és nyelvi tudat a magyar modernségbenmegtekintés
2017-03-01Archaikus elemek Arany János költői nyelvébenTanulmány Arany költői nyelvérőlmegtekintés
2016-07-01Traumatizált grammatika Borbély SzilárdnálBorbély Szilárd: A Testhez című verseskötetérőlmegtekintés
2016-04-01Versnyelvi virtuozitásKovács András Ferenc költészetének és az Adventi fagyban angyalok című kötetének néhány poétikai sajátosságárólmegtekintés
2016-03-01A nyelvteremtő Bella IstvánBella István költészetérőlmegtekintés
2016-02-01Karinthy Frigyes és a nyelv háborújaKarinthy Frigyes: Krisztus és Barabbás című kötetéről, annak írásairól.megtekintés
2016-01-01Az élőszó imitálása Szép Ernő regényeibenTanulmány Szép Ernő regényeinek nyelvhasználatárólmegtekintés
2015-01-01Egyszólamúság vagy együtthangzás?Útban a többnyelvűség felé. Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött című regényének szövegalkotásának, nyelvezetének, nyelvi rétegeinek vizsgálata; párhuzamba állítva Gustave Flaubert: Bovarynéjával.megtekintés
2013-11-01BudapestizmusokA pesti nyelvmegtekintés
2013-06-01Nyelvi próbatételekA kísérlet etikája Kosztolányinál. (Esti Kornél)megtekintés
2013-04-01A "belső szó" adomány és tanúsága közöttGadamer nyelvszemléletének nyomainmegtekintés
2013-04-01Bébé, te csecsemőGyermeknyelviség és nyelvszemlélet Ottlik Budájábanmegtekintés
2012-10-01Az elégtelen, ám elengedhetetlennyelv: Descartes, Spinoza, Leibnizmegtekintés
2012-09-01Folytassa, kérem! A folytathatatlantHogyan olvashatjuk újra Weörös Sándor elfeledett költeményeit kortárs korpuszaink?megtekintés
2012-06-01Gertrudis színre lépA Bánk bán többnyelvűsége.megtekintés
2012-05-01A látás logikájaAvagy a szem esze és szívemegtekintés
2012-05-01Az erőszak reprezentációja Krasznahorkai LászlóMax Neumann Állatvanbent című kötetébenmegtekintés
2012-03-01Nyelv és közösség, irodalom és identitásKosztolányi Dezső identitásfelfogása kapcsán. (Lidérc, Szürke glória)megtekintés
2012-02-01Nyelvi robbanásveszélyNyelvi bravúrok a magyar irodalombanmegtekintés
2012-01-01Csoóri Sándor és Esterházy Péter nyelvszemléletérőlKét nyelvszemlélet, két azonosságmodell. "Mindegyik szóban ott vagyok én."(Cs.S.) "hűséggel nem az országomnak, nem a hazámnak tartozom, nem az osztályomnak, ha van, nem a családomnak, van, hanem egyes-egyedül a nyelvnek tartozom, a magyar nyelvnek."(E.P.)megtekintés
2011-04-01Babonák és hiedelmek a nyelvhasználatbanEsszé a nyelvhasználatban előforduló babonákrólmegtekintés
2011-03-01Varázslat és rendszer- Kosztolányi Dezső és József Attila nyelvszemléletérőlmegtekintés
2011-02-01Szilágyi Domokos nyelvszemlélete...és a recepció ambivalenciáimegtekintés
2011-02-01Alany, szubjektumNyelvtani alany; Szépirodalmi alany; Közvetlen alany - szubjektum megfelelés; Mondattani alany - lírai beszélő szubjektum; Önmegszólítás; Szubjektivizáció; Személytelenítés; Alanykiterjesztés; Alanyvegyülés; Alany és szubjektum: összefoglalásmegtekintés
2011-02-01Szilágyi Domokos nyelvszemlélete és a recepció...ambivalenciái; A fogalmazás kaptatóin (versolvasási gyakorlat)megtekintés
2010-08-01Kulcsok a Karneválhoz II.Hamvas Béla: Karnevál c. regényérőlmegtekintés
2010-07-01Sütő András és a "a létében szorongó nyelv""Nyelvéből kiesve: létének céljából is kiesik az ember"megtekintés
2009-11-01Nyelv-diszkurzivitás-művészet......Weöres Psychéjében.megtekintés
2009-02-01Szemünkbe előrenyomuló nádasokNyelviség, arhaikum, tér-idő fogalmak Serfőző Simon költészetébenmegtekintés
