József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

313 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-06-00"Én Uram, légy én szerkesztőm..."Arany János Munkái, Kisebb költemények 3. A kritikai kiadás újabb kötete.megtekintés
2020-02-01"...árva énekem, mi vagy te?"A kollektív trauma reprezentációja Arany János lírájábanmegtekintés
2020-02-01Honnan és hová?Arany János és a modernitásmegtekintés
2020-02-01"Vagy ha így nem, a vakságnak kiürítem poharát"Arany János Őszikék-balladáirólmegtekintés
2020-02-01"Húnyó nép közt Osszián"Arany János és a Kosmopolita költészetmegtekintés
2020-01-01Arany János rejtett politikai és poétikai programjaTörténelmi balladákká tördelt nemzeti eposzmegtekintés
2019-12-01Egy Arany-szöveg és az "utolsóvers-szindróma"Arany János utolsó versének dilemmájamegtekintés
2019-04-01"De lelke ott lesz a viadaltéren"Arany János és az irodalomhoz való közelítés perspektíváimegtekintés
2019-02-01"…Amit a festő hibázott, a költő azt utána képzeli"Arany János emberarca az utókor emlékezetében, 2. részmegtekintés
2019-01-01Egy barátság szerkezeteTompa Mihály és Arany János levelezése mint imázsteremtés és önarcképformálásmegtekintés
2019-01-01"…Amit a festő hibázott, a költő azt utána képzeli"Arany János emberarca az utókor emlékezetében, 1. részmegtekintés
2018-05-01A Daliás idők változatai mint nem a Toldi szerelméhez vezető eposzi kísérletekEsszé Arany János műveirőlmegtekintés
2018-03-01Arany János emlékkönyvi verseirőlEsszé Arany emlékverseirőlmegtekintés
2017-12-01"...Üres kép, játszi súgár"Arany János és a romantika "humanizálásának" kísérleteimegtekintés
2017-11-01Mesterek és metrumokArany Szentivánéji álom-fordításárólmegtekintés
2017-08-01A református identitás megjelenése Arany János munkásságábanEsszé Arany munkásságárólmegtekintés
2017-08-01A Toldi megvalósítási útjaEsszé a Toldirólmegtekintés
2017-08-01Írjak, ne írjakArany János műveiről élete tükrébenmegtekintés
2017-06-01A walesi bárdok újratöltveVersadaptáló képregény és konvergens kultúramegtekintés
2017-04-01"Látja a boldogságot én"Adalékok egy költői kép utóéletéhezmegtekintés
2017-04-01"van ott sokféle faj"Arany János Kisebb költemények című, 1856-os kötetének keletkezésemegtekintés
2017-04-01A zenei hang mint metafora Arany János költészetébenArany János költészetemegtekintés
2017-04-01Arany János és a skandináv irodalomArany János és a skandináv irodalommegtekintés
2017-04-01Az otthonosság (ars) poétikájaArany János A költő hazája és A tölgyek alatt című versemegtekintés
2017-03-01Arany-recepció a kortárs költészetbenArany hatása a mai költészetremegtekintés
2017-03-01Archaikus elemek Arany János költői nyelvébenTanulmány Arany költői nyelvérőlmegtekintés
2017-03-01Légy, ha bírsz, te "világ-költő!"Arany János külföldi recepciója (német, angol, francia, orosz, román)megtekintés
2017-02-01"Csak ez egy munkámmal igazán tartoztam."Arany János és a Toldi szerelmemegtekintés
2016-05-01"Majd kilencz tiz emberöltő régiségben"Az elbeszélő ideje Arany Toldijábanmegtekintés
2016-02-01Arany János és a felhőjátékokVázlat a magyar irodalmi népiesség történetének mediális feltételeiről. A költő hazája és az Emlények című versekről, valamint az Irányok című esszéről.megtekintés
2015-10-01Arany János társadalmi státuszának változásaiArany János pályája a költő társadalmi státuszának szempontjából.megtekintés
2015-04-01Bujdosó magyarok, bujdosó mondatokA bujdosó-motívum a magyar irodalombanmegtekintés
2015-02-01Gyulai Pál, Arany János és a nőkA női írás a 19. század második felében Magyarországon. Arany János Koszorú-beli publikációi a női írókról, nőírókról.megtekintés
