József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

238 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2010-04-01Mikszáth Kálmán - az élet éles szemű megfigyelőjeM.K. száz éve hunyt el. Mikszáth helye az irodalomtanításban. segédlet A néhai bárány c. elbeszélés és a Szent Péter esernyője c. regény órai feldolgozásához.megtekintés
2010-04-01A műelemzés: nyomozás és felfedezésjó kérdezéssel az értő műmegközelítés felé. Szövegolvasási ("jó") gyakorlat: gondolkodás-módszertani tréning és rejtvényfejtésmegtekintés
2010-04-01Nagy László: Ki viszi át a szerelmetóraterv, 12. évfolyammegtekintés
2010-03-01Pilinszky János: Aranymadárverselemzésmegtekintés
2010-03-01Arany János: Családi körA több mint 150 éves költemény máig élő sugárzásamegtekintés
2010-03-01Defoe Robinson c. regénye...az általános iskola 6. osztályában (órai feldolgozás)megtekintés
2010-02-01Paradigmaváltás az irodalombanÓravázlat. Ismerkedés a 70-es évek lírafordulatát előkészítő költőnemzedék tagjának, Tandori Dezsőnek költészetről alkotott felfogásával, majd egy választott versének (Délelőtt kórházlátogatás, délután fogcsináltatás) elemzése, értékelése.megtekintés
2010-01-01Kertész Imre Sorstalanság és Semprun a nagy utazás c. művének...a 12. évfolyamosok számára a befogadásközpontú kompetenciafejlesztő irodalomtanítás technikáinak felhasználásávalmegtekintés
2010-01-01"...Strázsált ám a három csillag, kitartóan őrködött..."Gondolatok, elemzések Szalai Borbála: Őrködő csillagok c. verseskötetének olvasása közben...Fut, fut a patak; A napocska tükre; A virágok is alszanak!; Lagziban; A jezlőlámpa; Tiki-taki vekker; Helyesírás versbenmegtekintés
2009-05-01Benedek Elek és a...Cimbora c. folyóirat (1922-1929)megtekintés
2009-05-01Összehasonlító verselemzés. Halotti beszédekCzóbel Minka: Mikrokozmosz; Kosztolányi Dezső: Halotti beszédmegtekintés
2009-04-01"Jézus tanítványa voltam..."Benedek Elekrőlmegtekintés
2009-04-01Parti Nagy Lajos: Szendeóravázlatmegtekintés
2009-03-01Andersen és...a mese felfedezése Európábanmegtekintés
2009-03-01"Mint az sas az többi apró madarak előtt"Balassi Bálint: Ó én édes hazám, te jó Magyarország... kezdetű búcsúversének feldolgozási segédlete: kérdések, feladatok.megtekintés
2009-03-01Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 évesParadigmaváltás a z irodalomban - ismerkedés a kortárs magyar költészettel, N.G. versének feldolgozása. (óravázlat)megtekintés
2009-03-01Szövegtani elemzésMárai Sándor Füves könyvének 5. szövege (Arról, mi az élet igazi élménye)megtekintés
2009-02-01Balassi Bálint: a magyar nyelvű líra megteremtőjeSegédlet a téma feldolgozásához: kérdések, feladatok. Borivóknak való c. verséhez elemzési segédlet: feldolgozási szempontok, feladatok.megtekintés
2009-02-01A magányos lélekkel könyörgő Balassi BálintSegédlet Balassi Bálint istenes verseinek feldolgozásához: kérdések, feladatok. Benne: B.B.: Az te nagy nevedért...c. versének és az LIV. zsoltárnak összehasonlítása, valamint a szarvas-motívum: XLII. zsoltár és B.B.: Psalmus XLII.megtekintés
2009-02-01Orbán Ottó: Melyben Balassi Bálint módján fohászkodik- a régi magyar irodalom továbbélése a kortárs lírában. (óravázlat)megtekintés
2009-01-01Dante-értelmezések Gulácsy Lajos művészetébenVizuális és verbális művészet viszonya. Paolo és Francesco románca, Dante és Beatrice találkozása.megtekintés
2009-01-01Miért szép, avagy hogyan válhatunk kompetenssé a versértelmezésben?Szabó István: korai órán c. verse alapjánmegtekintés
2008-05-01A hübrisz zsoltáraiNemes Nagy Ágnes: Kiáltva, Patakmegtekintés
2008-05-01A magyar nyelv szenvedélyes védelmezője:Bornemisza Pétermegtekintés
2008-05-01A teljes és utolérhetetlen - Goethe(Olvasmányok a dráma és a színház történetéből) - Rövid pályakép: Werther szerelme és halála (1774), IphigéniaTaurisban (1782), Torquato Tasso(1780-1790) Római elégiák, Nyugat-keleti Díván stb. Faust (1809-) megtekintés
2008-05-01Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok (1962)óravázlatmegtekintés
2008-04-01Egy évezred történeteWass Albert Kard és kasza c. regényének első kötetérőlmegtekintés
