Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

100 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2022-04-01Az elmaradt áldozatHozzászólás Petri György Sára-verseihez
2020-02-01Gondolatk Petri Istenes verseirőlTanulmány Petri György költészetéről
2020-02-01Elkárhozott nagypapa az unokapokolbanPetri hatása a kortárs lírára
2020-02-01A tér metamorfózisaPetri György: Séta egy ház körül
2020-01-01"Túlhaláltam életem"Petri György Összegyűjtött versek című kötetéről
2020-01-01A költészet margóiA Petri-versek paratextuális rétegeiről
2019-02-01Miért van Horatiusnak rossz napja?Petri György Horatiusnak rossz napja van című versének elemzése
2018-04-01Szonettek egy posztnyugatos lírábólPetri György hagyatéka
2018-02-01"Ki az a Gyuri?"A vallomásos beszédmód hermeneutikája és retorikája Petri György Vagyok, mit érdekelne ciklusában és a Félgyászjelentés című versében
2017-04-01"Látja a boldogságot én"Adalékok egy költői kép utóéletéhez
2016-07-01"Mentem; úgy éreztem: muszáj"Egy Petri-vers (Hogy elérjek a napsütötte sávig...) etikai olvasatának lehetőségeiről
2016-07-01A napsütötte sávon innen és túl.Egy Petri-vers értelmezéséhez. A Petri-líra radikalizmusa és a szerelmi költészet nehézsége a költő recepciójában.
2014-12-01Vakfolt a vákuumbanPetri György és a "Nihil"
2014-01-00Álompolgárok Tesz-vesz városbanIdeológiai rétegek Sziveri János és Petri György lírájában.
2013-06-03"A költészet: anómia"Lírai önreflexió Petri György költészetében
2012-12-01Költészet és ideológiaEmlékezetpolitika és groteszk Petri verseiben
2012-04-01A fény futó kegyelmeMegjegyzések Petri György költészetéhez.
2012-01-01Líratörténeti hagyományvonalak a kortárs magyar költészetbenA 90-es, 2000-es évek magyar lírája olyan vonásokat mutat, amelyeket a későmodernnek tekintett költői életművek (a kései Kosztolányi és József Attila, Szabó Lőrinc, Nemes Nagy, Pilinszky, Weöres) poétikai jellemzői között szoktunk emlegetni. Kovács András Ferenc, Tóth Krisztina, Szabó T.Anna, L.Simon László, Turczi István, Géczi János, Petri György, Parti Nagy Lajos, Szilágyi Ákos....
2011-09-01"Metafizikai harisnya"Az "én" öltözéke Petri György lírájában. (Séta egy ház körül
2011-04-01"Vagyok, mit érdekelne"Nyelvet ölt a test: a személyiség állaga Petri István költészetében.
2011-04-01A körülírt zuhanás "közlegénye"?Filozófia és retorika Petri György Sci-fiszerelem c. versében
2010-09-01Személy és totemMegjegyzések a Petri-líra aktualitásához
2010-06-01PárbeszédA Dunánál - c. Petri György vers, mely címében is József Attila ódáját idézi.
2010-03-01Egy Petri-motívum nyomábanPetri György: Nőkről c. verse és Jan Neruda: Aki még a koldust is tönkretette c. prágai történetének "egybecsengése"
2010-03-01"Miért az éjszaka piszkálja fel a költészetet?"- Petri György Reggel című versének elemzése -
2010-01-01Hamiscsőd és anyaghiba(Petri György hiánypoétikája)
2008-02-01"Én vidoran haldoklom..."A saját halál Petri György lírájában
2007-08-01Az irónia magatartásformája és megjelenésének nyelvi...alakzatai Petri György költészetében
2007-05-01Két verselemzésPetri György: Felirat; Várady Szabolcs: Amíg ide vissza c. verseinek elemzése
2007-02-01ÚtvesztőbenÉszrevételek Petri György Öt tétel című költeményének D. tételéhez
2006-09-01Erotika a (vers)nyelvben : Hangzás és iróniaPetri György: Erotikus
2006-04-01Az irodalomtanítás műhelyébenPetri György: Elégia (óratervezet)
2006-03-01Meditáció Petri lírai szólásának természetérőlPetri György lírájáról
2006-03-01Versekben élő történelem, 1956.(Márai Sándor: Halotti beszéd 5-11.p.) Illyés Gy: Egy mondat a zsarnokságról 12-20. Vas I: Új Tamás; Mikor a rózsák nyílni kezdtek Nagy László: Karácsony, fekete glória Petri Gy A kis októberi forradalom; Karácsony 56; A 301-es parcelláról; Nagy Imréről Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 éves; A fiú naplójáből (részben megjelent egyéb helyeken ld. ott is)
2004-11-01Petri György fogadtatása Angliában és AmerikábanPetri Györgyről, verseinek korai magyarországi kiadásáról és angliai, amerikai fogadtatásáról.
2004-07-01Petri György egy barátságverséről:(„V. SZ.-HOZ”)
2004-07-01Az implózió költője (Petri György)Petri György munkái
2003-12-12Alkat és alkalomPetri Györgyről
2003-11-01A kegyetlen irodalomtanításrólEgy Petri-verset szemlélve
2003-11-01CatullusiPetri György: Ki vagy Catullusom?
2003-03-01A radikális modernség konzervatív változata. Petri GyörgyMegjegyzések Petri György költészetéről
2002-12-01Petri György napjaKorszerűtlen Petri-elemzések: Reggel szoktál jönni; Délelőtt; Éjszaka; Félá - - - -
2002-04-01"Mikor a rózsák nyílni kezdtek"1956 az irodalom emlékezetében.
