Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

147 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2022-11-01Költészet és költőiségNemes Nagy Ágnes a hatástörténetben
2022-09-01Kubizmus és tarkaharkályNemes Nagy Ágnes: Négy kocka
2022-07-01Nemes Nagy Ágnes "hitetlen hitvallásai"Nemes Nagy Ágnes spirituális tartalmú versei
2022-04-01"Én látam ezt"Széljegyzetek Nemes Nagy Ágnes A lovak és angyalok című verséhez
2022-02-01A gyermeki perspektíva érvényesülése Nemes Nagy Ágnes gyermekköltészetébenNemes Nagy Ágnes gyermekköltészete
2022-02-01Egy európai IowábanNemes Nagy Ágnes: Amerikai napló
2022-01-01Törvények és törések között Nemes Nagy Ágnes Az utca arányai című művébenTörvény, szabály és szabadság relációja Nemes Nagy Ágnes Az utca arányai című prózakölteményében
2022-01-01Nemes Nagy Ágnest nemcsak "tanulni", hanem fordítani is "kell"Nemes Nagy Ágnes elvont metaforizáltságú összefüggésekkel dolgozó poétikája
2022-01-01Kávézás Nemes Nagy ÁgnesselNemes Nagy Ágnes hagyományának újraértelmezése a nőirodalomról és a nőiségről való megszólalásai tükrében
2020-08-00"ez a sors"Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs leveleiről
2020-01-01"Levelem levél Írisz koszorújából""Láthatatlan selyemsál a számon." Nemes Nagy Ágnes és Lengyel Balázs levelezéseiből.
2019-09-01A szódásparipa és a táltosA ló Nemes Nagy Ágnes költészetében
2019-09-01Nemes Nagy Ágnes Áprily-képeÁprily Lajos Nemes Nagy Ágnes szemüvegén keresztül
2019-04-01Nemes Nagy Ágnes francia nyelvű ujjgyakorlataTanulmány Nemes Nagy Ágnes francia nyelvű verséről
2019-03-01A természettudományi kifejezések szerepe Nemes Nagy Ágnes Között című versébenNemes Nagy Ágnes: Között
2018-12-01Antropomorf és dendroid organizmusok Szabó Lőrinc és Nemes Nagy Ágnes verseibenSzabó Lőrinc és Nemes Nagy Ágnes természetlírája
2017-11-01"Mégiscsak föld van itt alul, mindenek ellenére föld"Nemes Nagy Ágnes költészetének ökokritikai olvasata
2017-11-01"Nevetlen, titkos gyökerek"Recenzió Nemes Nagy Ágnes Összegyűjtött versek című kötetéről
2017-01-01Folyékony szobor vagy szilárd szökőkútEsszé Nemes Nagy Ágnes költészetéről
2017-01-01Nemes Nagy Ágnes Rilke-képeEgy külföldi rokon választásának természetrajza
2017-01-01Szövegeink, beszélgetéseink emlékekbenNemes Nagy Ágnes Magyarul és Világul című könyvéről
2016-11-01"Magam után húzom magam".Nemes Nagy Ágnes költői életművének integritása
2016-10-01A tájképek mint testképek Nemes Nagy Ágnes költészetébenA tájábrázolás és a testtapasztalatok összefüggése Nemes Nagy Ágnes költészetében
2016-02-01A hasonlatokban őrlésNemes Nagy Ágnes Kettős világban című kötete idején keletkezett versei
2014-12-01Az átlátszó síkAngyalok Nemes Nagy Ágnes költészetében II.
2014-12-01Jegyzet Nemes Nagy Ágnes "Csillagszóró" című verséhezNemes Nagy Ágnes Csillagszóró című verséről
2014-11-03Küzdelem a rabsággalNemes Nagy Ágnes útirajza
2014-11-03Az átlátszó síkAngyalok Nemes Nagy Ágnes költészetében, I. rész
2014-10-01Naplók bánataNemes Nagy Ágnes: Magyarul és világul
2013-12-01"Mert feltámadni éppolyan nehéz"Nemes Nagy Ágnes költészetéről
2013-11-01Költő a költészetrőlArs poetica Nemes N. Ágnes költészetében
2013-07-01"Az én szívemben boldogok a tárgyak"Nemes Nagy Ágnes tárgyias költészete
2013-04-01Angyalok a házbanNemes Nagy Ágnes: A lovak és az angyalok.
