József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

100 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2019-10-01Csend és rendA fegyelem néma világamegtekintés
2018-07-01Földöntúli szerrelemFüst Milán: A feleségem történetemegtekintés
2018-07-01Birtokolni és létezniFüst Milán: A feleségem történetemegtekintés
2017-04-01Közelítések Füst Milán éjjeli fantáziáihozFüst Milán "éjjeli költészetének" bemutatása, elemzésemegtekintés
2017-01-01Novellából kisregényA kapitány feleségétől a Szívek a hínárbanig. Füst Milán kisregényeiről.megtekintés
2016-06-01Füst Milán utolsó regényeFüst Milán A Parnasszus felé című regényérőlmegtekintés
2016-04-01A végesben a végtelentFüst Milán költészete az 1920-as évektől lezárultáigmegtekintés
2015-12-01Életfilozófia, bölcsesség és tanítás Füst Milán három kései művébenLátomás és indulat a művészetben (előadások) ; Szexuál-lélektani elmélkedések (esszék) ; Ez mind én voltam egykor (Hábi Szádi küzdelmeinek könyve)megtekintés
2015-04-01"Gubancok vagy Őrült gomolyag"Pszichobiográfiai párhuzamok Ferenczi Sándor és Füst Milán érzelmi kötődéseibenmegtekintés
2015-01-01Az elvágyódás helyeFüst Milán Arméniája. "Az "Arménia" nevű elképzelt ország Füst Milánnál először 1910-ben, az Aggok a lakodalmon egyik részletében tűnik fel..."megtekintés
2014-12-01"Talpam alatt nincs már ez a föld"Füst Milán: A mester én vagyok c. regényről (tanulmány)megtekintés
2014-03-01Próféta, balettcipőbenFüst Milánról - születésének 125. évfordulójáramegtekintés
2014-01-01Hangtalan olvasás?Füst Milán A cicisbeo c. novellájárólmegtekintés
2013-10-02TD 75 - FM 125Születésnapi jegyzetek és közhelyek a költészet értésérőlmegtekintés
2013-03-01Az újraíró Füst Milán valahány költeményeA mélyen alvó és az Éji szó, feltámadás előtt című versek elemzése.megtekintés
2013-02-01Pozíció nélküli szerepekFüst Milán és a politikai hatalom viszonyamegtekintés
2012-12-01Vágyírás és vágyolvasás Füst Milán...A feleségem története c. regényébenmegtekintés
2011-03-01A "zsidó" Füst Milán Naplójábantanulmánymegtekintés
2011-01-01Alámerülés az énbeIdegenség-konstrukciók a magyar szürrealizmusban. Az Európai Iskola Könyvtára és az Index-sorozat. Az én labirintusai: Mezei Árpád és Pán Imre szövegei. Weöres Sándor, Füst Milán.megtekintés
2008-08-01Felföldi töredékek Füst Milán életművébenÉletrajzi elemek: Füst Milán "zsidósága", ehhez való viszonya. A Felföld, a szlovákság megjelenítése műveiben, Őszi vadászat c. kisregényében, egyéb novelláiban.megtekintés
2007-05-01Kultusz - önerőbőlVázlatok a Füst Milán-jelenséghezmegtekintés
2007-04-01Az én-regényben a másik: a kapitány és feleségeFüst Milán: A feleségem történetemegtekintés
2007-03-01Kietlen barokkJegyzetek Füst Milán Catullus-áhozmegtekintés
2007-03-01Műfajok és hagyományokFüst Milán Bukolika c. ciklusában. Szövegközöttiség és szövegkritikamegtekintés
2006-12-01Füst MilánNaplójárólmegtekintés
2004-02-01Feleségem, a fikcióFüst Milán: A feleségem történetemegtekintés
