József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

262 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2018-03-01Németh László "kariatidái" és a "mítoszi csóva"Németh László nőalakjai mint kariatidák a Gyász, Iszony, Irgalom és az Égető Eszter című regényeibenmegtekintés
2017-10-01"A protestantizmus az emberből szóló isten vallása"Németh László üdvösségügye és az Eklézsia-megkövetésmegtekintés
2017-07-01Németh László: Égető EszterNéhány személyes szempont a műrőlmegtekintés
2017-04-01Biológiai alkat és lélekteremtő regényNémeth László és a biológiai realizmusmegtekintés
2014-06-00Németh László-Kazinczy Ferenc-Babits MihályEgy irodalomtörténeti vázlat utóélete. (Kisebbségben)megtekintés
2014-04-00"A bűn az, hogy az ember sok a világnak"Németh László drámaíró munkássága II.megtekintés
2014-03-00"A bűn az, hogy az ember sok a világnak"Németh László drámaíró munkássága.megtekintés
2013-11-01Németh László és a BolyaiakNémeth László és a két Bolyaimegtekintés
2013-11-01Mesterek közt - tanítványNémeth László: A másik mester c. könyvérőlmegtekintés
2013-05-01Egy dráma ráncaiNémeth László: A rejtélyes költőről: Katona Józsefről és a Bánk bánról.megtekintés
2013-04-01Falusi elidegenedés avagy individualizációNémeth László: Gyász c. regényérőlmegtekintés
2012-09-01Szempontok Vekerdi László Németh László-képének értelmezéséhezVekerdi László: Sorskérdések árnyékában, Németh Lászlóról alkotásai és vallomásai tükrében.megtekintés
2012-05-01Németh László: A magyar forradalomrólNémeth László 1956-os forradalom­élménye és a hatvanas évek magyar szocializmusa.megtekintés
2012-05-01Németh László ügyébenNéhány vitatéma: A Németh László-i módszer, A töretlen Egész megkésett mindenese, Németh László emberképe, Két Németh László-korszak.megtekintés
2012-04-01Jegyzetek egy "váratlan tünemény" margójánNémeth László 1956 forradalmáról.megtekintés
2012-02-01Új szempontok Németh László regénypoétikájáhozSzitár Katalin: A regény költészete - Németh Lászlómegtekintés
2012-01-01Irodalmi utazásokMegértésteljesítmények a két világháború közötti irodalmi útirajzokbanmegtekintés
2012-01-01A barátság gyémántpecsétjeNémeth László és Pilinszky János barátságárólmegtekintés
2011-11-01Az akarat múltjának időszerűségeBékés Márton: A hagyomány forradalma. Németh László politikája.megtekintés
2011-09-01A VII. Gergely és az aszketikus etika megpróbáltatásaiNémeth László VII. Gergely című drámájáról.megtekintés
2011-04-01Németh László és a magyar forradalomNémeth László és 1956.megtekintés
2010-07-01Nem marad más, mint a fogalmazásNémeth László: Naplómegtekintés
2010-01-01A fokalizáció vizsgálataNémeth László Gyász c. regényébenmegtekintés
2009-06-01Télemakhosz-narratívumok a Németh László-életműbenAz Irgalom születése.megtekintés
2009-03-01Németh László: CseresnyésA helytálláskeresés drámája és a valóság vigaszamegtekintés
2008-02-01Németh László heroikus realizmusaNémeth Lászlórólmegtekintés
2008-01-01Miről vallanak Németh László önéletírásai?Homályból homályba, Ember és szerepmegtekintés
2008-01-01Egy nevezetes vitáról, hetven év távlatábólNémeth László és Babits Mihály híres vitájárólmegtekintés
2007-11-01"a művek meghalnak és feltámadnak"A prózaíró Németh László: Recepciótörténet és új értelmezés. Konferencia, Debrecen, 2004.megtekintés
2007-06-01"Az ember célja mégiscsak az üdvözülés"Németh László: Naplómegtekintés
