József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

767 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2021-02-00Élet, közösség, szubjektum a ritualizált nyelvbenJózsef Attila avantgárd jellegű verseihez, Szabó Lőrinc-kapcsolatokkalmegtekintés
2020-12-01József Attila CigánydalaEgy sorsfordító önmeghatározási kísérletrőlmegtekintés
2020-10-01József Attila első két remekműveTanulmány József Attila Rög a röghöz és Megfáradt ember című verseirőlmegtekintés
2020-10-01A hagyományvesztés identitásformáló szerepe József Attila művészetbölcseletének kialakításábanTanulmány József Attila életének költészetére gyakorolt hatásárólmegtekintés
2020-10-01A kozmosz énekeJózsef Attila szonettkoszorújamegtekintés
2020-05-00Parnasszizmusból a modern tárgyiasság feléJuhász Gyula Tápai lagzi és József Attila [Arany kalásztól...] című versének összehasonlításamegtekintés
2020-04-01Bot és karóJózsef Attila-sorok rejtelmeimegtekintés
2020-02-00Smá JiszróelJózsef Attila "zsidózó" versemegtekintés
2020-01-01Testek vagy/és égitestekBeszélgetés egy versről. József Attilamegtekintés
2019-09-01Az anyag gyermekeiJózsef Attila A város peremén című vers elemzésemegtekintés
2019-06-01József Attila költészetének hatása Baka István ifjúkori zsengéireEsszé Baka István ifjúkori költészetérőlmegtekintés
2019-01-01Szerelem, átok, halál és az én eltűnéseJózsef Attila Nagyon fáj és Magány című verseihezmegtekintés
2018-12-01Egy vers, amely felépíti és lebontja önmagátJózsef Attila: Irgalom, édesanyám, mama...megtekintés
2018-11-01Az értekező József AttilárólTanulmány József Attila prózai írásairólmegtekintés
2018-05-01"Kit anya szült, az mind csalódik végül"Az anyához kapcsolódó veszteségélmény József Attila és Radnóti Miklós költeményeibenmegtekintés
2018-02-01Az öntudat aranyaA tudat és az ösztön viszonya József Attila értekező prózájábanmegtekintés
2018-01-01Az anyamotívum József Attila költészetébenTanulmány József Attila költészetérőlmegtekintés
2017-11-01Az utolsó messiásJózsef Attilamegtekintés
2017-11-01Élet-jel-képek József Attila költészetébenJózsef Attila költészetének motívumgyűjteményemegtekintés
2017-04-01"Látja a boldogságot én"Adalékok egy költői kép utóéletéhezmegtekintés
2017-04-01A ritmus némasága?József Attila Téli éjszaka című versének elemzése a lírai személytelenség, az időbeliség és az "élet" kérdései mentén.megtekintés
2017-03-01A lírai hang röntgenképeiKassák Lajos és a fiatal József Attila költészetemegtekintés
2016-04-01"Ha lelked, logikád..."Tudat és egyéniség problémája József Attila bölcseleti írásaibanmegtekintés
2015-04-01Írásrétegek és szerzői szándékokMóricz Zsigmond József Attiláról. A Karácsonykor jobban fáj című novellásról és a Nagyon fáj című esszéről.megtekintés
2015-02-02József Attila "kései versei" körülTanulmány József Attila kései verseirőlmegtekintés
2014-12-01"nyűtt vonobul bot"Vörösmarty Mihály, József Attila és Gálics István bot-metamorfózisamegtekintés
2014-12-01„Ő tanított meg verset írni”Egy különös kapcsolat: József Attila és Tittel Margitmegtekintés
2014-03-00József Attila Szabad-ötletek jegyzékénekSzubverzív jelképrendszeréről.megtekintés
2014-01-00Pastiche vagy palimpszesztJózsef Attila és Sziveri János verszenéje.megtekintés
2014-01-00"Könnyű, fehér ruhában"Egy enigmatikus József Attila-sor.megtekintés
2013-10-01Anapesztusok a kenyérlopásrólJózsef Attila: Ha a hold süt... c. versének elemzésemegtekintés
2013-09-02Az anyag gyermekeiJózsef Attila és a szegénységmegtekintés
2013-04-01Kis magyar kultusztörténetJózsef Attila Vágó Mártához írott leveleinek sorsa.megtekintés
2013-04-01A Medáliák és az EszméletJózsef Attila két versciklusának rokonítása és a tiszta költészet elve. A poésie pure és a Medáliák társadalmi lelke. Az 1928-as és 1934-es költemények konstrukciója és eszmélkedő jellege. Atmoszferikus, hangnemi, poétikai különbségek, lehetséges megértési stratégiák.megtekintés
2013-04-01Világhiány proletárversbenJózsef Attila külváros-verseinek műfajáhozmegtekintés
2013-03-01József Attila filozófiai nézeteiA költő filozófiai nézetei Arthur C. Danto művészetfelfogásának tükrébenmegtekintés
2013-03-01Ciklus, tematikus és témátlan vers határánEsszé József Attila Eszmélet című versérőlmegtekintés
2013-03-01"Én állok minden fülke-fényben"Az Eszmélet (kép)(keret)e. Esszé József Attila Eszmélet című verséről.megtekintés
2013-03-01"Attila, nézd..."Az Eszmélet Pilinszky János és Vasadi Péter életművébenmegtekintés
2013-02-01József Attila filozófiai nézetei...Artur C. Danto művészetfelfogásának tükrébenmegtekintés
2012-07-01Emlékezet és személyiségJózsef Attila költői motívumrendszerérőlmegtekintés
2012-06-01Nem! Nem! Soha!Az "irredenta" József Attila (Nem! Nem! Soha!megtekintés
2012-06-01Hármas egység: Csokits, Pilinszky, Ted Hughes...és József Attilamegtekintés
2012-02-01Az ősök hatalmaJózsef Attila Én- és világképének rejtett aspektusaimegtekintés
2012-01-01"A fájadalom zsenije"József Attilárólmegtekintés
2011-06-01Versépítő intertextualitásJózsef Attila-maszkok Kovács András Ferenc-költeményekben. (Bírálóimhoz. Születésnapomra. Plágium!, József Attila haja lángol!, J. A. szonettje)megtekintés
2011-06-01Ady és József AttilaA sámánok néma hangja: teljesül az egész? Ady Endre verséről a 2011. május 6-8-án megtartott "A 12 legszebb magyar vers" program érmindszenti "Kocsi-út az éjszakában" konferenciáján elhangzott előadás.megtekintés
2011-06-01Az elnyomás csapatban károgJózsef Attila versérőlmegtekintés
2011-05-01SzéténeklésJózsef Attila Születésnapomra c. versének utótörténetéről - másodszor. J.A. versének mai "átiratairól". Rigó Béla Születésnapomra II: (J.A. öregkori verseiből) Rékasy Ildikó: Szülinapi biztató Fecske Csaba: Epilógus Mogyorósi László: Születésnapomra Tóth Krisztina: Futrinka utca Varró Dániel: Harminckétéves lettem én - önfelköszöntő költemény - Orbán Ottó: Születésnapomra Orbán János Dénes: Születésnapomra, Házi feladat (vers) Kiss Ottó: Iván öt Lackfi János: Születésnapotokramegtekintés
2011-03-01Varázslat és rendszer- Kosztolányi Dezső és József Attila nyelvszemléletérőlmegtekintés
2011-03-01József Attila és Kosztolányi- Reminiszcencia, pastiche, palimpszesztmegtekintés
2011-03-01A bűntelen bűnösség paradigmájaKosztolányi Dezső és József Attila versérőlmegtekintés
2011-03-01A politikum esztétikája- József Attila Kosztolányi-kritikájának szövegváltozataimegtekintés
