Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

88 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2014-11-03Egyszerű történet. Vagy mégsem?Kritika Esterházy Péter: Egyszerű történet vessző száz oldal - a Márk-változat című könyvéről
2013-12-01Szív és észIllyés Gyula költészetéről
2013-11-01Krúdy-Márai-MándyEsszé Krúdy Gyuláról
2013-09-02A nemzetnevelés ideáljaSík Sándor emlékére. Sík Sándor vallásos költészete.
2013-07-01Mint a hattyú...Márai Sándor: Napló 1961-1963
2013-06-01Papp Tibor: Innen elKritika a regényről.
2013-01-01A beilleszkedés nehézségeiMárai Sándor: A teljes napló 1957-1958.
2012-03-01Babits Mihály és Doktor John H. WatsonKritika Róna Judit: Nap nap után - Babits Mihály életének kronológiája 1883-1908 kötetéről.
2011-12-01A titokzatos Esti KornélKosztolányi Dezső: Esti Kornél
2011-03-01Temetői sétákRába György (1924-2011)
2011-01-01Mélyfúrások József Attila műveibenCseke Ákos – Tverdota György: A tisztaság könyve
2010-11-01Csoóri Sándor átvérzett lírájaA Földem, nyitott sebem című verseskötetről.
2010-07-01"Lehagyottak"Mándy Iván
2010-04-01Egy európai úr Amerikában- Márai Sándor: A teljes napló 1954-1956.
2010-02-01Maradni? - Menni!Márai Sándor: A teljes napló 1950-1951-
2009-12-01Milyen volt?Juhász Gyula költészetéről
2009-03-01"Dalt az Úrnak, szép örömdalt"A XIX. sz. vallásos költői
2009-02-01Babits Mihály nyomábanBabits Mihály munkásságáról
2009-01-01A hétköznapok drámáiJókai Anna elbeszélései és kisregényei
2008-12-01JóvátételA Nyugat és Babits Mihály a Vigiliában
2008-03-01Egy különös író világaSzentkuthy Miklós
2008-02-01Kenyeres Zoltánnalbeszélgetés a 100 éves Nyugatról
2007-02-01"Szavak a rengetegből"Búcsú Nagy Gáspártól
2002-04-01Békesség az embereknek. Karácsony az irodalomban.Márai Sándor, Karácsonyi csillag / Borisz Paszternak, Karácsonyi ének / Babits Mihály, Isten érkezése / Sík Sándor, Karácsony előtti vers / Bálint György, Ajándék / William Carlos William, Magyar karácsony (1920) Mentes Mihály, Betleheme ének, Karácsonyi ének / Juhász Gyula, Johanna a máglyán / Claudel, Hótalan a hegyek inge / Nagy Gáspár, Bennünk fénylő csillag / Puszta Sándor
2002-02-01A lélek tánca.A 20.sz spirituális lírájából II.Vasadi Péter, Kalász Márton, Görgey Gábor, Csoóri Sándor.
2002-01-01"Aranyat fújt az Isten szívemre"A 20. sz. spirituális lírájából 1. r.: Juhász Ferenc, Nagy László
2000-04-01Új ideálok felé. ( Sík Sándor pályafordulata )
1999-05-01Őrjárat vagy öngyóntatás?Márai Sándor: Kassai őrjárat
1999-03-01Reménytelenségből reménytelenségbe (Sík Sándor pályájának.....egy fejezete.
1998-11-01"..végéhez közelít a kezdet"Kányádi Sándor Valaki jár a fák hegyén c.verseskötetéről
1997-03-01Nemes Nagy Ágnes Lengyel Balázs Pomogáts Béla Szabó MagdárólSzabó Magda-szám, az írónő 80. születésnapjaalkalmából. (tanulmányrészletek) Nemes N.Á.:Sz.M. köszöntése, Kunfajta, nagyszeműKiss Tamás :SZ.M.-t köszöntő (vers) Lengyel B.:Mégis költő! Pomogáts B.:Nőalakjai Dávidházi P.:Shakespeare sírjánál Görgey G.:Mondatai Kabdebó L.:A regényíró Rónay L.:A modern esszé mestere Levelek Sz.M.-hoz, Bibliográfia
1994-04-01Radnóti spiritualizmusaRadnóti lelkiségének alakulása
1990-05-01Az árulás természetrajzaAz áruló, az árulás kérdésköre Márai regényeiben.Zendülők, Idegen emberek, Harminc ezüstpénz
1990-02-01Vallomás a reményrőlJókai Anna: Szegény Sudár Anna
1989-07-01Juhász Ferenc költészetének alaprétegeiÉletrajzi háttér, önvallomások.
