József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

101 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2018-04-01Je suis OffredA szolgálólány meséje politikai értelmezései és felhasználásaimegtekintés
2017-05-01A sakkírás mechanikájaEsszé a sakk jelenlétéről az irodalombanmegtekintés
2017-04-01Az irodalmi adaptáció elemzésének módszereirőlRegény és film viszonyamegtekintés
2016-01-01Politika és allegorikusság Gyöngyösi István költészetébenPolitika és irodalom viszonya Gyöngyösi Istvánnálmegtekintés
2016-01-01Politikusok célkeresztbenMegjegyzések krimi és politika viszonyárólmegtekintés
2014-02-01Az irodalompszichológiai olvasás...a Jókai-értés kontextusában. "az irodalom akár alternatív lélektani tudásformaként is leírható"megtekintés
2012-04-01MűvészetköziségIrodalom és társművészetekmegtekintés
2012-01-01A találkozás lehetőségeiIrodalom és film viszonyáról A barátkozás lehetőségei c. tévéfilm kapcsán. Rend. Ferenczi Gábor Bodor Ádám A barátkozás lehetőségei, És akkor majd látjuk egymást, Fülledt reggel, Sofőrünk egy rosszabb napja c. novelláinak felhasználásával.megtekintés
2011-06-01Párhuzamok és ellenpontok Liszt Ferenc ésArany János pályafordulóján: a modernség kezdetei az 1850-es évek zenéjében és lírájábanmegtekintés
2011-03-01Magányos beszélgetések Istennel(A pszeudo-ágostoni Soliloquia két magyar fordítása)megtekintés
2011-02-01Alany, szubjektumNyelvtani alany; Szépirodalmi alany; Közvetlen alany - szubjektum megfelelés; Mondattani alany - lírai beszélő szubjektum; Önmegszólítás; Szubjektivizáció; Személytelenítés; Alanykiterjesztés; Alanyvegyülés; Alany és szubjektum: összefoglalásmegtekintés
2010-07-01Adaptációs stratégiákKosztolányi-életmű és a filmművészet. Esti Kornél csodálatos utazása / rend. Pacskovszky József magyar film, 1994.megtekintés
2010-05-01A test öröme és a szöveg örömeJegyzetek az erotikus irodalomhozmegtekintés
2010-04-01Az igazat és csakis az igazat...A szerzőiség funkciója a holokauszt irodalmábanmegtekintés
2010-03-01A számítógép és a személyiség metaforáinak átalakulása(avagy az én elvesztése az ezredfordulón)megtekintés
2010-03-01Kép-leírás-szépirodalomEy-két példamegtekintés
2010-02-01A filmes adaptáció mint értelmezői műveletIrodalom és film kapcsolata: adaptáció? interpretáció? áttranszformálás?megtekintés
2009-12-01"Readme!" Ezt olvasd!Beszámoló egy rendhagyó irodalmi találkozóról. Readme.cc - http://www.readme.cc - 2005-től épített internetes honlap: virtuális olvasókör, könyvtár, fórum európai olvasóknak. (10 nyelven)megtekintés
2009-11-01Társművészeti diskurzusok irodalomóránAz irodalom nem önmagában álló jelenség: létformája összetett; nyelvi-kulturális és interdiszciplináris diskurzusok szövevényében értelmezhető.megtekintés
2009-10-01A hetedik művészet vonzásábanMóricz Zsigmond nézetei a moziról és a filmről.megtekintés
2009-04-01Filmszerű irodalom vagy irodalomszerű film?Az irodalmi filmszerűség problémaköréből: Negatív hatás: átvállalás; Közvetlen hatás elmélet: a montázs; Közvetlen hatás elmélet: a kamera-nézőpontmegtekintés
2009-02-01Ellen- ellenkultúraMűfaji és poétikai mozgások a 90-es évek populáris kultúrájában: X-generáció (60-as 70-es nemzedék) kultúrája. Coupland, Palahniuk és a Simpson család.megtekintés
2008-07-01Ha alexandriai vagy...Pier Paolo Pasolini két korai, mégis posztumusz kisregényéről (Amado mio, Tisztátalan cselekedetek)megtekintés
