József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

149 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-02-01"hát igen hm igen / nyilván nyilván"Jegyzetek "A ló meghal a madarak kirepülnek" világirodalmi kontextusáhozmegtekintés
2019-04-01Kong a gongNapmetaforák Kassák Lajos 1919-es Hirdetőoszloppal kötetébenmegtekintés
2018-12-01Politika és művészet kapcsolata Kassák Lajos életművében az emigrációigEsszé Kassák költészetérőlmegtekintés
2018-12-01Változatok a kassáki deszemiotizációraKassák Lajos és a deszemiotizációmegtekintés
2018-04-01Kassák Mesteremberek című verse új olvasatbanKassák Lajos: Mesteremberekmegtekintés
2017-12-01"Jól ismerlek, Paul Klee"Paul Klee alakja Kassák lírájábanmegtekintés
2017-12-01"lettem a dac, mi az égre dörömböl"Észrevételek Kassák Lajos korai költészetérőlmegtekintés
2017-03-01A lírai hang röntgenképeiKassák Lajos és a fiatal József Attila költészetemegtekintés
2017-02-01A "klasszicizált modern" és az avantgárdMegjegyzések Babits hagyományértelmezéséhezmegtekintés
2015-04-01Antimilitarizmus és avantgárd: A Tett(1915. november - 1916. október). Kassák Lajos kéthetente megjelenő lapjáról.megtekintés
2015-03-01Kassák Lajos Egy ember élete című önéletrajzának fogadtatása 1927-1928-banAz önéletrajz korabeli kritikai értékelése a domináns irodalomfelfogás, az író életútja, élményei, a mű őszintesége, stílusa alapján.megtekintés
2014-08-01Kassák Lajos és a transzcendenciaEsszé Kassák Istenes verseirőlmegtekintés
2014-03-01Hadi-esztétika, termékeny nyelvzavarElső világháborús irodalmunkról. Balázs Béla Lélek a háborúban c. kötet, Csendesen! c. verse; Babits Mihály: Miatyánk - 1914, Alkalmi vers, Húsvét előtt, Fortissimo, Szíttál-e lassú mérgeket? ; Gyóni Géza: Petőfi lelke; Ferenc Ferdinánd a hadak élén, Csak egy éjszakára... Márai Sándor, Ady Endre, Herczeg Ferenc: Az 1915-iki rózsák, A fiú, Idén nem lesz karácsony, A hadiárva, A tábornok leánya, A gyönge szívű király (Tűz a pusztában c.kötet) Tersánszky Józsi Jenő: Viszontlátásra drága...(1916) Móricz Zsigmond riportok és elbeszélések (Kis Samu Jóska, Szegény emberek); Kassák Lajos Eposz Wagner maszkjában (1915) Karinthy Frigyes: Így láttátok ti. A háborús irodalom paródiájamegtekintés
2012-03-01Kassák, a 80-as évek mestereKassák jelenléte a 80-as évek irodalmi folyóirataiban.megtekintés
2012-02-01Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek (1922)Kassák Lajos versérőlmegtekintés
2011-05-01Kassák és Vas IstvánAvagy a korszerűtlenné lett mester. (Vas István: Nehéz szerelem)megtekintés
2006-12-01Kassák és BartókKassák Lajos: A mérleg serpenyője (Bartók Bélának)megtekintés
2005-06-01Az avantgard tradíciót "csonkító" dinamizmusaKassák Lajos: Éposz Wagner maszkjábanmegtekintés
2004-01-01Nyelvi válság - avantgárd - világhiányJózsef Attila Bécsben: történetfilozófiai tanulmányok, bécsi historizmus. Kassák, Németh Andor, Hugo von Hofmanstahl és József Attila.megtekintés
2003-11-01Az (ön)átértékelő KassákKassák Lajos tevékenysége az 1930-as években, a Munka című folyóiratról.megtekintés
2000-04-01A mese metafizikája és a magyar avantgárdBalázs Béla, Lesznai Anna és Kassák Lajos meséi.megtekintés
2000-02-01Miért szép?Kassák Lajos: Fehéren fehérmegtekintés
1999-09-01Kassák avantgárdja...a harmincas évekből visszatekintvemegtekintés
1999-09-01Ötletek Kassák és a verse epikai hagyomány kérdéséhezA ló meghal a madarak kirepülnek és a János vitéz.megtekintés
1999-04-01Egy remekmű poétikai megközelítése.Kassák Lajos : A ló meghal a madarak kirepülnekmegtekintés
1999-03-01Lócsere és költői szárnyalás.Kassák L.:A ló meghal a madarakkirepülnek "hitváltása" és egy motívum "ars poeticája"megtekintés
