József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

99 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-02-01Gondolatk Petri Istenes verseirőlTanulmány Petri György költészetérőlmegtekintés
2020-02-01Elkárhozott nagypapa az unokapokolbanPetri hatása a kortárs líráramegtekintés
2020-02-01A tér metamorfózisaPetri György: Séta egy ház körülmegtekintés
2020-01-01"Túlhaláltam életem"Petri György Összegyűjtött versek című kötetérőlmegtekintés
2020-01-01A költészet margóiA Petri-versek paratextuális rétegeirőlmegtekintés
2019-02-01Miért van Horatiusnak rossz napja?Petri György Horatiusnak rossz napja van című versének elemzésemegtekintés
2018-04-01Szonettek egy posztnyugatos lírábólPetri György hagyatékamegtekintés
2018-02-01"Ki az a Gyuri?"A vallomásos beszédmód hermeneutikája és retorikája Petri György Vagyok, mit érdekelne ciklusában és a Félgyászjelentés című versébenmegtekintés
2017-04-01"Látja a boldogságot én"Adalékok egy költői kép utóéletéhezmegtekintés
2016-07-01"Mentem; úgy éreztem: muszáj"Egy Petri-vers (Hogy elérjek a napsütötte sávig...) etikai olvasatának lehetőségeirőlmegtekintés
2016-07-01A napsütötte sávon innen és túl.Egy Petri-vers értelmezéséhez. A Petri-líra radikalizmusa és a szerelmi költészet nehézsége a költő recepciójában.megtekintés
2014-12-01Vakfolt a vákuumbanPetri György és a "Nihil"megtekintés
2014-01-00Álompolgárok Tesz-vesz városbanIdeológiai rétegek Sziveri János és Petri György lírájában.megtekintés
2013-06-03"A költészet: anómia"Lírai önreflexió Petri György költészetébenmegtekintés
2012-12-01Költészet és ideológiaEmlékezetpolitika és groteszk Petri verseibenmegtekintés
2012-04-01A fény futó kegyelmeMegjegyzések Petri György költészetéhez.megtekintés
2012-01-01Líratörténeti hagyományvonalak a kortárs magyar költészetbenA 90-es, 2000-es évek magyar lírája olyan vonásokat mutat, amelyeket a későmodernnek tekintett költői életművek (a kései Kosztolányi és József Attila, Szabó Lőrinc, Nemes Nagy, Pilinszky, Weöres) poétikai jellemzői között szoktunk emlegetni. Kovács András Ferenc, Tóth Krisztina, Szabó T.Anna, L.Simon László, Turczi István, Géczi János, Petri György, Parti Nagy Lajos, Szilágyi Ákos....megtekintés
2011-09-01"Metafizikai harisnya"Az "én" öltözéke Petri György lírájában. (Séta egy ház körülmegtekintés
2011-04-01"Vagyok, mit érdekelne"Nyelvet ölt a test: a személyiség állaga Petri István költészetében.megtekintés
2011-04-01A körülírt zuhanás "közlegénye"?Filozófia és retorika Petri György Sci-fiszerelem c. versébenmegtekintés
2010-09-01Személy és totemMegjegyzések a Petri-líra aktualitásáhozmegtekintés
2010-06-01PárbeszédA Dunánál - c. Petri György vers, mely címében is József Attila ódáját idézi.megtekintés
2010-03-01Egy Petri-motívum nyomábanPetri György: Nőkről c. verse és Jan Neruda: Aki még a koldust is tönkretette c. prágai történetének "egybecsengése"megtekintés
2010-03-01"Miért az éjszaka piszkálja fel a költészetet?"- Petri György Reggel című versének elemzése -megtekintés
2010-01-01Hamiscsőd és anyaghiba(Petri György hiánypoétikája)megtekintés
2008-02-01"Én vidoran haldoklom..."A saját halál Petri György lírájábanmegtekintés
2007-08-01Az irónia magatartásformája és megjelenésének nyelvi...alakzatai Petri György költészetébenmegtekintés
