József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

62 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2016-09-01Esterházy Péter A szív segédigéi, a Javított kiadás és az Egyszerű történet vessző száz oldal - a Márk-változat - című könyvei a Biblia tükrébenEsterházy Péter megnevezett műveinek elemzésemegtekintés
2015-11-02Nőalakok a Bibliában II.Nők a bírák korában - Júda és Izrael hanyatlásáigmegtekintés
2015-10-01Nőalakok a Bibliában I.A bibliai nők története - az Édentől a bírák koráigmegtekintés
2014-05-01Kufárok és prófétákHollywood bibliai eposzai a kezdetektől Darren Aronofsky Noé-jáig. Mózes élete (1909-1910); Türelmetlenség (1916) / Griffith; Civilizáció / Ince, Thomas; Az apokalipszis négy lovasa (1921); Tízparancsolat (1923); Királyok Királya (1927) A kereszt jele (1932) / Cecile B. DeMille; Noé bárkája (1928) / Kertész Mihály. a II. VH után De-Mille monumentális filmeposzai: Sámson és Delilia (1946) Tízparancsolat (1956). Kora kereszténységről szóló"nagy" filmek: Quo Vadis (1951) A palást (1953) Demetrius és a Gladiátorok (1954) Ben Hur (1959) Barabás (1961) ....stb.megtekintés
2014-05-01"...de övéi nem fogadták be"Jézusnak a Getszemáni kertben mondott imádságának elemzésemegtekintés
2013-02-01Zene és szóSzenci Molnár Albert zsoltárfordításairólmegtekintés
2012-04-01A hit kozmosza(Föld - Biblia - Szabadság) Nagy Gáspár költészetérőlmegtekintés
2009-09-01A két ősi emberpárEurópának két ősi emberpárról szóló mítosza van: Ádámról és Éváról, Orpheuszról és Eurüdikéről.megtekintés
2009-09-01Kilovagolhat-e a halál az Apokalipszisből?"Miként válhat a Perzsia egy sajátosan kifordított és újraírt bibilai motívumkör termékeny használójává?" (Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából)megtekintés
2009-04-01"Szavaidat , az emberi beszédet..."Versbeszéd és biblikus hagyomány viszonya az Pilinszky János Apokrif-jébenmegtekintés
2009-03-01"Sok jámbor kévánja, ha e Szent Bibliát...magyar nyelven láthatnája és olvashatnája" Magyar nyelvű Bibliák a korai újkorbanmegtekintés
2008-05-01József, Illyés, Jób (I-II.rész)Párhuzamos verselemzés bibliai fénytörésben. József Attila: Levegőt! Illyés Gyula: Egy mondat a zsarokságról c. versei és a bibliai Jób könyve. Kitekintés: témaváltozatok Kosztolányi, Juhász, Babits műveiben. megtekintés
2008-03-01Az Iskola a határon biblikus olvasatáhozOttlik Géza Iskola a határon c. regényemegtekintés
2007-07-01"folyamatos föltámadás"Puszta Sándor Emberfia című ciklusának elemzésemegtekintés
2006-07-01Bibliai és profán motívumok...Márai két egyfelvonásosábanmegtekintés
2003-06-01A néven szólítás ünnepeBibliai témák és motívumokmegtekintés
2002-09-01Bibliai motívumok a klasszikus magyar lírábanAz idő és hírnév / Zrínyi Miklós (teremtéstört) 47. Hajnali részegség / Kosztolányi Dezső 47. A vén cigány / Vörösmarty Mihály (Genezis, vízözön) 47-8. A XIX. század költői / Petőfi Sándor(Exodus, zsidó honfogl) 48. A Sion-hegy alatt / Ady Endre (Exodus, Mózes - Isten)48-9. Apokrif / Pilinszky Jónos (Lukács, tékozló fiú) 49. Lázár / Nemes Nagy Ágnes (János, Lázár feltám.) 50.megtekintés
2002-09-01A Biblia / vázlatld. "Érettségi, felvételi előkészítő. témavázlat "megtekintés
1993-03-01Az ember tragédiája szereplőinek és...motívumainak bibliai és világirodalmi előzményeirőlmegtekintés
1989-12-01A megverselt, megénekelt BibliaTinódi, mint bibliafordítómegtekintés
Kettős tükörBiblia és irodalom.Hermeneutika. I.Szavak rendje II.Típusok rendje Nyelv-metafora-mítosz-(arche)típusokmegtekintés
Biblia !vázlat!!elemzésvázlat!megtekintés
Babits Mihály Jónás könyve című költeményének elemzése -......Eltérések és hasonlóságok a bibliai és a babitsi Jónás-történet között.megtekintés
A reformáció és benne a Vizsolyi Biblia nyelvi hatásamegtekintés
Könyvek könyve. BibliaA Bibliárólmegtekintés
Babits Mihály: Jónás könyveJónás próféta könyve a Bibliábanmegtekintés
Biblia és a magyar irodalomAdy, Babits, Sík Sándor stb.megtekintés
Kontrasztot vető emlékezés poétikájaA Biblia idegensége. Schein Gábor: Mordecháj könyve (1998) és az ószövetségi Eszter-könyvének kapcsolata.megtekintés
"Idejét illik megismernünk..."Énekmondók a reformáció korából: Károlyi Gáspár, Batizi András, Bornemissza Pétermegtekintés