2014-10-01Bonyodalmak az Arany-versszövegek és -magyarázatok körülEsszé Arany János költészetérőlmegtekintés
2014-08-01Irodalmi tébolyAz elmebaj ábrázolása az irodalombanmegtekintés
2014-06-00Arany János és egy lengyel királyArany János: Zách Klára, Daliás idők.megtekintés
2014-05-02Tücsök, ó be boldog is vagy...Egy ógörög motívum és magyar változataimegtekintés
2014-04-01Erdélyi és Arany:két életmű találkozásamegtekintés
2014-04-01Szövegvendégség - egy valahai fiókban (II. rész)Arany János Toldijának egy kevésbé ismert felnőttváltozatamegtekintés
2014-02-01Bárdok WalesbenArany János: A walesi bárdok keletkezés- és közléstörténetemegtekintés
2012-06-01A Vörös Rébék értelmezési rétegiArany János: A Vörös Rébék című művéről.megtekintés
2012-06-01Szentek és szentségtörőkArany János: Toldi estéjemegtekintés
2012-06-01Arany János: A hamis tanúKeletkezéstörténetmegtekintés
2012-05-01Arany János keresztje: a kitüntetésArany János kritikai kiadása címmel folytatott kutatás keretében készültmegtekintés
2012-04-01Arany János ismeretlen verseIsmeretlen kézirat az Arany-könyvtárban. Arany a Reviczky Gyula által németre fordított Ágnes asszony című verset szokatlan iróniával fordítja vissza.megtekintés
2012-03-01Modi memorandiA kulturális emlékezet mediális kihívása a Toldi estéjébenmegtekintés
2012-01-01Retorika. transzcendencia és tragikum a Buda halálábanArany János: Buda halála c. művérőlmegtekintés
2012-01-01A dalköltő elhallgatásaArany János Letészem a lantot című versének kontextuális újraolvasásamegtekintés
2011-09-01Az epikus költő és az eposzi "csudálatos"Arany János: Toldi estéjemegtekintés
2011-07-01Irodalmi babonákLélekjárás - Arany János: Toldi estéjemegtekintés
2011-06-01"Harmadnap"Arany János és a feltámadás költészete (Keveháza; Széchenyi emlékezete; Honnan és hová)megtekintés
2011-06-01Párhuzamok és ellenpontok Liszt Ferenc ésArany János pályafordulóján: a modernség kezdetei az 1850-es évek zenéjében és lírájábanmegtekintés
2011-01-01"A leghomérosibb zamatú költemény"Babits jegyzéke a Keveháza és az Iliász párhuzamairólmegtekintés
2010-04-01Arany János: Születésnapomraaz alkalmi versek egy csoportjáról (születésnapi önköszöntők; parafrázis, imitáció egy mű bűvöletében: Arany János: Sejtelem ("66") és Illyés Gyula: 77, Kosztolányi: Most harminckétéves vagyok...Nemes Nagy Ágnes: Most 64 éves vagyokmegtekintés
2010-04-01A Szondi két apródja jelentéstartományaiArany Jánosmegtekintés
2010-03-01Arany János: Családi körA több mint 150 éves költemény máig élő sugárzásamegtekintés
2010-03-01Az Arany János-i balladaMűfajfogalmak és a modern műballadamegtekintés
2010-03-01"Oh, ha ecsetem most méltó lenne rátok"Az aranykor képzete Arany János Toldi szerelme c. művében.megtekintés
2008-11-01Arany János történeti balladáinak...múltszemlélete: hagyománykövetés és távolságtartásmegtekintés
2008-11-01Útban a Szondi két apródja feléArany János: Szondi két apródjamegtekintés
2008-09-01A hűség balladája (?!)A Szondi két apródjának példájamegtekintés
2008-01-01Egy népmese írott változatai - Rózsa és IbolyaArany János: Rózsa és Ibolya; Arany László: Ráadó és Anyicska; Lakatos Menyhért: Angárka és Busladarfimegtekintés
2008-01-01Balladák, térben és időbenKét skót ballada: Deli George Campbell, Sir Patrick Spens, Goethe: A villikirály, Arany János: A walesi bárdok, Vörös Rébékmegtekintés
2007-08-01Költészet a költésrőlA romantikus hagyomány "romantikátlanító" figurálása Arany János lírájábanmegtekintés
2007-01-01Egy ballada rétegeiArany János Bor vitéz c. balladájárólmegtekintés
