József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

101 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2019-06-01Két polgár vallomásaiThomas Mann és Márai Sándormegtekintés
2014-12-01Thomas Mann, avagy hogyan kényeztessük újabb módszerekkel a gyerekeinketEsszé Thomas Mann családjárólmegtekintés
2014-08-01Antiadysta elmélkedésekEsszé az antieurópai Thomas Mannrólmegtekintés
2014-08-01Irodalmi tébolyAz elmebaj ábrázolása az irodalombanmegtekintés
2012-07-01Végzetes vonzerőHomofóbia és meleg metafikció a Mario és a varázslóbanmegtekintés
2011-04-01A világirodalom Márai Sándorarészlet egy hosszabb tanulmányból. Márai és az osztrák irodalom (Schnitzler, Hofmannstahl, Musil, Stefan Zweig, Rilke) Thomas Mann és Márai.megtekintés
2010-09-01Nádas - Mann - Proust"Alkati" hasonlóságok, párhuzamok. Emlékiratok könyve; Párhuzamos történetek; Thomas Mann: Megtévesztett c. novellája; Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában: Szodoma és Gomorramegtekintés
2010-08-01Nádas - Hajas - MannNádas Péter prózájárólmegtekintés
2008-02-01Tükör és vitrinThomas Mann és az irodalmi szerepjáték: Th. Mann naplói; homoerotizmusa", irodalmi alteregói: Gustav von Asenbach (Halál Velencében); Félix Krull (Egy szélhámos vallomásai).megtekintés
2003-06-01A néven szólítás ünnepeBibliai témák és motívumokmegtekintés
1997-02-01Az édes mosolyú csapdavetőThomas Mann: Halál Velencébenmegtekintés
1997-01-01A boldogulás művészeteThomas Mann életéről.megtekintés
1996-03-01Párhuzamok találkozásaA tanulmány két mű párhuzamba állítása - Thomas Mann A varázshegy (FM ld.ott) és Robert Musil A tulajdonságok nélküli ember. Mindkét mű német nyelvterületen, hasonló időben és körülmények között született. A két főszereplő regényalak a "katasztrófa előttiség közérzetének hordozója".megtekintés
1996-03-01Thomas Mann: Doktor FaustusA pusztulás dimenzióimegtekintés
1994-02-01Bűn és testiség avagy a "rejtett emberi"Thomas Mann Faustus-regényének nőalakjaimegtekintés
1993-07-01Motívumszerkezeti összefüggések Thomas Mann Halál Velencében c. novellájában-megtekintés
1988-05-01Fejezetek a gimnázium IV.oszt. fakultációs tananyagáhozMann, Thomas: Az elcserélt fejekmegtekintés
1987-10-01Az évszázad egyik elbeszélése: "Tonio Kröger"Thomas Mann elbeszélésemegtekintés
1983-02-01A lélek napéjegyenlőségeMann, Thomas: A varázshegymegtekintés
1977-01-01Lotte WeimarbanLotte Weimarban / rend. Günther, Egon német film, 1975megtekintés
1972-04-01"Hajótörött vágy"Halál Velencében / rend. Visconti, Luchino olasz film, 1971 Mann, Thomas művéből.megtekintés
1968-08-01A kor regénye?Mann, Thomas: Doktor Faustusmegtekintés
1961-04-01Thomas Mann Felix Krulljának motívumairólMann, Thomas: Egy szélhámos vallomásaimegtekintés
Két huszadik századi ördögregény (Doktor Faustus és A Mesterés Margarita) megtekintés
Halál VelencébenThomas Mann művérőlmegtekintés
Mann, Thomas: Tonio Krögerelemzésmegtekintés
Mann, Thomas: A varázshegyregényelemzésmegtekintés
Mann, Thomas: Doktor Faustusregényelemzésmegtekintés
