Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

43 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2022-12-01A harmadik zsoltárA Fortissimo, a Zsoltár gyermekhangra és a Zsoltár férfihangra kompozicionális kapcsolatáról
2022-04-01Háborús valóságvonatkozások és szövegközi kapcsolatokBabits Mihály Húsvét előtt című verséről
2021-02-01Az egyéni, a nemzeti és az egyetemes lét perspektívái A vén cigánybanVörösmarty Mihály: A vén cigány
2020-10-01A kortárs magyar költészet angyalaiAngyali jelenések Halmai Tamás, Győrffy Ákos és Jász Attila egy-egy versében
2020-06-01"titkos fejlődés valami új felé"Szerkezeti párhuzamok Babits Mihály Nyugtalanság völgye című kötete és Dante Isteni színjátéka között
2020-05-01A Rosmer-hagyatékTérey János: Nagy tervekkel jöttem Rosmersholmba
2020-04-00A Húsvét előtt előttBabits Mihály legismertebb háborúellenes versének keletkezéstörténete és a kronológia elve a kritikai kiadásban
2020-01-01Átmeneti időkRakovszky Zsuzsa: Történések
2019-09-01Nagy Gáspár költészete és a keresztény szöveghagyományTanulmány Nagy Gáspár költészetéről
2019-03-01A költészet vigasza vigasztalanságok idejénTakács Zsuzsa: A Vak Remény. Összegyűjtött és új versek
2019-03-01"ideje most már mást dalolnunk!"Babits világszemléleti fordulatának jelzései 1918-ban publikált verseiben
2018-03-01Így beszélnek a bűnösökG. István László: Nem követtem el
2017-09-01Háború a szövegek mélyrétegeibenBabits Mihály 1916 és 1919 között keletkezett, kéziratban maradt töredékeiről.
2017-08-01Szövegbe zárt tér-idő diszkontinuumokSzálinger Balázs 360° című verseskötetéről
2016-06-01Sehol, semmikor vagy bárhol, bármikor?Schein Gábor Svéd című regényéről
2015-12-01Nyelvet öltő hagyományokVörös István: Százötven zsoltár
2015-07-01Kis magyar kolon(ial)izmusSzálinger Balázs Zalai Passió című művéről.
2015-04-01Az ünnep idejeVörösmarty, Babits és Takács Zsuzsa egy-egy verséről
2015-03-02Otthonos otthontalanságFehér Renátó: Garázsmenet
2014-11-03"Nagybácsi és űzött nagyvad"Kemény István Élőbeszéd című kötetének Káinjáról
2014-10-01"Nyilak láthatatlan lánggal"Szubjektív jegyzetek egy könyvhöz (Vasadi Péter)
2014-09-01Generáció, hang, hatásA Babits-líra jelenléte Rónay György költészetében
2014-07-01Elhalasztott apokalipszisVégidővízió és emlékezet Vasadi Péter Ha az áldozat elszabadul c. művében
2014-04-01Kitalált emlékeimBorbély Szilárd Nincstelenek. Már elment a Mesijás? című regénye
2013-09-02Ciklus és szerepKöltői nagykompozíciók és szereplehetőségek a hetvenes és nyolcvanas évek Vasadi-lírájában
2013-07-01A könnyek tárgyaTárgyiasság és poétika Takács Zsuzsa három kötetében
2013-03-01"Attila, nézd..."Az Eszmélet Pilinszky János és Vasadi Péter életművében
2013-01-01A prédikátor és a bujdosóKöltői szerepértelmezések Mécs László (Hajnali harangszó) és Wass Albert lírájában.
2012-07-01A megformált időSchein Gábor: Éjszaka, utazás.
2012-07-01De infima doctrinaAvagy a költészet helye a teológiában és a teológia helye a költészetben
2012-05-01Variációk ismert és ismeretlen dallamokraVörös István: A Kant utca végén c. regénye
2011-12-01A beszéd megváltozott akusztikájaVarga Mátyás: parsifal, parsifal
2011-06-01Test, beszédBorbély Szilárd A testhez c. kötetéről
2011-02-01"Szépen lázadj"!Vasadi Péter költészetéről válogatott verseinek megjelenése kapcsán
2010-07-01Valóság és művészet viszonya...Pilinszky életművében (az életvalóság tapasztalata hogyan válik a művek részévé) Harmadnapon c kötet: holocaust-élmény és jézusi passiótörténet.
2010-01-01"Én nem vagyok magyar?"A zsidó és katolikus identitás problémái Radnóti Miklós és Sík Sándor életművében.
2009-06-01"Egyenes labirintus"Pilinszky "evangéliumi esztétikája" és a katolikus irodalom hagyománya
2009-04-01"Szavaidat , az emberi beszédet..."Versbeszéd és biblikus hagyomány viszonya az Pilinszky János Apokrif-jében
2008-11-01"...viharban vadmódra"Babits Mihály Az elbocsátott vad című versének elemzése
2007-07-01"folyamatos föltámadás"Puszta Sándor Emberfia című ciklusának elemzése
2007-01-01Rónay György...és a katolikus irodalom problémája
2006-07-01"Mert a prédikátor Isten trombitája..."Pázmány prédikációi és a katolikus irodalom
"És sírj egy csendes himnuszt a kettős végtelennek"Sík Sándor pályakezdése a misztikus hagyomány és az irodalmi modernség metszéspontjában.