Evangélium és próféciák - megváltás és jövő szemléletJézus Krisztus a magyar költészetben. témák, költők, versek (Áprily Lajos: Ha megkérdeznéd..., Ady Endre: Békesség ünnepén, Dutka Ákos: Karácsonyi beszélgetés az Úr Jézus Krisztussal 1923-ban, Babits mihály: Karácsonyi ének, Csilag után, Áprily Lajos: Bartimeus, Chesterton: A szamár magyar fordításai, Áprily: Messiás nélkülmegtekintés
Isten megadta nekünk a szabadságot: választhatunk...jó és rossz között John Steinbeck címe is több mint hétszáz oldalas a XIX. század második felében, illetve a XX. század első két Amerikai Egyesült Államok, Salinas-völgye, a Hamilton és a Trask család önéletrajzi elemekkel, amerikai honfoglalását, megélhetésért Káin és Ábel történetének minden koron átívelő tanulságát, időszerűségét bemutassa. John Steinbeck: Édentől keletre (1952) c. regényemegtekintés
Pragmatikus, kirekesztő istenhit, misztikum nélkülBitó László: Ábrahám és Izsák (1998)megtekintés
Ábrahám minden, Istenben hívő ember ősatyjaKristóf Attila: Ábrahám, Isten barátja (1996)megtekintés
A tudatosan tervező és előrelátó Isten mindent, a...rosszat is jóra fordítja ; Thomas Mann: József és testvérei (1926-1942) c. regényemegtekintés
Ha elfordulunk Istentől, a szeretetparancsot...is megtagadjuk ; Kodolányi János: Az égő csipkebokor (1957) c. regényemegtekintés
Az Istenre hivatkozás csupán eszköz a hatalmi...törekvések leplezéséhez ; Stefan Heym: Dávid király krónikája (1972) c. regényemegtekintés
Amikor a dacos büszkeség legyőzi az Isten utáni vágyatJoseph Heller: Isten tudja (1987) c. regényemegtekintés
Szenvedélyes szerelem és hideg racionalitás:egymást nem kizáró fogalmak ; Torgny Lindgren: Bethsabé (1989) c. regényemegtekintés
Az Istentől küldött próféta soha nem hazudhatFranz Werfel: Halljátok az igét (1937) c. regényemegtekintés
Nem kerülhetjük el az Istentől ránk mért sorsotLorenz Mack: Jób és a patkányok (1972) c. regényemegtekintés
Önként vállalt áldozat, mérhetetlen szeretetbőlJan Dobraczynski: József, az ács (1957)megtekintés
Isten befogadásához hit, szeretet és alázat szükségesMaria Valtorta: Az Evangélium, ahogy nekem kinyilatkoztatottmegtekintés
A világ, amelyben Isten és az Ördög egy húron pendülnekJosé Saramago: Jézus Krisztus evangéliuma (2000) c. regényemegtekintés
Isten országa csak akkor valósulhat meg, ha legyőzetik...a Nőstény ; Robert Graves: Jézus király (1944-45)megtekintés
Kereszthalálával Krisztus az áldozat csúcsára ért...Isten mellé ; Nikosz Kazantzakisz: Krisztus utolsó megkísértése (1955)megtekintés
Jézus a szelíd szeretet forrása, de harcol a Sátán ellenNorman Mailer: A fiú evangéliuma (1998)megtekintés
A feltámadt Jézus jelenléte folyamatos a történelembenFrancois Mauriac: Jézus élete (1934)megtekintés
A végső győzelem mindig a szeretetéFarkas László: A Messiás (1973)megtekintés
Amikor a lélek eltelik önmaga képzelt nagyságátólLanza del Vasto: Júdás (1938)megtekintés
A hiányos gyónástól a teljes árulásigKodolányi János: Én vagyok (1951)megtekintés
Aki kételkedik, könnyen árulóvá válhatMárai Sándor: Harminc ezüstpénz (1983)megtekintés
Ördög, igazságosztó szerepbenMihail Bulgakov: A Mester és Margarita (1940)megtekintés
Totális magány - a megvilágosodás kegyelme nélkülPar Lagerkvist: Barabás (1950)megtekintés
Egy szeretnivaló csavargó, aki megrémült Jézus...csodatevő hatalmától Pasquale Festa Campanile: A lator (1993)megtekintés
Isten kegyelme bármikor kiterjedhet mindenkireAnna von Krane: Mária Magdolna (1996)megtekintés
Egy törvénytisztelő szellem lelki megvilágosodásaJan Dobraczynski: Nikodémus levelei (1964)megtekintés
Egy sokat vívodó lélek magára találásaMészöly Miklós: Saulus (1968)megtekintés
Eljutva a törvények merev tiszteletétől a valódi szeretetigGeorg K. Volk: Pál apostol (2000)megtekintés
Életünk alapkérdése: követjük-e Krisztust vagy csak hirdetjNikosz Kazantzakisz: Akinek meg kell halnia (1949)megtekintés
A megváltás minden korban ismétlődik, nincsen...végleges megtisztulás ; William Faulkner: Példabeszéd (1944-1953)megtekintés
Történetek a Genezisből a kortárs amerikai drámábanKét kortárs amerikai szerző egy-egy kiemelt fontosságú szövegének, Sam Shepard hamisítatlan vadnyugat (1980) c. drámájának és Jean-Cllaude van Itallie A kígyó (1969) c. szövegének valamint a bibliai Káin és Ábel történetének az összehasonlító vizsgálata.megtekintés
A Tóbit könyve (Ószövetség) és a varázsmese"A Tóbiás-történet hitéleti és irodalmi vonatkozásait a hálás halott és a szörny menyasszonya típusú meséinek sajátos kontextusaként kell értelmeznünk." (Szuszmir története a Tempefőiben, Andersen Útitárs c. meséje)megtekintés