Mann, Thomas: A varázshegyműismertetésés műelemzésmegtekintés
A rettenetes Csipollamegtekintés
Mann, Thomas: Trisztánműértelmezésekmegtekintés
Mann, Thomas: Tonio KrögerTonio Kröger / Thomas Mannmegtekintés
Bevezetés "A varázshegy" újraolvasásáhozA varázshegy / Thomas Mannmegtekintés
Mann, Thomas: József és testvéreiJózsef és testvérei / Thomas Mannmegtekintés
Mann, Thoman: Halál VelencébenHalál Velencében / Thomas Mannmegtekintés
Mann, Thomas: Friedemann úr, a törpeelemzésmegtekintés
Mann, Thomas: Tonio Krögermegtekintés
A "rossz lelkiismeret"A pojáca / Thomas Mannmegtekintés
Az erotikus képzelet..Thomas Mann: Látomás, A ruhásszekrénymegtekintés
Aschenbach látomásaiHalál Velencében / Thomas Mannmegtekintés
Zűrzavar és kora bánatAz elbukott, Lujzi, Anekdota, Zűrzavar és korabánat / Thomas Mannmegtekintés
Legendás tanulságokAz elcserélt fejek / Thomas Mannmegtekintés
Epilógus : A megtévesztettA megtévesztett / Thomas Mannmegtekintés
Az Élet megtagadásaCsalódás, A halál, Ut a temetőhöz, Gladius Dei / Thomas Mannmegtekintés
A bosszú - több..Mindernickel Tóbiás, Megtorlás, Walsung-vér, Mario és a varázsló / Thomas Mannmegtekintés
"Némi kapcsolat az élettel"A boldogság akarása, Trisztán, Az éhezők, Tonio Kröger, Boldogság, A prófétánál / Thomas Mannmegtekintés
Kiválasztottság és reprezentációA csodagyerek, Nehéz óra, Vasúti szerencsétlenség, A törvény / Thomas Mannmegtekintés
Thomas Mann portréjáhozAdorno Thomas Mannról.megtekintés
Humanizmus és hermetizmus Thomas Mann műveibenmegtekintés
A boldogulás művészeteThomas Mann életéről.megtekintés
VarázsregényVarázshegy / Thomas Mannmegtekintés
Németország hullása. Thomas Mann"Doktor Faustus" regényének tükrében.megtekintés
A testvérszerelem motívuma három 20.sz-i regénybenMann, Thomas: A kiválasztott. Musil, Robert: A tulajdonságok nélküli ember. Oláh Gábor: Két testvérmegtekintés
Thomas Mann: Varázshegymegtekintés
Mann, Thomas: Mario és a varázslóregényelemzésmegtekintés
Mann, Thomas: A varázshegyElemzésvázlat!megtekintés
Mann, Thomas: Tonio Krögerelemzésmegtekintés
Joyce művészi világképének modern valóságfedezete. MannJoyce és Thomas Mann-párhuzamok. A Buddenbrook háztól a Halál Velencében és az Ifjúkori önarckép összehasonlításán át, A Varázshegy-Ulysses párhuzamig, valamint a Lotte Weimárban és a Finnegan Wakes-ig.megtekintés
Thomas Mann, avagy beavatás a betegségbe A varázshegytől aDoktor Faustusig.megtekintés
Thomas Mann (1875-1955)rövid életrajz, munkásság. a gimnázium 4.oszt. számáramegtekintés
Tonio Kröger (1903)/ Thomas Manna gimnázium 4.oszt. számáramegtekintés
A varázshegy (1924) / Thomas Manna gimnázium 4.oszt. számáramegtekintés
Látomás vagy valóság? (A "Lotte Weimarban" zárójelenetéről)megtekintés
Mann, Thomas: Tonio Krögerelemzésmegtekintés
Friedmann úr és az "emberi természet"Mann, Thomas: Friedmann úr, a törpe c. művéről.megtekintés
Szolzsenyicin regényeiRákosztály; Párhuzamba állítás Thomas Mann A varázshegy c. művévelmegtekintés
