József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

46 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-11-00Bioautomaták?Az állat a modern magyar költészetbenmegtekintés
2020-04-00Modernitástapasztalatok a Solus erisbenAmbrus Zoltán Solus eris című regényének elemzése a modernitás felőlmegtekintés
2020-02-01Honnan és hová?Arany János és a modernitásmegtekintés
2019-07-01Ady különösségeRomantika, modernség, szimbolizmus a pálya első szakaszábanmegtekintés
2019-04-01A cenzúra rendje a magyar irodalmi modernségbenCenzúra a magyar irodalmi modernségbenmegtekintés
2017-09-01Irodalom és nyelvi tudat a magyar modernségbenIrodalom és nyelvi tudat a magyar modernségbenmegtekintés
2014-02-01A hagyományörző modernség születése"...egy új szakszó, a 'hagyományőrző modernség' bevezetésére teszek javaslatot." (ami nem más, mint) "az 'újklasszicizmus' terminus két lépésben továbbfejlesztett változata" Az 1920-as évek második felétől a Nyugat második nemzedéke elfordul az esztétizmustól és dekadenciától: "Vissza a tradícióhoz!"megtekintés
2013-08-01Az irodalmi díjak és a folyton változó irodalmi valóságA mai orosz próza.megtekintés
2012-12-01A hagyomány újraíródása a modernség korszakküszöbénAdy Endre: Góg és Magóg fia vagyok én...megtekintés
2012-12-01A posztmodern obszcén tárgyaSlavoj Zizekmegtekintés
2011-11-01Bizarr festmény, mesebánya és a fotográfia-féle rideg igazságMikszáth Kálmán és a fénykép. Mikszáth Kálmán: A fotográfiák regénye.megtekintés
2011-06-01Párhuzamok és ellenpontok Liszt Ferenc ésArany János pályafordulóján: a modernség kezdetei az 1850-es évek zenéjében és lírájábanmegtekintés
2011-01-01A "kifordult tény": egy modernitásalakzat geneziséhezKosztolányi, Cholnoky Viktor és A Hétmegtekintés
2010-12-01Baka István költészetének késő modern vonásaiA Baka-poétika késő modern horizontban való olvashatóságáról.megtekintés
2009-08-01A modernitás kibontakozása és töréseiA magyar kultúra mélyszerkezetének átalakulása a 20.század első felében; "irodalmi szövegekből és folyamatokból elvont,de a kontextusra figyelő habitus- és gondolkodástörténetként fogható föl."megtekintés
2009-04-01Modernitás és legitimitás, törvényerő és "rendkívüli állapot ...a költészetbenmegtekintés
2009-02-01Budapest - Bécs - BerlinA Nyugat és a közép-európai modernségmegtekintés
2008-09-01"A híd túl messze volt"Babits és a konzervativizmus kapcsolata 1917-39 (Nyugat - Napkelet)megtekintés
2008-04-01A Nyugat modernségelegendák és ellenlegendák (tanulmány)megtekintés
2008-04-01A modernitás médiuma100 éves a Nyugat (Nyugat-konferencia, 2008.10.09.)megtekintés
2008-03-01Hagyományos és modern különös randevúja...Kovács András Ferenc gyermeklírájábanmegtekintés
2008-02-01Nyugat vagy Napkelet?Modernizmus és konzervatizmus a közép-európai irodalmakbanmegtekintés
2008-01-01Az irodalmi modernizáció pillanatfelvétele...a Nyugat megindulásakormegtekintés
2007-11-01Az eltűnés mestereAntonioni és a modernitásmegtekintés
2007-01-01Az angol-amerikai modernség magyarországi...befogadásának főbb vonásai. Előtörténet. franciák ill. Baudelaire befogadása Ezra Pound és T.S.Eliot fogadtatása A "szépség-hűség" axióma bírálata és a bírálat bírálatamegtekintés
2006-07-01"Mégis új..."A romantikus költészet modern retorikája Ady lírájábanmegtekintés
2001-04-01A semmi eltűnése (I.)Modern és posztmodern művészet. Eco és Deleuze. A Semmi fogalma.megtekintés
2000-05-01Ciklusépítkezés a modern költészetbenmodern költészetmegtekintés
1987-01-01Modern és posztmodernEllentmondás vagy összhang ?megtekintés
Modern és posztmodernmegtekintés
Hogyan lesz a..megtekintés
A modern költészet kezdetei: TémavázlatÉrettségi, felvételi előkészítő. Vázlat. Említendő költők: Robert Browning (1819-1892), Walt Whitman (1819-1892), Stephane Mallarmé (1842-1898), Paul Valéry (1871-1945) William Butler Yeats (1865-1939), Rainer Maria Rilke (1875-1926), Kelet-Európa: Mihaik eminescu (1850-1889), Cyprian Norwid (1821-83)megtekintés
A modernizmus stílusai és formái 1.Metonimikus minimalizmus: A Bresson-formamegtekintés
A modernizmus stílusai és formái 2.Analitikus minimalizmus: az Antonioni-forma Antonioni és követői: ornamentális kontinuitás Jancsó Miklós, Theo Angelopulosz, minimalista folyamatos stílus: Wim Wenders, Chantal Ackermanmegtekintés
A modernizmus stílusai és formái 3.Expresszív minimalizmus Ingmar Bergmanmegtekintés
Mann második korszakaA modern tendenciák áttörése. Hagyomány és modernség realista szintézise. A varázshegy.megtekintés
Mann harmadik korszakaModern összefoglalás. Mario és a varázsló. József és testvérei. Lotte Weimarban. Doktor Faustus Dekadencia és modernség.megtekintés
A lélektani ábrázolástól a lényegigÚj lélektaniság a magyar prózairodalomban: Kosztolányi elbeszéléseitől (Sakk-matt, A kövér bíró, Április bolondja; fordulópont: Lidérc (1911))a regényekig: Néró-tól az Édes Anná-ig.megtekintés
Irónia és ünnepélyességIrónia és "epikai modernség" Márai Sándor Egy polgár vallomásai és Kosztolányi Dezső: Esti Kornél c. regényeiben. (Műfaji kérdések: vallomás, útirajz, életrajz?)megtekintés
Baudelaire-problémák és a magyar lírai modernség...néhány kérdésemegtekintés
Babits-líra viszonya a...modernséghezmegtekintés
Anekdota és modernségKrúdy Gyula: Boldogult ifjúkoromban c. regénye és Kosztolányi Dezső: Esti Kornél c. műve.megtekintés
Boldogult úrfikoromban avagy az anekdotikus elbeszélés modernségeA Krúdy Gyulára jellemző anekdotizmus legjellegzetesebb példájamegtekintés
"Igazat?!...Mi az?!..." - Az enciklopédia, a sajtó és az archívumKarinthy Frigyes modernségkritikájának vizsgálata a Ki kérdezett...? című kötetének menténmegtekintés
Az önértelmező költői szöveg és az ars poetica problémája a modernségbenArs poetica a modernségbenmegtekintés
A költemény, amint értelmezi önmagát?Wallace Stevens: Of Modern Poetrymegtekintés