József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

120 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2010-01-01Hegység, amely emberi nevet viselHogyan tájékozódjunk B.Á. prózájában? Mozgástér, tér-idő viszonyok, szereplők stb. Értelmezésgyakorlat. Sinistra körzet, egyéb említett novellák: Az erdész és vendégei, Behavazott lábnyomokmegtekintés
2009-07-01A költészet mint "esti kérdés"Babits Mihály: Esti kérdés c. ars poetikájának értelmezése és a babitsi költészetfelfogásmegtekintés
2009-07-01Egy "véghangulatos" vers : az Esti kérdésBabits Mihály versének értelmezésemegtekintés
2008-12-01A könyvek csodálatos életeBorges könyvfogalma (Bábeli könyvtár, Homokkönyv, Pierre Menard, a Don Quijote szerzője)megtekintés
2008-10-01Biblia és irodalomBabits Mihály két zsoltár-verse: Zsoltár gyermekhangra; Zsoltár férfihangramegtekintés
2006-02-01Műalkotások színelátásaBródy Sándor: Rembrandt és Rembrandtmegtekintés
2002-10-01Megtérés az új BabilonbanTanulmányok a Dekameron 2. novellájárólmegtekintés
2002-03-01Metaforikus viszonyok Balassi Bálint "Eredj édes gyűröm..."kezdetű költeményébenmegtekintés
2001-05-01Baudelaire Halál-ciklusaA Romlás virágainak utolsó része Az utazás, ennek utolsó 5 szonettjéről beszél a fordító.megtekintés
2001-01-01Baka, Pehotnij, Schumann az egy(etlen)ség mítoszaSztyepan Pehotnij testamentuma c. ciklusból in modo d'una marcia Baka Istvánmegtekintés
2000-11-01Még tizenkét remekmű, 1.Bertók László: Savászana c. versérőlmegtekintés
2000-08-01Az értelem határán túlBodor Ádám: Az érsek látogatásamegtekintés
1999-04-01"A líra szelleme":a metafora versteremtő ereje (Baka István)(Baka István)megtekintés
1998-08-01Háborús téli éjszaka. Baka István és Ady-maszkjaiBaka István és Ady Endre költészetérőlmegtekintés
1998-03-01A por siet, a kő ráér: Vers ez? Vagy filozófia?Filozófia és költészet kapcsolatáról. Pl. Babits M.:Esti kérdés c. verse /71.p./megtekintés
1998-02-01A bajnok: Egy kiállítás megnyitóbeszéde Bertolt Brecht ...Egy kiállítás megnyitóbeszéde Bertolt Brecht születésének 100. évfordulójánmegtekintés
1998-01-01A keret bekeretezése-Éjszaka-metaforák elemzése Djuna Barnes..Éjerddő c. regényében.megtekintés
1997-04-01Spleen és ideálSpleen II. / Charles Baudelaire Szabó Lőrinc fordítása: Sivatagbanmegtekintés
1997-03-01Batsányi János Gyötrődés című versének elemzéseBatsnyi János: Gyötrődésmegtekintés
1997-02-01"Hiszem az ezer Istent"A fiatal Babits : Credo-jamegtekintés
1997-01-01A Faust-téma metamorfózisa Bulgakov A Mester és Margarita c. regényében/Margarita szerepének vizsgálata alapjánmegtekintés
1996-11-01A távcső művészeteBodor Ádám: Sinistra körzetmegtekintés
1996-11-01Érték és abszurditásA másik Beckett (Némajáték, Katasztrófa)megtekintés
1996-08-01Batsányi János: A rab és a madár című versének elemzéseBatsányi János: A rab és a madármegtekintés
1996-05-01Igék poraSamuel Beckett trilógiájáról. Molloy, Malone meghal és Megnevezhetetlen c. kötetekről.megtekintés
1996-05-01"Tűzbe vetett evangélium"Baka István indulásáról és istenkereséséről.megtekintés
1996-05-01A költő és műfordító szerepcseréjeBaka István költészetének orosz kulturális kódja.megtekintés