2006-08-01Egy kézirat közegváltása: a konzervativitás mint olvasástapasztalatAz Őszikék lírájamegtekintés
2006-08-01Széthasadó narratívákTöredékesség és heterogenitás Arany epikájábanmegtekintés
2006-01-01Szegény, szegény Eduárd királyÚjabb adalékok Arany János: A walesi bárdok c. versének értelmezéséhez.megtekintés
2005-12-01"Köszönöm az Isten gazdag kegyelmének"Arany János: Toldimegtekintés
2005-05-01Arany János: Ágnes asszony(versértelmezés)megtekintés
2005-02-01A negyvenedik életévébe lépett Arany Jánosnegyven szóból álló költeményének gematrikus elemzése. Arany János: Néma búmegtekintés
2005-01-01Elégia és búcsú mint emlékezet a nyelvbenArany, Mörike, Vörösmartymegtekintés
2005-01-01A népiesség és fonákjaEpizódok a magyar verses epika történetéből.Eposz-paródia, komikus eposz. (Az elveszett alkotmány, A helység kalapácsa, Bolond Istók)megtekintés
2005-01-01A gyász ábrázolása és kifejezése az irodalombanVáltozatok a gyászra: Arany János: Tetemrehívás, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom, József Attila: Kései sirató, Németh László Gyász, Janus Pannonius: Midőn beteg...stb. A megfigyelt gyász versei: Iliász; Balassi Bálint: Kiben az kesergő Céliáról ír; Arany János: Kertben; Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai - Azon az éjjel... A megélt gyász versei: népi siratók, Karinthy Frigyes: Halott, Nemes Nagy Ágnes: A halott, Rába György: A gyász, a kóbor ebmegtekintés
2003-04-01"...ikerszülöttek, egymás kiegészítői..." Petőfi és Arany...kettős kultusza és kettős kanonizációja.megtekintés
2003-01-01Arany János bestiáriumaÉrettségi-felvételi előkészítő. Tanulmány. Arany János öregség-versei ("delelő nélküli életalkony"), "hűtlen asszony": Vörös Rébék (49-50), állatszimbólumai (varjú), felfogása boszorkányokról, nőkről, bűn és bűnhődés: Ágnes asszony (51), Az ember tragédiája - Hídavatás, Arany és Ady. Pl. Fekete zongora c. műve.megtekintés
2003-01-01Arany János (1817-1882) témavázlatÉrettségi-felvétli előkészítő. Vázlat!megtekintés
2003-01-01Felhőjátékok. Költészettan és ismeretelmélet kapcsolata.....Arany Jánosnálmegtekintés
2003-01-01A Frye-i fikciós módok, a románc és Arany János költészeteAz Arany-balladisztika románc-jellegű darabjai pl. Szibinyáni Jank, Rozgonyiné, Mátyás anyja, Szent László, Pázmán lovag.megtekintés
2001-04-01Jelentős és jelentőség. Három halálvers - Arany, Reviczky, KosztolányiMég ez egyszer.../ Arany János Számlálgatom.../ Reviczky Gyula Öszi reggeli / Kosztolányi Dezsőmegtekintés
2001-04-01Arany János verses epikájárólArany Jánosmegtekintés
2001-03-01Versenyben égtek húrjaik? Még egyszer Petőfi és Arany barát-..ságáról.megtekintés
2000-05-01Megjegyzések Arany János korai rózsajelkép-használatáhozA méh románca c. versemegtekintés
2000-02-01Arany János modernségeArany Jánosrólmegtekintés
2000-01-01Közelítési lehetőségek Arany János költészetéhezArany Jánosmegtekintés
1999-07-01A pásztortűz lángjaAz eposz és a regény őrségváltásának néhány vonása a magyar irodalomban. Arnay János kapcsánmegtekintés
1999-05-01A méh románca (Arany János virágfájdalma)Arany Jánosmegtekintés
1999-02-01"akármi egyéb, csak víg eposz nem"Arany János: Az elveszett alkotmánymegtekintés
1999-02-01Arany János moza-ikon(sóhajversek...?) Esszé. Közelítések Arany János apró műfajához ("szösszenetek" ) mai költők verseinek segítségével. Arany János: Az özvegy lakása (töredék) - Petri György: Kedvelem Arany János: Sírvers - Pilinszky János: Elég Arany János: Szép ősz, Chansonmegtekintés
1998-07-01Arany János költészeteArany János költészetérőlmegtekintés
1998-04-01Még egy táltosküzdelem?Arany János: Toldi estéje. Az öreg Toldi táltos-jegyeiről.megtekintés