2002-04-01Trivialitás és megtisztulásvágy, avagy "a "pusztulás," mintvégső megalkotódás" Hogy elérjek a napsütötte sávig / Petri György
2002-03-01Az olvasatban megőrzött titok, mint az esztétikum alkotóelemWeöres Sándor, Tandori Dezső, és Petri György költészetében. Jenő / Weöres Sándor; Légykapó / Tandori Dezső; K.S. / Petri György
2001-06-01A politikai költészet rehabilitálásaPetri György szamizdat-verseiről
2001-05-01Az út Baudelaire-től PetriigPetri-Baudelaire párhuzamok.
2001-05-01A kimondás kényszere :A Petri-vers értelmezéséhez
2001-05-01A testiség poétikája Petri György lírájában
2001-05-01A megművelt végkifejletA Petri-életmű utolsó periódusa
2001-01-01Hibát hibára(Petri György kései költészete és a hiba poétiká
2000-12-01Katonai tiszteletadásPetri György: Tanulmány egy versről
2000-10-01"...aki voltam, arra emlékeznetek legyen kedv és ne köteles--ség dolga" Emlékezés Petri Györgyre "Amíg lehet" c. verse kapcsán
2000-06-01Jog a rosszkedvre - avagy az aktuális PetriPetri György: Ismeretlen kelet-európai költő verse 1955-ből
1998-04-01Érezni problematikusA szerelmi líra mint önportré és újraértett hagyomány Petri György költészetében
1998-02-01Petri elindulPetri Györgyről
1997-08-01Az "anyaghiba" poétikájaPetri György költészetéről
1997-01-01Szerep és személyiség: kritika és „nosztalgia" Petri versfelfogásábanRészlet egy monográfiából.
1996-09-01Mondja, visszavonja, helyesbítiPetri György: Munkanapló
1994-12-01Függelék a törzsanyaghozPetri György: Sár c. verseskötetéről.
1994-06-01HelyettPetri György : Sár
1994-06-01Álalakúság, avagy a közbeszólás hatalmaPetri György Sár c. verseskötetéről
1994-04-01Közvetve:Igen
1994-04-01Az Én elmozdulásaPetri György: Sár
1994-03-01Erdőben a vadnyomPetri György: Sár
1992-06-01De dignitate amorisPetri György "szerelmi költészetéről"
1991-04-01A líra morzsalékosságaPetri György: Valami ismeretlen
1991-03-01Egy ismert kelet-európai költőrőlPetri György: Valami ismeretlen
1990-07-01Petri György: Valahol megvanelemzés
1990-03-01Valahol megvanPetri György verseiről
1989-10-01Petri György, a szemlélődő költőPetri Györgyről
1989-10-01"Párolog a völgy meg a csésze kávé - ez hűl, amaz meg melegszik"Petri György költészetéről
1989-08-01"...a hullaszag és jelenlét."Jegyzetek Petri György Valahol megvan c. kötetéről
Petri György: Valami ismeretlenelemzés
Petri György: Sárelemzés
Petri György: Horatiusi - második megközelítés, a vers érteelemzés
Petri György: Van Maya.Mi is van még?Petri azonos c. versének elemzése
Petri György: Elégiaverselemzés
Pókok és háló(i)kSzabó Lőrinc: Tücsökzene, Petri György: Önarckép.
Petri György: A sertés énekeibőlelemzésvázlatok!
Petri György: In memoriam Hajnóczy Péterelemzésvázlatok!
Petri György: Tél leszelemzésvázlatok!
Héj és mag (Petri György: A hagyma szól)Versértelmezések a későmodernség magyar lírája köréből.
A líra állaga. Petri Györgyről.
Petri György
A félhalottság életereje. Petri Györgyről
Untig elegendő. Az öreg Petri
Petri György: Hogy elérjek a napsütötte sávigelemzés
Az új lírai beszéd a válaszok horizontváltásábanPetri György: A delphoi jós hamiscsődöt jelent c. verséről
A folytatódás kezdetePetri György költészetéről. (Összegyűjtött versek)
A költő és a mesterkémPetri György kettős "alteregója" Smiley (John Le Carré kémregényeinek főszereplője) Smiley karácsonya (1990), Smiley reggelije (1995)
Létvesztés és versbeszédA halál idegensége - a létvesztés jelentés-köre Petri György költészetében.(Bach kapcsán, Bibó temetése, A séta, A végén, Sanzon, Mosoly, Rímek, Elmegyünk, Búcsúzás, Vagyok, mit érdekelne, Portrészerű, Halálomba belebotlok, Találkozás, Sírvers, Ábránd stb.)
Tőle, róla - ittPetri György - közlés, recepció, fordítás. P.Gy. verseinek vajdasági recepciója.
Petri György....P.Gy. költészete
Csömör és poézisPetri György költészetéről
A távolodás irányai és szakaszaiSzemélyes és művészi kérdésfeltevések Petri György "szerelmi lírájában"
Hamiscsőd és anyaghiba(Petri György hiánypoétikája)
"Valahol megvan"Az örökhétfőtől a napsütötte sávig -Tanulmányok Petri György költészetéről
A Petri-mítosz végePetri György: Próza, dráma, vers, naplók és egyebek. Petri György munkái IV.
Petri és/vagy TandoriPárhuzamok Petri György és Tandori Dezső költészetében