2013-02-01"Rács és világűr, ég és bilincs"Az esszéíró Nemes Nagy Ágnes.
2013-02-01A költő-én megalkotásának kísérletei Nemes Nagy Ágnes...ars poeticájában. N.N.Á.: Mesterségemhez
2013-02-01Nemes Nagy Ágnes költészetszemléleteTanulmány Nemes Nagy Ágnes költészetéről
2013-01-01Nemes Nagy Ágnes rövidverseiEsszé Nemes Nagy Ágnes négysorosairól
2012-07-01A névre szóló és a megnevezhetetlenA táj keresése Nemes Nagy Ágnes költészetében. (Kettős világ, Szárazvillám, Napforduló)
2012-07-01A jellé váló tárgyNemes Nagy Ágnes: Falevél-szárak.
2012-04-01A Nemes Nagy-vita kapcsánTakács Zsuzsa: Nemes Nagy Ágnesről, Tandori Dezső: N.N.Á. - Szemelvények? Turi Tímea: A semleges nem kísérlete.
2012-03-01A nagyasszonyNemes Nagy Ágnesről. Hozzászólások: Schein Gábor:Hozzászólás Térey János A nagyasszony című esszéjéhez. Bán Zsófia: Skatulya, fűző, olló. Molnár Krisztina rita: A kutyasétáltatásról. Mesterházi Mónika: Finoman szólva. Szabó T. Anna: A figyelem hasznáról.
2012-02-01Testképek Nemes Nagy Ágnes korai költészetében- testképek és nemi szerepek
2012-01-01A saját test megjelenítéseNemes Nagy Ágnes költészetében
2012-01-01"Talán ők már nem hagynak el."Nemes Nagy Ágnes angyalai (Nemes Nagy Ágnes kilencvenedik születésnapjára)
2011-07-01Mit jelent haladékot kapni?Nemes nagy Ágnes
2010-08-01Méltóság és mértékNemes Nagy Ágnes emlékezete
2010-07-01"....Ugyanaz, más, ugyanaz"Nemes Nagy Ágnes: A Föld emlékei
2010-05-01"Itt bent a vatta-némaság"Önreflexív motívumok Nemes Nagy Ágnes költészetében
2010-04-01Arany János: Születésnapomraaz alkalmi versek egy csoportjáról (születésnapi önköszöntők; parafrázis, imitáció egy mű bűvöletében: Arany János: Sejtelem ("66") és Illyés Gyula: 77, Kosztolányi: Most harminckétéves vagyok...Nemes Nagy Ágnes: Most 64 éves vagyok
2009-09-01Atlantisz papjaiA fa motívuma Nemes Nagy Ágnes költészetében
2008-05-06Szakirodalmi bibliográfia és említési mutató...Nemes Nagy Ágnes Verseihez (1947-2007)
2008-05-01A hübrisz zsoltáraiNemes Nagy Ágnes: Kiáltva, Patak
2007-08-01A művészet és a nyomozás kétes kimenetelű kalandjaNemes Nagy Ágnes: Az öt fenyő
2006-11-01Mese és valóságNemes Nagy Ágnesről, Bors néniről és önmagáról beszél Lengyel Balázs
2006-07-01"Között"Nemes Nagy Ágnes költészettana
2006-06-01Démodé?Nemes Nagy Ágnes: Az öt fenyő
2006-02-01Egyetemi emlék-nyomolvasásokNemes Nagy Ágnes: Az öt fenyő, Ottlik Géza: A Valencia-rejtély
2005-12-01A Fa vonzásábanAz öt fenyő Nemes Nagy Ágnes életművének tükrében. Nemes Nagy Ágnes Az öt fenyő c. regényéről
2005-02-01"És lélegeztek mindaketten"Nemes Nagy Ágnes Éjszakai tölgyfa című verséről.