2003-06-01Napozz Holddal!-analízisFüst Milán: Nevetőkmegtekintés
2003-03-01A Nyugat első nemzedéke: TémavázlatÉrettségi-felvételi előkészítő. Vázlat. (Kaffka Margit, Karinthy Frigyes, Molnár Ferenc, Füst Milán, Nagy Lajos, Szabó Dezső, Szomory Dezső, Szép Ernő, Tersánszky Józsi Jenő)megtekintés
2002-09-01Az "objektív költészet" fogalma és az "én" figurativitása-megtekintés
2002-06-01A keserűség könyveFüst Milán: Teljes Napló I-II.megtekintés
2002-03-01A kettős írás ironikus mozgása Füst Milán egyfelvonásosaibanFüst MIlán naplójárólmegtekintés
2001-02-01A szubjektivitás romantikus modelljeinek átalakulása Füst.....Milán pályájának korai szakaszában. F.M. esztétikai gondolkodásá- nak alakulása, Gondolatok vázlata a külső és a belső szemléletről c. esszéje alapján. Az "objektív" költői típus, mint példakép Óda pártfogómhoz! c. versében.megtekintés
2000-02-01A decentralizált szubjektum határtalan korrekturája -A Füst Milán-i szabad vers és a pszichoanalízismegtekintés
1999-09-01Egy névben a másikatAz ironikus allegoricitás Füst Milán költészetébenmegtekintés
1999-08-01Éneklő vakokFüst Milán : A mester én vagyokmegtekintés
1997-11-01A legnagyobb magyar Lenin-versFüst Milán: A jelenésmegtekintés
1996-12-01Játék életre, halálraFüst Milán: A lázadómegtekintés
1996-01-01Füst Milán: Cantus firmusavagy a töbszólamú paradoxonmegtekintés
1996-01-01Füst milán: Amine emlékezetekisregény, 1933.megtekintés
1995-05-01Versértelmezés interaktív számítógépes program segítségévelFüst Milán: "Ha csontjaimat meg kelletik adni"megtekintés
1995-02-01Az önsorsrontás ...megtekintés
1994-06-01A széthullás pátoszamegtekintés
1992-07-01"Problematikus értékek"Füst Milán Szakadék c. művének összevetése Jean-Paul Sartre Az undor c. művével a dilettantizmus-probléma szemszögébőlmegtekintés
1991-01-01Füst Milán: Habok a köd alattFüst Milán: Habok a köd alatt, elemzésmegtekintés
1989-12-01Gyász és átokFüst Milán: Adventmegtekintés
1989-12-01"Férfikorom fényessége"Füst Milán: Negyedik Henrik királymegtekintés
1989-11-01Füst Milán egzisztencializmusaFüst Milánrólmegtekintés
1988-01-01Látomás és indulat Füst Milán két drámájárólFüst Milán: Boldogtalanok, IV.Henrikmegtekintés
1985-07-01Narrativitás és valószerűségFüst Milán: A feleségem történetemegtekintés
1985-06-01Átok és áldásFüst Milán: A feleségem történetemegtekintés
1979-04-01Versről versre - Füst Milán: A jelenésA versről Somlyó Györggyel Domokos Mátyás beszélgetmegtekintés
1978-01-01Köd előttem, köd utánam...Füst Milán Köd előttem, köd utánam c. versérőlmegtekintés
1975-09-01A költő gondolatainak kertjeFüst Milán: Reménytelenül. Verselemzésmegtekintés
Füst Milán: Önarcképverselemzésmegtekintés
Nyilas-hava a szellemek utcájábanKései meditáció Füst Milán tiszteletéremegtekintés
Látomás és indulatFüst Milán két drámájáról: Boldogtalanok; IV. Henrikmegtekintés
Áttetsző, tengerzöldFüst Milán: Nyilas-havamegtekintés
Objektív kórus-árnyjátékFüst Milán: Habok a köd alattmegtekintés
Füst Milán: TélVerselemzésmegtekintés
Füst Milán: Öregségelemzésvázlatok!megtekintés