1995-07-01A lírai önértelmezés Baka István költészetébenBaka Istvánrólmegtekintés
1995-06-01Baka István hetvenkedő katonájaA tragikus Háry János Baka István: Háry János búcsúpoharamegtekintés
1994-12-01A hónap verseBerzsenyi Dániel: Fohászkodásmegtekintés
1994-09-01Egy példázatBaka István: Egy csepp méz c. verséről A Sztyepan Pehotnij testamentuma c. kötet kulcsversérőlmegtekintés
1994-08-01Két bírálat egy könyvről. Balassa Péter : HalálnaplóI. Esszé/regény/napló II.A "Halálnapló" mondatairólmegtekintés
1994-07-01A szerző hangjaJorge Luis Borges: A halhatatlanság c. művérőlmegtekintés
1994-06-01Zene naplóban "Elbeszélve"Balassa Péter: Halálnaplómegtekintés
1994-06-01A társadalmi lét animális árnyalataiBodor Ádám: Sinistra körzetmegtekintés
1994-04-01Anyám nagybátyja, régi pap / Babits MihálySzínképelemzés. Szabó Magda szubjektív benyomásai a versről. Esszé.megtekintés
1994-02-01Börtönlíra a XVIII. század végénBatsányi Kufsteinben.megtekintés
1993-08-01Baka István jelenéseiBaka István: Farkasok órájamegtekintés
1993-05-01Szárnyaló kétségbeesésImpressziók Baka István verseskötetéről: Farkasok órájamegtekintés
1993-05-01Bovaryné kezeBaka István: Farkasok órájamegtekintés
1993-04-01"Nec Verbo verbum..."Baudelaire, Charles: A Rossz virágaimegtekintés
1993-01-01Wo ist das Land?Goethe Faustjának és Bulgakov A Mester és Margarita c. regényének összehasonlításamegtekintés
1992-09-01Bodor Ádám: Sinistra körzetBodor Ádám regényérőlmegtekintés
1992-07-01Bálint György és a pszichoanalízisBálint Györgyrőlmegtekintés
1992-04-01Batsányi bujdosó főműveA viaskodás /lírai költemény// Batsányi Jánosmegtekintés
1992-03-01Az önvizsgálattól az újjászületésigMotívumok Babits Mihály Halálfiai c. regényébenmegtekintés
1992-01-01Az elégedetlenség klasszicizmusaA Rossz virágai / Charles Baudelaire Tornai József B-fordításáról.megtekintés
1992-01-01A gólyakalifa néhány szerkezeti sajátosságaBabits Mihály: A gólyakalifamegtekintés
1991-12-01A lélektan, a fantasztikum és a regény igazságaBabits Mihály: A gólyakalifa; (ld. o) Harsányi Kálmán: A kristálynézők Századeleji új lélektani irányzatok, ezek hatása a magyar irodalomra. Előzmények : Kemény Zsigmond, Petelei István balladisztikus novellái; modern elbeszélés fordulópontja: Cholnoky Viktor, az új lélektani novella megfogalmazása : Csáth Géza : Anyagyilkosság, Kosztolányi novellái, pl.Lidérc. A lélektani novellától a modern magyar lélektani regényig. Babits Mihály :A gólyakalifa(1913) és Harsányi Kálmán : A kristálynézők(1914) c. regényemegtekintés
1991-09-01Baka István: Farkasok órájaverselemzésmegtekintés
1991-07-01Teremtés és kísérletBulgakov Kutyaszív c. kisregényérőlmegtekintés
1991-01-01Ki voltál, Ádám? Bródy Sándor ifjúkori novellahőseBródy Sándor: Ádámmegtekintés
1990-04-01Baka István: Vörösmarty-töredékekverselemzésmegtekintés
1990-03-01"Fent" és "lent", madonna és prostituáltAz ambivalencia szerepe Iszaak Babel "Lovashadsereg"-ében.megtekintés
1990-03-01A vezérmotívumok és a szimbolikussá emelt valóságelemek szerepe Bulgakov A Mester és Margarita c. regényébenBulgakov: A Mester és Margarita c. regényérőlmegtekintés
