Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

54 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2022-06-01Az Abigél műfaji kódjai és emlékezetpolitikájaSzabó Magda: Abigél
2020-01-00Auschwitz:írás, élet és irodalom Kertész Imre három regényében
2018-06-01Nosztalgia és kísértetiesség Mándy Iván két novellájábanNevek a falon és az Üres osztály novellák elemzése a nosztalgia és a kísértetiesség jegyében
2017-03-01A szatíra, a megbocsátás és a humor kérdései Babits Jónás könyvébenBabits Mihály: Jónás könyve
2017-01-01Novellából kisregényA kapitány feleségétől a Szívek a hínárbanig. Füst Milán kisregényeiről.
2016-10-01A tájképek mint testképek Nemes Nagy Ágnes költészetébenA tájábrázolás és a testtapasztalatok összefüggése Nemes Nagy Ágnes költészetében
2016-06-01Füst Milán utolsó regényeFüst Milán A Parnasszus felé című regényéről
2016-04-01A végesben a végtelentFüst Milán költészete az 1920-as évektől lezárultáig
2015-12-01Életfilozófia, bölcsesség és tanítás Füst Milán három kései művébenLátomás és indulat a művészetben (előadások) ; Szexuál-lélektani elmélkedések (esszék) ; Ez mind én voltam egykor (Hábi Szádi küzdelmeinek könyve)
2014-12-01"Talpam alatt nincs már ez a föld"Füst Milán: A mester én vagyok c. regényről (tanulmány)
2014-03-01Hosszú nap el.Borbély Szilárd emlékére. (1964-2014) nekrológ
2013-11-01"Ein ganz hibsches Zigaanerweibli"A "női" és a "cigány" kölcsönös megfelelése Weöres Sándor Psychéjében
2013-10-01Amikor irodalmárok a szegénységről beszélnekA szegénység megjelenése a szépirodalmi művekben
2013-06-20"Nem róla szól, hanem rólunk"Schein Gábor Weöres Sándorról. "Száz éve, 1913 június 22-én született, de a 2001-ben megjelent Weöres-pályakép szerzője szerint még a szakma is csak az elején jár a megértésnek, a hatalom pedig még csak nem is sejti, milyen hatalmas kincse ő ennek az országnak."
2013-02-01Pozíció nélküli szerepekFüst Milán és a politikai hatalom viszonya
2012-12-01Vágyírás és vágyolvasás Füst Milán...A feleségem története c. regényében
2012-09-01MeséskönyvParti Nagy Lajos: Fülkefor és vidéke c. írása
2012-03-01A nagyasszonyNemes Nagy Ágnesről. Hozzászólások: Schein Gábor:Hozzászólás Térey János A nagyasszony című esszéjéhez. Bán Zsófia: Skatulya, fűző, olló. Molnár Krisztina rita: A kutyasétáltatásról. Mesterházi Mónika: Finoman szólva. Szabó T. Anna: A figyelem hasznáról.
2012-02-01Személyes kommentárKertész Imre: Mentés másként című könyvéhez
2011-03-01A "zsidó" Füst Milán Naplójábantanulmány
2011-02-01Az alternatív modernségek koncepciója feléModernitás, modernség fogalma "újabb" irodalomtörténeti felfogásban.