1999-03-01Az elidegenített nyelv "beszéde".A ló meghal../ Kassák LajosAz avantgard hagyomány kérdéséhez.megtekintés
1999-02-01Irányzati poétikák együttélése Kassák költészetében. 18.sz.18. számozott költeménymegtekintés
1999-02-01A tipográfia disszerminatív teljesítménye.Kassák Lajos : 18. számozott költeménymegtekintés
1999-02-01Önreflexív alakzatok Kassák Lajos művészetében.Szempontok az..életmű narratív vizsgálatához.megtekintés
1999-02-01Aczél Géza : Post és neo - Az avantgarde újraértelmezése K.L..Kassák lajos öregkori költészetében.megtekintés
1999-02-01Szemben a hatalommal. Kassák Lajos és a Kassák-hagyományAz avantgard születése.megtekintés
1996-12-01Termő avantgárdA ló meghal a madarak kirepülnek / Kassák Lajosmegtekintés
1995-04-01Avantgárd-e a \"magyar avantgardizmus első kötete?Kassák Lajos: Éposz Wagner maszkjábanmegtekintés
1994-10-01Őszi konstruktivitásKassák Lajos költészetének utolsó évtizedéről.megtekintés
1994-08-01Öszi konstruktivitásKassák Lajos utolsó évei.megtekintés
1994-01-01Kassák Lajos: 18. számozott költeménytanulmánymegtekintés
1992-04-01Egy lélek keresi magátKassák Lajos háborús éveimegtekintés
1990-04-01A bukolika feléKassák szemléletváltása a 30-as évek második felébenmegtekintés
1990-02-01Kassák és AdyKassák Lajos és Ady Endremegtekintés
1989-07-01A felemelkedés ethoszaKassák Lajos önéletrajzárólmegtekintés
1988-09-01"Az út, amin haladtunk alámerült..."1,2.rTöredékes nyomozati rekonstrukció: Kassák Lajos és csavargótársai Európa útjain - 1909megtekintés
1987-07-01Kassák klasszicizálódásaKassák Lajos. Költészet a meditáció s a kontempláció jegyében.megtekintés
1987-06-01Alkat és emlékezetKassák Lajos kisepikájának egy típusáról. Egy emlék hálójában Mélyárammegtekintés
1987-05-01A jövő biztonságvágyának eufóriája. Örömhöz / Kassák LajosÖrömhöz / Kassák Lajos Tematikus szám. K.L. 100. születésnapjára!megtekintés
1987-05-01A tér lírája. Kassák Lajos világképe.megtekintés
1987-05-01Kassák Lajos útjaimegtekintés
1987-05-01Elégiák költője Kassák Lajosmegtekintés
1987-05-01Az első műhelye (a Tett)Kassák és a magyar avantgarde első műhelye: a Tett.megtekintés
1987-05-01"..Ki üdvözöl .." 20-as évek, Kassák Lajos.Alanyiság és deperszonalizáció a 20-as évek Kassákjánál.megtekintés
1987-05-01Kassák, a rend lázadójamegtekintés
1987-04-01Kassák Lajos: Egy ember életeEgy ember élete / Kassák Lajosmegtekintés
1987-03-01A megbolydult városAnarchistatemetés / Kassák Lajos novellaelemzésmegtekintés
1987-03-01Híd önmagunkhozHídépítők / Kassák lajosmegtekintés
1987-03-01Kassák dadaista-szürrealista \\\"kiáltása\\\"Számozott versek / Kassák Lajos Tisztaság könyvemegtekintés
1987-03-01Felemelő, megsemmisítő erőkKassák novellisztikája a tízes években.megtekintés
1984-05-01Egy ember életeKassák Lajos életregényemegtekintés
1982-01-01Kassák, a konstruktőrKassák, a konstruktőr.(Vadas József könyve ürügyén)megtekintés
1979-10-01Versről versreA költő önmagával felesel / Kassák Lajosmegtekintés
1969-04-01Két modern magyar versmodellKassák A ló meghal, a madarak kirepülnek és Babits Ösz és tavasz között c. költeményérőlmegtekintés
"Bolond játék" vagy "összefogó forma"?Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnekmegtekintés
Kassák Lajos: Mesteremberekverselemzésmegtekintés
Kassák Lajos: Fújjad csak furulyádatverselemzésmegtekintés
"Az ember élete kiteljesedik"Kassák Lajos önéletírása. Egy ember életemegtekintés
Kassák Lajos és Kosztolányi DezsőKassák Lajos és Kosztolányi Dezső kapcsolata, irodalmi vitáikmegtekintés
Elbúcsúztatható-e a "fausti ideál"?.megtekintés