2007-05-01Megőrzés, emlékezés, elbeszélésA kultuszhelyek tér- és időstruktuáló szerepe Németh László mitizáló regényeiben (Gyász, Iszony, Bűn)megtekintés
2007-04-01Irgalom- a szó etimológiai, teológiai értelmezése. Kosztolányi-novellák; József Attila: Irgalom (1936); Mészöly Miklós: Jelentés öt egérről (1958); az irgalom mozdulatai (Bergman-filmek) Tükör által homályosan (1960); Saraband (2003); Németh László: Irgalom (1965); Mészöly Miklós: Film (1976); Megbocsátás (1983)megtekintés
2007-02-01Németh László...Németh László naplójamegtekintés
2006-05-01Regény és realitásNémeth László: Iszonymegtekintés
2006-03-01Színjáték és árnyjátékSzerepformálás, diszkurzivitás és irónia Németh László Gyász c. regényében.megtekintés
2005-10-01Németh László és a XXI. századNémeth Lászlórólmegtekintés
2005-10-01Regény és történelem, avagy miért nem írt Németh László történelmi regényt?Németh Lászlórólmegtekintés
2005-09-01Leporoló 2.Németh László: Gyász (beszélgetés)megtekintés
2005-07-01Kovács LajosNémeth László Bűn c. regényérőlmegtekintés
2005-05-01Pillanat és távlatA móriczi és Németh László-i szövegalkotás interferenciáimegtekintés
2005-05-01"A legkorszerűbb esszéíró"Németh Lászlórólmegtekintés
2005-03-01Kovács Lajos világaNémeth László Bűn c. regényének értelmezésérőlmegtekintés
2005-03-01Az Égető Eszter újraértelmezéséhezNémeth László Égető Eszter c. művéről.megtekintés
2005-03-01Mégis hogyan olvassuk Németh László regényeit?Németh Lászlóról, regényeirőlmegtekintés
2005-02-01Filológiai rendteremtés Németh László életműve körülNémeth Lászlórólmegtekintés
2005-01-01Elő- és utóhang az első novelláhozNémeth László Horváthné meghal című művérőlmegtekintés
2004-07-01Ember és lap (Németh László és a Tanu)megtekintés
2004-06-01Németh László utópiatriászaNémeth László: Adalékok egy újnemes szekta történetéhez, Kapások, Iskola Kakasúton c. műveiről.megtekintés
2003-12-01Az önéletírás szöveg közötti alakzata. Németh László....Homályból homályba / Németh László önéletrajzi írásainak gyűjteményemegtekintés
2003-11-01Az "inspiráló" hatásNémeth László történelemfelfogása, elitelmélete, Európa-képe, politikai koncepciója és Bibó István ezekhez való viszonya.megtekintés
2003-11-01Női sorsok az irodalombanFlaubert: Bovaryné; Tolsztoj, Lev: Anna Karenina; Németh László: Iszony; Závada Pál: Jadviga párnájamegtekintés
2003-09-01A magyar zsidóság képe Németh László tanulmányaiban1920-as, 1930-as évek.megtekintés
2003-04-01A Nyugat második nemzedéke. TémavázlatÉrettségi-felvételi előkészítő. Vázlat. szabó Lőrinc, Németh László, Hunyady Sándor, Kuncz Aladár, Sárközy György, Márai Sándor.megtekintés
2003-04-01Iszony: egy magyar paradigmaA 2. rész, Németh László: Iszony.megtekintés
2003-03-01Az Iszony stációi: létértelmezési kísérletNémeth László: Iszonymegtekintés
2002-09-01Az Iszonytól az "Iszony"-esszéigNémeth László Iszony c. regényérőlmegtekintés
2002-09-01Magyarság és EurópaNémeth László magyarságképemegtekintés
2002-06-01A klasszikus példájaNémeth László- és Gadamer párhuzamok. Németh László Lányaim c. kötetének 'Költők a gyermekszobában' c. írásáról. Gyermekek olvasmányélmányeiről.megtekintés
2002-04-01Ama kései II.Németh László és Pilinszky barátságárólmegtekintés
2002-04-01Alkattan és regénytipológia avagy: Dosztojevszkij és Németh LászlóDosztojevszkij hatása Németh László írói munkásságáramegtekintés
2002-03-01Ama kései I.Németh László és Pilinszky János barátságárólmegtekintés