2011-03-01Az álom rendje- József Attila Kosztolányi-recenziójának gondolati hátterérőlmegtekintés
2011-03-01Sigmund Freud üdvözlései-Kosztolányi, József Attila és a pszichoanalízismegtekintés
2011-03-01Mint fatutaj a folyamonJózsef Attila: Kiáltozás c. versemegtekintés
2011-01-01Egy Eszmélet elemzés margójáraa vers különböző rececióimegtekintés
2011-01-01Orosz költő - magyar költőrőlGondolatok Bella Ahmadulina József Attila emlékére c. művéről.megtekintés
2011-01-01A szerelem és a halál alakzatai...József Attila "Flóra-verseiben"megtekintés
2011-01-01Utazás József Attila körülJózsef Attila: Óda. Válogatott versek. Ágh István, Csokits János, Ferencz Győző, Kodolányi Gyula, Lator László, Lukács Sándor, Papp Zoltán esszéivelmegtekintés
2011-01-01Mélyfúrások József Attila műveibenCseke Ákos – Tverdota György: A tisztaság könyvemegtekintés
2010-11-01"...embernek maradni mindvégig"Költők és koruk: Babits Mihály és József Attilamegtekintés
2010-10-01A szöveg mint az ihlet tereJózsef Attila: Nyári délutánmegtekintés
2010-07-01József Attila korszakaiVita Bókay Antallal. A Poétikai formák és létértelmezések József Attila költészetében. József Attila poétikái.megtekintés
2010-06-01PárbeszédA Dunánál - c. Petri György vers, mely címében is József Attila ódáját idézi.megtekintés
2010-04-01Égi és Földi szerelem József Attila öt versének kapcsánTedd a kezed, Judit, Óda, Gyermekké tettél, Március c. versek összefoglaló analízisemegtekintés
2010-03-01József Attila: Altatóesszé a versrőlmegtekintés
2010-02-01József Attila és az európai regényJ.A. műveltségszerkezetének vizsgálata.(Thomas Mann, Dosztojevszkij, Kafka.megtekintés
2009-10-01A huszadik századi magyar költészet nagy pillanataiA "kikerített poéma" problematikussá válása. Az első világháború "megjövendölése" a költészetben "összeolvasott versek": T.S.Eliot: J.Alfred Prufrock...; Pound: Mauberley; Cendrars: A transszibériai expressz...; Kavafisz, Yeats: Ír repülő...; Ady E.: Margita élni akar c. versével. A "tragic joy" megjelenése a magyar lírában. weöres. Grádicsok éneke; József Attila: Költőnk és kora; A Juhász Ferenc-életmű logikája: a lényeg keresése. (Fekete Saskirály)megtekintés
2009-07-01A nem remélt vád.József Attila Jön a vihar...Egy büntetőszéki tárgyalás irataiból (Jelenet) c. verseiről a centrális bűnversek felől közelítve.megtekintés
2009-04-01A forradalmi költőtriászA Petőfi - Ady - József Attila - kánon az ötvenes-hatvanas évekbenmegtekintés
2009-03-01Miért és hogyan kellene tanítani?József Attila: Munkásokmegtekintés
2009-02-01Ritmus és struktúraBabits és József Attila poétikájának különbségeiről - József Attila Babits bírálata alapján -megtekintés
2008-12-01Falu-motívum és formanyelvIllyés Gyula és József Attila költői viszonya a 30-as évek elejénmegtekintés
2008-11-01József Attila és Illyés - Osvát vonzásábanA marginalitás irodalomszociológiájához. József Attila és Illyés Gyula kapcsolata.megtekintés
2008-10-01"...nem nyafognék, de most már késő"A bűntudat egyik forrása József Attila kései verseibenmegtekintés
2008-10-01"...szeress a szeretetért, költs a költészetért"A fiatal József attila poetikai kísérletei. A Vágó Márta-szerelem ideje egy új költészeteszmény, a tiszta kötészet ideájának meghonosodását eredményezte J. A. pályáján. (Tedd a kezed, Gyöngy, Klárisok, Medáliák)megtekintés
2008-10-01Mikor keletkezett az Illyés Gyulának c. József Attila-vers?1928, 1929 vagy 1930 tavaszán?megtekintés
2008-07-01"Flóra szeretlek!"József Attila és az örök nő. József Attila és Kozmutza Flóra.megtekintés
2008-05-01József, Illyés, Jób (I-II.rész)Párhuzamos verselemzés bibliai fénytörésben. József Attila: Levegőt! Illyés Gyula: Egy mondat a zsarokságról c. versei és a bibliai Jób könyve. Kitekintés: témaváltozatok Kosztolányi, Juhász, Babits műveiben. megtekintés
2008-04-01Kereszteződések: az időbeliség mintái...a késő modern költészetben: József Attila Eszmélet, A Dunánál; Eliot Four Qartets és Szabó Lőrinc Tücsökzene c. műveiben.megtekintés
2008-04-01A szerelem nyelve(i)József Attila: Ódamegtekintés
2008-02-01Szárnyaska szamár az őszi kertbenJózsef Attila Babits-képérőlmegtekintés
2008-01-01"...Pincéből tódult ragyogásom..."József Attila magáról bemutatott képemegtekintés
2008-01-01Egy ismeretlen József AttilaA Hegel - Marx -Freud c. tanulmányról melléklet: József Attila: Hegel - Marx - Freud és változatok a Hegel - Marx - Freud c. tanulmányhozmegtekintés
2008-01-01A Hegel - Marx - Freud textológiai problémáiJózsef Attila tanulmányárólmegtekintés
2007-11-01MúzsaszerepbenKozmutza Flóra hatása József Attila költészetéremegtekintés
2007-11-01Karácsony éjjeli pásztorkiáltások Lövőn és...József Attila Betlehemi királyok c. versemegtekintés
2007-10-01Befejezettség és folyamatszerűségIllyés Gyula és József Attila verspoétikájának különbségeirőlmegtekintés
2007-10-01József Attila hexametereiPárbeszéd : Hexaméterek (1931); Két hexameter (1936); Flóra (1937) c versciklus első darabja: Hexaméterekmegtekintés
2007-09-01A tékozló fiúJózsef Attila Isten-képének változásaimegtekintés
2007-07-01"Szerelem, nyugalom"A Flóra-versekrőlmegtekintés
2007-06-01Hegel öröksége és József Attila-megtekintés
2007-06-01Marxizmus és pszichoanalízisJózsef Attila elméletei. József Attila költészete és a marxizmus.megtekintés
2007-05-01József Attila - az eszményi és a létezőKritikai eszrevételek a J.A. szövegkiadások, az életrajz kezelése, és a recepció bizonyos irányzataival szemben.megtekintés
2007-05-01József Attila és Radnóti Miklós...naplójamegtekintés
2007-04-01Irgalom- a szó etimológiai, teológiai értelmezése. Kosztolányi-novellák; József Attila: Irgalom (1936); Mészöly Miklós: Jelentés öt egérről (1958); az irgalom mozdulatai (Bergman-filmek) Tükör által homályosan (1960); Saraband (2003); Németh László: Irgalom (1965); Mészöly Miklós: Film (1976); Megbocsátás (1983)megtekintés
2007-03-01József Attila Irodalom és szocializmusc. tanulmányának metafizikai hátteremegtekintés
2007-03-01A hiány metaforáiJegyzetek József Attila, Pilinszky János és Beney Zsuzsa költészetéhezmegtekintés
2007-02-01József Attila marxizmusaJ.A. az 1930-as évekbenmegtekintés
2006-10-01A Medvetánc kötet születéseJózsef Attila Medvetánc c. kötetérőlmegtekintés