2008-06-01"Homályba száműzve"A vakság témája a képzőművészetben és az irodalomban. (esszé) Milton, E.T.A.Hoffmann: A homokember, Beckett: Godot-ra várva: "vak vagyok, mint a sors" (Pozzo)megtekintés
2008-06-01"Zsákot horf hátán az idő, uram"A metafora az irodalomban és a filozófiábanmegtekintés
2008-05-01"Egyedül a szenvedő isten segíthet"(Biblia és reneszánsz)megtekintés
2008-01-01Posztnemzeti irodalom?Jürgen Habermas: A posztnemzeti állapot c. munkája nyománmegtekintés
2008-01-01Gödörhorizont; Utazás Nincsbe (A míves Semmi)Írások Szilágyi Ákos Halálbarokk c. művéről. (irdodalmi esszék)megtekintés
2008-01-01Caesar hazudjon-e?Történetírás és irodalom. Esszé. (Marcus Aurelius, Kosztolányi Dezső, Suetonius, Plutarkhos, Karinthy, White, Wilder, Brecht, Shaw, Shakespeare stb.)megtekintés
2006-10-01Az ábrázolásmód rekonstruálása:az 1956-os események az irodalomban Amerikai és nyugat-európai költők, írók 56-ról.megtekintés
2006-08-01Irodalomból film.A filmes adaptációk néhány kérdése.megtekintés
2006-08-01Képmentés és képvesztésPeter Handke és Wim Wenders együttműködéséről. A kapus félelme a tizenegyesnél (1971); Berlinfelett az ég (1987) \"párhuzamos\" művek: Handke: A rövid levél és a hossszú búcsú c. műve és Wenders: Alice a városokban c. filmje (Amerika-téma); Handke által rendezett(!) A balkezes asszony (1978) c. tévéfilm stb...megtekintés
2006-08-01Irodalom és film a tabuk földjénStanley Kubrick filmjei kizárólag irodalmi alapanyagokból készültek. A tanulmány Vladimir Nabokov: Lolita és Anthony Burgess: Gépnarancs c. regényeinek kubricki adaptációját elemzi.megtekintés
2006-06-01Próféták könyveA teatralitás dicsérete. Orosz színházelméletek a XX. század elejénmegtekintés
2006-02-01A szocializmus művészetérőlMűvészet és hatalom. A Kádár-korszak művészetemegtekintés
2006-02-01Forgatott könyvekAdaptációk az 1945 utáni magyar filmben (vázlat)megtekintés
2005-08-01A szegény ember winchestereElektronikus üzenet és eleven szómegtekintés
2005-03-01Még és még?Erotika és irodalommegtekintés
2005-01-01Che Guevara színeváltozásaHajnóczy Péter: Az unokaöcs című elbeszélésének és Kelemen Károly: Appropriation című fényképének érintkezéseimegtekintés
2002-04-01Békesség az embereknek. Karácsony az irodalomban.Márai Sándor, Karácsonyi csillag / Borisz Paszternak, Karácsonyi ének / Babits Mihály, Isten érkezése / Sík Sándor, Karácsony előtti vers / Bálint György, Ajándék / William Carlos William, Magyar karácsony (1920) Mentes Mihály, Betleheme ének, Karácsonyi ének / Juhász Gyula, Johanna a máglyán / Claudel, Hótalan a hegyek inge / Nagy Gáspár, Bennünk fénylő csillag / Puszta Sándormegtekintés
2002-02-01A káosz poétikája.A káosz irodalmi megnyilvánulásai. Erdő, tenger. Dante : Isteni színjáték, Grál-monda, Rosa, Rivera, Jönger: Márvány szirteken, Erdőjárás, Chateaubriand : Atala, Conrad : A sötétség mélyén, Meyrink: Gólem, Comenius : A világ útvesztője és a szív paradicsoma. A káosz alakjai : Perceval, Ariosto : Örjöngő Lóránt, Vieri : Krisztus dicsősége, a bolond, Minotaurosz a Thészeusz mondában, Mindigmás szörnyeteg Grimmelhausen Simplicis Simpicissimusában. Történet.megtekintés
2001-12-01Holdarcú, karcsú ciprusokA női szépség ábrázolása a középkori iszlám irodalombanmegtekintés
2000-10-01Kaland és kánon (Feminizmus és irodalom)megtekintés
2000-06-01"Egykor regényhős voltam..."Az irodalom kultusza Krúdy Gyula műveiben.megtekintés
2000-05-01Magyar nőírók (Nemzet és irodalom)megtekintés