2002-01-01Mű vagy vallomás ? Adalékok Németh László életművének.....jellegéhez.megtekintés
2002-01-01Néhány gondolat Németh László-életműkorszerűségérőlmegtekintés
2002-01-01Omló partok gátkötőiNémeth László, Jancsó Béla, Tamási Áronmegtekintés
2001-10-01Műfaji örökségek a Németh László-regénybenNémeth Lászlóról, regényeiről.megtekintés
2001-09-01Németh László kritikaírása a húszas-harmincas évek fordulójáNémeth Lászlómegtekintés
2001-08-01Németh László és a népi mozgalomN.L. és a népi irodalom.megtekintés
2001-05-01Elvonulások II.r.Németh László életútja 1937 és 1950 között II. részmegtekintés
2001-04-01Száz éve született Németh László (tematikus szám)megtekintés
2001-04-01Irgalom / Németh LászlóNémeth László: Irgalommegtekintés
2001-04-01Egy régi regény "hiánya, szükséglete és feladatai"Bűn / Németh Lászlómegtekintés
2001-04-01Németh László ismeretlen ifjúkori verse (Bányi bácsi)Németh László ifjúkori versemegtekintés
2001-04-01Tematikus szám Németh Lászlóról100 éve született Németh Lászlómegtekintés
2001-04-01Az etika jegyében:Németh László gondolkodása a 60-as évekbenmegtekintés
2001-04-01Elvonulások I.rNémeth László életútja 1937 és 1950 között I. részmegtekintés
2001-04-01Az életmű kegyelmi pillanataNémeth László és az 1956-os forradalommegtekintés
2001-04-01A szerep fogságábanA Gyász c. Németh László-regény Kurátor Zsófija.megtekintés
2001-03-01Arc és kánon - Az önértelmezés (nyelvi) eseményei az...Ember és szerep-ben / Németh Lászlómegtekintés
2001-02-01A Németh László-recepció története a "rendszerváltozás" utánNémeth Lászlómegtekintés
2001-02-01A drámaíró Németh Lászlóról A Széchenyi bemutatója ürügyénmegtekintés
2000-11-01A Tanu : 2.részNémeth László Tanu c. folyóiratárólmegtekintés
2000-10-01A Tanú : 1.részNémeth László Tanú c. folyóiratárólmegtekintés
2000-02-01A Németh László-recepció történetének főbb kérdéseiNémeth Lászlóról, munkásságáról. Magyarság és Európa, Magyarok Romániában, Kisebbségben c. műveiről.megtekintés
2000-01-01Németh László költői nyelvérőlmegtekintés
1997-11-01Az Égető Eszter...Az Égető Eszter kiadásának históriája a mű keletkezési, kiadási körülményeiről, az egymást követő kiadásokban megejtett változtatásokról,stb. szól a tanulmány.megtekintés
1997-11-01Németh László...A Németh László katedrája c. tanulmány a tanár- diák, a mester és tanítvány viszony taglalása.megtekintés
1997-03-01Németh L. kereszténységeA keresztény kultúra jegyei Németh László munkáiban.megtekintés
1997-01-01Regények és mozdulatokPárhuzamok és különbözőségek Németh L. és M.Kundera gondolkodásában. A két regény párhuzamba állítása a főhősnők név- és lelki rokonsága miatt is történik.megtekintés
1996-09-01Játékszíni költőmesterségA 90-es évek magyar drámáiról (Garaczi, Parti, Kárpáti P. stb.)megtekintés
1996-08-01Egy másik gyökérMegjegyzések Németh László Gyász c. regényének balladisztikusságáról.megtekintés
1996-06-01A minőségi emberGondolatok Németh László 95. születésnapjánmegtekintés
1996-03-01A személyiség megjelenési formáinak változásai századunk...A személyiség (lírai én) megjelenési formáinak változásai századunk magyar irodalmában Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, József Attila, Németh László művein keresztül.megtekintés
1996-03-01Németh László és a...Németh László és a természettudományos gondol-kodás.megtekintés
1996-03-01Nyílvessző és kör:Ortega y Gasset és Spengler hatása Németh László gondolkodásáramegtekintés