2005-01-01A gyász ábrázolása és kifejezése az irodalombanVáltozatok a gyászra: Arany János: Tetemrehívás, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom, József Attila: Kései sirató, Németh László Gyász, Janus Pannonius: Midőn beteg...stb. A megfigyelt gyász versei: Iliász; Balassi Bálint: Kiben az kesergő Céliáról ír; Arany János: Kertben; Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai - Azon az éjjel... A megélt gyász versei: népi siratók, Karinthy Frigyes: Halott, Nemes Nagy Ágnes: A halott, Rába György: A gyász, a kóbor eb
2002-12-01A fogalmi és a szimbolikus megismerés az irodalomtanításbanNemes Nagy Ágnes Ekhnáton-ciklus
2002-09-01Bibliai motívumok a klasszikus magyar lírábanAz idő és hírnév / Zrínyi Miklós (teremtéstört) 47. Hajnali részegség / Kosztolányi Dezső 47. A vén cigány / Vörösmarty Mihály (Genezis, vízözön) 47-8. A XIX. század költői / Petőfi Sándor(Exodus, zsidó honfogl) 48. A Sion-hegy alatt / Ady Endre (Exodus, Mózes - Isten)48-9. Apokrif / Pilinszky Jónos (Lukács, tékozló fiú) 49. Lázár / Nemes Nagy Ágnes (János, Lázár feltám.) 50.
2002-05-01Nemes Nagy Ágnes gyermek- ésfelnőtt költészetének kapcsolata
2002-02-01Szent Anzelm festője: egy pásztortalan teve és a 64-es számú..hattyú. Gondolatok Nemes Nagy Ágnes esszéiről. Elhangzott a Debreceni Irodalmi Napokon.
2002-01-01A mitikus jelentéssel telítődő tárgyi kép.A fa-motívum Nemes Nagy Ágnes költészetében.
2001-04-01Egy felkiáltó gondolatjel: az elnémítás kottajeleNemes Nagy Ágnes: Hasonlat
2000-09-01Nemes Nagy Ágnes két verse a költészetrőlMesterségemhez, Madár / Nemes Nagy Ágnes
2000-04-01"Ettél citromalmát?"Nemes Nagy Ágnes : Istenről c. verséről
2000-03-01A "tűnődő pallos"(I-II.)Nemes Nagy Ágnes : Három történet
1999-01-01Az esszé: logikaAz esszéíró Nemes Nagy Ágnes
1998-07-01"Erkölcs és rémület között"Alázat / Nemes Nagy Ágnes
1996-08-01Kinek mi jut eszébe?Nemes Nagy Ágnes: Vihar
1995-03-01Nemes Nagy Ágnes költészetéről
1995-03-01Lapok a barna noteszbólNemes Nagy Ágnes: Délelőtt
1994-10-01N. N. Á.: A magasság vágya
1994-10-01Utazás
1994-01-01Nemes Nagy Ágnes halála - ...
