Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

87 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-11-00Bioautomaták?Az állat a modern magyar költészetben
2015-10-01A bor szentsége és a szentségek boraMagyar motívum Heinrich Böll műveiben
2010-06-01Változó és változatlan tényezők......a magyar színház szerkezetében és társadalmi szerepében 1989 után. (Tanulmány)
2008-05-01Halálig szívverésbenSzécsi Margit költészete
2005-10-01Elmegy a busz: KAFF 2005Kecskeméti KAFF: magyar animációs filmszemle.
2005-08-01"De ő szent palástja szárnyát ránk takarta..."A nemzeti identitástudat bibliai háttere a XIX. sz-i lengyel és magyar költeményekben
2004-02-01A magyar dokumentumfilm a rendszerváltása -a magyar dokumentumfilm a rendszerváltás után
2004-01-01A gyerek szemmagasságában. Csukás Istvánal a gyermekirodalomszerepéről Dukay Nagy Ádám beszélget
2004-01-01"Géza malac" és a tündér - szubjektív jegyzetek...a magyar gyermekirodalomról
2004-01-01Filológiai morzsák a magyar gyermekirodalom történetébőlmagyar gyermekirodalom történetéből
2003-05-01A hatvanas, hetvenes évek magyar prózájáról. TémavázlatÉrettségi-felvételi előkészítő.Vázlat Ottlik Géza, Örkény István.
2003-03-01A virágénekekrőlA virágénekek - azaz a metaforikus nyelvezetű szerelmi dalok - XVI. századtól nyomon követhető vonulatáról egészen a népdalokig. Közös jellemzőjük: rejtett értelmű, erotikus tartalmú képek.
2003-01-01Költők a XIX.sz. második felében.Témavázlat.
2002-11-01Felvilágosodás Magyarországon. Témavázlat.ld. "Érettségi és felvételi előkészítő" Vázlat.
2002-02-01A magyar esszé születésének kérdéséhez
2000-12-01Szétszálazás és összerakás "Lírai demokrácia" a 90-es évek....magyar költészetében. Kemény István, Szijj Ferenc : Kéregtorony, Háy János, Térey János, Schein Gábor, Tóth Krisztina, Borbély Szilárd, Karafiáth Orsolya (Lotte Lenya titkos élete), Varró Dániel (Bögre azúr, 1999)
2000-12-01"...tamen usque recurret" Hangsúlyváltás a magyar prózában..1992 és 1999 között. 1992 : Bodor Ádám (Sinistra)) körzet), Garaczi László ( Nincs alvás!), Márton László (Átkelés az üvegen) Az érsek látogatása (1999)/ Bodor Ádám, A mi utcánk (1995), Nóra jön (2000)/ Tar Sándor, Családáradás (1995)/ Mészöly Miklós, Jadviga párnája (1997) / Závada Pál, A Borgognoni-féle szomorúság (1994), A Kleofás-képregény (1995)/ Darvasi László, Háború és háború (1999)/ Krasznahorkai László, Dzsigerdilen (1996) / Háy János, Jacob Wunschwitz igaz története (1997) / Márton László
2000-12-01Teríték : Kortárs magyar dráma és színházA 90-es évek magyar drámái Hamvai Kornél (Hóhérok hava, Körvadászat, Márton partjelző fázik) Egressy Zoltán (Portugál; Sóska, sült krumpli), Kárpáti Péter (Világvevő (1999) kötet : Fogolyszöktetés v. Szingapúr, végállomás; Világvevő v. Méhednek gyümölcse; Halhatatlan háború; Akárki; Országalma + Tótferi), Tasnádi István (Közellenség; Don Quijote repríz, Nexxt), Garaczi László (Az olyanok, mint te (2000) kötet: Csodálatos vadállatok, Fesd feketére!, Prédales), Filó Vera (Tulipándoktor, Kereső, Rob és Tot pont nevet egyet) A 90-es évek magyar színháza.(Ascher Tamás, Valló Péter, Zsámbéki Gábor, Székely Gábor, Ruszt József, Jeles András, Zsótér Gábor, Novák Eszter, Mohácsi János, Schilling Árpád, Telihay Péter, Alföldi Róbert, Szász János rendezései)
2000-05-01Magyar nőírók (Nemzet és irodalom)
2000-05-01Ciklusépítkezés a modern költészetbenmodern költészet
2000-02-01A líra az ezredfordulón - poétikaelméleti szemszögből
2000-02-01Az öntudat rehabilitálása ( A 90-es évek magyar költészetérő
1999-12-01A szövegek ártatlansága. A nemzeti kánon és a....modernség...
