Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

55 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2022-06-01Variáció a posztmodern anekdotizmusraHalász Margit: A vitéz közalkalmazott; A pipás asszony fia
2019-01-01A "boldog feltámadás" reményeTérey János: Káli holtak
2017-11-01Egy írói pályáról - lezárulta pillanatábanGondolatok Jókai Anna írói pályájáról
2016-08-01A kisebbségi sors és a "melancholia hypocondriaca" végzetdrámájaJókai Anna: Szegény Sudár Anna
2016-04-01Az együttlétezés és a szeretet szándéka és kudarcaiPosztmodern eljárások Jókai Anna Az együttlét című művében
2015-08-01A szakrális perspektíva Jókai AnnánálAz írónő műveiben megjelenő szakrális, vallási, spirituális elemekről.
2012-11-01A szöveg mint útnak indított kislányJókai Anna: Éhes élet
2012-08-01Szemünk előtt vonulnak elBorbély Szilárd: Szemünk előtt vonulnak el
2011-09-01A VII. Gergely és az aszketikus etika megpróbáltatásaiNémeth László VII. Gergely című drámájáról.
2009-06-01Rousseau paradoxonjaiR. egyszerre az egyén és a közösség apostola. R. utóélete: hatása az európai és a magyar irodalomra.
2009-03-01Személyközti és szövegközi viszonyaÉs líratörténeti funkciója Tompa Mihály költészetében
2007-10-01A medialitás kutatás lehetőségeiről és határairólSzerep és közeg - medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében
2006-12-01A "bennünk rekedt fény" árnyjátékaiEsterházy Péter: Utazás a tizenhatos mélyére
2006-10-01Nemzeti trauma és bárdköltői szerepvállalásSzabó Lőrinc Vereség után c. verséről
2005-10-01Németh László és a XXI. századNémeth Lászlóról
2005-03-01Az Égető Eszter újraértelmezéséhezNémeth László Égető Eszter c. művéről.
2005-01-01A népiesség és fonákjaEpizódok a magyar verses epika történetéből.Eposz-paródia, komikus eposz. (Az elveszett alkotmány, A helység kalapácsa, Bolond Istók)
2003-02-01A posztmodern egy régi-új beszédmód
2002-02-01A magyar esszé születésének kérdéséhez
1999-09-01Ötletek Kassák és a verse epikai hagyomány kérdéséhezA ló meghal a madarak kirepülnek és a János vitéz.
1998-03-01A kultusz és a műfaji hagyományok - Két Arany versFurkó Tamás, Évnapra / Arany János
1998-01-01Egy kedves, ósdi románA Bélteky ház / Fáy András és a regényűfaj hagyományai.
1995-10-01Eposz és történelmi regényA magyar történelmi regény. Az irodalomfejlődés nemzeti paradigmájához
1995-01-01Miért szép?Vörösmarty Mihály: Szép Ilonka
1994-11-01Esterházy Péter : Élet és irodalom
1994-11-01Kertész Imre: Jegyzőkönyv
1992-11-01Az ismeretlen AranyGondolatok Zách Klára ürügyén
1990-01-01Elbeszélői magatartás és értékelés az Özvegy és leányábanKemény Zsigmond
1987-11-01Csokonai Lili: Tizenhét hattyúkEsterházy Péter: Tizenhét hattyúk
1986-03-01A jelképesség változatai Kemény Zsigmond Férj és nő-jébenKemény Zsigmond: Férj és nő
1985-03-01Esterházy Péter: Kis magyar pornográfiaEsterházy Péter könyvéről
1984-07-01Jókai Anna: Jákob lajtorjájaelemzés
1982-09-01Ady Endre verses regénye. Margita élni akar.Ady Endre: Margita élni akar
1982-03-01Eszmények és kételyek jegyébenArany László: A délibábok hőse
1982-02-01Reminiszcencia, idézet, paródiaArany László: A délibábok hőse
1979-10-01Esterházy Péter: Termelési-regényEsterházy Péter könyvéről
1979-06-01Lengyel Péter: Cseréptöréselemzés
1974-04-01Gyulai Pál RomhányijaGyulai Pál: Romhányi
1971-02-01Sütő András: Anyám könnyű álmot ígérelemzés
Arany János: Epilogusverselemzés
Arany János: Évek, ti még jövendő évekelemzés
Arany János: Családi körelemzés
Arany János: Szondi két apródjaelemzés
Vörösmarty Mihály: A merengőhözverselemzés
Vörösmarty Mihály: Előszóverselemzés
Vörösmarty Mihály: Szózatverselemzés
Az ismeretlen AranyZách Klára / Arany János. Gondolatok Zách Klára ürügyén.
Nagy László: Jönnek a harangok értemelemzés
Arany János: Rozgonyinéelemzés
Arany János: Bor vitézelemzés
Arany János: Szondi két apródjaelemzés
Arany János: A walesi bárdokelemzés
Arany János: Tengeri-hántáselemzés
A gyermek és a szivárvány / Arany JánosKiknek, miképpen és miről szól Arany János verse?
Arany László és a magyar verses regény1872 A délibábok hőse pályadíjat nyer