2009-05-01Formaihlet és áttörésRadnóti eclogáiról műfajtörténeti szempontból
2008-05-01A magyar Bachmann, avagy mi történt..a Paradicsom fenyőivel ; Ingeborg Bachmann: A kimért idő
2008-04-01Budapest territorizáltsága a Nyugat...első évfolyamában
2008-03-01Könyvekből szeretné kipiszkálniNémeth Gábor: A tejszínről
2008-01-01Az irodalmi modernizáció pillanatfelvételea Nyugat megindulásakor
2008-01-01Az irodalmi modernizáció pillanatfelvétele...a Nyugat megindulásakor
2007-04-01Az én-regényben a másik: a kapitány és feleségeFüst Milán: A feleségem története
2006-04-01Eredet nélküli fordítás műveBaka István Sztyepan Pehotnij-ciklusáról
2005-11-01Idegen nyelvű regényirodalmak az 1970-es évek utáni...Posztmodern regényformák (Fiedler, Boris Vian, Vonnegut, Roth, Burgess,Borges, Eco)Italo Calvino, Keroac, Burroughs, Nabokov, Pynchon A dél-amerikai próza: Carpentier, Cortázar, Márquez, 80-as évek: Coelho, Vargas Llosa, Ribeiro Posztkolonialitás: afrikai:Okot p'Bitek, Soyinka, Gordimer, Coetzee; indiai: Rushdie Közép-európai regény: Bachman, Bernhard, Jelinek, Andric, Pavic, D.Kis Orosz regény: betiltott: Szolzsenyicin, Salamov, Zamjatyin stb. Ribakov, Venegyikt Jerofejev, Viktor Jerofejev, Popov, Pelevin
2005-04-01"Ne higyjetek éretlen bűneimnek"A nyelv fenomelógiai és retorikai szférájának összeütközése József Attila kései költészetében. Önmegszólítás (Németh G. Béla), dialogizálás (Kabdebó Lóránt)
2005-02-01A semleges beszéd problémájának megjelenéseMóricz Zsigmond A boldog ember c. regényében
2004-04-01Holokauszt: képírásJeles András: Senkiföldje
2003-03-01A radikális modernség konzervatív változata. Petri GyörgyMegjegyzések Petri György költészetéről
2002-12-01Összekötni az összeköthetetlentMegjegyzések Kertész Imre prózájához.
2002-09-01Az "objektív költészet" fogalma és az "én" figurativitása-
2002-03-01A kettős írás ironikus mozgása Füst Milán egyfelvonásosaibanFüst MIlán naplójáról
2002-02-01Szent Anzelm festője: egy pásztortalan teve és a 64-es számú..hattyú. Gondolatok Nemes Nagy Ágnes esszéiről. Elhangzott a Debreceni Irodalmi Napokon.
2001-02-01A szubjektivitás romantikus modelljeinek átalakulása Füst.....Milán pályájának korai szakaszában. F.M. esztétikai gondolkodásá- nak alakulása, Gondolatok vázlata a külső és a belső szemléletről c. esszéje alapján. Az "objektív" költői típus, mint példakép Óda pártfogómhoz! c. versében.
2000-06-01A metafora esetei (Poétikai változások a 60-as évek magyar..költészetében)
1999-09-01Egy névben a másikatAz ironikus allegoricitás Füst Milán költészetében
1999-01-01A "transzcendentális költészet" metaforaelmélete Novalis .....jegyzeteiben.
1998-07-01Az én metaforái Rába Gy.költ..
1996-06-01Az eszkatológikus szemlélet uralmáról és az apokaliptikusság visszavonásáról Pilinszky János lírájában"Az eszkatológikus szemlélet és az apokaliptikus hangoltság feszültsége a legnyilvánvalóbban e költészet korai időszakának legjelentősebb versében, az Apokrifben mutatkozik meg, amelyet megelőz a János Jelenéseinek egyik bekezdésére kimondottan is hivatkozó, illetve azt széljegyzetként kommentáló Jelenések VIII."
1996-04-01Termann stílusai?Térey János: A valóságos Varsó című művéről. "Ha valakiről azt mondják, van stílusa, az szinte minden esetben elismerést jelent. Az ilyen ember magatartása, megjelenése különbözik másokétól, összetéveszthetetlenül kitűnik közülük. Ha ilyen értelemben azt mondom Térey János költészetéről, van stílusa, csak olyasmit állapítok meg, amit minden róla szóló kritika, ugyanakkor a stílus fogalmát veszélyesen közelíteni kezdem az újdonság és az eredetiség esztétikai kategóriáihoz. "
1996-04-01A csend poétikája...Pilinszky János költészetében
1995-09-01Tóth Krisztina : A beszélgetés...
1995-08-01"elküldöm neked a tenyerem"Borbély Szilárd: Mint. Minden. Alkalom.
1995-03-01Nemes Nagy Ágnes költészetéről
1994-11-01Ostromgyűrűk a fellegek...
1994-10-01Utazás
BalatonNemes Nagy Ágnes: Balaton
Villamos-végállomásNemes Nagy Ágnes költészetének utolsó szakaszáról, meghatározó verseiről : De nézni(117-119); Egy pályaudvar átalakítása(120-125); Villamos-végállomás(127-134); Amerikai állomás(137-138) stb.
Ekhnáton az égbenNemes Nagy Ágnes poétikai szelleméről