1999-12-01"Egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten"Vallásos alapélmények a klasszikus erdélyi lírában (Áprily Lajos, Reményik Sándor, Tompa László), és (Dsida Jenőn át) az újabb mai költészetben
1999-04-01Töredékek a kortárs magyar líra..Irányzati struktúrák, lehetséges kánonok, főbb alkotók és kiadványok. Garaczi, Kukorelly, Kovács András Ferenc
1999-01-01Magyar dráma - 90-es évek
1998-12-01A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség-
1998-08-01A stílus - az íróA drámai művek stílusáról. A dráma, mint műnem. XX.századi magyar dráma.
1998-03-01A magyar verstan szemléleti...Mi a vers?, magyar vers, versláb, szimultánverselés, szabad vers.
1997-08-01Az elmélet (ön)kritikájaA hermeneutika és a dekonstrukció (lehetséges) magyar nyelvjárásai
1997-07-01A reprezentáció játékai
1997-05-01Az amerikai...
1997-01-01A jezsuita meditáció...irodalom a XVI-XVII. században
1997-01-01Irodalomtörténészek a bábeli..A régi magyar vers repertóriumáról (számítógépes adatbázis)
1996-11-01Az 1956-os forradalom és szabadságharc népköltészete-
1996-09-01Játékszíni költőmesterségA 90-es évek magyar drámáiról (Garaczi, Parti, Kárpáti P. stb.)
1996-06-01Bábvilág Magyarországon
1996-05-01Másszínház Magyarországon 3.r.
1996-04-01Másszínház Magyarországon 2.
1996-04-01XX. sz-i íróink személyi bibliográfiái/Botka Fíróink személyi bibliográfiái
1996-03-01Másszínház Magyarországon 1.r.
1996-03-01Másszínház Magyarországon 1945-89.
1995-10-01Irodalmunk a középkorbanKözépkori műveltségünk korai szakasza kb.1000-1200ig
1995-06-01Alighanem
1995-05-01Tendenciák a mai osztrák prózábankitekintéssel a magyar prózairodalomra: kis történelmi emlékeztető; újrakezdés; az 50-es, 60-as évek prózája, (poszt)modern próza; a posztmodern irodalom szakaszai, idézet (Esterházy, Handke)
1994-02-01Kortárs magyar irodalom II. : Próza és drámaKortárs próza, drámairod. Nemzedékek.
1994-01-01Kortárs magyar irodalom I.: LíraKortárs líra. Nemzedékek.
1991-12-01A lélektan, a fantasztikum és a regény igazságaBabits Mihály: A gólyakalifa; (ld. o) Harsányi Kálmán: A kristálynézők Századeleji új lélektani irányzatok, ezek hatása a magyar irodalomra. Előzmények : Kemény Zsigmond, Petelei István balladisztikus novellái; modern elbeszélés fordulópontja: Cholnoky Viktor, az új lélektani novella megfogalmazása : Csáth Géza : Anyagyilkosság, Kosztolányi novellái, pl.Lidérc. A lélektani novellától a modern magyar lélektani regényig. Babits Mihály :A gólyakalifa(1913) és Harsányi Kálmán : A kristálynézők(1914) c. regénye
1988-03-01Az óriástöktől a PrézliigTársadalmi szatíra Magyarország, 1945 után. Uborkafa / Urbán Ernő, Oriástök, Kolorádóbogár / Rákosy Gergely, Eufémia / Czakó Gábor, Túrógombóc / Csurka István, A tanú / Bacsó Péter
1987-12-01A"magyar abszurd"a 60-as évekbenAbszurd dráma, magyar irodalom 1960-as évek. Az ablakmosó, Bunker / Mészöly Miklós Tóték, Macskajáték, Pisti a vérzivatarban /Örkény István Görgey Gábor, Gyurkovics Tibor, Eörsi István művei
1986-01-01Mindennapi élet, erkölcs, művészetKísérlet a 19.század második fele magyar irodalmának egységes szempontú vizsgálatára
1984-02-01A magyar ütemhangsúlyos verselésElemzés -
A betű poétája /Kner Imréről/Nyomdászat, Magyarország
A német és magyar aktivizmus
A bizonytalanság szabadsága
Az apokalipszis víziója és a posztmodern magyar prózaA posztmodern magyar prózáról
"Haza nélkül nincs nevetek"A magyar reformkor és az olasz risorgimento nemzeti liberalizmusának eszmei rokonsága
"Három verébnek hat szöme..."Az ősköltészet-törmelékhegy megbolygatása
A misztika stíluselemei a régi magyar irodalombanA misztika stíluselemei a régi magyar költői nyelvben. XVI,XVII,XVII.sz.