1998-12-01A felvilágosodás korának magyar irodalma és a szabadkőművesség-megtekintés
1998-04-01Romantika: világkép, művészet, irodalomA romantika helye az európai művészetben, irodalombanmegtekintés
1998-02-01A textustól a hypertextigIrodalom és média az ezerdvégenmegtekintés
1997-08-01Az elmélet (ön)kritikájaA hermeneutika és a dekonstrukció (lehetséges) magyar nyelvjárásai megtekintés
1997-05-01Az amerikai...megtekintés
1997-01-01A jezsuita meditáció...irodalom a XVI-XVII. századbanmegtekintés
1997-01-01Nyelvrokonság, őstörténet és..Nyelvrokonság, őstörténet és epika a 18. szá- zadi magyarországi jezsuita latin irodalomban.megtekintés
1997-01-01Babits irodalomszemléletének alakulásaMagyar irodalom (1913, tanulmány) Az irodalom elmélete (1919, egy. előadás) és Az európai irodalom története (1939) művei alapján.megtekintés
1996-03-01A két német irodalomból..megtekintés
1996-03-01Az irodalom mint összekötő..megtekintés
1996-03-01Irodalom és kortörténet..megtekintés
1995-10-01Irodalmunk a középkorbanKözépkori műveltségünk korai szakasza kb.1000-1200igmegtekintés
1994-01-01Kortárs magyar irodalom I.: LíraKortárs líra. Nemzedékek.megtekintés
1990-02-01Irodalom és pszichoanalízis: Zadig módszere-megtekintés
1990-02-01Fejezetek a pszichoanalízis és a modern klasszikus irodalom kapcsolatának történetéből-megtekintés
1986-01-01Mindennapi élet, erkölcs, művészetKísérlet a 19.század második fele magyar irodalmának egységes szempontú vizsgálatáramegtekintés
1985-02-01A Kalevala és a finn irodalom Magyarországon-megtekintés
SikerkönyvekAz 1970-es évek bestsellerkönyveirőlmegtekintés
Új-e még az új regény?Francia irodalom az 1950-es évekbenmegtekintés
A próza poétikájaKörkép a hatvanas-hetvenes évek Franciaországábólmegtekintés
Nagy László és a bolgár kultúramegtekintés
Kettős tükörBiblia és irodalom.Hermeneutika. I.Szavak rendje II.Típusok rendje Nyelv-metafora-mítosz-(arche)típusokmegtekintés
Békét hagyni a "pupos szóknak" Kopcsányi Márton prózájamegtekintés
"Nehéz élet.."Cigány írók és költők a magyar irodalomban. Lakatos Menyhért, Bari Károly, Osztojkán Bélamegtekintés
A börtön-labirintus foglyaiFaludy György költészetében Recsk és az 50-esévek. Füveskert antológia /Vác, 1954.,1956./ Három füveskerti: Kecskési Tollas Tibor, Tóth Bálint, Szathmáry György Béri Géza, Gérecz Attila, Kárpáti Kamill: Relief egy fegyházrólmegtekintés
A m. barokk irod.A magyar barokk irodalom kialakulása.XVII.sz.megtekintés
Nemzeti romantikánk..Tanulmányok a felvilágosodás és a reformkor magyar irodalmából.megtekintés
Korszerű költ.a felvilágosodás..Tanulmányok a felvilágosodás és a reformkor magyar irodalmából.megtekintés
Tamási Áron a "cselekvő" erdélyi irodalombanTamási Áronrólmegtekintés
Az orientalizmus a magyar romantikábanFordítások.Novella, gegény, dráma.Tudományos érdeklődés, keleti utazások. Csokonai 125-9. Vörösmarty /Szilágyi és Hajmási, Ezeregyéjsza- ka ford., Tündérvölgy, Délsziget, A rom, Magyarvár, Csongor és Tünde/ 130-3. Vajda Pétermegtekintés
Középkori francia irodalomA feudális személyiség alapvonásai. Az istenszerelem költői politikuma, Az ófrancia történeti ének, Középkori királyparódia, Villon, Rabelais, Mme de LaFayette.megtekintés
Babits Mihály irodalomszemléleteBabitsrólmegtekintés
Művészet és freudizmus.megtekintés