1998-04-01Arany Szent Lászlójának....művelődéstörténeti vonatkozásai.megtekintés
1998-03-01A kultusz és a műfaji hagyományok - Két Arany versFurkó Tamás, Évnapra / Arany Jánosmegtekintés
1997-04-01Tömörség és változatosság a százötven éves ToldibanArany János: Toldi. Tömörség, nyelvi erő a Toldiban. Névelőhasználat más példák a változatosságra.megtekintés
1997-03-01"Rólad a mese mezítlábas.."A nagyidai cigányok / Arany Jánosmegtekintés
1997-03-01Anakronotoposzok avagy új-angl..A nagyidai cigányok / Arany Jánosmegtekintés
1997-03-01"Olvastam, költőtárs, olvastam művedet"Arany János és Petőfi Sándor barátságárólmegtekintés
1996-10-01A szemlélődő elbeszélői szerepkör Arany balladáibanArany János balladáirólmegtekintés
1996-04-01Kísérlet A nagyidai cigányok..újraértelmezéséremegtekintés
1996-03-01Arany balladái és a...Bogár Imre népballadamegtekintés
1995-12-01A fikció historizálásárólArany János: Ál-Kont versének, A walesi bárdoknak genealógiája kapcsán. Kont-versek: Kisfaludy Károly: Az álmatlan király, A lantos; Garay János: Kont, Kont fegyvernöke, hunyadi lászló; Petőfi Sándor: Hunyadi László, A király esküje, Kont és társai; Arany János: V.László, A walesi bárdok.megtekintés
1995-05-01A Szondi két apródja című ballada narratív hely- és időviszonyaiArany János: Szondi két apródjamegtekintés
1995-05-01Arany János három Szondi-verseArany János: Szondi, A két apród, Szondi két apródjamegtekintés
1995-01-01"A nagyidai cigányok" mint a "Szigeti veszedelem" travesztációjaArany János: A nagyidai cigányokmegtekintés
1995-01-01"A balladák virtuóz komp.."Három közismert Arany-ballada szövegtanielemzése. Ágnes asszony, Szondi két apródja, V.Lászlómegtekintés
1995-01-01Képek a népi életbőlArany János néhány kisepikai alkotása: Családi kör, A Jóka ördöge, A fülemile, A bajusz. megtekintés
1993-03-01A pásztortűz motívum a Toldi előhangjábanArany János: Toldimegtekintés
1993-02-01Arany János és a rímArany költészetérőlmegtekintés
1993-01-01Négy utolsó verssorArany János: Sejtelem (1882. márc. 2.)megtekintés
1992-11-01Az ismeretlen AranyGondolatok Zách Klára ürügyénmegtekintés
1992-02-01A tapintat struktúrájaArany János: Zách Kláramegtekintés
1992-02-01"Ötszáz, bizony, dalolva ment lángsírba welszi bárd"Arany János: A walesi bárdokmegtekintés
1992-01-01"Eposzi hittel" - népi hiedelmekrőlArany János Bolond Istók című művének első énekérőlmegtekintés
1990-01-01Arany János Dante ódájaArany János: Dantemegtekintés
1986-03-01Arany János a Bánk bánrólBánk bán / Katona József. Arany János Bánk bán- tanulmányárólmegtekintés
1986-03-01A "Tengeri hántás" versformájáhozArany János: Tengeri-hántásmegtekintés
1986-02-01Arany János betegségeiArany Jánosrólmegtekintés
1984-04-01Arany János Toldijának versmértéke és ritmusaArany János Toldi című művérőlmegtekintés
1984-01-01Arany János Széchenyi-ódájaArany János: Széchenyi emlékezetemegtekintés
1983-04-01A nagyidai cigányok értelmezéséhezArany János: A nagyidai cigányokmegtekintés
1982-10-01Az elveszett reményKapcsos könyv "Új folyama" / Arany János őszikék, kései balladákmegtekintés
1982-08-01Kérdések a Buda halála körülArany János: Buda halálamegtekintés
1979-01-01Arany János: Az örök zsidó című versének értelmezéseArany János: Az örök zsidómegtekintés
1976-02-01Távolodás a romantikától, egy összetettebb személyesség jegyébenArany János: Évek, ti még jövendő évekmegtekintés
1964-01-01Három félreértett Arany János-versArany János: Gondolatok a békekongresszus felől verselemzésmegtekintés
1964-01-01Az örök zsidó / Arany Jánosverselemzésmegtekintés