1996-03-01Magyarság és EurópaNémeth László a kultúrális megújulásról.megtekintés
1996-03-01"Világnézet""Világnézet." /Tizenkét levél/ c. cikksorozat Németh Lászlótól a kultúra és világkép fogalom- köréből.megtekintés
1996-03-01Németh L szocializmus-képérőlNémeth László viszonya a politikához.megtekintés
1996-03-01Németh L. Közép-EurópájaN.L. okfejtései a környező népek sorsának,irodalmának hasonlóságáról.megtekintés
1996-03-01A korszakok...A korszakok változó értelmezései, keretei. Bevezető tanulmány Németh Lászlóról.megtekintés
1996-02-01N.L. a magyar irodalom...megtekintés
1996-02-01A bűnbeesett író színházamegtekintés
1995-05-01Én vagyok GalileiTöprengés Németh László Galilei c. drámájárólmegtekintés
1995-05-01"...akit ragaszkodása az igazsághoz egy boldogtalan korban kényszerít"Németh László Galileijemegtekintés
1995-03-01Németh Lászlóról ...Németh Lászlórólmegtekintés
1995-03-01Németh László a ...Németh Lászlómegtekintés
1995-02-01A drámaíró Németh Lászlófelülnézetbőlmegtekintés
1994-12-01A hiányzó komédiaEllipszis Németh László: Harc a jólét ellen c. drámája körülmegtekintés
1994-06-01Az esendő géniuszmegtekintés
1994-06-01Meg kell a szívnek szakadnimegtekintés
1994-04-01Az igazságszeretet drámájaNémeth László: Galileimegtekintés
1994-04-01Németh László üdvösségharcamegtekintés
1994-01-01Németh L. és Várkonyi N.megtekintés
1993-09-01Az újraolvasott IrgalomNémeth László: Irgalommegtekintés
1993-07-01Az Iszony, mint történelmi parabolaNémeth László: Iszonymegtekintés
1993-07-01Regényút: A Gyásztól az IszonyigNémeth LászlÓ: Gyász, Iszonymegtekintés
1993-07-01Egy magatartás buktatóiNémeth László: Gyászmegtekintés
1993-07-01Bűn és lelkifurdalás - alulnézetbőlNémeth László: Bűnmegtekintés
1993-03-01Németh László drámáinak tanítása II.r.Németh László: Széchenyimegtekintés
1993-02-01Németh László drámáinak tanítása I.r.Németh László: II. Józsefmegtekintés
1993-02-01Németh László üdvösségügyemegtekintés
1992-01-01Németh László: Széchenyielemzésmegtekintés
1990-06-01Németh László Emberi színjáték c. regényéről-megtekintés
1990-05-01Lutheri szerepbenNémeth László Tanú-korszakának fogadtatásamegtekintés
1989-05-01Az emberi üdvösség tragédiái 1-2.r.Németh László regényeiről: Gyász, Bűn, Utolsó kísérlet, Iszony, Égető Eszter, Irgalommegtekintés
1989-03-01A gondolkodás műfajai Németh László TanújábanNémeth László: Tanumegtekintés
1988-07-01Németh László gondolatvilága 1-2.Németh Lászlórólmegtekintés
1987-05-01A Gyász és olvasási kódjaNémeth László regényének strukturális és interpretáció-elméleti megközelítésemegtekintés
1987-04-01Hagyomány és újításNémeth László: Gyászmegtekintés
1986-04-01A Tanú "előjátéka"Németh László pályája 1930-32 közöttmegtekintés
1986-03-01A példává emelt szerep regényeiA regényíró Németh László az Iszony fordulata után. Iszony, Égető Eszter, Irgalommegtekintés
1985-08-01Sorsok, metaforákNémeth lászló: Sámsonmegtekintés
1985-07-01Társadalombírálat 1937-benNémeth László: Kocsik szeptemberbenmegtekintés
1985-06-01Regényíró, regényvilágNémeth László próza-teljesítménye. A Németh-regény jellegemegtekintés
1985-06-01Személyiségkép és epikaiság :Poétikai módosulások természeteA poétikai módosulások természete Németh László 1945 utáni regényeiben. Gyász, Utolsó kísérlet, Iszony, Égető Eszter, Irgalommegtekintés
1984-08-01Szeretet, szenvedély, feloldódás a közösségbenNémeth László: Irgalommegtekintés