\"...Ezekkel a vándorló képekkel...\"A magyar film és irod...kapcsolata. Az aranyember / rend. Korda Sándor, í: Jókai Mór, mf, 1918. Emberek a havason / rend. Szőts István, í: Nyírő József, 1942. Körhinta / rend. Fábri Zoltán, Sarkadi Imre Kútban c. nov., 1954-5. Hannibál tanár úr / rend. Fábri Z. Móra F: H. föltámasztása, 1924. Szerelem / rend.Makk Károly, Déry Tibor Szerelem és Két asszony 70. Szindbád / rend. Huszárik Zoltán, í: Krúdy Gyula, 1971. Régi idők focija / rend. Sándor Pál, í: Mándy Iván, 1973. A részleg / rend. Gothár Péter, í: Bodor Ádám 1995.megtekintés
Cigány irodalom - magyar irodalommegtekintés
Van-e szűkebb korlát megállni a megértésnél? (Németh Lászlóirodalomszemlélete a Két nemzedék tükrében)megtekintés
A tükör és a hasonmás mint az irodalom és film heterotópiáiIrodalom és film egymásra hatása. Az intermediális viszony, mint tükörstruktúra. "Hasonmás" problematika regényben és filmen. Tükör és hasonmás, mint a két médium (film és irodalom) önreflexív alakzata. Despair. Eine Reise ins Light (Despair. Utazás a fénybe) / rend. Rainer Maria Fassbinder Forgatókönyv: Tom Stoppard és R.W.Fassbinder Vladimir Nabokov Kétségbeesés c. regénye alapján.megtekintés
Van-e az irodalomnak neme?Mindentudás Egyetememegtekintés
A szavak csodálatos életébőlEsterházy Péter előadása a Mindentudás Egyetemén.megtekintés
"Negatív formák" a költészetbenCsend, szünet.megtekintés
Szellemtörténet (1931)és irodalomtudománymegtekintés
Les sémaphores sous la pluieHogyan ábrázoljuk a teret szavakkal?megtekintés
Nemzeti és világirodalom a huszonegyedik századbanaz irodalomtörténet-írás irányai (életrajzi, összehasonlító, fejlődéselvű, befogadáskozpontú)megtekintés
Kamera és nyomozás:Mészöly Milós film-elbeszélések, nyomozás-elbeszélésekmegtekintés
Szóra bírni az álmotÁlom és látomás az irodalomban. Coleridge:Kubla kán; Pessoa: Opiárium, Kosztolányi: Hajnali részegség, Thomas Mann: Halál Velencében, Dalí festményei, Freud, Dante, Lator László stb.(esszé)megtekintés
A sport aktualitásaSport, medialitás, irodalommegtekintés
Lázadók, művészek gazemberekErkölcs és irodalmi élet viszonya. esszémegtekintés
A költői film; A forgatókönyv mint..."másik struktúra felétörekvő struktúra" és egyéb filmes írásokmegtekintés
Caesar hazudjon-e?Történetírás és irodalom. Esszé. (Marcus Aurelius, Kosztolányi Dezső, Suetonius, Plutarkhos, Karinthy, White, Wilder, Brecht, Shaw, Shakespeare stb.)megtekintés
Adorno: esztétika Auschwitz utánVers és barbárság, A képtilalom, Átvezetés: a tanúság hermeneutikájától a poétikáigmegtekintés
Közhelyek álművészeteA giccs művészeti alkotásrólmegtekintés
Az érzéki csábítás irodalmaA tiltott irodalom, hatását tekintve, elsősorban nem politikai, hanem érzéki csábítást jelent.megtekintés
Rokokó és irodalomA 18.század elején létrejött új stílus. a képzőművészetben is, az irodalomban is eszmei vonatkozásban tartalmatlanmegtekintés
Egy kulturista irodalmárSzerb Antal irodalomfelfogása és kultúraszemléletemegtekintés
Az Ezüstkor szellemi légkörében:irodalomkritika a századforduló esztétikai, filozófiai útkereséseikontextusában 1. az orosz kulturális reneszánsz és az Ezüstkor - korszak, világnézet vagy életérzés? 2. Irodalom és bölcselet: a vallásfilozófus Vlagyimir Szolovjov (1853-1900) és az orosz szimbolizmus kapcsolata 3. Dosztojevszkij és Tolsztoj szellemi öröksége: filozófiai és esztétikai megközelítések 4. Az orosz irodalmi hagyomány az Ezüstkor esszéiben, kritikáibanmegtekintés
"Egykor regényhős voltam..."Az irodalom kultusza Krúdy Gyula műveibenmegtekintés