1992-01-01KéptilalomNemes Nagy Ágnes költészetének "szakrális fényei"
1983-06-01Az átmenetiség alakzatai. Nemes Nagy Ágnes két prózaverseNemes Nagy Ágnes: Egy pályaudvar átalakítása, Villamosvégállomás
1980-09-01Nemes Nagy Ágnes: Ekhnáthon éjszakájaA versről a költővel Lator László beszélget
1980-05-01Nemes Nagy Ágnes és a tárgyias-lírai...kifejezésmód
1980-02-01"...nem kívánok kevesebbet, mint egy világot..."Nemes Nagy Ágnes költészetéről
1975-01-01A Kincskereső Nemes Nagy ÁgnesnélBeszélgetés Nemes Nagy Ágnessel
Nemes Nagy Ágnes: Közöttverselemzés
Nemes Nagy Ágnes: Közöttverselemzés
Nemes Nagy Ágnes: Fákverselemzés
Nemes Nagy Ágnes: LázárElemzés 13-14 éves diákoknak
Nemes Nagy ÁgnesNemes Nagy Ágnes költészetéről
Nemes Nagy Ágnes: Nyári éjműelemzés
Nemes Nagy Ágnes: KözöttBarangolások Nemes Nagy Ágnes költői világában
Nemes Nagy Ágnes: Ekhnáton jegyzeteibőlelemzés
Nemes Nagy Ágnes - Babits MihályrólA hegyi költő című versről
"Ág a fagyban"Nemes Nagy Ágnes költészetéről
Nemes Nagy Ágnes: Lázárverselemzés
A létezés ihleteNemes Nagy Ágnes költészete
A gyötrelem ellen.Nemes Nagy Ágnes emlékezete.
A lélek tájainNemes Nagy Ágnes: Balaton
Nemes Nagy Ágnes: Ekhnáton jegyzeteibőlelemzésvázlatok!
Nemes Nagy Ágnes: Fákelemzésvázlatok!
Nemes Nagy Ágnes: A szomjelemzésvázlatok!
Nemes Nagy Ágnes
Nemes Nagy Ágnes: KözöttKözött / Nemes Nagy Ágnes
Egy poétikai módszer alakulásaBalaton / Nemes Nagy Ágnes
Nemes Nagy ÁgnesNemes nagy Ágnes /1922-1991/ gyermekverseiről. A Szökőkút c. kötet verseiről./ Mennyi minden, Ugróiskola, A kerti tó, Tó és fűzfa, Láttam,láttam, Evetke, Pisti gondolkozik, A szekrény, Bors néni könyve-ciklus:Minden kedden, Futóbab./
\\\"Óhajtozás isten után\\\" 1-2.r.A hit és a megbocsátás Nemes Nagy Ágnes verseiben.
Nemes Nagy Ágnes: Közöttverselemzés
Nemes Nagy Ágnesről visszatérőlegNemes Nagy Ágnesről
Nemes Nagy Ágnes : Mesterségemhezelemzés
Rétegek. Nemes Nagy Ágnes és a gyermekirodalom.Szökőkút c. gyermekvers-kötete. Felicián vagy a tölgyfák tánca c. meséje.
Forró gyémánt (Nemes Nagy Ágnes stílusáról)
Fák, tárgyak, szavak (Nemes Nagy Ágnes: Fák)
"Hírhozó a tudattalan szerepéről"Hasonlat/ Nemes Nagy Ágnes
Gyermekversek parnasszusa. Nemes Nagy Á, Zelk Z, Kormos I.elemzés
A magyar gyermekvers - klasszikusok és maiak
Nemes Nagy Ágnes: Lila fecske * Mennyi minden c.köt.Mennyi minden; Láttam,láttam; Lila fecske; Nyári rajz; A titkos út; A gondolj-rám-virág c. verseiről
Között (Nemes Nagy Ágnes versének elemzése)
Között (Nemes Nagy Ágnes versének elemzése)
Nemes Nagy Ágnes: Közöttelemzés
BalatonNemes Nagy Ágnes: Balaton
Villamos-végállomásNemes Nagy Ágnes költészetének utolsó szakaszáról, meghatározó verseiről : De nézni(117-119); Egy pályaudvar átalakítása(120-125); Villamos-végállomás(127-134); Amerikai állomás(137-138) stb.
Nemes Nag Ágnes: Mesterségemhez
"Között"Nemes Nagy Ágnes költészettana
Nemes Nagy Ágnes Villamos című versérőlInterjú a szerzővel.