2007-05-01Két verselemzésPetri György: Felirat; Várady Szabolcs: Amíg ide vissza c. verseinek elemzésemegtekintés
2007-02-01ÚtvesztőbenÉszrevételek Petri György Öt tétel című költeményének D. tételéhezmegtekintés
2006-09-01Erotika a (vers)nyelvben : Hangzás és iróniaPetri György: Erotikusmegtekintés
2006-04-01Az irodalomtanítás műhelyébenPetri György: Elégia (óratervezet)megtekintés
2006-03-01Meditáció Petri lírai szólásának természetérőlPetri György lírájárólmegtekintés
2006-03-01Versekben élő történelem, 1956.(Márai Sándor: Halotti beszéd 5-11.p.) Illyés Gy: Egy mondat a zsarnokságról 12-20. Vas I: Új Tamás; Mikor a rózsák nyílni kezdtek Nagy László: Karácsony, fekete glória Petri Gy A kis októberi forradalom; Karácsony 56; A 301-es parcelláról; Nagy Imréről Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 éves; A fiú naplójáből (részben megjelent egyéb helyeken ld. ott is)megtekintés
2004-11-01Petri György fogadtatása Angliában és AmerikábanPetri Györgyről, verseinek korai magyarországi kiadásáról és angliai, amerikai fogadtatásáról.megtekintés
2004-07-01Petri György egy barátságverséről:(„V. SZ.-HOZ”)megtekintés
2004-07-01Az implózió költője (Petri György)Petri György munkáimegtekintés
2003-12-12Alkat és alkalomPetri Györgyrőlmegtekintés
2003-11-01A kegyetlen irodalomtanításrólEgy Petri-verset szemlélvemegtekintés
2003-11-01CatullusiPetri György: Ki vagy Catullusom?megtekintés
2003-03-01A radikális modernség konzervatív változata. Petri GyörgyMegjegyzések Petri György költészetérőlmegtekintés
2002-12-01Petri György napjaKorszerűtlen Petri-elemzések: Reggel szoktál jönni; Délelőtt; Éjszaka; Félá - - - -megtekintés
2002-04-01"Mikor a rózsák nyílni kezdtek"1956 az irodalom emlékezetében.megtekintés
2002-04-01Trivialitás és megtisztulásvágy, avagy "a "pusztulás," mintvégső megalkotódás" Hogy elérjek a napsütötte sávig / Petri Györgymegtekintés
2002-03-01Az olvasatban megőrzött titok, mint az esztétikum alkotóelemWeöres Sándor, Tandori Dezső, és Petri György költészetében. Jenő / Weöres Sándor; Légykapó / Tandori Dezső; K.S. / Petri Györgymegtekintés
2001-06-01A politikai költészet rehabilitálásaPetri György szamizdat-verseirőlmegtekintés
2001-05-01Az út Baudelaire-től PetriigPetri-Baudelaire párhuzamok.megtekintés
2001-05-01A kimondás kényszere :A Petri-vers értelmezéséhezmegtekintés
2001-05-01A testiség poétikája Petri György lírájábanmegtekintés
2001-05-01A megművelt végkifejletA Petri-életmű utolsó periódusamegtekintés
2001-01-01Hibát hibára(Petri György kései költészete és a hiba poétikámegtekintés
2000-12-01Katonai tiszteletadásPetri György: Tanulmány egy versrőlmegtekintés
2000-10-01"...aki voltam, arra emlékeznetek legyen kedv és ne köteles--ség dolga" Emlékezés Petri Györgyre "Amíg lehet" c. verse kapcsánmegtekintés
2000-06-01Jog a rosszkedvre - avagy az aktuális PetriPetri György: Ismeretlen kelet-európai költő verse 1955-bőlmegtekintés
1998-04-01Érezni problematikusA szerelmi líra mint önportré és újraértett hagyomány Petri György költészetébenmegtekintés
1998-02-01Petri elindulPetri Györgyrőlmegtekintés
1997-08-01Az "anyaghiba" poétikájaPetri György költészetérőlmegtekintés
1997-01-01Szerep és személyiség: kritika és „nosztalgia" Petri versfelfogásábanRészlet egy monográfiából.megtekintés