2006-06-01Költészet - mint valóság és álomTisztelgés József Attila és Weöres Sándor. A valóság és a költészet viszonya. A vers hatásmechanizmusáról: "a vers bennünk való működése nem a ráció talajáról indít, hanem jóval inkább az álmok sajátosan valóságos létezéséhez visz el." A vers...asszociációs mező...belső logikája kvázi logika...megtekintés
2006-05-01József Attila "szendergő szonett"-je"Éltem, így érdemeltem..." (Töredékek, 1937.)megtekintés
2006-04-01Egy tehetséges ügyeskedőAz avantgárd József Attila Bori Imre kutatásainak Bori Imre kutatásainak fényébenmegtekintés
2006-04-01József Attila szürrealizmusa...és Bori Imremegtekintés
2006-04-01(Magad emésztő...)József Attila Babitshoz írott verse, J.A. kései költészetének nyitánya: apa-vers, időszembesítő vers, felismerés-vers, témáját tekintve bűn-vers.megtekintés
2006-03-01Determinizmus és rezignációJózsef Attila utolsó költői korszakának problémájáhozmegtekintés
2006-02-01A fenyegetett énAz inforációs kor előérzete József Attila egy nagy versében: Levegőt!megtekintés
2006-02-01Az irodalomtanítás műhelyébenJózsef Attila: Nem én kiáltok (óravázlat)megtekintés
2006-02-01Kosztolányi és József Attila...költészetének kölcsönhatásait vizsgálva az irodalomtörténet-írás alapvető jellegzetességeiről is elgondolkodhatunk.megtekintés
2006-01-01"A semmi ágán ülők"József Attila kései költészetének (1933-37) jellegzetes motívumáról: "semmi ága", irodalmi előzményéről (Csokonai), mindkét költőnél előforduló motívumrendszerré összeálló mag- keret- töltőmotívumok stb. A motívum eredete: sámánfa, életfa.megtekintés
2006-01-01A népi vallásosságtól a transzcendenciáigJózsef Attila és Dsida Jenőmegtekintés
2006-01-01A vers hangja és tekinteteA humán jelenlét felfüggesztése a kései József Attila költészetébenmegtekintés
2005-12-01El nem küldött levélJózsef Attila: Magad emésztő...megtekintés
2005-12-01Magatartásformák egy József Attila-versbenJózsef Attila: Tudod, hogy nincs bocsánatmegtekintés
2005-11-01"Ultima editio" és "ultima manus"József Attila: Nyár c. versének szövegváltozatairól.megtekintés
2005-11-01"Az ének én vagyok"József Attila rímeimegtekintés
2005-11-01Az Eszmélet poétikájaA téridő mint virtuális rendezőelv, József Attila metafizikájamegtekintés
2005-11-01"Az emberiségnek éppen magyar mivoltunkkal tartozunk"József Attila és Dsida Jenő barátságamegtekintés
2005-10-01Kulturalitás, technika, irodalom"Dolog" és szöveg. Heidegger "fordulata" a Lét és idő "holmi"-jától a "dolog"-hoz (Ding), egy Hölderlin-versen ( A Heidelberg-óda (1800) "híd" izotópiája) és Rilke 9. duinói elégiáján keresztül. József Attila Eszmélet 10. szakasza: "talált tárgy".megtekintés
2005-10-01A szabadság és a rend motívumaJózsef Attila költészetében.megtekintés
2005-10-01Egy különleges versforma mint költői hagyományJózsef Attila Születésnapomra című versének utótörténete. Székely Dezső: (Születésnapomra), Balla Zsófia: Az élő forma, Kovács András Ferenc: Bírálóimhoz. Születésnapomra. Plágium! Szőcs Géza: Születésnapomra. K.F.-nak, Tóth Krisztina: Porhó, Varró Dániel: A Bús, Piros vödör dalamegtekintés
2005-08-01Az utolsó versJózsef Attila: Íme hát megleltem hazámatmegtekintés
2005-07-01Regő rejti...A regösének kapcsán József Attila és Nagy László egy-egy verséről. József Attila: Regös ének, Nagy László: Rege a tűzről és jácintrólmegtekintés
2005-06-01Egy becsületes betegbeszélgetés Jelenits Istvánnal József Attilárólmegtekintés
2005-05-01A fűnyírógép (idebenn)József Attila Osztás után c. versérőlmegtekintés
2005-04-01Az újraköltés poétikájaA József Attila-életmű egyik sajátos vonásáról. Szövegváltozatok.megtekintés
2005-04-01HarmatocskaJózsef Attila verséről.megtekintés
2005-04-01Személyes és közös múltJózsef Attila: A Dunánál c. versemegtekintés
2005-04-01Egy száz éve született "meglett" emberre emlékezveJózsef Attila pályajának, gondolkodásának társadalmi vonulata.megtekintés
2005-04-01"én Istent nem hiszek s ha van, ne fáradjon velem"Modern vallási problematika József Attila verseibenmegtekintés
2005-04-01Egy tabu föltárulkozásaJózsef Attila, Illyés Gyula és a közös múzsa, Flóra kapcsolatamegtekintés
2005-04-01A magányos kommunistaJózsef Attila világnézeti fejlődésemegtekintés
2005-04-01Por és IstenporAz istenalakú hiány József Attila költészetében. József Attila költészetérőlmegtekintés
2005-04-01A késő-modern én konstrukciójaEgy új költői stratégia megalapozása József Attilánál. József Attila Tiszta szívvel és Örökélet(Nemzett József Áron) c. verseirőlmegtekintés
2005-04-01Zajtalanul és félelmesen - VégülJózsef Attila Zajtalanul és félelmesen vmint Végül c. verseirőlmegtekintés
2005-04-01A Sólyom Janka-epizód. Egy József Attila-rögtönzés tanulságaiJózsef Attila Az oktató mama oktatása c. versérőlmegtekintés
2005-04-01A Szabad-ötletek olvasataiJózsef Attila Szabad ötletek jegyzékérőlmegtekintés
2005-04-01Gazdaságosság és halálösztön József Attila költészetébenJózsef Attila költészetérőlmegtekintés
2005-04-01A tiszta költészet két változata József Attila lírájábanJózsef Attila: Medáliák 3. és Gyöngy c. verseinek elemzésemegtekintés
2005-04-01Mintha a légből ballagna hazaJózsef Attila Téli éjszaka c. versérőlmegtekintés
2005-04-01"Van egy semmi kis furulyám"Népiség és folklórhatás József Attila költészetébenmegtekintés
2005-04-01Magány és énhiány József AttilánálJózsef Attilárólmegtekintés
2005-04-01Tanító célzat és művészi érték József Attila költészetébenJózsef Attila költészetérőlmegtekintés
2005-04-01Három kritika (1935, 1935, 1938)Korabeli kritikák József Attila három kötetéről: Medvetánc, Nagyon fáj, J.A. összegyűjtött versei.megtekintés
2005-04-01"Köztetek lettem én bolond..."Beszélgetés Németh Attila pszichiáterrel, a József Attila pszichiátriai betegségei c. könyv írójával.megtekintés
2005-04-01A rejtjelek feloldásaJózsef Attila: Medáliák c. ciklusárólmegtekintés
2005-04-01József Attila: Medáliákc. ciklusának szerkezetemegtekintés
2005-04-01Istenpor testvérek vagyunkÓravázlat-tűnődés József Attila teljességéről.megtekintés
2005-04-01Szabadszállástól BalatonszárszóigÉlet/mű - emlékek - hatások József Attila (költészetének ) tanításáról az irodalmi emlékhelyek és a helyi irodalom (megismerésének motivációs) lehetőségeinek alapján.megtekintés
2005-04-01József Attila verseinek modern nyelvészeti megközelítéseegy példa: Tudod, hogy nincs bocsánatmegtekintés
2005-04-01(M)ilyen az ész, ha áhitJózsef Attila: (Tehervonatok tolatnak...)megtekintés