1989-06-01A sztoicizmus menedékeAz ideáljait kereső és újraértelmező Márai. Márai: A négy évszak
1989-04-01A régi Európa vége s az új sejtelmeMárai Sándor: Kassai őrjárat, Kassai polgárok
1988-07-01Fikció és időMárai Sándor: Féltékenyek
1988-06-01Álarcosan és álarc nélkülSzentkuthy Miklós: Iniciálék és ámenek
1988-04-01A függetlenség paradoxona: Márai Sándor második pályakezdéseMárai Sándor "második pályakezdése".Emigrációs létforma a húszas években,művei 1930-34 között: Idegen emberek 99-103,Csutora 104-105, Műsoron kívül, Bolhapiac (tárcák)105-108, A szegények iskolája 108-110, A sziget 110-112
1987-05-01Töredékek Ottlik GézárólOttlik Gézáról
1987-04-01Márai Sándor kísérletei az "idő-pánik" legyőzéséreMárairól
1987-04-01Csáth Géza és a modern zeneCsáth Gézáról
1987-01-01Márai Sándor pályakezdéseMárairól
1986-04-01Az élet és a halál katalógusaJuhász Ferenc: Halott feketerigó
1986-01-01Az AranysárkányrólAranysárkány / Kosztolányi Dezső
1984-11-01Radnóti végleteiRadnóti Miklós költészetének "fordított" útja: az avantgarde-tól a klasszicizmusig.
1984-10-01Reménykedhetünk?Mándy Iván: Átkelés
1984-08-01Az erkölcsi választás írójaA prózaíró Sőtér István
1984-05-01A pásztor és a prófétaMotívumok Radnóti Miklós költészetében
1984-03-01Márai Sándor: ErősítőMárai művéről
1984-03-01A gólyakalifa: Babits, Bergson, FreudBabits Mihály: A gólyakalifa
1983-11-01A püspök és a vadállatokBabits Mihály: Balázsolás
1983-04-01Az első fáklyajelJókai Anna: Jákob lajtorjája
1983-02-01Próféta a századvégenKeresztury Dezső: Pásztor
1982-08-01A költő prózájaÉdes teher / Jékely Zoltán
1982-03-01Élet és halál Juhász Ferenc lírájában-
1982-03-01A konzervatív irodalom fogalmaIrodalmi konzervativizmus
1981-06-01"A boldogságra jogosak vagyunk" II.részSzintézis-törekvések Juhász Ferenc lírájában. A mindenség szerelme
1981-05-01"A boldogságra jogosak vagyunk" I.részSzintézis törekvések Juhász Ferenc lírájában
1980-02-01Egy vers és a költői magatartásImpromptu / Kalász Márton
1979-11-01"Sorsokba mártogatni arcomat"Rába György: Pillantás az éjszakába Verselemzés
Assisi Szent Ferenc: Naphimnuszverselemzés
Mécs László: Imádság a nagy Lunatikusértverselemzés
Márai Sándor: Halotti beszédverselemzés
Sík Sándor: Krisztus mindenfelőlverselemzés
Kafka, Franz: A perregényelemzés
Kosztolányi Dezső: Esti KornélEsti Kornél / Kosztolányi Dezső Műismertetések, műelemzések.
Kosztolányi nagy regényeiA középosztály válságának epikus ábrázolása: Édes Anna, Aranysárkány, Pacsirta
Az élet fintoraiVészi Endre: A messziről jött ember
Móra Ferenc: Mindennapi kenyerünknovellaelemzés
Sánta Ferenc: Sárga virág, kék virágnovellaelemzés
Zelk Zoltán: Babitsverselemzés
Hajnal Gábor: Nehéz az út még odáigverselemzés
Csanádi Imre: Ötven körülverselemzés
Kalász Márton: Impromptuverselemzés
Konok próféta a hegyenBabits Mihály: Jónás könyve
Fordulat Babits Mihály prózájábanTimár Virgil fia
Egy polgár vallomásaiMárai Sándor
Gyermekség - istengyermekségAz istengyermekség teológiája Sík Sándor verseiben.
Háfiz, Szamszu-dín: Fürtjeid sötétlő terheverselemzés
KegyelemtanOttlik Géza műveiről
A magyar nyelv öntudatos művészeKosztolányi Dezső
Ködbe vesző arc -Tóth Árpád
Az irónia mestereKolozsvári Grandpierr Emil
Radnóti Miklós...katolicizmusa
Ortutay Gyula naplóihajlékony gerinccel; Hajszálnyira a csúcstól; Elherdált talentumok
Kosztolányi Dezső (részlet)A szerző Kosztolányi Dezsőről szóló tanulmányának részlete a Hajnali részegség c. versről