Thomas Mann Mario és a varázsló című kisregényének elemzésemegtekintés
Thomas Mann: A varázshegy (esszé)megtekintés
Thomas Mann: József és testvérei (esszé)megtekintés
Thomas Mann: A törvénymegtekintés
Halál VelencébenHalál Velencében / rend. Visconti, Luchino olasz film, 1971 Mann, Thomas művéből.megtekintés
Lotte WeimarbanLotte Weimarban / rend. Günther, Egon német film, 1975 Mann, Thomas regényéből.megtekintés
Thomas MannB.Gy. esszéjemegtekintés
Thomas Mann és a fasizmusA varázshegy, Mario és a varázslómegtekintés
Thomas Mann freudomarxizmusaMarxizmus és a pszichoanalízis. Thomas Mann és Sigmund Freud. vitatható álláspont - ld. Erős Ferenc: Két új könyv az irodalomról és a pszichoanalízisről = ÉS, 2005. 09. 09. (36.sz.) 28.o.megtekintés
Thomas MannA Buddenbrook-házmegtekintés
Thomas Mann: A varázshegycselekmény, elemzési segédlet (vázlat)megtekintés
Thomas Mann: Tonio Krögercselekmény, elemzési segédlet (vázlat)megtekintés
Mítosz és irodalomThomas Mann mítoszértelmezése: József és testvérei. (mítosz - vallás és irodalom közös nevezője)megtekintés
Mi lesz a kilencedikkel?Kertész Imre: Felszámolásáról és Thomas Mann: Doktor Faustusárólmegtekintés
Thomas Mann: Doktor FaustusA pusztulás dimenzióimegtekintés
Thomas Mann: Halál Velencébenavagy a Nyugat alkonyamegtekintés
Thomas Mann: Halál Velencébenavagy a Nyugat alkonyamegtekintés
A humanizmus hagyományaHagyományőrzés - modernség. Thomas Mann: A Buddenbrook ház-tól A varázshegy-ig.megtekintés
Joyce és MannA joyce-i és a manni művészet viszonyának felderítése.megtekintés
Mann első korszakaA hagyományos művészi világkép fokozatos modernizálódása. A Buddenbrook ház. Novellák. Fiorenza.megtekintés
Mann második korszakaA modern tendenciák áttörése. Hagyomány és modernség realista szintézise. A varázshegy.megtekintés
Mann harmadik korszakaModern összefoglalás. Mario és a varázsló. József és testvérei. Lotte Weimarban. Doktor Faustus Dekadencia és modernség.megtekintés
Thomas Mannpályakép, (1875 - 1955)megtekintés
A nárciszsors boldogtalanságaThomas Mann: A pojácamegtekintés
Aschenbach látomásaiThomas Mann: Halál Velencébenmegtekintés
EpilógusRosalie: a megbocsátás iróniájamegtekintés
Az Élet megtagadásaThomas Mann: Csalódásmegtekintés
A bosszú - több változatbanMűvek vizsgálata,melyekben a bosszú mozzanata cselekményt és kompozíciót meghatározó tényezőként van jelen.megtekintés
Kiválasztottság és reprezentációThomas Mann műveimegtekintés
A tudatosan tervező és előrelátó Isten mindent, a...rosszat is jóra fordítja ; Thomas Mann: József és testvérei (1926-1942) c. regényemegtekintés
Társadalmi mozgástendenciák ábrázolása...a családtörténeti regényben ; A nyugat-európai polgári fejlődés lehetőségeimegtekintés
A mítosz visszavételének regényeThomas Mann: Lotte Weimarban c. regényemegtekintés
Játék, bohóc, bűvész, szélhámos, művész- Thomas Mann személye és művemegtekintés
Thomas Mann, a költőThomas Mann költészetérőlmegtekintés
Vizuális zenei elemek...Thomas Mann Doktor Faustus-ábanmegtekintés