1964-01-01Arany János és Gustave Planche Vojtina Ars poéticájaVojtina Ars poeticája / Arany Jánosmegtekintés
Arany János: Toldi-trilógiaelemzésmegtekintés
Közelítések a Toldi szerelméhezelemzésmegtekintés
Arany János: Ez az életverselemzésmegtekintés
Arany János: V. Lászlóelemzésmegtekintés
Arany János: Széchenyi emlékezeteelemzésmegtekintés
Arany János: Epilogusverselemzésmegtekintés
Arany János: Évek, ti még jövendő évekelemzésmegtekintés
Arany János: Családi körelemzésmegtekintés
Arany János: Szondi két apródjaelemzésmegtekintés
A nemzeti óda újjászületése Arany költ.. Rendületlenülelemzésmegtekintés
A nemzeti óda újjászületése Arany költészetében. Magánybanelemzésmegtekintés
Arany János: A walesi bárdoka tizenhárom-tizennégy éves diákoknakmegtekintés
Arany János: Buda halálaelemzésmegtekintés
Arany János: Hajdanában - danábanelemzésmegtekintés
Arany János /1817-1882/Érettségi-felvételi témakörök, tételek Részletesebben tárgyalt művek : Toldi estéje 59-61 Öszikék 61-63megtekintés
"Nálam főleg a compositioban van a poézis""Arany János poétikája és költői gyakorlata.megtekintés
Áttörés az archaikumbaA folklór mélyrétegei és archaikus típusú remitologizációs perspektívák Arany János balladáibanmegtekintés
Zács Klára körülArany János: Zách Klára c. balladájának verseléséről.megtekintés
"Száll az ének, szájrul szájra..."Versekkel a csodaszarvas nyomában. Rege a csodaszarvasról, Buda halála / Arany János. Turáni induló / Babits Mihály. A csodaszarvas / József Attila Újévi vásárfia - Tiszántúli köszöntő / Gulyás Pál Hidi vásár / Illyés Gyula Zalai vásár / Keresztury Dezsőmegtekintés
Madách és Arany SzliácsonMadách és Arany találkozása Szliácson,1862-benmegtekintés
Arany János: Naturam furca expellasverselemzésmegtekintés
A megbékélés költészete. Arany János : A lepkemegtekintés
Az Arany-balladák tragikumáhozArany János balladái. A tragikum változataimegtekintés
Arany János: Rege a csodaszarvasrólRege a csodaszarvasról / Arany János Versek és elemzések az általános iskola 3.osztálya számára.megtekintés
Arany János: Mátyás anyjaMátyás anyja / Arany János Versek és elemzések az általános iskola 3. osztálya számára.megtekintés
Az ismeretlen AranyZách Klára / Arany János. Gondolatok Zách Klára ürügyén.megtekintés
Buda halálaArany János: Buda halálamegtekintés
Arany Toldija és a magyar verselés történeteArany János: Toldimegtekintés
A Toldi mitológiai háttereArany János: Toldimegtekintés
Arany János: Szondi két apródjaSzondi két apródja / Arany Jánosmegtekintés
Arany János: Összelelemzésvázlatok!megtekintés
Arany János: Az örök zsidóelemzésvázlatok!megtekintés
Arany János: Ágnes asszonyelemzésvázlatok!megtekintés
Arany János: Epiloguselemzésvázlatok!megtekintés
Arany János: Kertbenelemzésvázlatok!megtekintés
Arany János: Letészem a lantotelemzésvázlatok!megtekintés
Arany János: Mindvégigelemzésvázlatok!megtekintés
Arany János: Tengeri-hántáselemzésvázlatok!megtekintés
Arany János: V.Lászlóelemzésvázlatok!megtekintés
Zrínyi és TassoZrínyi Miklósról és Tasso-rólmegtekintés
Válasz PetőfinekVálasz Petőfinek / Arany Jánosmegtekintés
Arany János: Letészem a lantotelemzésmegtekintés
Arany János: Reményem, Összel, Kertbenelemzésmegtekintés
Vágtat a ló..., Mint egy alélt vándorVágtat a ló..., Mint egy alélt vándor / Arany Jánosmegtekintés
Visszatekintés, Az ihlet perceVisszatekintés, Az ihlet perce / Arany Jánosmegtekintés
Balzsamcsepp, A lejtőnBalzsamcsepp, A lejtőn / Arany János megtekintés
Epilogus, Mindvégig / Arany JánosArany János verseinek elemzésemegtekintés
SzederindákTengeri-hántás / Arany János. Népi hiedelmek a Tengeri-hántásban.megtekintés