2005-04-01"Magad emésztő"József Attila: (Magad emésztő...) J.A. és Babits Mihály kapcsolatamegtekintés
2005-04-01"Ne higyjetek éretlen bűneimnek"A nyelv fenomelógiai és retorikai szférájának összeütközése József Attila kései költészetében. Önmegszólítás (Németh G. Béla), dialogizálás (Kabdebó Lóránt)megtekintés
2005-04-01Ehess, ihass...József Attila Ars Poeticájának értelmezéséhezmegtekintés
2005-04-01A maga elé beszédJózsef Attila: Egy ifju párramegtekintés
2005-04-01József Attila: Ülni, állni, ölni, halni (1926)c. verse, a költővé érés folyamatában.megtekintés
2005-04-01Por és buborékJózsef Attila: "Költőnk és kora" és Kölcsey: Vanitatum vanitas c. versének összevetésemegtekintés
2005-03-01Írók furcsa életeJózsef Attilárólmegtekintés
2005-02-01József Attila Medáliákcímű ciklusának szerkezetemegtekintés
2005-02-01A 2005. év két "évfordulós" költője:Csokonai Vitéz Mihály és József Attilamegtekintés
2005-02-01József Attila: Érik a fényverselemzésmegtekintés
2005-02-01Költőnk és utókoraJózsef Attila: "Költőnk és Kora" A.J. verselemző esszéjemegtekintés
2005-01-01"Fogj össze, formáló alak" -Istenesség és bűntudat József Attila verseiben.megtekintés
2004-12-01Rontás és bel cantoJózsef Attila Nagyon fáj c. versérőlmegtekintés
2004-06-01Arany öntudatJózsef Attila: Eszméletmegtekintés
2004-05-01Törvényen kívül és törvényen felülJózsef Attila: Tiszta szívvel c. verésrőlmegtekintés
2004-04-01Beírás és átvitelJózsef Attila: "költőnk és kora"megtekintés
2004-04-01Egy jómódú leányt szerettem...Vágó Márta és József Attila két találkozásamegtekintés
2004-03-01A "Thomas Mann üdvözlése" utolsó sorárólJózsef Attila Thomas Mann üdvözlése c. versének elhíresült utolsó sorának "fehérek közt egyeurópait" keletkezéstörténetéhez.megtekintés
2004-03-01József Attila modern klasszicizmusaIII. Műhelytalálkozón, Egerben elhangzott előadás.megtekintés
2004-01-01Nyelvi válság - avantgárd - világhiányJózsef Attila Bécsben: történetfilozófiai tanulmányok, bécsi historizmus. Kassák, Németh Andor, Hugo von Hofmanstahl és József Attila.megtekintés
2003-12-01A végtelen partjánJózsef Attila Nagyon fáj és Szilágyi Domokos Tétován c. versének összehasonlító elemzése.megtekintés
2003-12-01Holt vidékJózsef Attila: Holt vidék c. verséről.megtekintés
2003-12-01József Attila inverz anyaképeiJózsef Attila Anya, Szürkület c. verseiről.megtekintés
2003-12-01Öntudatos kamaszvágyakJózsef Attila két ifjúkori versének kontextusa. Önarckép, Igaz, őszinte búcsúmegtekintés
2003-06-01A bölcselet költészeteJózsef Attila rejtett „metafiziká”-járólmegtekintés
2003-05-01"...hiszen lehetnénk jó barátok..."Babits és József Attila "találkozásai" megtekintés
2003-04-01A személyiség, mint térszerkezet. József Attila tájaiTanulmány. Érettségi-felvételi előkészítő. vázlatmegtekintés
2003-04-01József Attila (1905-1937) Témavázlat.Érettségi-felvételi előkészítő. Vázlat.megtekintés
2003-04-01"... s én megkerültem érte a világot"Az abszolútum problémája József Attilánál.megtekintés
2003-03-01A csend alakzatai a költészetbenmegtekintés
2003-03-01Csókkérés tavasszalJózsef Attila kamaszkori szerelmeimegtekintés
2003-02-01Egy pszichoanalitikusnőrőlJózsef Attila és Győmröi Edit szellemi kapcslatáról.megtekintés
2003-01-01Az a bizonyos Lilla-ügy, avagy a ragasztott versCsokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 64-69.p. Tölcsérezni?: Egy József Attila-hamisítvány lehetséges története József Attila: Te a lelkek összessége 70-73.p.megtekintés
2002-12-01József Attila, Rátz Kálmán és "A nemzeti szocializmus"József Attila A nemzeti szocializmus című kéziratáról.megtekintés
2002-10-01"Híres, drága bunda rajtam, húsz körömmel magam varrtam"József Attila 'Medvetánc' kötetének koncepciós struktúráimegtekintés
2002-09-01Kultusz vagy manipuláció?József Attila-kultusz a mai magyar irodalomoktatásbanmegtekintés
2002-06-01Műforma és létszemléletJózsef Attila Flóra-verseirőlmegtekintés
2002-04-01A tizenkettedikKorszerűtlen elmélkedések József Attila Eszmélet-ciklusának XII. versérőlmegtekintés
2002-03-01Papok, katonák, polgárok után... Tűnődés a munkásosztályrólJózsef Attilát olvasvamegtekintés
2002-03-01Elemzők, beleérzők, szónokokÓda / József Attila; Bartók / Illyés Gyula; Apokrif / Pilinszky Jánosmegtekintés
2002-03-01József Attila Hódmezővásárhelyen. A Rapaport-levelek és azEszmélet (József Attila)megtekintés
2002-03-01Az \"igaz\" és a \"valódi\": Thomas Mann fogalmi ellentétpárjaJózsef Attilának az írót üdvözlő költeméyében.megtekintés
2002-01-01Szarvas-ember, farkas-ember - József Attila : BánatGondolatok a versről.Nem elemzés!megtekintés
2002-01-01A versciklus és a vers közötti átmenet típusaiJózsef Attila Isten, Istenem c. verseiről, a (Borostyánkőbe én be nem fagyok...) és a Medáliák c. ciklusról, műfaji problémákról.megtekintés
2001-12-01Az én fölöttJózsef Attila: Bukj föl az árbólmegtekintés
2001-11-01Egy vers mint önértelmezési munkaJózsef Attila: A Dunánálmegtekintés
2001-10-01Az "első fájdalomra eszmélő ember"József Attila freudomarxizmusának kérdéséhezmegtekintés
2001-07-01Nem kérdés ez. A Hogyan halt meg József Attila c.kötet margójára. Garamvölgyi László könyvéről.megtekintés
2001-04-01József Attila önlét terminusárólJózsef Attila és Heidegger.megtekintés
2001-04-01József Attila Szentháromsága - Nem én kiáltok!József Attila költészetében a tükör, az iker-állapot mitologémája a Nem én kiáltok! c. vers felől értelmezvemegtekintés
2001-04-01A személyiségen innenAz (ön)megszólító verstípusról. A líra legfontosabb alakzatának az apostrophénak etikai irányú értelmezése Hillis Miller nyomán, majd kísérlet József Attila Tudod, hogy nincs bocsánat c. versének ezirányú értelmezéshez. Összehasonlításul tárgyalt versek: Babits Mihály: Csak posta voltál, Szabó Lőrinc: A homlokodtól fölfelé. megtekintés
2001-03-01"Mint alvadt vérdarabok..." (A bűn nyelve és énje ...József Attila költészetében.megtekintés
2001-02-01József Attila az Óda és az Eszmélet között (2.részlet)József Attilamegtekintés
2001-01-01József Attila az Óda és az Eszmélet között (Részlet)J.A. Óda-körüli magánéleti konfliktusairól. A Szántó Judittal való kapcsolatáról, ill. ennek megjelenéséről különböző irodalmi művekben.megtekintés
2000-11-01Utak az avantgárdból (Megjegyzések a későmodern poétika dia-..logizálódásának előzményeihez Szabó Lőrinc és József Attila korai költészetében.megtekintés