1996-09-01Mondja, visszavonja, helyesbítiPetri György: Munkanaplómegtekintés
1994-12-01Függelék a törzsanyaghozPetri György: Sár c. verseskötetéről.megtekintés
1994-06-01HelyettPetri György : Sármegtekintés
1994-06-01Álalakúság, avagy a közbeszólás hatalmaPetri György Sár c. verseskötetérőlmegtekintés
1994-04-01Közvetve:Igenmegtekintés
1994-04-01Az Én elmozdulásaPetri György: Sármegtekintés
1994-03-01Erdőben a vadnyomPetri György: Sármegtekintés
1992-06-01De dignitate amorisPetri György "szerelmi költészetéről"megtekintés
1991-04-01A líra morzsalékosságaPetri György: Valami ismeretlenmegtekintés
1991-03-01Egy ismert kelet-európai költőrőlPetri György: Valami ismeretlenmegtekintés
1990-07-01Petri György: Valahol megvanelemzésmegtekintés
1990-03-01Valahol megvanPetri György verseirőlmegtekintés
1989-10-01Petri György, a szemlélődő költőPetri Györgyrőlmegtekintés
1989-10-01"Párolog a völgy meg a csésze kávé - ez hűl, amaz meg melegszik"Petri György költészetérőlmegtekintés
1989-08-01"...a hullaszag és jelenlét."Jegyzetek Petri György Valahol megvan c. kötetérőlmegtekintés
Petri György: Valami ismeretlenelemzésmegtekintés
Petri György: Sárelemzésmegtekintés
Petri György: Horatiusi - második megközelítés, a vers érteelemzésmegtekintés
Petri György: Van Maya.Mi is van még?Petri azonos c. versének elemzésemegtekintés
Petri György: Elégiaverselemzésmegtekintés
Pókok és háló(i)kSzabó Lőrinc: Tücsökzene, Petri György: Önarckép.megtekintés
Petri György: A sertés énekeibőlelemzésvázlatok!megtekintés
Petri György: In memoriam Hajnóczy Péterelemzésvázlatok!megtekintés
Petri György: Tél leszelemzésvázlatok!megtekintés
Héj és mag (Petri György: A hagyma szól)Versértelmezések a későmodernség magyar lírája köréből.megtekintés
A líra állaga. Petri Györgyről.megtekintés
Petri Györgymegtekintés
A félhalottság életereje. Petri Györgyrőlmegtekintés
Untig elegendő. Az öreg Petrimegtekintés
Petri György: Hogy elérjek a napsütötte sávigelemzésmegtekintés
Az új lírai beszéd a válaszok horizontváltásábanPetri György: A delphoi jós hamiscsődöt jelent c. versérőlmegtekintés
A folytatódás kezdetePetri György költészetéről. (Összegyűjtött versek)megtekintés
A költő és a mesterkémPetri György kettős "alteregója" Smiley (John Le Carré kémregényeinek főszereplője) Smiley karácsonya (1990), Smiley reggelije (1995)megtekintés
Létvesztés és versbeszédA halál idegensége - a létvesztés jelentés-köre Petri György költészetében.(Bach kapcsán, Bibó temetése, A séta, A végén, Sanzon, Mosoly, Rímek, Elmegyünk, Búcsúzás, Vagyok, mit érdekelne, Portrészerű, Halálomba belebotlok, Találkozás, Sírvers, Ábránd stb.) megtekintés
Tőle, róla - ittPetri György - közlés, recepció, fordítás. P.Gy. verseinek vajdasági recepciója.megtekintés
Petri György....P.Gy. költészetemegtekintés
Csömör és poézisPetri György költészetérőlmegtekintés
A távolodás irányai és szakaszaiSzemélyes és művészi kérdésfeltevések Petri György "szerelmi lírájában"megtekintés
Hamiscsőd és anyaghiba(Petri György hiánypoétikája)megtekintés
"Valahol megvan"Az örökhétfőtől a napsütötte sávig -Tanulmányok Petri György költészetérőlmegtekintés
A Petri-mítosz végePetri György: Próza, dráma, vers, naplók és egyebek. Petri György munkái IV.megtekintés
Petri és/vagy TandoriPárhuzamok Petri György és Tandori Dezső költészetébenmegtekintés