1990-02-01Az előtörténettől a kiteljesedésigBalzac és a pszichoanalitikai indíttatású irodalomkritika. Balzac pszichés betegségei, valamint regényeiben (Emberi Színjáték) megjelenő lelki betegségek.megtekintés
1989-05-01Babits Mihály lélekszínpadaBabits Mihály: A második énekmegtekintés
1989-04-01Odysseus és a szirénekBabits Mihály novellájárólmegtekintés
1989-03-01"Éltünk szép, boldog jövőt"Bertók László költői világamegtekintés
1988-07-01A kozmikus otthonravágyásMolloy, Malone meghal, A megnevezhetetlen / Samuel Beckettmegtekintés
1988-02-01Babits Mihály: Vers a csirkeház mellőlverselemzésmegtekintés
1988-01-01A szőlő-motívum Babits Mihály korai költészetébenBabits költészetérőlmegtekintés
1987-01-01A kimerített irodalomAz intermediális művészetek által felvetett problémákról és Jorge Luis Borgesről. megtekintés
1986-12-01Iró? Szerző? Narrátor?Böll, Heinrich: Csoportkép hölggyelmegtekintés
1986-07-01A mese halála vagy lélekvándorlása 3.részA rezonőrhang és a reflexív eleszélés Ambrus Zoltánról (1861-1932) 75-83. ld.o.! Az alaphelyzetek életképe Gárdonyi Gézáról (1863-1922) 83-88. ld.o.! A drámai leírás Bródy Sándorról 88-96. ld.o.!megtekintés
1985-10-01Erdélyi emlékírók. Árva Bethlen KataÁrva Bethlen Kata /1700-1759/ megtekintés
1985-04-01Az oktatás műhelyébőlBerzsenyi Dániel: Barátimhozmegtekintés
1985-01-01Bibliai motívumok Babel LovashadseregébenBabel: Lovashadseregmegtekintés
1985-01-01Forradalom és expresszémaTizenketten / Alekszandr Blok poémájamegtekintés
1984-10-01Nézetek egy bohóc nézeteirőlBöll, Heinrich: Egy bohóc nézeteimegtekintés
1984-03-01Babits és az antikvitásBabits Mihály: Odysseus és a szirénekmegtekintés
1984-03-01A lényegkeresés verseBabits Mihály Zöld, piros, sárga, barna című versérőlmegtekintés
1984-03-01A gólyakalifa: Babits, Bergson, FreudBabits Mihály: A gólyakalifamegtekintés
1984-03-01Ész és intuíció kérdésköre Babits tanulmányaibanBabitsrólmegtekintés
1984-03-01Test és lélek - moralitás három felvonásbanSzéljegyzetek Babits Mihály beszélgetőfüzeteihezmegtekintés
1983-11-01A püspök és a vadállatokBabits Mihály: Balázsolásmegtekintés
1983-11-01Babits Mihály, a regényíróGólyakalifa, Kártyavár, Timár Virgil fia, Halálfiai, Elza pilóta / Babits Mihálymegtekintés
1983-04-01Babits Mihály: Mythológianovellaelemzésmegtekintés
1983-04-01A Jónás könyve -parafrázis?Babits Mihály: Jónás Könyvemegtekintés
1983-04-01Egy versmodell és a költói pályaBabits Mihály: A könnytelenek könnyeimegtekintés
1983-03-01Történelem és regény Balzac ParasztokjábanParasztok / Honoré de Balzacmegtekintés
1982-07-01Egy mítosz modern látomásaBuzzati, Dino: Képes poémamegtekintés
1981-10-01Versről versreMindig másutt jobb / Benjámin László A versről a költővel Domokos Mátyás beszélget.megtekintés
1980-02-01A vándor utolsó útjaBalázs Béla késői drámája: Cinka Pannamegtekintés
1979-10-01Hétköznapok hőse - ünnepek másnaposaBenjámin László: Két évtizedmegtekintés
1979-02-01Bereményi Géza: LegendáriumBereményi Géza: Legendáriummegtekintés
1978-04-01Két Berzsenyi-vers tér- és időszerkezeteOsztályrészem, A közelítő tél / Berzsenyi Dánielmegtekintés