Népnemzeti népképzelet avagy posztkoloniális lelkiismerettel..Nagy-Idán. A nagyidai cigányok / Arany Jánosmegtekintés
Személyes jelenlét és líra a poeta doctus naiv eposzában.Buda halála / Arany Jánosmegtekintés
A beteljesített szerepek verseRozgonyiné / Arany Jánosmegtekintés
Az antistruktúra szabadságharcaSzondi két apródja / Arany Jánosmegtekintés
Naiv rege a teljességrőlRege a csodaszarvasról / Arany Jánosmegtekintés
Arany János: Részlet a "Buda halála" tizenegyedik énekébőlmegtekintés
Arany János: A vigasztalómegtekintés
Néhány észrevétel Murány ostromárólArany János: Murány ostromamegtekintés
"Aranyálom" - Arany álma, a nemzeti eposzArany János kísérletei a nemzeti eposz megteremtésére. Toldi, Csaba-trilógia, ill. Buda halála.megtekintés
Arany János: Toldi estéje, Ágnes asszony, Szondi két apródjaA walsi bárdok, Letészem a lantot, Kertben, Az örök zsidó, Epilógusmegtekintés
Arany János: Toldi estéje, Ágnes asszony, Szondi két apródj..a, A walesi bárdok, Letészem a lantot, Kertben, Az örök zsidó, Epilógusmegtekintés
Az összehasonlító elemzésKosztolányi Dezső :Kip-kop, köveznek és Szabó Lőrinc :Ipoly füzei feladat: Arany János : Vágtat a ló... és Ady Endre : Lelkek a pányvánmegtekintés
Arany János: A walesi bárdokmegtekintés
Arany János: Epilogusmegtekintés
Arany János: Buda halálaregényelemzésmegtekintés
Parlagok múzsája.Arany János : A nagyidai cigányokmegtekintés
"környékezi már néminemű kétség"Arany János: A nagyidai cigányokmegtekintés
Arany János..az irodalomban : középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételi- zőkne.k.megtekintés
Arany János: Családi körelemzésmegtekintés
Arany János: Emlények, I-III.elemzésmegtekintés
Arany János: A walesi bárdokelemzésmegtekintés
Arany János: Magánybanelemzésmegtekintés
Arany János: Epilóguselemzésmegtekintés
Arany János: Szondi két apródjaverselemzésmegtekintés
Arany János: Juliska elbujdosása (1850)megtekintés
Arany János: Toldiverselemzésmegtekintés
Arany János: V. Lászlóverselemzésmegtekintés
Arany János: Szondi két apródjaverselemzésmegtekintés
Arany János: A walesi bárdokverselemzésmegtekintés
Arany János: Vörös Rébékverselemzésmegtekintés
Arany János: Ágnes asszonyverselemzésmegtekintés
Arany János: Hid-avatásverselemzésmegtekintés
Arany János: Zács Kláraverselemzésmegtekintés
A fragment fölénye (Arany János: Balzsamcsepp)megtekintés
A fragment fölénye (Arany János: Még ez egyszer...)megtekintés
Géniuszok találkozása (Petőfi és Arany barátsága)megtekintés
Arany János és az epikus perspektívaAz elveszett alkotmány, Toldi, Bolond Istók, Toldi szerelme; Toldi estéje, A nagyidai cigányok, Szép idők, Daliás idők, Buda halálamegtekintés
Arany János eposzírói pályakezdése (Az elveszett alkotmány)megtekintés
Ahasvérus és Tantalusz (Egy különös Arany-versről)Az örök zsidó / Arany Jánosmegtekintés
Arany János és az epikus perspektívaAz elveszett alkotmány, Bolond Istók, Toldi, Toldi szerelme; Toldi estéje, Buda halála, A nagyidai cigányok, Daliás idők stb.megtekintés
Még egyszer a lírikus Aranyról (1847-1861)Arany János lírája a Válasz Petőfitől a Magányban c.versig.1847-61. A korszak elemzett versei : Télben 86-88.p.; Álom-való 88-9.p.; Fiamnak 90-91.p.; Kertben 91-94.p.;Visszatekintés 95-98.p.; három vers összehasonlítása : A pusztai fűz, Ösz végén és Hiú sovárgás c.98-100.p.; Magányban 100-104.p.megtekintés
Az Őszikék titkaArany János: Őszikékmegtekintés
Tetemrehívás / Arany Jánoselemzésmegtekintés
Arany János apró műfajaForgácsok és rögtönzésekmegtekintés
Arany János: V. Lászlóverselemzésmegtekintés
Arany János : Vásárban(Verselemzés)megtekintés