A Füst-életmű viszontagságaiFüst Milánrólmegtekintés
Füst Milán: Köd előttem, köd utánam...megtekintés
Füst Milán: Emlékezetülmegtekintés
Füst Milán: Két ballada egy édesanyárólnovellaelemzésmegtekintés
Füst Milán: Télverselemzésmegtekintés
A költők költője (Füst Milán)megtekintés
A költők költője (Füst Milán)megtekintés
Füst Milán: A magyarokhoz!megtekintés
A képzelet szertartásai (Füst Milán költészete)megtekintés
Parnasszus és művészmagány (Füst Milán : A Parnasszus felé)megtekintés
Füst Milán: A feleségem történetemegtekintés
Füst Milán: Hábi-Szádi bölcsességeFüst Milán: Hábi-Szádi küzdelmeinek könyve.megtekintés
Füst Milán: A jelenésmegtekintés
Füst Milán (1888-1967) betegségeiMagyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei. Családtörténet, alkata, életmódja, testi-lelki betegségei, halála.megtekintés
Ködös evidenciaFüst Milán Tél c. versérőlmegtekintés
Füst Milán:A feleségem története (esszé)megtekintés
Füst Milán: Hábi-Szádi küzdelmeinek könyve (esszé)megtekintés
Füst Milán: Mózes számadása (A tízparancsolat)elemzésmegtekintés
A Füst Milán-drámaFüst Milán: "Megtagadott" színművek és egyfelvonásosok"megtekintés
Füst Milán (1888-1967)A modern polgári irodalom kibontakozása. Alkotók 6.megtekintés
A feleségem történetérőlFüst Milánmegtekintés
A Boldogtalanok képei melléBoldogtalanok / Füst Milánmegtekintés
Füst Milán: A feleségem történeteAvantgard és esztétizmus. F.M. művészi nattitűdjének kérdései - Störr kapitány - Störr dilemmája - Eszmei keret és regényszerke-zet - Gondolatiság és improvizáció - Realiz-mus és stilizálásmegtekintés
Füst Milán személyességeA "megtagadott életrajz" nyomábanmegtekintés
A bizonytalanság idejeavagy Füst Milán a világirodalomban. A feleségem története - társtalan a világiroda-lomban?megtekintés
Füst Milán: A feleségem történetecselekmény, elemzési segédlet, vázlatmegtekintés
Füst-problémák1. Füst Milán és kora 2. Füst milán és szerelmemegtekintés
Füst Milán: Boldogtalanokelemzésmegtekintés
Rituális dramaturgia?Füst Milán: Catullus Sarkadi Imre: Oszlopos Simeon c. drámáinak párhuzamai.megtekintés
Költődramaturgok - költődramaturgiák...a Holnap és a Nyugat korában: Balázs Béla, Babits Mihály, Füst Milánmegtekintés
Egy végtelenül magányos regény1942: Füst Milán: A feleségem történetemegtekintés
Füst Milán: Öregségverselemzés, vázlatmegtekintés
Füst Milánpályakép, (1888 - 1967)megtekintés
ÁdventFüst Milán regénye, 1922.megtekintés
A drámaszöveg, mint az alakok önértelmezéseFüst Milán: Catullusmegtekintés
Regény a regénybenFüst Milán: A Parnasszus felé és Az orgonistamegtekintés
Vajon hogyan lett Frohleitenből Kőszeg és Weissbachból Szombathely?Füst Milán: Az orgonista, 1925; A Parnasszus felé, 1961megtekintés
Az újraíró Füst Milán valahány költeményeA mélyen alvó és az Éji szó, feltámadás előttmegtekintés
A versók tanúságaFüst Milán: Az orgonista című kisregényének datálásamegtekintés
Hangtalan olvasás? Füst Milán A cicisbeo című novellájárólFüst Milán: A cicisbeomegtekintés