2000-11-01Gondolatok a József Attila utóéletérőlmegtekintés
2000-11-01Attila és a nőkJózsef Attilárólmegtekintés
2000-06-01A virrasztó költő : József Attila nyomábanJózsef Attilamegtekintés
2000-06-01"Görnyesztenek bíbor harmatok"József Attila: Pöttyösmegtekintés
2000-04-01Az esztétikai horizont meghaladási kísérlete József Attila...esztétikai írásaiban és Gadamer hermeneutikája (I.) Irodalmi szöveg és filozófiai szövegmegtekintés
2000-03-01"Szétterült ütem hálója" : Hang és szöveg poétikája :...a későmodern korszakküszöb József Attila költészetében. József Attila-recepció változásai. A tanulmányban legtöbbször megidézett mű az Eszmélet.megtekintés
2000-03-01József Attila "háromgarasos" verseiJózsef Attila korábban munkásmozgalminak tartott versei, valamint Brecht "songjai" közötti hasonlóságot elemzi a cikk. Említett versek: Haszon, Bérmunkás-ballada, Mondd, mit érlel..., Vigasz.megtekintés
2000-03-01Az Eszmélet paronomázikus lakhelye - Az újra-olvasás retori-kai újraolvasásamegtekintés
2000-02-01"A Dunánál" ciklusszerkezetéről.József Attilamegtekintés
2000-01-01Erkölcs és pszichoanalízis József Attila éltművébenmegtekintés
1999-12-01Logika, deJózsef Attila (Ha lelked, logikád...) töredékének sokat idézett sorának "a líra: logika" filozófiai értelmezése. Bergsontól, Hegelen, Kanton át Wittgensteinig.megtekintés
1999-06-01Az emlékezet mint szövegMnemotechnikai szerkezetek József Attila két versében: Háló, Sárga füvekmegtekintés
1999-01-01Gondolatok József Attila istenes verseirőlIsten/1924/, Nem emel föl/1937/.megtekintés
1999-01-01József Attila szerelmi ódájaÓda / József Attilamegtekintés
1999-01-01Egy verskompozíciótípus megjelenése századunk költészetében..jelenése századunk költészetében. A nagykompozíciójú versek vizsgálata József Attila A Kozmosz énekén (szonettkoszorú), Medáliák cikluson át a Téli éjszaká-ig /136-8/, Óda /138-9/, Eszmélet /140-2/. A J.A. utáni költészet ezirányú törekvései.(Szabó Lőrinc, Weöres Illyés Gyula, Juhász Ferenc) Weöres Sándor : Háromrészes ének /143-144/ stb.megtekintés
1998-11-01József Attila: FlóraElemzés a versrőlmegtekintés
1998-05-01Nagyon fáj / József Attilaverselemzésmegtekintés
1998-01-01József Attila búcsúzó verseiről(Karóval jöttél...), (Talán eltűnök hirtelen...) (íme, hát megleltem hazámat), (Drága barátaim) megtekintés
1998-01-01Kosztolányi és József AttilaKosztolányi és József Attila - egymás tükrében.megtekintés
1998-01-01Az Eszmélet pillanataJózsef Attila: Eszméletmegtekintés
1998-01-01Talán eltűnök hirtelen...Egy József Attila-vers "én"jemegtekintés
1997-12-01József Attila...J.A. "semmi"-képzetéről, a költészetében jelentkező nihilizmusról szól a tanulmány.megtekintés
1997-12-01Horger Antal tanítványaJózsef Attiláról. Rigó Béla interjúja Szigeti Lajos Sándor József Attila-kutatóval.megtekintés
1997-10-01Romlott kölykökA szülő-gyermek motívum variációi Sylvia Plath és József Attila költészetében. /Összehasonlító elemzés/megtekintés
1997-09-01MedvetáncJózsef Attila Medvetánc című versének recepciója és elemzése.megtekintés
1997-04-01Hogy valljalak, tagadjalakHit és nem hit kettőssége József Attilánál Rövid élete során J.A-nak változó volt a viszonya a különböző vallási tanításokhoz. Verseiben a hit és az ateizmus, a könyörgés és az istengyalázás egyaránt megjelenik.megtekintés
1997-03-01Idő és individuum két költemény párbeszédében.József Attila : Eszmélet és T.S.Eliot :Négy kvartett/ Four Quartets /megtekintés
1997-01-01A klasszikus irodalom esélye a dialogikus poétikai gyakorlatArs poetica / József Attilamegtekintés
1996-06-04József Attila istenképe a "Bukj föl az árból" és más versei tükrében-megtekintés
1996-05-01A középkori francia költészet és...József Attilamegtekintés
1996-04-01Bűnbakkeresés József Attilautóéletébenmegtekintés
1996-04-01"...mint a gyilkos...": Gyermekkrimi József Attila-versbenJózsef Attila Egy kisgyerek sír és Iszonyat c. verseirőlmegtekintés
1996-03-01A személyiség megjelenési formáinak változásai századunk...A személyiség (lírai én) megjelenési formáinak változásai századunk magyar irodalmában Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc, József Attila, Németh László művein keresztül.megtekintés
1996-03-01Illyés Gyula és József Attilapárhuzamokmegtekintés
1995-12-01A "jelenné gyülemlő múlt"Egy József Attila-teoréma kialakulása és funkcióimegtekintés
1995-04-01Varázsvers vagy filozófikus létértelmezésJózsef Attila : A hetedikmegtekintés
1995-04-01József Attila : Ady emlékezeteAdy emlékezetemegtekintés
1995-04-01A \"marxizáló\" és a ...A \"marxizáló\"megtekintés
1995-04-01Az "elrejtőzött világegész" kereséseJózsef Attila gondolkodói alkatárólmegtekintés
1995-04-01"...saját szemem láttára átalakulok"József Attila 1935 augusztusi fordulatárólmegtekintés
1995-02-01A megértett disszonanciaA József Attila-versek ambivalenciája és kohéziójamegtekintés
1995-02-01A halottak rendjeJuhász Ferenc emlékezetstílusáról: leginkább József Attilát idéző verseiről.megtekintés
1994-12-01Már nem sajog: József Attilamegtekintés
1994-05-01"Egy, ki márványból rak...megtekintés
1994-04-01"Bennem a múlt hull, mint a kő..."Az emlékezés folyamata a kései József Attila-versekben.megtekintés
1994-04-01Flóra-versek / József Attilaelemzés, József Attila: Flóramegtekintés
1994-04-01Miért szép?József Attila Sok gondom közt c. versérőlmegtekintés
1994-03-01Logika és varázslatmegtekintés
1994-01-01József Attila : (Tehervonatok tolatnak...)József Attila versének elemzésemegtekintés
1993-10-01Gyermekké tettél...József Attila személyisége egy új lélektani fogalom tükrében. Nem elmzés!megtekintés
1993-04-01Tudod, hogy nincs bocsánatversértelmezés és motívumértelmezésekmegtekintés
1993-01-01József Attila: Medáliákverselemzésmegtekintés
1993-01-01A megkínzott emberiségJózsef Attila Emberiség c. szonettjéről.megtekintés
1992-10-01Szeressetek szilajon!József Attilárólmegtekintés
1992-04-01Mintha mindegy volnaJózsef Attilárólmegtekintés
1992-03-01A névvarázs poétikája. József AttilaJózsef Attila és a nevek (Attila-Pista, Flóra stb.) Névvarázs-elmélet.megtekintés
1992-02-01A színek vallomásaKísérlet a Lüscher-teszt irodalmi alkalmazására. Juhász Gyula (ld.ott), ill. József Attila életművén keresztül.megtekintés