Nemes Nagy Ágnes: A lovak és az angyalok
Líra és természettanNemes Nagy Ágnes: A gejzír
Egy-egy vers "ma"Nemes Nagy Ágnes: A lovak és az angyalok
Ekhnáton az égbenNemes Nagy Ágnes poétikai szelleméről
A nyelvi kép Nemes Nagy Ágnesgyermeklírájában
Ekhnáton a FöldönNemes Nagy Ágnes Napforduló c. kötete, s benne az Ekhnáton-ciklus
Titkokkal a kánonbanNemes Nagy Ágnes és a női irodalmi hagyomány
"Mesterségem, te gyönyörű"Nemes Nagy Ágnes költészetéről
A látás és a térNemes Nagy Ágnes látást tematizálói verseiből. Említett versek: A Krisztinában ; Város, télen ; Éjfél ; Dél ; Futóeső; Négy kocka ; De nézni ; A látvány ; Lement a nap ; stb.
Az arc poétikája Nemes Nagy Ágnes költészetébenSzobrokat vittem ; Víz és kenyér ; Éjszakai tölgyfa ; A távozó című versekről
A test reprezentációiNemes Nagy Ágnes a testet tárgyként észlelő és leíró korai verseiről, amelyek közül több "a testiség iránti bizalmat és a testi létezés örömét ábrázolja. Említett versek: Tengeren ; Alkony ; Emlékkönyvbe ; Szomj ; Azt mondják ; Fáj ; A mozdulat, valamint több meg nem jelent vers.
Helyekkel reprezentált testiség"Az alábbi versekben a tájak, a helyek és a fizikai világ dolgai összefonódnak az emberi test és mozgás képzetével." Említett versek: A női táj ; A gejzír ; Szobrok ; valamint egy meg nem jelent verse ("Egy városról").
Az emberi test mint az 'itt' helyeA test objektív és szubjektív ábrázolásáról, a test térészleléséről. Említett versek: Diófa ; Azelőtt ; Madár ; A remete ; A kovács ; "Elnyúlok a felszíni létben" kezdetű vers.
Nemi szerepek a Nemes Nagy-lírábanNemes Nagy Ágnes viszonya a nőirodalomhoz, női íráshoz; a nőiség, a női test, a női nemi szerepek megjelenése néhány versében. Említett versek: Hamutartó ; Virág ; Személytelen ; Szerelem ; Férfi, nő ; Fajdkakas ; Kurvák ; stb.
Az emocionalitás és a térNeme Nagy Ágnes néhány verséről, amelyekben az érzelmek, hangulatok és érzetek helyekhez és terekhez kapcsolódnak. Említett versek: Jegyzetek a félelemről ; Otthon ; Kertváros ; A lovas ; Ház a hegyoldalon ; stb.
Térbeliség a versképenA felszámolt és megmutatkozó közöttiség. Verselemzések
A hely jelentéseiEgy pályaudvar átalakítása - verselemzés, kiemelten foglalkozik a szöveg nyelvezetével, szóhasználatával.
Az absztrakt, geometrikus tér lebontásaAz utca arányai - az objektivitás kritikája Nemes Nagy versében
Dialógus, emlékezés, nyelv"A Villamos-végállomás a beszélt és az írott nyelvre, a kommunikáció működésére és a saját médiumára (retorikára) hívja fel a figyelmet."
A heterotópia és az időészlelésMúzeumi séta
A lineárisan szerveződő múltTeraszos tájkép - és az emlékezet
A térré vált jelenlétA Föld emlékei - és az emlékezés
A természet emberen túli rendje"A Falevél-szárak című versben a rendezettség poétikai megvalósítása a természetben észlelt harmóniát jeleníti meg."
A múzeum heterotópiája...Tolnai, Gergely, Ashbery, Kunert, és Grünbein verseiben. Hasonlóságok Nemes Nagy Ágnes: Múzeumi séta és Tolnai Ottó: Metka ; Gergely Ágnes: Háttértörténet ; John Ashbery: Önarckép konvex tükörben ; Günter Kunert: Pompeji I. és Pompeji II. ; és Durs Grünbein: Múzeum-sziget és Gyerekkor diorámában c. versekben.