Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

34 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-10-00El(ő)tűnő határokKözelítések filozófia és művészetek viszonyához. Borbély Szilárd Nincstelenek című regénye: az utolsó két fejezet elemzése a művészet és a filozófia komplementer viszonyának vizsgálata során.
2020-10-00Camus a művészet értékérőlCamus művészet értékéről alkotott nézeteiről. Camus korai abszurd-felfogása és az elmélet plauzibilitása. Fordította: Pavlovics Zsófia
2016-05-01Szürrealista narratológia a kortárs japán mangában és animációbanTanulmány a japán mangák és animék narratológiájáról
2016-01-01Kazinczy a múzeumbanKazinczy Ferenc képzőművészeti tárgyú cikkeinek értelmezési esélyeiről
2014-07-01A semmitmondás művészeteA vulgáris elit bibliája. A vulgáris elitizmusról, a művészetről és az esztétikáról José Ortega y Gasset A művészet elembertelenedése c. esszéje kapcsán (esszé)
2014-06-01Művészet/allegóriákCsáth és Kosztolányi korai művészetfogalmáról
2013-09-01"Új és magyar"Ady modern művészetszemléletének kibontakozása az új versek ún. magyarság- és Párizs-versei alapján
2013-03-01József Attila filozófiai nézeteiA költő filozófiai nézetei Arthur C. Danto művészetfelfogásának tükrében
2013-02-01József Attila filozófiai nézetei...Artur C. Danto művészetfelfogásának tükrében
2012-09-01Lét és művészetA művészet létviszonylatának kérdése James Joyce fiatalkori írásaiban
2010-04-01A nő hatalmaInterpretatív narratívák a szubjektiizációról, a nőről és a művészetről a hidegháború és a rendszerváltás között Közép-Európában
2009-06-01Művészet és szerelem Stendhal..."A szerelemről" c. művében
2008-02-01Hegeso sírjától Beardsley önarcképéigKépzőművészeti ihletések a fiatal Babits költészetében
2008-01-01Valaki jár a fák hegyénA szakrális a kortárs magyar művészetben
2007-04-01Szabadságtechnikai gyakorlatok"Erdély Miklós munkái - esztétikai tények. ...műveinek egyikét sem igazán jellemezhetjük filmként, versként, rajzként vagy performanszként."
2006-03-01Shelley Medúzája és a "jövendők szeme"Shelley egy különös verse Leonardo Medúzájáról közkedvelt téma lett az elmúlt évtized művészetelméleti diskurzusában.
2005-05-01A giccs tárgyaMűvészet és giccs. Műalkotás, "műtárgy", "giccstárgy".
2005-02-01Az égi és a földi szépség elfelejtett szószólóiKözépkori esztétika: művészet és szépség a középkor teoretikusainak elképzeléseiben.
2003-02-01Filozófiai rendszerek, művészeti irányzatok a XIX. sz. máso-dik felében. Témavázlat. Éretségi-felvételi előkészítő
2002-09-01A középkor művészete, a középkori magyar irodalom /Vázlat!/ld.\\\"Érettségi, felvételi előkészítő\\\"(témavázlat)
2001-04-01A semmi eltűnése (I.)Modern és posztmodern művészet. Eco és Deleuze. A Semmi fogalma.
1995-11-01Erőszak és antiművészetHeinrich Böll művészetfelfogásáról
1990-02-01A freudizmus és a művészet (részlet)-
Filozófiai rendszerek és művészeti irányzatok a XIX. sz...második felében. Érettségi, felvételi előkészítő. témavázlat (pozitivista filozófia: Comte, Életfilozófiák: Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Bergson, Művészeti áramlatok: neo-stílusok, impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió)
(éhezőművészet) az Éhezőművész c. Kafka-kötet novelláiKafka utolsó kötetének az Éhezőművésznek négy művész / művészet-tematikájú novellájáról: Első bánat, A kicsi nő, Éhezőművész, Josefine, az énekesnő, avagy Az egerek népe
Esztétika helyett a művészet metafizikájaJózsef Attila korai művészetbölcseleti töredékeiről
A szépség hazájaHonnan születik a szépség? Hol van otthona? Mi a lényege? Miért van és mire való?
MűvészetábrázolásHarsányi Kálmán A kristálynézők című regényében
Közhelyek álművészeteA giccs művészeti alkotásról
Jókai és a művészi igazságJókai Mór munkássága
"Szégyellem, hogy kortárs vagyok"Képzőművészeti műalkotások lenyomata Márai Sándor írásaiban. Napnyugati őrjárat - Dürer: A festő apja, Önarckép. Goya: Május harmadika. Botticelli, Michelangelo, Caravaggio.
Írók - kritikusi szerepben 4.Lev Nyikolájeics Tolsztoj (1828-1910) művészetről szóló tanulmányai , cikkei egészen sajátos fejezetét képezik az orosz kritika történetének: a század egyik legnagyobb írójaként az íráshoz és általában a művészethez szinte kívülállóként közelít, alapvető értékmérőnek irodalmon kívüli feltételeket - elsősorban erkölcsieket - állítva.
A romantika: világkép, művészet, irodalomA romantika és más irányzatok (allegória és szimbólum, klasszicizmus és romantika, nemzeti jelleg, beidermeier, realizmus)
Nem hallott dallamok és nem látott festmények: társművészetek a romantikus szépprózábanKépzőművészeti, építészeti és zenei alkotások szerepeltetése a romantikus irodalomban