1984-08-01Az ideális és a torzNémeth László önéletírásaimegtekintés
1984-04-01Az eszmekatedrális koronázó regénye: IrgalomNémeth László: Irgalommegtekintés
1984-04-01Az epikai jelentésképzés változásaiSzempontok a Tanú utáni Németh László regényeinek újraértelmezéséhezmegtekintés
1983-03-01Az emberi értékkapcsolatok regénytragédiájaNémeth László: Iszonymegtekintés
1983-01-01Minőség és erkölcs Németh László gondolatvilágábanNémeth Lászlórólmegtekintés
1983-01-01Az önmegváltás reménytelenségeNémeth László: Gyászmegtekintés
1982-09-01Görögség-folklór-mítoszNémeth László Gyász c. regényének három aspektusamegtekintés
1982-09-01Németh László szocializmusképe és az 1930-as évek szocializmusaNémeth László szocializmusképe és az 1930-as évek elejének szocializmusamegtekintés
1982-09-01A Tanútól az "Új Tanúig" (Németh László)Németh László Tanú, Kissebségben.megtekintés
1982-02-01Az Iszony és a világirodalomNémeth László: Iszonymegtekintés
1982-02-01Az asszonyi sors két regényeIszony / Németh László, Anna Karenina / Lev Nikolaevics Tolsztojmegtekintés
1982-01-01Egyén és külvilág viszonyának ábrázolása Németh László Égető Eszter c. regényébenNémeth László Égető Eszter c. regényérőlmegtekintés
1982-01-01Németh László regénytípusai-megtekintés
1981-05-01Egy magyar paradigma a létrőlNémeth László: Égető Esztermegtekintés
1981-04-01Író a háborúbanNémeth Lászlórólmegtekintés
1981-04-01Németh Lászlóval, a zene jegyébenNémeth Lászlórólmegtekintés
1981-04-01Németh László eklézsiájábanNémeth Lászlórólmegtekintés
1981-04-01A minőség próféciájaA minőség forradalma / Németh László. Magyar minőségelv és Európa. Németh László minőségeszménye.megtekintés
1981-04-01Sajkódi certosaNémeth László: Sajkódi esték. Németh László sajkódi korszakárólmegtekintés
1980-12-01Németh László világképe és regényszemlélete a GyászbanÖnértékelő, szubjektív epikamegtekintés
1980-12-01Túl a személyes sorsonNémeth László: Széchenyimegtekintés
1979-11-01A sorsvállalás puskini példájaNémeth László: Csapdamegtekintés
1979-11-01Feltámadás és IrgalomTolsztoj és Németh László utolsó regénye. Feltámadás / Lev Nikolaevics Tolsztoj és Németh László Irgalommegtekintés
1976-01-01A kiválás geneziseNémeth Lászlórólmegtekintés
1973-06-01Németh László: Európai utaselemzésmegtekintés
1972-04-01Hős vagy áruló?Illyés Gyula és Németh László változatai a Görgey-témára. Fáklyaláng / Illyés Gyula Áruló / Németh László (ld. itt!) drámaelemzésmegtekintés
1971-01-01A Galilei helye Németh László írói világábanNémeth László: Galileimegtekintés
1970-09-01Németh László Utolsó kísérleteNémeth László: Utolsó kísérletmegtekintés
1969-07-01Lét és iszonyNémeth László Iszony c. regényérőlmegtekintés
1968-02-01Németh László első regényeNémeth László: Emberi színjátékmegtekintés
1967-09-01Németh László: Emberi színjátékelemzésmegtekintés
1967-04-01Németh László: Emberi színjátékelemzésmegtekintés
1966-01-01IrgalomNémeth László új regényemegtekintés
1962-06-01Németh László: Az utazáselemzésmegtekintés
1961-06-01Németh László: A két Bolyaielemzésmegtekintés
1957-03-01Németh László: Égető Eszterelemzés a regényrőlmegtekintés
1936-03-01Németh László: Gyászelemzésmegtekintés
A stílus egyéni bélyegeNémeth László : Iszonymegtekintés
Németh László: Égető Eszterelemzésmegtekintés
Egy magyar epopeia kísérleteNémeth László: Jegyzetek az Utolsó kísérlet 1-2. kötetéhezmegtekintés
Németh László: Iszonyelemzésmegtekintés