Arany János : Az elkésettVerselemzésmegtekintés
Narrátori technikák Arany János két művébenNarráció Arany János Családi kör és Ágnes asszony c. művében.megtekintés
A fragment fölénye (Arany János: Balzsamcsepp)Arany János: Balzsamcseppmegtekintés
A fragment fölénye (Arany János: Balzsamcsepp, Még ez egyszemegtekintés
A fragment fölénye (Arany János: Még ez egyszer...)Arany János: Még ez egyszer...megtekintés
Arany János: Mátyás anyjaVersek gyerekszemmel. Bevezetés a versek világába.megtekintés
Arany János: Rozgonyinéelemzésmegtekintés
Arany János: Bor vitézelemzésmegtekintés
Arany János: Szondi két apródjaelemzésmegtekintés
Arany János: A walesi bárdokelemzésmegtekintés
Arany János: Tengeri-hántáselemzésmegtekintés
Arany János: Nemzetőr-dalelemzésmegtekintés
Arany János: Katalinelemzésmegtekintés
Arany János: Családi körelemzésmegtekintés
Arany János: Őszikékelemzésmegtekintés
Bevezetés Arany János "Toldi"-jához...megtekintés
Arany János "Toldi"-járól (Világkép és stílus)megtekintés
Arany János: V. Lászlómegtekintés
Arany János: Az Alföld népéhezverselemzésmegtekintés
Arany János: Családi körelemzésmegtekintés
Arany János: Katalinelemzésmegtekintés
Arany János : Toldi /trilógia/(Talentum műelemzések)megtekintés
Arany János: A walesi bárdokelemzésmegtekintés
Arany János: Kozmopolita költészetelemzésmegtekintés
A kompozíció harmóniateremtő szerepe az elegico-ódábanArany János Letészem a lantot c. versének elemzésemegtekintés
Arany János (1817-1882) betegségeiMagyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei. Családtörténet, alkata, életmódja, testi-lelki betegségei, halála.megtekintés
Az eleve elrendelés poétikájaArany János eposzelméletéről.megtekintés
A bűn és a bűnhődés motívumának érvényesülése......Arany János balladáiban.megtekintés
Költői hitvallások a magyar irodalomban szabadon választottmegtekintés
Arany János: Kertbenverselemzésmegtekintés
Elbizonytalanodó moralitás, ironikus életképArany János: Kertbenmegtekintés
Humor, groteszk, népi nevetés a Bolond IstókbanBolond Istók / Arany Jánosmegtekintés
A nagyidai cigányok komikumárólA nagyidai cigányok / Arany Jánosmegtekintés
A "Kapcsos könyv" és az ŐszikékArany Jánosmegtekintés
Petőfi és Arany (1910)Babits Mihály Nyugatban megjelent tanulmánya. Szellemtörténeti megközelítés.megtekintés
Arany János: Az örök zsidóverselemzésmegtekintés
Arany János balladáiÉrtekezés, elemzett balladák: Ágnes asszony; Tetemre hívás; Vörös rébék.megtekintés
Az első "modern" verseskönyv, a "Kapcsos könyv"Arany Jánosmegtekintés
Arany János és az 1849 utáni lírai korszakŐszikékmegtekintés
Arany János Őszikéi/Péterffy Jenő tanulmánya A "hallgató Arany és az Őszikék / Nacsády József tanulmánya A.J. Kapcsos könyvéről / Keresztury Dezső + Barta János, Sőtér István, Bori Imre, Kerényi Károly tan.(ld. ott is)megtekintés
A Pázmán lovagArany "víg balladája"megtekintés
Arany János (1887)Riedl Frigyes pozitivista szemléletű Arany-monográfiájának részlete, melyben nem fejlődésrajzot kíván adni, hanem "egy rendkívüli szellem természetrajzát kísérli meg"megtekintés
Arany János Őszikéi (1888)Pozitivista szemléletű elemzés.megtekintés
Petőfi és Arany (1910)szellemtörténeti értelmezésmegtekintés
Arany János, a gondolkodóemlékbeszédmegtekintés
A gyermek és a szivárvány / Arany JánosKiknek, miképpen és miről szól Arany János verse?megtekintés
Arany János és balladáiáltalános iskolásoknak. esszémegtekintés
Összehasonlító elemzések 2.Szabó Lőrinc: Különbéke Arany János: Epilogusmegtekintés
