József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

34 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-10-00El(ő)tűnő határokKözelítések filozófia és művészetek viszonyához. Borbély Szilárd Nincstelenek című regénye: az utolsó két fejezet elemzése a művészet és a filozófia komplementer viszonyának vizsgálata során.megtekintés
2020-10-00Camus a művészet értékérőlCamus művészet értékéről alkotott nézeteiről. Camus korai abszurd-felfogása és az elmélet plauzibilitása. Fordította: Pavlovics Zsófiamegtekintés
2016-05-01Szürrealista narratológia a kortárs japán mangában és animációbanTanulmány a japán mangák és animék narratológiájárólmegtekintés
2016-01-01Kazinczy a múzeumbanKazinczy Ferenc képzőművészeti tárgyú cikkeinek értelmezési esélyeirőlmegtekintés
2014-07-01A semmitmondás művészeteA vulgáris elit bibliája. A vulgáris elitizmusról, a művészetről és az esztétikáról José Ortega y Gasset A művészet elembertelenedése c. esszéje kapcsán (esszé)megtekintés
2014-06-01Művészet/allegóriákCsáth és Kosztolányi korai művészetfogalmárólmegtekintés
2013-09-01"Új és magyar"Ady modern művészetszemléletének kibontakozása az új versek ún. magyarság- és Párizs-versei alapjánmegtekintés
2013-03-01József Attila filozófiai nézeteiA költő filozófiai nézetei Arthur C. Danto művészetfelfogásának tükrébenmegtekintés
2013-02-01József Attila filozófiai nézetei...Artur C. Danto művészetfelfogásának tükrébenmegtekintés
2012-09-01Lét és művészetA művészet létviszonylatának kérdése James Joyce fiatalkori írásaibanmegtekintés
2010-04-01A nő hatalmaInterpretatív narratívák a szubjektiizációról, a nőről és a művészetről a hidegháború és a rendszerváltás között Közép-Európábanmegtekintés
2009-06-01Művészet és szerelem Stendhal..."A szerelemről" c. művébenmegtekintés
2008-02-01Hegeso sírjától Beardsley önarcképéigKépzőművészeti ihletések a fiatal Babits költészetébenmegtekintés
2008-01-01Valaki jár a fák hegyénA szakrális a kortárs magyar művészetbenmegtekintés
2007-04-01Szabadságtechnikai gyakorlatok"Erdély Miklós munkái - esztétikai tények. ...műveinek egyikét sem igazán jellemezhetjük filmként, versként, rajzként vagy performanszként."megtekintés
2006-03-01Shelley Medúzája és a "jövendők szeme"Shelley egy különös verse Leonardo Medúzájáról közkedvelt téma lett az elmúlt évtized művészetelméleti diskurzusában.megtekintés
2005-05-01A giccs tárgyaMűvészet és giccs. Műalkotás, "műtárgy", "giccstárgy".megtekintés
2005-02-01Az égi és a földi szépség elfelejtett szószólóiKözépkori esztétika: művészet és szépség a középkor teoretikusainak elképzeléseiben.megtekintés
2003-02-01Filozófiai rendszerek, művészeti irányzatok a XIX. sz. máso-dik felében. Témavázlat. Éretségi-felvételi előkészítőmegtekintés
2002-09-01A középkor művészete, a középkori magyar irodalom /Vázlat!/ld.\\\"Érettségi, felvételi előkészítő\\\"(témavázlat)megtekintés
2001-04-01A semmi eltűnése (I.)Modern és posztmodern művészet. Eco és Deleuze. A Semmi fogalma.megtekintés
1995-11-01Erőszak és antiművészetHeinrich Böll művészetfelfogásáról megtekintés
1990-02-01A freudizmus és a művészet (részlet)-megtekintés
Filozófiai rendszerek és művészeti irányzatok a XIX. sz...második felében. Érettségi, felvételi előkészítő. témavázlat (pozitivista filozófia: Comte, Életfilozófiák: Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Bergson, Művészeti áramlatok: neo-stílusok, impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió)megtekintés
(éhezőművészet) az Éhezőművész c. Kafka-kötet novelláiKafka utolsó kötetének az Éhezőművésznek négy művész / művészet-tematikájú novellájáról: Első bánat, A kicsi nő, Éhezőművész, Josefine, az énekesnő, avagy Az egerek népemegtekintés
Esztétika helyett a művészet metafizikájaJózsef Attila korai művészetbölcseleti töredékeirőlmegtekintés
A szépség hazájaHonnan születik a szépség? Hol van otthona? Mi a lényege? Miért van és mire való?megtekintés
MűvészetábrázolásHarsányi Kálmán A kristálynézők című regényébenmegtekintés
Közhelyek álművészeteA giccs művészeti alkotásrólmegtekintés
Jókai és a művészi igazságJókai Mór munkásságamegtekintés
"Szégyellem, hogy kortárs vagyok"Képzőművészeti műalkotások lenyomata Márai Sándor írásaiban. Napnyugati őrjárat - Dürer: A festő apja, Önarckép. Goya: Május harmadika. Botticelli, Michelangelo, Caravaggio.megtekintés
Írók - kritikusi szerepben 4.Lev Nyikolájeics Tolsztoj (1828-1910) művészetről szóló tanulmányai , cikkei egészen sajátos fejezetét képezik az orosz kritika történetének: a század egyik legnagyobb írójaként az íráshoz és általában a művészethez szinte kívülállóként közelít, alapvető értékmérőnek irodalmon kívüli feltételeket - elsősorban erkölcsieket - állítva.megtekintés
A romantika: világkép, művészet, irodalomA romantika és más irányzatok (allegória és szimbólum, klasszicizmus és romantika, nemzeti jelleg, beidermeier, realizmus)megtekintés
Nem hallott dallamok és nem látott festmények: társművészetek a romantikus szépprózábanKépzőművészeti, építészeti és zenei alkotások szerepeltetése a romantikus irodalombanmegtekintés