1991-12-01Infinitivus és immigrációÁtfogó tanulmány a XX. sz-i magyar líra egyik fontos költői eszközéről az infinitivusról Ady Endrétől Nagy Gáspárig. Megemlített, idézett versek : Az ágyam hívogat; Tiltakozni és akarni; Sírni, sírni, sírni / Ady Endre; Gyászköntös / Juhász Gyula Harsány kiáltások tavaszi reggel / Kosztolányi Dezső; Ülni, állni ölni, halni; Ének magamhoz / József Attila; Infinitivus / Pilinszky János; Kormányeltörésben / Domonkos István; Infinitivusok lányom olvasókönyvéből; Öröknyár elmúltam 9 éves; Hétparancsolat / Nagy Gáspár.megtekintés
1991-09-01Két költőrőlIllyés Gyula és József Attila kapcsolatának történetéhez.megtekintés
1991-06-01A "Szabad-ötletek jegyzéké"-rőlKísérlet József Attila szövegének értelmezéséremegtekintés
1991-05-01Népdalmotívumok József Attila költészetébenelemzésmegtekintés
1991-03-01Tabudöntés-szoros és szbad olvasatbanJózsef Attila Szabad-ötletek jegyzéke.megtekintés
1991-03-01József Attila: "Kései sirató"verselemzésmegtekintés
1991-03-01A bűn és a semmiJózsef Attila kései verseinek motívumairólmegtekintés
1991-01-01A kettős világrend verseA Falu c. vers elemzése. (összevetése a Téli éjszaka c. verssel.)megtekintés
1990-05-01Az anyamodell.Az a szép, régi asszony / József Attilamegtekintés
1989-05-01A falu-motívum helye József Attila világképében----------megtekintés
1989-04-01"A csöndbe térnek a dalok"Készülődés a halálra József Attila költészetében.megtekintés
1989-01-01Az Eszmélet lírája 1.,2. részJózsef Attila Eszmélet c. versérőlmegtekintés
1988-04-01Két szövegű proletárköltő?A Döntsd a tőkét, ne siránkozz kötet szövegváltozatának elemzésemegtekintés
1987-12-01József Attila: "Költőnk és kora"verselemzésmegtekintés
1987-12-01"Talán eltűnök hirtelen..."József Attila betegségéről és halálárólmegtekintés
1987-12-01"Sírás a mamának"József Attila ismeretlen kéziratamegtekintés
1987-11-01A másik évfordulóraJózsef Attilárólmegtekintés
1987-04-01József Attila szocializmus-képe-megtekintés
1987-03-01A szürrealizmus ésa Szabad-ötletek jegyzékeJózsef Attila Szabad-ötletek jegyzéke c. könyvérőlmegtekintés
1986-09-01József Attila szókultusza I-II.József Attilárólmegtekintés
1986-07-01József Attila és a mai befogadói állapotJózsef Attila költészetének olvasói visszhangja az 1980-as években. megtekintés
1986-04-01József Attila nyelvesztétikájának forrásaiJózsef Attila költészetének nyelvezetérőlmegtekintés
1986-02-01Az eredendő versélmény nyomában (I.)József Attila költészetének "élhető tragikuma"megtekintés
1986-01-01József Attila nyelvszemlélete II. (A névtől a szóig)József Attilárólmegtekintés
1985-10-01"Félek a játszani nem tudó emberektől"A játék és a rend József Attila-i világamegtekintés
1985-10-01Miért szép?Pilinszky János Tilos csillagom és József Attila Reménytelenül c. verseinek elemzésemegtekintés
1985-04-01József Attila: HatárStilisztikai elemzés szövegnyelvészeti alaponmegtekintés
1985-02-01A szabadvers metrikai és poétikai megközelítéséhezKülvárosi éj / József Attila. Metrikai és poétikai elemzésmegtekintés
1982-01-01Verstípus és lírai kifejezésmód József Attila kései költészetébenJózsef Attila költészetérőlmegtekintés
1982-01-01József Attila magyarság-élményeJózsef Attila költészete, magyarság-élményemegtekintés
1981-04-01\"Egy dalt zöngicsél\"József Attila dalairól és dallamairól,kapcsolata népdalainkkal.Kirakják a fát, Mikor az uccán átment a kedves, Jut eszembe, Altató, Tószunnyadó, Tedd a kezed, Két vers stb...megtekintés
1981-02-01A modern fizika forradalma és József AttillaJózsef Attiláról.megtekintés
1981-01-01Ismét MedvetáncJózsef Attila "scherzói"megtekintés
1981-01-01Hiánytudat és teljességigény József Attila költészetébenJózsef Attila költészete megtekintés
1981-01-01Ünnepi beszéd József Attila 75. születésnapja alkalmából rendezett kollégiumi megemlékezésen-megtekintés
1981-01-01József Attila : Karóval jöttél nem virággalverselemzésmegtekintés
1981-01-01József Attila: Flórának c. versének elemzése-megtekintés
1981-01-01József Attila Medáliák c. versciklusának elemzése-megtekintés
1981-01-01József Attila: Faluelemzésmegtekintés
1980-09-01A halál közelsége József Attila kései verseibenTalán eltűnök hirtelen..., Szürkület / József Attila-verselemzésmegtekintés
1980-08-01József Attila: ŐszVerselemzésmegtekintés
1980-04-01József Attila: ÁkácokhozÁkácokhoz / József Attila kétféle "ars politika", a vers két változatamegtekintés
1980-04-01Társadalmi valóság és metafizikai léthelyzetJózsef Attila Füst c. versének elemzésemegtekintés
1980-04-01József Attila - szerkezetekTéli éjszaka / József Attila verselemzésmegtekintés
1980-04-01Emlékek a költőről egy makói házbanJózsef Attilárólmegtekintés
1980-03-01Az Altató és az altató mint műfaj József AttilánálAltató / József Attila megtekintés
1979-02-01József Attila világképének kozmológiai vonatkozásaiJózsef Attila költői világképének harmadik eleme: természetfilozófiai elképzelései, kozmológiai világképemegtekintés
1979-01-01József Attila: Világosítsd fölverselemzésmegtekintés
1977-04-01Sok gondom köztJózsef Attila Sok gondom közt c. versének elemzésemegtekintés
1977-03-01József Attila A Dunánál című versének értelmezéséhezA Dunánál / József Attila verselemzésmegtekintés
1977-03-01Hétért- hatotJózsef Attila A hetedik c. versének elemzésemegtekintés
1977-03-01Elidegenedés és emberi teljességJózsef Attila Téli éjszaka c. versének elemzésemegtekintés
1975-04-01"Kertész leszek"József Attila Kertész leszek c. versérőlmegtekintés
1975-01-01Az "Eszmélet" gondolati felépítéseEszmélet / József Attila verselemzésmegtekintés
1975-01-01Az "Eszmélet" verstípusaEszmélet / József Attila - verselemzésmegtekintés
1975-01-01Az "Eszmélet" előzményeiJózsef Attila Eszmélet c. versérőlmegtekintés
1971-04-01"Míg össze nem rogysz-"Karóval jöttél.../ József Attila ; Te bolond / Váci Mihály. Összehasonlító verselemzésmegtekintés
1970-04-01Még egyszer a KlárisokrólKlárisok / József Attila - verselemzés.megtekintés
1969-04-01Holt vidékKépalkotás és hanghatás József Attila versébenmegtekintés
1968-12-01József Attila: Az a szép, régi asszonyAz a szép, régi asszony / József Attila. Verselemzés megtekintés
1968-11-01A "Klárisok" és magyarázataiKlárisok / József Attila - verselemzésmegtekintés
1968-04-01A tartolom és forma kérdései József Attila Kései siratójábanKései sirató / József Attila. Verselemzés Hiányos!megtekintés
1962-12-01Szabálytalan verselemzésFüst / József Attila. Verselemzésmegtekintés
