József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

55 db találat
ListaDátum downCímLeírás
1986-06-01Fény, szín, hang, lélekTóth Árpád költői képeirőlmegtekintés
1986-04-01Tóth Árpád műhelyébenTóth Árpádrólmegtekintés
1986-02-01Felvilágosodás és nemzetkép MagyarországonElemzés -megtekintés
1986-01-01"Ködképek a kedély láthatárán"Egy különös Kemény-regényrőlmegtekintés
1984-01-01Arany János Széchenyi-ódájaArany János: Széchenyi emlékezetemegtekintés
1983-04-01A nagyidai cigányok értelmezéséhezArany János: A nagyidai cigányokmegtekintés
1975-03-01Az élő JókaiJókai Mórrólmegtekintés
1973-01-01Petőfi Sándor: Válasz, kedvesem leveléreelemzésmegtekintés
Néhány észrevétel Murány ostromárólArany János: Murány ostromamegtekintés
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (Forr a világ...)verselemzésmegtekintés
Géniuszok találkozása (Petőfi és Arany barátsága)megtekintés
Arany János és az epikus perspektívaAz elveszett alkotmány, Toldi, Bolond Istók, Toldi szerelme; Toldi estéje, A nagyidai cigányok, Szép idők, Daliás idők, Buda halálamegtekintés
Arany János eposzírói pályakezdése (Az elveszett alkotmány)megtekintés
Ahasvérus és Tantalusz (Egy különös Arany-versről)Az örök zsidó / Arany Jánosmegtekintés
Történetfilozófiai kérdések ...Az ember tragédiájábanmegtekintés
Vajda János: Nádas tavonmegtekintés
Egy különös író sötét világa (Számvetés Tolnai Lajos körül)megtekintés
Bánk és Melinda tragédiája. Katona József : Bánk bánmegtekintés
Molnár Ferenc-problémamegtekintés
Berzsenyimegtekintés
A romantikus Vörösmartymegtekintés
Vázlat Kosztolányi arcképéhezmegtekintés
Khiméra asszony serege. Adalékok Ady képzet- és szókincséhezmegtekintés
Arany János és az epikus perspektívaAz elveszett alkotmány, Bolond Istók, Toldi, Toldi szerelme; Toldi estéje, Buda halála, A nagyidai cigányok, Daliás idők stb.megtekintés
Még egyszer a lírikus Aranyról (1847-1861)Arany János lírája a Válasz Petőfitől a Magányban c.versig.1847-61. A korszak elemzett versei : Télben 86-88.p.; Álom-való 88-9.p.; Fiamnak 90-91.p.; Kertben 91-94.p.;Visszatekintés 95-98.p.; három vers összehasonlítása : A pusztai fűz, Ösz végén és Hiú sovárgás c.98-100.p.; Magányban 100-104.p.megtekintés
Az Őszikék titkaArany János: Őszikékmegtekintés
Tetemrehívás / Arany Jánoselemzésmegtekintés
Arany János apró műfajaForgácsok és rögtönzésekmegtekintés
Sorsok és válságok. Kemény Zsigmond tragikus emberalakjaimegtekintés
Kemény Zsigmond mint esztétikai problémamegtekintés
Az ember tragédiája értelmezéséhez / szereplők jellemzése isLucifer, Ádám, Éva jellemzése. Transzcendencia. Fejlődéseszme.megtekintés
A lángelme gesztusai (Ady Endre: Hunn, új legenda)megtekintés
Berzsenyi Dániel: A magyarokhozmegtekintés
Arany János: Nemzetőr-dalelemzésmegtekintés
Arany János: Katalinelemzésmegtekintés
Arany János: Családi körelemzésmegtekintés
Arany János: Őszikékelemzésmegtekintés
Bevezetés Arany János "Toldi"-jához...megtekintés
Arany János "Toldi"-járól (Világkép és stílus)megtekintés
Vajda János szerelmi lírájamegtekintés
Miért szép?Tóth Árpád lírájárólmegtekintés
Tímár Mihály, az aranyembermegtekintés
Látomás vagy valóság? (A "Lotte Weimarban" zárójelenetéről)megtekintés
Kosztolányi Dezső: Májusmegtekintés
Arany János: Kozmopolita költészetelemzésmegtekintés
Mikes KelemenMikes Kelemen munkásságamegtekintés
Jegyzetek a fogságom naplójá-rólKazinczy Ferenc művérőlmegtekintés
Jókai és a művészi igazságJókai Mór munkásságamegtekintés
Kemény Zsigmond mint szépíróKemény Zsigmond munkásságárólmegtekintés
Vajda János pályakezdéseVajda János költészetérőlmegtekintés
Gina költőjeVajda lírája a Bach-korszakbanmegtekintés
Mikszáth-problémákRegénytípus, írói szemlélet és magatartás ; Mikszáth Kálmán műveirőlmegtekintés
Herczeg Ferenc - mai szemmelHerczeg Ferenc műveirőlmegtekintés
Jegyzetek a Zord időkrőlKemény Zsigmond regényérőlmegtekintés
Élő és holt elemek...Kemény Zsigmond Férj és nő c. regényében. 1. A szalonregénytől a sorsregényig 2. Jellemek és sorsképletek 3. Az előadás művészetemegtekintés