Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

33 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2013-06-01Hogyan éljünk?Tandori Dezső költészetének etikai fordulata
2013-04-01Duna menti változatok az egyre (I.)A hit, erkölcs és istenkép megjelenítése Kabdebó Tamás Danubius Danubia című regénytrilógiájában és Tízparancsolat című esszégyűjteményben
2013-03-01"Ez irodalom"Kosztolányi Dezső Esti Kornéljának Tizenharmadik, Tizenötödik és Tizenhatodik fejezetének elemzése.
2011-09-01A VII. Gergely és az aszketikus etika megpróbáltatásaiNémeth László VII. Gergely című drámájáról.
2011-09-01Mentalitás és erkölcsGyörgy Péter: Apám helyett; Hornyik Miklós: Scott kapitány utolsó feljegyzése; A széttagolt ország
2010-07-01Kosztolányi, Camus és a déli gondolkodásCamus mint filozófus: A pestis, A bukás c. regényeinek filozófiai olvasata.
2009-04-01DokumentumfilmMi a dokumentumfilm? A "minden fikció" és a "minden dokumentum" elméletek. A dokumentumjelleg, mint befogadási mód. Nyomelméletek. A kommunikatívakció -elméletek. Dokumentumfilmes ábrázolás. Etika.
2009-01-01A Sorstalanság radikális tanúságamint etikai kihívás
2008-10-01Játék, sport és erkölcs kapcsolataOttlik Géza prózájában
2008-01-01Verses regény, humoros etikaA délibábok hőse értelmezésének etikai összetevői
2007-04-01Az etikai kritikárólEtikai kritika - tematikus szám
2007-04-01Etika és irodalomtudományEtikai kritika - tematikus szám
2007-04-01A dekonstrukció és az etikaEtikai kritika - tematikus szám
2007-03-01A Mester és Margarita kriptográfiájaVita tárgyát képezi,hogy kikről mintázta szereplőit Bulgakov, és hogy mely könyvek szolgálták a szüzsé forrásaiként; kérdések merülnek fel a regény filozófiai-esztétikai gyökereit és etikai kiindulópontjait illetően.
2006-06-01Poétika és etikaDosztojevszkij: Feljegyzések az egérlyukból (1864) - mint etikai fordulópont D. pályáján.
2006-01-01Woyzeck - képzettársításokBüchner drámája és a töredékes szerepek; úr - szolga, bűnös - áldozat stb.
2005-02-01LR és aki utána következikA totalitárius rendszerek és művészeik. Leni Riefenstahl és Esterházy (Javított kiadás)
2001-04-01A személyiségen innenAz (ön)megszólító verstípusról. A líra legfontosabb alakzatának az apostrophénak etikai irányú értelmezése Hillis Miller nyomán, majd kísérlet József Attila Tudod, hogy nincs bocsánat c. versének ezirányú értelmezéshez. Összehasonlításul tárgyalt versek: Babits Mihály: Csak posta voltál, Szabó Lőrinc: A homlokodtól fölfelé.
2000-09-01Ítélet a népmesébenAz ítélet mindig döntés, alapja az etikára épülő törvény, de milyen ítélettel, etikával, törvénnyel találkozunk a népmesében?
2000-06-01Ki az aki jelent?Jelentés öt egérről. Egy Mészöly-novella "moralizáló" olvasata.
1997-01-01Korkép és transzcendenciaKosztolányi Dezső és Albert Camus világnézetének hasonlóságáról, történelmi, politikai, etikaistb. nézeteik. Viszonyuk a transzcendenciához.
1988-03-01Shakespeare Julius Caesar c. tragédiájának erkölcs-filozófiai és politikai aspektusaiShakespeare, W.: Julius Caesar
A perKafka, Franz: A per. Etikai elemzés. \"Az autoriter és humanista lelkiismeret összekuszálódott kölcsönhatására nagyszerű példa Franz Kafka A per c. regénye\"-írja Fromm.
MédiaetikaA műsorkészítés etikai irányelvei a Magyar Televízióban. 16 pont.
Sipor panasza: MAJOM , avagy példázata diszkriminációról, a közömbösségről és a társadalmi méltányosságról
Emily BronteÜvöltő szelek
BaudelaireBaudelaire, A romlás virágai és a Rossz. Sartre Baudelaire-értelmezésének interpretációja.
Lázadók, művészek gazemberekErkölcs és irodalmi élet viszonya. esszé
Tolkien Gyűrűi és Platón: leckék a hatalomról...a választásról és az erkölcsről, Az erkölcsnélküliség kihívása Platónnál
"Drágaszágom": Tolkien fetisizált GyűrűjeHarisnyák, Gyűrűk és érzéki tudat, Gyűrűk és dolgok
Erény és bűn A Gyűrűk UrábanAz erényes jellem kifejlesztése
Írók - kritikusi szerepben 4.Lev Nyikolájeics Tolsztoj (1828-1910) művészetről szóló tanulmányai , cikkei egészen sajátos fejezetét képezik az orosz kritika történetének: a század egyik legnagyobb írójaként az íráshoz és általában a művészethez szinte kívülállóként közelít, alapvető értékmérőnek irodalmon kívüli feltételeket - elsősorban erkölcsieket - állítva.
Az erkölcsi normák felbomlása (részlet)Etikai kérdések Kosztolányi Dezső munkásságában. Tanulmányrészlet