1962-12-01Az Óda és a VarázshegyÓda / József Attila verselemzésmegtekintés
"Azt akarni, ami kell" megtekintés
"Élni először itt e világban"Infinitivus és immigráció. Motívumok és költői magatartásformák a XX.sz-i magyar irodalomból. megtekintés
A zálogról és az EszméletrőlJózsef Attilárólmegtekintés
Énszerkezet, önteremtésJózsef Attila költészete és személyiségének alakulásamegtekintés
József Attila: Eszméletverselemzésmegtekintés
József Attila : Istenemverselemzésmegtekintés
József Attilai párhuzamokDéry Tibor Szemtől szembe c. regényébenmegtekintés
József Attila: Tiszta szívvelverselemzésmegtekintés
József Attila: Nem emel fölverselemzésmegtekintés
József Attila: A város pereménelemzésmegtekintés
József Attila: Kései siratóverselemzésmegtekintés
József Attila: Nem emel fölverselemzésmegtekintés
József Attila: Tiszta szívvelverselemzésmegtekintés
József Attila: Flóránakverselemzésmegtekintés
József Attila: Levegőt!verselemzésmegtekintés
Megtartó varázslat. Versek József Attilárólmegtekintés
József Attila /1905-1937/Érettségi-felvételi segédanyag J.A. Lírai vallomás a magyar tájról: Külvárosi éj /1932/, A város peremén /1933/, Téli éjszaka /1933/, Elégia /1933/ A költő igaz hazaszeretete: A Dunánál /1936/, Hazám /1937/megtekintés
Posztmodern József Attila?József Attilárólmegtekintés
"Uram, ajándékozz meg csekélyke magammal engem"József Attila vallástalan önteremtő hite. A transzcendencia-élmény formája; J.A. transzcendencia-modelljei; Identitás és Isten-fogalom 1925 után: Tiszta szívvel; Isten(Mikor a villamos...); Isten (Láttam Uram, a hegyeidet...)megtekintés
Nagy László verse József Attilárólmegtekintés
Pilinszky János: József Attila; Újra József Attilaműelemzésmegtekintés
"mindig fölfeslik valahol"Vita József Attilának a magyar líra történetében elfoglalt helyérőlmegtekintés
Töredék vagy teljes...A Zöld napsütés hintál címü vers elemzésemegtekintés
"Kifeslő jegyek közt"...A tűnődés és az eszmélés verse. A József Attila Ritkás erdő alatt című versének elemzésemegtekintés
A szerző önazonossága József Attila...életművében 1934: Eszméletmegtekintés
A Nagyon fáj költészeteJózsef Attila: Nagyon fájmegtekintés
József Attila szerelmi költészetemegtekintés
Kései siratómegtekintés
József Attila szocializmusképemegtekintés
Mónus Illés és József Attilamegtekintés
József Attila "bartókisága"József Attilárólmegtekintés
József Attila: A Dunánálelemzésmegtekintés
Az istenek ellen "könnyű, fehér ruhában"József Attila Könnyű, fehér ruhában c. versének elemzése, ennek kapcsán Kosztolányi és József Attila szellemi kapcsolatárólmegtekintés
A költői szubjektum..megtekintés
"Száll az ének, szájrul szájra..."Versekkel a csodaszarvas nyomában. Rege a csodaszarvasról, Buda halála / Arany János. Turáni induló / Babits Mihály. A csodaszarvas / József Attila Újévi vásárfia - Tiszántúli köszöntő / Gulyás Pál Hidi vásár / Illyés Gyula Zalai vásár / Keresztury Dezsőmegtekintés
József Attila: Tiszta..megtekintés
József Attila : Sárga füvekmegtekintés
József A.:Egy vak..megtekintés
József Attila: Nem ! Nem ! Soha !elemzésmegtekintés
József Attila : Az én szívem sokat csatngoltmegtekintés
Én: Kadetje valami másnakmegtekintés
József Attila: Bethlehem - Betlehemi királyokverselemzésmegtekintés
A Dunánál, az emlékezés verseJózsef Attila: A Dunánál Verselemzésmegtekintés
József Attila: MamaMama / József Attilamegtekintés
Szeressetek szilajon!Szeretet-szeretethiány József Attila költészetében/Tiszta szívvel, Tedd a kezed../ Eszmélő, spirális versszerkezet/ Elégia,Óda, Téli éjszaka,Eszmélet stb./megtekintés
Sebed a világJózsef Attila pályakép.megtekintés
József Attila : "Költőnk és kora"Költőnk és kora / József Attila - verselemzésmegtekintés
Egy könnyű játék természetrajzaJózsef Attila: Könnyű, fehér ruhában. Verselemzésmegtekintés
A "Téli éjszaka"József Attila versének elemzésemegtekintés
\"A szó kihül\"József Attila csönd-verseiről.1933-as versei. Reménytelenül, (Lassan, tűnődve...) Vasszínű, égboltban..., Elégia, Óda, Szürkületmegtekintés
József Attila: Kóróval jöttél, nem virággal...(Kóróval jöttél, nem virággal...) / József Attila mj.:a Karóval jöttél nem virággal c. vers egy változata.megtekintés
József Attila "én-ontológiája"Tanulmányok József Attiláról. Az életrajz "hétköznapi" és művészi áthangolása.megtekintés
"A hős el van vetve.."Tanulmányok József Attiláról. A fiatal J.A. történelemszemlélete és a Zarathustra.megtekintés
A "Medáliák"-rólMedáliák / József Attilamegtekintés
József Attila : AranyTanulmányok József Attiláról, Arany c. versének elemzése.megtekintés
A \"meglett ember\" József Attila embereszményérőlJózsef Attila embereszménye. A \"felnőtt\" motívuma. Levegőt!, Eszmélet.megtekintés
Az 1934-es stációJózsef Attila 1934-es verseiről.Az űrréformálódó hiány, elsősorban az anyahiány versei (Anya, A fán a levelek, Mama, Iszonyat) Bűn és bűntudat problémája (Falu).megtekintés
Gyermek az anyatestbenZöld napsütés hintált / József Attilamegtekintés
"Az istenek ellen, könnyű, fehér ruhában"József Attila és Kosztolányi Dezső szellemi kapcsolata.A Könnyű,fehér ruhában c. vers elemzése.megtekintés
"alkosd meg végzeted"József Attila utolsó versei és utolsó napjai.Kereszténység és pszichiátria.Az önpróféta. Önstigmatizáció.Próféta-megváltó.Gecsemáné-kert kiválás-motívum.Kiválás és visszavegyülés.megtekintés
Tanulmányok József AttilárólJózsef Attila-kép változatai.megtekintés
József Attila: Reménytelenülelemzésvázlatok!megtekintés
József Attila: Klárisokelemzésvázlatok!megtekintés
József Attila: Medáliákelemzésvázlatok!megtekintés
József Attila: Téli éjszakaelemzésvázlatok!megtekintés
József Attila: Bukj föl az árbólelemzésvázlatok!megtekintés
József Attila: Tudod, hogy nincs bocsánatelemzésvázlatok!megtekintés
József Attila: Eszméletelemzésvázlatok!megtekintés
"Hiába voltam jó, hiába voltam rossz..."József Attila eredendő bűn értelmezése. Kiáltozásmegtekintés
Óh szív, nyugodj!Óh szív, nyugodj! / József Attilamegtekintés
Lényed ott minden lényeget..Óda / József Attilamegtekintés
Töredék.(Kásásodik a víz)/ József Attila(Kásásodik a víz...) / József Attilamegtekintés
József Attila két késői versének Isten-képeBukj föl az árból, Nem emel föl / József Attilamegtekintés
A gondolat metaforáiEszmélet / József Attilamegtekintés
József Attila : Sok gondom köztmegtekintés
József Attila: Holt vidékmegtekintés