"Hit nélkül nem lehet élni"A Sámson-dráma értelmezéséhez. Németh László művérőlmegtekintés
Értékelv és sorsazonosságNémeth László: Kocsik szeptemberbenmegtekintés
Németh László /1901-1975/Érettségire-felvételire készülőknek segédlet. Tárgyalt művek : Horváthné meghal /1925/, Gyász /1931/, Iszony /1942-47/megtekintés
Németh László Széchenyi-élménye"A legtalányosabb magyar"megtekintés
A "faj" fogalma Németh LászlónálNémeth Lászlómegtekintés
Az "alkat" fogalma és szerepe Németh LászlónálNémeth Lászlómegtekintés
Németh László: Iszonyelemzésmegtekintés
Németh László: Galileiműelemzésmegtekintés
Németh László: Gyászregényelemzésmegtekintés
Lét és iszony. Iszony /Németh LászlóNémeth László/ Iszonymegtekintés
Németh LászlóNémeth Lászlórólmegtekintés
Jelentős gondolatok drámai beszédekbenNémeth László drámái: II. József, A két Bolyai, Nagy család, Utazás, Csapda stb. Illyés Gyula drámái: Ozorai példa, Fáklyaláng, Tiszták, Dupla vagy semmimegtekintés
Égető EszterNémeth László Égető Eszter című művérőlmegtekintés
Magyar Agamemnon és ElektraNémeth László Irgalom című művérőlmegtekintés
"Viharokra emelt nyárderű..."Az Iszony-Égető Eszter-Irgalom trilógia világa. Németh László műveirőlmegtekintés
A hérosz és a ..A hérosz és a groteszk hős.Németh László és Örkény István drámáiról.megtekintés
Németh Lászlóról. Bűn és lelkifurdalás alulnézetből.Bűn / Németh Lászlómegtekintés
Németh László: GyászGyász / Németh Lászlómegtekintés
A borzadály angyalaIszony / Németh Lászlómegtekintés
"Én nem bízom a világot a történelemre"Németh László történelmi drámáirólmegtekintés
Magyarság és EurópaNémeth László érték- és minőségelvű felfogása szerint.megtekintés
Küldetéses hős - új epikai rajzolatbanNémeth László: Alsóvárosi búcsúmegtekintés
Időfelbontás és motivikus szerkesztésNémeth László Gyász c.regényébenmegtekintés
Lélekrajz és létértelmezésNémeth László: Iszonymegtekintés
Németh László: IszonyElemzésvázlat!megtekintés
Egy "magyar sziget"Németh László és Sárospatak kapcsolatárólmegtekintés
Teljesítmény és értékproblémákNémeth László drámáinak néhány kérdésemegtekintés
Requiem a jövőért. Égető Eszter fejezete Faust magyar törté-..netéből.megtekintés
Érdek- és értékellentétek világa (Németh László: A kurátor..megtekintés
"Csak a teljesség kedvéért"Németh László kultúrafelfogásárólmegtekintés
Van-e szűkebb korlát megállni a megértésnél? (Németh Lászlóirodalomszemlélete a Két nemzedék tükrében)megtekintés
A "női elem"Németh László regényeiben.megtekintés
A Gyász és körülményeiA Németh László-regény születési örülményeimegtekintés
Szegény magyar ÉlektraNémeth László Gyász c. regényének Kurátor Zsófija.megtekintés
Németh Lászlószellemi örökségemegtekintés
Egy Németh László-regény paradigmájáhozAz Égető Eszter és a a Száz év magyánymegtekintés
Az "igaz devotio" apostolaiNémeth László régi erdélyi pro-protestáns drámahőseiről Misztótfalusi Kis Miklós - Eklézsia-megkövetés(1946); Apáczai(1955) Bethlen Kata(1976)megtekintés
Száz éve született Német LászlóNémeth László és az utazásmegtekintés
Németh László Gandhi-ciklusaGandhi halálamegtekintés
Németh László: Gyász, IszonyRövid életrajz Németh Lászlóról 33-36.o. Gyász 37-48.o Iszony 49-65.o.megtekintés
A fölébredt AtlantiszNémeth László "bartóki" modellje és a világirodalommegtekintés
A létszerű ambiguitás regényeGyász / Németh Lászlómegtekintés
Németh László és az Iszonymegtekintés
Németh László társadalmi drámáimegtekintés