2009-01-01Az olvasás medialitásának összefüggései...Kosztolányi irodalomszemléletében.megtekintés
2007-12-01A közhely színeváltozásaParti Nagy Lajos prózájárólmegtekintés
2007-04-01Nyelvi képekSütő András. Egy lócsiszár virágvasárnapja c. drámájábanmegtekintés
2007-04-01Új szavakat eprészve - nyelvünk erdőzúgásáigSütő András: Anyám könnyű álmot ígér c. műve az általános iskola felső tagozatos készségfejlesztő óráin.megtekintés
2006-09-01A "Bánk bán" nyelvérőlArchaizál-e Katona?megtekintés
2005-05-01Nyelv, tudományok, nemzetVázlat a felvilágosodás egyik sajátosságárólmegtekintés
2005-05-01Pillanat és távlatA móriczi és Németh László-i szövegalkotás interferenciáimegtekintés
2005-03-01Móricz Zsigmond Rokonok c. regényéneknyelvi sajátosságaimegtekintés
2003-04-01Hol "lakott"a funtineli boszorkány?Wass Albert: Kunyhó a Komárnyikon c. regényének nyelvi világa (tájszavak)megtekintés
2002-10-01"...És hát játszik az ember!Nonszensz játékok és gyermeki neologizmusok Lázár Ervin nyelvi játékaiban.megtekintés
1996-01-01A nyelv fennköltségének megvonása...Esterházy Péter prózájában. A nyelvileg kifejtett vagy bennfoglalt informalitás irodalmisága.megtekintés
1994-08-01Kosztolányi nyelvszemléleteKosztolányi Dezső: Nyelv és lélekmegtekintés
1993-11-01Nyelv-iskolaNyelvteremtés Esterházy Péter prózájábanmegtekintés
A cigány mese jellemzői...egy gyermeknyelvi narratívábanmegtekintés
Kosztolányi, Hollós István és a...nyelv pszichoanalitikus felfogásamegtekintés
"Istennőm, végzetem, mindenem, magyar nyelv!"A magyar nyelv kultikus megközelítései.megtekintés
A nyelvi és irodalmi ízlésvita nagy, nyilvános szakasza1813 Mondolatmegtekintés
"Erős várunk, a nyelv"Kosztolányi az anyanyelvrőlmegtekintés
Kosztolányi gondolatai a nyelvrőlK.D. 1905-1936 között 60 lapban publikált különböző műfajú írásokat, melyek témája sokszor a nyelv volt.megtekintés
Dante költői szándékaAzIsteni színjáték nyelvi rétegei.megtekintés
A költői film; A forgatókönyv mint..."másik struktúra felétörekvő struktúra" és egyéb filmes írásokmegtekintés
Nyelvi és nem nyelvi jelzések szerepe az Ida regénye...című mű egyik kulcsjelenetébenmegtekintés
A nyelv szenvedélyes búváraGárdonyi nyelvi, stilisztikai jelentősége.megtekintés
"anythongue athall" - avagy bármély nyalwen:a nyelvi identitás meta-tematizációja a Finnegans Wake-ben uez a tanulmány angol nyelven is the Methathematisation of Language Identity in Finnegan Wakemegtekintés
"impulsory irelitz":James Joyce, a Berlitz Nyelviskola és az angol újratanulása ugyanez a tanulmány angol nyelven is: James Joyce, the Berlitz School and the unlearning of the English Languagemegtekintés
Apokalipszis, nyelv, történelemApokaliptikus vízió a posztmodern magyar irodalomban; A nyelv önleleplezése; A végről való beszéd (Baudrillard); A történelmi tapasztalatmegtekintés
Kollokvialitás és pátoszVörösmarty: A vén cigány c. versének nyelvi rétegeimegtekintés
Ki beszél(t) itt latinul?A latinitás és a latin nyelv szerepe a XIX. századi magyar életben és elbeszélő irodalomban. Jókai Mór: Eppur si muove, És mégis mozog a föld (1872). Jókai és a nyelvi többszólamúság. Mikszáth Kálmán az élőbeszéd illúziójának megteremtésére használt latin szavakat, kifejezéseket. (Új Zrínyiász)megtekintés
Kétnyelvűség a huszadik századi irodalombanHárom olyan író munkásságáról, akik nem első nyelvükön írták műveik nagy részét. Legfőképpen Samuel Beckettről, érintőlegesen Joseph Conradról és Vladimir Nabokovról.megtekintés