1977-03-01Balassi Bálint apácaszöktetése és a Fulvia-kérdésBalassi Bálint biográfiájához.Fulvia-kérdés (?Zrínyi Ilona)megtekintés
1977-01-01Berzsenyi verstípusairólBerzsenyi Dániel verstípusairólmegtekintés
1976-02-01Az író és regénye: A HalálfiairólBabits Mihály: Halálfiaimegtekintés
1976-01-01A "sziciliana" Magyarországon 1584-benBalasi Bálint: Kiben az szeretője háládatlansága és keménysége felől panaszkodikmegtekintés
1975-12-01Személyesség és történetiségRőzseláng / Benjámin László verselemzésmegtekintés
1975-04-01Egy Balassi-versszak értelmezéséhezKiben az Célia feredésének módját írja meg.. / Balassi Bálint megtekintés
1972-05-01Balassi Katonaénekének kompozíciójaBalassi Bálint: Egy katonaénekmegtekintés
1972-02-01Bródy Sándor: Rembrandt eladja holttestétBródy Sándor novellájárólmegtekintés
1971-01-01Babits Mihály: A DanaidákBabits Mihály. A Danaidák c. művérőlmegtekintés
1970-04-01Balassi és a hárompillérű verskompozíció. Katonaének.Egy katonaének / Balassi Bálintmegtekintés
1970-03-01Vérző zászlók alattBenjámin László: Vérző zászlók alattmegtekintés
1969-05-01Berzsenyi Dániel episztolája Vitkovics MihályhozVitkovics Mihályhoz / Berzsenyi Dánielmegtekintés
1969-02-01Berzsenyi Dániel: A közelítő télA közelítő tél / Berzsenyi Dánielmegtekintés
1969-02-01Batsányi János: A franciaországi változásokraBatsányi János: A franciaországi változásokramegtekintés
1967-03-01Batsányi Der KampfjaBatsányi János: Der Kampfmegtekintés
1967-02-01Babits Mihály és a Jónás könyveBabits Mihály: Jónás Könyvemegtekintés
1967-01-01A szecesszió egy Bródy-regénybenBródy Sándor: Az ezüst kecskemegtekintés
1964-10-01A tatárpusztaBuzzati, Dino: A tatárpusztamegtekintés
1964-08-05Barsi Dénes: Sorsváltásrecenziómegtekintés
1962-02-14Barsi Dénes: LázgörbeBarsi Dénes Lázgörbe c. művérőlmegtekintés
1960-11-01Heinrich Böll új regényeBöll, H. Biliárd fél tízkor c. regényérőlmegtekintés
Babits Mihály: A csengetyűsfiúBabits Mihály: A csengetyűsfiú c. versérőlmegtekintés
Balassi Bálint /1554-1594/, istenes versek, vitézi versekÉrettségi-felvételi témakörök, tételek Az istenes versek szerepe és jelentése B.B. költői pályáján. A reneszánsz jegyek B.B. vitézi verseibenmegtekintés
Balzac realizmusa a Goriot apó alapjánÉrettségi-felvételi témakörök, tételek.megtekintés
Samuel Berclay Beckett /1906-1989/ Godot-ra várvaBeckett: Godot-ra várvamegtekintés
Bulgakov, Mihail: A Mester és MargaritaBulgakov A Mester és Margarita c. könyvérőlmegtekintés
A Mester és Margarita motívumszerkezetérőlBulgakov: A Mester és Margaritamegtekintés
Bodor Ádám: Az érsek látogatásarecenziómegtekintés
Babits Mihály (1883-1941)Babits-pályakép. Említett versek : Messze...messze(1909), A líri- kus epilógja(1903), Május huszonhárom Rákospalotán(1912), Húsvét előtt(1916), Jónás könyve - Jónás imája.megtekintés
Berzsenyi Dániel (1776-1836)Berzsenyi Dániel ódáimegtekintés
A zenei szerkezetBabits Mihály: Ősz és tavasz között c. versérőlmegtekintés
A befogadás kihívásai, 8.: Az intellektus érzékiségeBalla Zsófia: Eleven térmegtekintés
A Baudelaire-fordítás eléBaudelaire, Charles: Az utazásmegtekintés