A világtól való iszonyodás lélektani folyamatának......bemutatása Németh László Iszony című regényében.megtekintés
Németh László és a vallásmegtekintés
Faust bűnbeeséseProlegomena Égető Eszter történetének értelmezéséhez. Németh László: Égető Esztermegtekintés
Minőségszocializmus, magyarság, korszerűségA Tanú korai időszaka. Németh László folyóiratárólmegtekintés
Németh László változó regényszemléleteRegényírás közben, Égető Eszter / Németh Lászlómegtekintés
Változatok az egzisztenciális regényreEgy analógia körvonalai: Kosztolányi és Németh Lászlómegtekintés
Metaforikus jelentésrétegek Németh László drámanyelvébenVillámfénynél / Németh Lászlómegtekintés
Németh László (1901-1975)Népi irodalom. Alkotók 2.megtekintés
Szöveg és térNémeth László drámáinak térszemléletemegtekintés
Mauriac regényírása mint ihlető minta Németh László IszonyábanNémeth László Iszony c. művérőlmegtekintés
Németh László Tanú-korszakáról1932-1937 (1940)megtekintés
"Világtermtő enciklopédizmus"Németh László eszmevilágának alapvoná-sairól.megtekintés
Németh László drámáiA két Bolyai; Galilei; Villámfénynél; Az áruló stb.megtekintés
Németh László: SorskérdésekN.L. művének megjelenési körülményeiről.megtekintés
"Világirodalmi költő" , "székely Homérosz"Németh László Tamási Áronrólmegtekintés
SorskérdésekNémeth Lászlómegtekintés
Németh László küzdelme a modern epikávalA Gide-esszémegtekintés
A Kisebbségben magyarságképéhezNémeth László: Kisebbségbenmegtekintés
Az önéletírás szövegközi alakzataNémeth László: Homályból homálybamegtekintés
Németh László két GalileijeNémeth László: Galilei (dráma, 1953) Németh László: Galilei együttesének (tan. 1956)megtekintés
Az Égető Eszter üzeneteNémeth László: Égető Esztermegtekintés
A regényi fikció három modelljeNémeth lászló: Iszony; Déry Tibor: G.A. úr X.-ben; Ottlik Géza: Iskola a határonmegtekintés
Az Égető Eszter üzeneteNémeth László: Égető Esztermegtekintés
Németh László: Iszonycselekmény, elemzési segédlet (vázlat)megtekintés
Németh László: Villámfénynélelemzésmegtekintés
Egy "erkölcsi beállítottságú" félkegyelműNémeth László: Emberi színjátékmegtekintés
A Martin du Gard-i realizmuselv és a BűnNémeth László: Bűnmegtekintés
Powys és a regényfolyamok teljességigénye...eposzi univerzalitása az Utolsó kísérlet-ben. Németh Lászlómegtekintés
Modern regényelméletekNémeth László és pályatársai a regényről.megtekintés
Az Iszony francia kiadásának előszavaIllyés Gyula esszéje Németh Lászlóról (1964)megtekintés
Ember és lap1932: megjelenik Németh László: Tanú c. folyóiratamegtekintés
A népi-urbánus vitáról1934: Németh László: Sznobok és parasztokmegtekintés
A naplóíró Németh LászlóRegény vagy emlékezés?: Memoárirodalmunk új virágkoramegtekintés
A "jövő" regényeAz Irgalom recepciója és új aspektusai a narratív megközelítés tükrébenmegtekintés
IszonyIszony / rend. Hintsch György, Németh László regénye magyar film, 1965.megtekintés
Németh Lászlópályakép, (1901 - 1975)megtekintés
József Attila és Németh László -egymás világábanmegtekintés
Mégis: hogyan olvassuk Németh László regényeit?Németh László regényeimegtekintés
Németh Lszló életművének kiadásárólNémeth László munkáimegtekintés
A naplóíróNémeth László: Naplómegtekintés
Reflexiók a társadalmi kérdésekhet(Zilahy Lajos: Süt a nap, Németh László: Villámfénynél, Tamási Áron: Tündöklő Jeromos)megtekintés
A sajkódi remeteNémeth László munkásságáról és műveirőlmegtekintés