Összehasonlító elemzési feladatok1. Arany János: A rab gólya és Tompa Mihály: A gólyához 2. Babits Mihály: Régen elzengtek Sappho napjai és Tóth Árpád: Isten törött csellója, hallgatok 3. Ady Endre: Hazamegyek a falumba és József Attila: Falu c. versei összehasonlító verselemzési segédlet kérdés - válasz formájábanmegtekintés
Késő vanArany János: Bolond Istókmegtekintés
Arany János: Toldi;Toldi szerelme; Toldi estéje cselekmény, elemzési segédletmegtekintés
Az összetett stílus jegye Arany 1849 előtti lírájábanElégia; A rab gólya; Czakó sírjánmegtekintés
Az összetett lírai hang legjellemzőbb képviselőjének...az "Ősszel"-nek elemzésemegtekintés
Az összetett stílus példái különböző...fejlődési szakaszokban. Arany János: Kertben; A lepkemegtekintés
A ballada, mint az összetett stílus jellemző műfajaArany Jánosmegtekintés
Az Őszikék és az összetett stílusAranyJánosmegtekintés
"...Ikerszülöttek, egymás kiegészítői..."Petőfi és Arany kettős kultusza és kettős kanonizációja.megtekintés
Bűnbeesés és megtisztulás1846 Arany János: Toldimegtekintés
Az értelmezésmódok ütközőpontjában:a ballada, az allegória és a palinódia 1856 megszületik a Szondi két apródjamegtekintés
Ballada és románc1857 Arany János: A walesi bárdokmegtekintés
Strófák a Buda halálárólAdy Endre esszéje (1911)megtekintés
Arany estéjeKosztolányi esszéje (1917)megtekintés
Arany erotikájárólVas István esszéje (1982)megtekintés
Arany János: Letészem a lantotverselemzés, vázlatmegtekintés
Arany János: A lejtőnverselemzés, vázlatmegtekintés
Arany János: A rab gólyaverselemzés, vázlatmegtekintés
Arany János: Az örök zsidóverselemzés, vázlatmegtekintés
Arany János: Epilogusverselemzés, vázlatmegtekintés
Arany János: Kertbenverselemzés, vázlatmegtekintés
Arany János: Magánybanverselemzés, vázlatmegtekintés
Arany János: Naturam furca expellasverselemzés, vázlatmegtekintés
Arany János: Ősszelverselemzés, vázlatmegtekintés
Arany János: Válasz Petőfinekverselemzés, vázlatmegtekintés
Arany János: Visszatekintésverselemzés, vázlatmegtekintés
A fordítást ellenőrizte: Arany JánosAz első teljes magyar Shakespeare az 1860-as években vált valóra. Arany János és kora műfordítói gyakorlata. (1967)megtekintés
"A tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek"Arany János a mai civilizációrólmegtekintés
"Népies-nemzeti", "nemzeti klasszicizmus"A nemzeti irodalom hagyományközösségi szemlélete 1860 Arany János: Naiv eposzunkmegtekintés
"Nem mintha már teljesen elégült volnék dolgommal"1866 Arany János Hamlet fordításamegtekintés
Arany Jánospályakép, (1817 - 1882)megtekintés
Arany János kikacsintAvagy a műből éppen kilépő költő esszémegtekintés
Arany János és Az elveszett alkotmányArany János művérőlmegtekintés
Tengeri-hántásArany János versemegtekintés
EpilogusArany János versemegtekintés
Baudelaire-problémák és a magyar lírai modernség...néhány kérdésemegtekintés
Egy irodalmi program allegóriájaArany János: Rózsa és Ibolya és a magyar népmesekincs. megtekintés
"Isten egészbe' működik"Arany János - költői portréja. esszémegtekintés
Düh és megtérésArany költészete - Ady költészetébenmegtekintés
A lanttól a tamburáigKísérlet egy ars poetica kulcsfogalmának értelmezésére. Arany János költői hitvallásáról.megtekintés
A ballada mint mítoszA történelmi hősök mitizálódása a ballada műfaján keresztül Arany János: Szondi két apródja c. költeményében. Betekintést ad Arany költészetének kettősségéről szóló irodalomtudományi írásokba is. Irodalomtörténeti megközelítésben.megtekintés
Az Arany-kor igézeteTisztelgés Arany János előttmegtekintés
A bűn felfed(ez)éseMentális reprezentációk Arany János balladáibanmegtekintés
Újrahasznosítható-e a bolondság?A verses regény helye a kortárs magyar irodalombanmegtekintés