Békét hagyni a "pupos szóknak" Kopcsányi Márton prózája
Drámaforma és nyilvánosságA magyar dráma alakulása Örkény Istvántól Nádas Péterig
Magyar haláltáncokA magyar haláltáncok a Példák könyvétől (1510) a XVI.sz (Heltai G., Pesti G.) a XVII-XVIII.sz. át Vörösmartyig : Mint a földmívelő (epigramma) Madách Tragédiájának londoni színéig és Arany J.:A hídavatás c. balladájáig.
A börtön-labirintus foglyaiFaludy György költészetében Recsk és az 50-esévek. Füveskert antológia /Vác, 1954.,1956./ Három füveskerti: Kecskési Tollas Tibor, Tóth Bálint, Szathmáry György Béri Géza, Gérecz Attila, Kárpáti Kamill: Relief egy fegyházról
A regény..Irányok..A regény változóban ? 5-49. Irányok.Egy lehetséges regénytipológia körvonalai 95-102 Regénytípusok a hetvenes években. ..és a következő évtized.(Kitekintés a 80-as évekre.)
A magyar reformáció..A magyar reformáció irodalma.XVI.sz. (Szkárosi Horvát, Sztárai, Tinódi Lantos, Bornemissza P., Dávid F.,Heltai G.)
A magyar irod..A magyar irodalom reneszánsz korszaka XV-XVII.sz reneszánsz - humanizmus - reformáció
Nemzeti romantikánk..Tanulmányok a felvilágosodás és a reformkor magyar irodalmából.
Korszerű költ.a felvilágosodás..Tanulmányok a felvilágosodás és a reformkor magyar irodalmából.
Tündérbohózattól a..Tanulmányok a felvilágosodás és a reformkor magyar irodalmából.
A modern magyar..Tanulmányok a felvilágasodás és a reformkor magyar irodalmából. A modern magyar széppróza -stílus első évtizede 1838-1848.
Az emberiség mérlegénA magyar politikusokhoz / Petőfi Sándor verselemzés
Az orientalizmus a magyar romantikábanFordítások.Novella, gegény, dráma.Tudományos érdeklődés, keleti utazások. Csokonai 125-9. Vörösmarty /Szilágyi és Hajmási, Ezeregyéjsza- ka ford., Tündérvölgy, Délsziget, A rom, Magyarvár, Csongor és Tünde/ 130-3. Vajda Péter
A magyar gyermekvers fél évszázados jelenkora-
A regény metamorfózisa századunk első felében.+ Tipológiai kérdések, poétikai-narrataológiai modellek 21-32.p.
Felvilágosodás és klasszicizmus a magyar irodalomban...az irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek
A magyar próza (regény) a XIX. sz-ban: középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételizőknek.
A líra modernizációja a XIX.sz. második felében: középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételizőknek. A lélek felszabadításának folyamata, a transzcendes térhódítása Baudelaire, Verlaine hatása (szimbolizmus), Arany J.: A lantos, Vajda János, Reviczky Gyulán át Komjáthy Jenőig, aki a magyar szimbolizmus "vállalt" őse.
A gyermekvers fogalma, genezise, a magyar gyermekvers
A felvilágosodás Magyarországon
Magyar ars poeticaMagyar ars poeticák. Pándi Pál összefoglaló tanulmányával
Tantalosz a századfordulón
Válságjelzések a 70-es évek magyar lírájábanavagy feljelentettem a magyar költészetet. Válságjelzések Nagy László költészetében és a kortárs lírában. Említett költők: Ladányi Mihály, Garai Gábor, Rózsa Endre, Baka István, Egresi Zsuzsa
Szimbólum és szimbolizmusÁttörés a "modernitás" törekvéseibe a hazai irodalomban
Ars moriendiEgy magyar haláltánc-ének margójára. A halál diadala / 15. sz-i ismeretlen szerző in: Három veréb hat szemmel / szerk Weöres Sándor
Mint a hájder ménkűSzerelempatak / Sós Ágnes. magyar dokumentumfilm, 2013.
Tamási Áronés a magyar népi mozgalom
Bartók munkásságának helye a magyar kultúrábanBartók Béla művelődéstörténeti helye