A német és magyar aktivizmusmegtekintés
Kassák Lajos: Képkölteményelemzésmegtekintés
Van-e kétféle..megtekintés
Kassák Lajos: Májusi versMájusi vers / Kassák Lajos Versek és elemzések az általános iskolák 3.osztálya számára.megtekintés
Termő avantgardeA ló meghal a madarak kirepülnek / Kassák Lajosmegtekintés
Kassák, a törzsKassák Lajos költészetének avantgard jellegzetességei.megtekintés
Minden megbocsátott jóságKassák Lajos költészete, életművemegtekintés
"Csak az él, aki megtalál.."Kassák Lajosmegtekintés
Kassák irodalomszemlélete-megtekintés
Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnekelemzésvázlatok!megtekintés
A beérkezés magányosságaKassák a harmincas évek közepén.megtekintés
Kassák Lajos: Mesteremberekmegtekintés
Kassák Lajos: Egy ember életeregény elemzésmegtekintés
Kassák Lajos: Óda 1948elemzésmegtekintés
Önéletrajz vagy antropológia?Kassák Lajos: A ló meghal, a madarak kirepülnekmegtekintés
Kassák Lajos: Mesteremberekmegtekintés
Kassák Lajos: Elporzott évekverselemzésmegtekintés
Kassák Lajos: Csillagok, csillogjatok, viragok virágozzatokc. gyermek-verskötetéről, Pajtások c. verséről.megtekintés
Kassák Lajos: Mesteremberekverselemzésmegtekintés
A Kassák-parabolaverselemzésmegtekintés
A Kassák-parabolamegtekintés
Kassák Lajos: Óda 1948megtekintés
Kassák Lajos: Máglyák énekelnekAz elveszett paradicsom megidézése. A diszharmónia műbe foglalása 1.megtekintés
Kassák Lajos: 15. sz. költeményAz elveszett paradicsom megidézése. A diszharmónia műbe foglalása 2.megtekintés
Kassák 18. sz. költeményeA dadaizmus a magyar költészetben 2.megtekintés
Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnekkölteményének elemzésemegtekintés
Az avantgárd metamorfózisa (Kassák kései költészete)megtekintés
Kassák Lajos lélektani művészregényeEgy lélek keresi magát / Kassák Lajosmegtekintés
Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnekmegtekintés
Kassák és az izmusokmegtekintés
Kassák csendje. A Vagyonom és fegyvertáram margójáraKassák Lajos Vagyonom és fegyvertáram c. kötetéről.megtekintés
Kommentárkísérletek KassákhozKassák Lajos: Mesteremberek 327-332.o. A ló meghal a madarak kirepülnek 332-336.o. Mandulafa 337-342.o.megtekintés
Kassák Lajos (1887-1936) betegségeiMagyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei. Családtörténet, alkata, életmódja, testi-lelki betegségei.megtekintés
Kassák Lajos: Misilló királyságaA regény elemzése.megtekintés
Kassák versének stílusrétegeiA ló meghal a madarak kirepülnekmegtekintés
A stileklekticizmus kérdése Babitsnál és KassáknálBabits Mihály: Ősz és tavasz között Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnekmegtekintés
Próza, ritmikus próza, vers, szabad versKassák Lasos: A ló meghal a madarak kirepülnekmegtekintés
A Kassák-vers szerkezeti vezérelveA ló meghal a madarak kirepülnekmegtekintés
A Kassák-vers gépi feldolgozásaA ló meghal a madarak kirepülnekmegtekintés
Idő, szubjektivitás, alkotói nézőpontokBabits Mihály: Ősz és tavasz között Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnekmegtekintés
Kísérlet a két vers összehasonlító-tartalmi elemzéseBabits Mihály: Ősz és tavasz között Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnekmegtekintés
A Kassák-vers "tartalma"A ló meghal a madarak kirepülnekmegtekintés
A motívum-struktúra és az embléma-struktúra kérdésérőlBabits Mihály: Ősz és tavasz és Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek c. versében.megtekintés
A két vers "zenei" struktúrájaBabits Mihály: Ősz és tavasz Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnekmegtekintés
Szintakszis, metafora és zeneiség Kassák költeményeibenA ló meghal a madarak kirepülnekmegtekintés
A Kassák-vers embléma-szerkezeteA vallási emblémák rendszere Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek c. versében.megtekintés
A két vers pszichológiai analíziseBabits Mihály: Ősz és tavasz között Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnekmegtekintés
Kassák Lajos: Mesteremberekverseelemzésmegtekintés
A magyar avantgard költészetnyelv forrásai és kialakulása1.Az olasz futurizmus a magyar költészetben 2. Népköltészet és futurizmus 3.Korai francia hatás 4. Futurizmus és Walt Whitman 5. Kassák szintézisemegtekintés
Kassák Lajos: A ló meghal, a madarak kirepülnek (1922)Az elvont avantgárd költemény 1.megtekintés
Kassák Lajos (1926 körül)Az elvont avantgárd költemény 4. K.L. Számozott Költeményeimegtekintés
Személyesség és az érzelem visszatéréseA szürrealizmus a magyar költészetben 1926-27. (Németh Andor, Déry Tibor, Kassák Lajos, Sinkó Ervin, Illyés Gyula, József Attila)megtekintés
A magyar avantgárdKassák Lajos (1887-1967) 62-67.o.megtekintés
A test és a szellem emlékezeteA személyiség fogalmának átértékelése. Kassák Lajos: Egy ember életemegtekintés
Értelmező elemzések 1.Kassák Lajos: Bartók Bélamegtekintés
Kassák AnnájaAnna, mint Kassák nőideálja. Előképei az életrajzban: 20-as, 30-as évek: anyjához, majd húgához való viszonya. (Egy ember élete, Egy emlék hálójában c. novella.) Később 40-es évek közepe: elvont ideálkép, utolsó szakaszban: alterego, leginkább önmagával azonos. Névmágia.megtekintés
Barátság?Kassák és Szabó Dezsőmegtekintés
Kettős portréKassák Lajos és Veres Pétermegtekintés
Kassák Lajos: Mesteremberekverselemzés, vázlatmegtekintés
Kassák Lajospályakép, (1887 - 1967)megtekintés
Jelentés Kassák Lajos megfigyeltrőlesszé Kassák Lajosrólmegtekintés
KassákKassák Lajosrólmegtekintés
Kassák LajosrólA Nyugat Kassák-estjén elhangzott előadásmegtekintés
Kassák Lajos 35 verseverselemzésmegtekintés
Kassák Lajos költészeteköltészetének elemzésemegtekintés
A Kassák-vers típusairólversek elemzésemegtekintés
Kassák Lajos: Egy ember életeönéletrajzi regényének elemzésemegtekintés
Mai magyar irodalom 1932-benregényelemzésmegtekintés
Kassák Lajos: Egy ember életeönéletrajzi regényének elemzésemegtekintés
Kassák Lajos: A költő önmagával feleselverselemzésmegtekintés
"Vagyok, amilyen vagyok"Kassák Lajos: A költő önmagával feleselmegtekintés
Egy ember életeKassák Lajos regénye, 1928-35.megtekintés
Séta a perifériákonKassák Lajos versemegtekintés
Két korszak határánMáglyák énekelnek c. regényemegtekintés
A visszatekintés avantgarde eposzaA ló meghal a madarak kirepülnekmegtekintés
Kassák Lajos 100 számozott verseKassák Lajos lírája 1920 és 1929 közöttmegtekintés
Szénaboglya - Kassák naplójaKassák Lajos nevének és a napló fogalmának összekapcsolásamegtekintés
Kassák Lajos: Sötét egek alattverselemzésmegtekintés
Bécsi Kilátó - Az emigráció éveiKassák Lajos: Máglyák énekelnekmegtekintés
Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnekKassák Lajos bécsi korszakának legjellegzetesebb és többször vitatott művemegtekintés
Őszi konstruktivitásKassák Lajos műveirőlmegtekintés
Posztsematikus historizmusIrodalmi művek nyomán készült mozgalmi filmek 1954-1962. (Budapesti tavasz, Angyalok földje, Fel a fejjel, Különös ismertetőjel, A küldetés, Az élet hídja, Sóbálvány, Merénylet, Razzia, A harag napja, A harminckilences dandár, Pár lépés a határ, Puskák és galambok, Szélvihar, Tegnap, Virrad..., Alázatosan jelentem)megtekintés
Háborúellenesség és avantgárd: Kassák Lajos lapjaiA Tett; Ma. Eposz Wagner maszkjában (1915) című verseskötetéről.megtekintés