Magány és énhiány József Attilánálaz én elvesztése; semmi; bűn, bekerítettség Ki-be ugrál...; Magány c. versein ill. e két vers szembeállításán keresztül.megtekintés
Az anya-gyerek kapcsolat hatásai és köv.-i József Attila életébenPszichológiai megközelítés. A tárgykapcsolatok, ezen belül is az anya-gyermek kapcsolat J.A. életében.megtekintés
Első lépések a lírai művek elemzésébenCsokonai Vitéz Mihály : Szegény Zsuzsi, a táborozáskor 20-27 Kölcsey Ferenc : Régi várban, Huszt 27-29 József Attila : Nyár 30-32 Berzsenyi Dániel : Fohászkodás 32-33megtekintés
Komplex elemzési kísérletJózsef Attila: Reménytelenül, Lassan, tűnődvemegtekintés
József Attila-versek elemzéseEszmélet; Kései sirató; Íme, hát megleltem hazámat...megtekintés
József Attila: Fagymegtekintés
A személyiség antinómikus rendjeJózsef Attila A hetedik című versének elemzésemegtekintés
"Kín, hogy a múltat be kell vallani"A Dunánál c. vers pszichoanalitikus elemzése.megtekintés
"Rejtelmek ha zengenek"József Attila Flórának c. versének elemzésemegtekintés
" Íme, hát megleltem hazámat..."A végső számadás versemegtekintés
"A költő hasztalan vonít"Őspatkány terjeszt kórt... c. vers elemzésemegtekintés
"Harminckét évem elszelelt..."Az önmeghatározás József Attila születésnapi verseiben.megtekintés
József Attila Óda c. versének elemző értelmezése30 kidolgozott magyar iarodalom írásbeli érettségi tétel.megtekintés
József Attila: Medáliákmegtekintés
Nyelv és szubjektum a lírában (József Attila: Talán eltűnök...hirtelen...megtekintés
József Attila: Eszméletelemzésmegtekintés
KövekA fiatal József Attila történetszemléletemegtekintés
Párizsi anzixJózsef Attila egyik versszerkesztési módjáról. József Attila: Párizsi anzixmegtekintés
József Attila: Klárisokverselemzésmegtekintés
József Attila: Születésnapomraelemzésmegtekintés
"mindenség a semmiségbe..."Kísérlet a "Költőnk és Kora" elemzéséremegtekintés
A verselemzés kérdéseihezJózsef Attila: Eszméletmegtekintés
József Attila pszichiátriai betegsége(i)József Attila betegsége(i)nek különböző megítéléseiről szól a könyvmegtekintés
Kultusz és megmérettetés:Epizódok a József Attila-recepcióbólmegtekintés
"..hogy valljalak, tagadjalak.." Olvasónapló József AttiláróJózsef Attila istenhite-tagadása.megtekintés
József Attila: Tiszta szívvel; Holt vidék; Külvárosi éj;..Téli éjszaka; Reménytelenül; Elégia; Óda; Eszmélet; A Dunánál; Talán eltűnök hirtelen...; Elemzésvázlatok!megtekintés
József Attila (1905-1937)Szocialista irodalom 1.megtekintés
Közelítés József Attila költői világához.Megfáradt ember c. vers elemzése.megtekintés
(A zenei szerkezet)József Attila: Óda. Az elemzés lépéseimegtekintés
József Attila: Holt vidék (nyelvi-statisztikai vizsgálatbólkiinduló elemzés, költői képalkotás-vizsgálat)megtekintés
József Attila: Kedves Jocómegtekintés
József Attila: Megfáradt embermegtekintés
József Attila: Nem én kiáltokmegtekintés
József Attila: Tiszta szívvelmegtekintés
József Attila: Lázadó Krisztusmegtekintés
József Attila: Medáliákmegtekintés
József Attila: Holt vidékmegtekintés
József Attila: Fagymegtekintés
József Attila: Külvárosi éjmegtekintés
József Attila: Munkásokmegtekintés
József Attila: Ritkás erdő alattmegtekintés
József Attila: Határmegtekintés
József Attila: A hetedikmegtekintés
József Attila: Hálómegtekintés
József Attila: Téli éjszakamegtekintés
József Attila: A város pereménmegtekintés
József Attila: Reménytelenülmegtekintés
József Attila: Elégiamegtekintés
József Attila: Ódamegtekintés
József Attila: A Dunánálmegtekintés
Az áldalak búval, vigalommal c. vers elemzéseJózsef Attila versérőlmegtekintés
József Attila: Mamaverselemzésmegtekintés
József Attila: Ódaverselemzésmegtekintés
József Attila: A város pereménverselemzésmegtekintés
József Attila: Levegőt!verselemzésmegtekintés
József Attila: Hazámverselemzésmegtekintés
József Attila: A város pereménverselemzésmegtekintés
József Attila: Levegőt!verselemzésmegtekintés
József Attila: Ódaverselemzésmegtekintés
József Attila: Külvárosi éjverselemzésmegtekintés
József Attila: Téli éjszakaverselemzésmegtekintés
József Attila: Elégiaverselemzésmegtekintés
József Attila: Ódaverselemzésmegtekintés
József Attila: Eszméletverselemzésmegtekintés
József Attila: A Dunánálverselemzésmegtekintés
József Attila: Thomas Mann üdvözléseverselemzésmegtekintés
József Attila: Külvárosi éjmegtekintés
József Attila: Elégiamegtekintés
József Attila: Ódamegtekintés
József Attila: A Dunánálmegtekintés
"Anyás költő lett" (Az anya hiánya)Az anya-motívumhoz kapcsolódó fontosabb, hosszbban tárgyalt versek: Anya (51-2), Mama (54-6), Anyám (57-8), Óda, Gyermekké tettél, Kései sirató (66-76), születésnapi versei, Zöld napsütés hintált (81-95)megtekintés
"Nincsen apám" (Az apa hiánya)megtekintés
A tűnődés és eszmélés folyamata József Attila: Ritkás erdő..alatt (1932) c. versérőlmegtekintés
"A szó kihűl"József Attila csönd-verseiből. Reménytelenül (Lassan, tűnődve, Vasszínű égboltban...)(283-90), Elégia (292-6), óda (296-01), Szürkület (301-04)megtekintés
József Attila: Megfáradt emberverselemzésmegtekintés
József Attila: Tiszta szívvelverselemzésmegtekintés
József Attila: Verettetvén - VégülMegírásakor Verettetvén, később : Végül címmel megjelenő J.A.-versről.megtekintés
József Attila: Ritkás erdő alattverselemzésmegtekintés
József Attila: Téli éjszakaverselemzésmegtekintés
József Attila: Elégiaverselemzésmegtekintés
József Attila: A város pereménA "történelmi materialista Óda"megtekintés
József Attila: Magad emésztő...verselemzésmegtekintés
József Attila: Márciusverselemzésmegtekintés
József Attila: Karóval jöttél...A gyermek és világamegtekintés
A Gyöngy c. vers elemzéseJózsef Attila versemegtekintés
József Attila: Külvárosi éjmegtekintés
József Attila: Ódamegtekintés
József Attila: A Dunánálmegtekintés
József Attila: Holt vidékműelemzésmegtekintés
József Attila: Gyöngy a csillag c.köt.; Altató c. versérőlmegtekintés
József Attila: Munkásokverselemzésmegtekintés
József Attila: Ars poeticaverselemzésmegtekintés
A klasszikus óda megújításának mesterpéldája (József Attila:megtekintés
Az imitációs versalkotás egy példája (József Attila: Az a szmegtekintés
József Attila: Favágó; Nyár; HatárHárom J.A.-vers stilisztikai elemzése.megtekintés
Az imitációs versalkotás egy példája (József Attila: Az a szJózsef Attila: Az a szép, régi asszonymegtekintés