2008-04-01A magyar rokokó széppróza legkiválóbb mestere:Mikes Kelemen (témafeldolgozás)megtekintés
2008-04-01Gyászmotívum Gergely Ágnes költészetébenÓravázlat, 12. osztálymegtekintés
2008-04-01A leglatinabb német költő - Friedrich Schillerolvasmányok a dráma és a színház történetébőlmegtekintés
2008-04-01Ismétléses alakzatok Petőfi műveibenÚti levelek (1847) és a környékén született tájleíró versek ismétléses alakzatai. A csárda romjai (1845); A Tisza (1847); Kis-Kunság (1848)megtekintés
2008-03-01A liberalizmus és a romantikaA romantika "nem más, mint a liberalizmus az irodalomban" (Victor Hugo: Hernani, előszó)megtekintés
2008-03-01Petrőczy Kata Szidónia (1662-1708)az első(?) magyar költőnőmegtekintés
2008-03-01Nagy László költészetének értékőrző jellegeKét vers elemzése: Adjon az Isten; Ki viszi át a szerelmet?megtekintés
2008-03-01Az irodalomtanítás műhelyébenAz álom mint szerzői megoldás Cicerónál (Scipio álma) és Dosztojevszkijnél (Egy nevetséges ember álma) (óravázlat)megtekintés
2008-03-01A média-agresszió hatása az ifjúságraGyermekbántalmazás. Interjús felmérés.megtekintés
2008-02-01A bölcselő...Wass Albertrőlmegtekintés
2008-02-01"Hulltában egyre nő"Harminc éve hunyt el Rónay Györgymegtekintés
2008-02-01Az olasz komédia megreformálója -Carlo Goldoni (olvasmányok a dráma és a színház történetéből)megtekintés
2008-02-01Az irodalomtanítás műhelyébenKecskeméti Vég Mihály: LV. zsoltár és Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus III. óravázlatmegtekintés
2008-01-01Petőfi Sándor: A puszta, télenverselemzésmegtekintés
2008-01-01Ady karácsonyaigyermekkori emlékek: Karácsony (Harang csendül...) Karácsony (Ma tán a béke ünnepelne...), Békesség ünnepén, Istenes versei közül: Álmom az Isten, A vidám isten, A Sion-hegy alattmegtekintés
2008-01-01A vérben és szegénységben kitartó énekmondó:Tinódi Lantos Sebestyénmegtekintés
2008-01-01A modern polgári irodalom hőse -Molieremegtekintés
2007-05-01Egy drámaíró nemzedék előfutára:Christopher Marlowemegtekintés
2007-05-01A régi jó Gvadányi köszöntéseIrodalmi fellépése 220. évfordulójánmegtekintés
2007-05-01József Attila és Radnóti Miklós...naplójamegtekintés
2007-05-01Orbán Ottó A hollóc. versének elemzésemegtekintés
2007-05-01Muhi Andrással a Paca Cár ellenVarró Dániel: Túl a Maszat-hegyen c. verses meseregénye az ált. isk. 5. osztályábanmegtekintés
2007-05-01Ady Endre: Valaki útra vált belőlünkóravázlatmegtekintés
2007-05-01Ismeri-e a "jó" és a "rossz" világát a János vitéz c. műből?Petőfi János vitéz-ének 21. fej. (Sötétség országa ) és a 25-27. fejezet (Tündérország) összehasonlítása.megtekintés
2007-04-01Angyalok citerájánSzáz éve született Dsida Jenőmegtekintés
2007-04-01Túl a formánDsida Jenő költészetérőlmegtekintés
2007-04-01Sütő András: Perzsákelemzésmegtekintés
2007-04-01Nyelvi képekSütő András. Egy lócsiszár virágvasárnapja c. drámájábanmegtekintés
2007-04-01Új szavakat eprészve - nyelvünk erdőzúgásáigSütő András: Anyám könnyű álmot ígér c. műve az általános iskola felső tagozatos készségfejlesztő óráin.megtekintés
2007-03-01A tökéleteség pillanata - SzophoklészOlvasmányok a dráma és a színház történetéből.megtekintés
2007-03-01A petrarcai és shakespeare-i szonettekFinta Éva költészetébenmegtekintés
2007-03-01Lator László: Mikor kormozva csonkig égnektanóra vázlatamegtekintés
2007-02-01"Amiről általában nem lehet beszélni, nagyon konkrétan...csak arról érdemes..." Ezredvégi beszélgetés Nagy Gáspárral.megtekintés
2007-02-01Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 évesverselemzésmegtekintés
2007-02-01Nagy Gáspár: Symphonia UngarorumSzent István és Szent Gellért emlékezete. Elemzés. (szövegkönyv Szokolay Sándor oratorikus szimfóniájához)megtekintés
2007-02-01Az irodalomtanítás műhelyébenPilinszky János: Négysoros. Óravázlat, feladatlapok.megtekintés
2007-01-01Utak a drámákhoz(Olvasmányok a dráma és színház történetéből) Érdeklődés-felkeltő óra "vázlata" is lehet.megtekintés
2007-01-01Az irodalomtanítás műhelyébenWeöres Sándor: Mária siralma (óravázlat)megtekintés
2006-05-01"Kép és ritmus együttes hatalma"Emlékezés Faludy Györgyre: Óda a magyar nyelvhez c. versének szövegtani, szemiotikai, stilisztikai elemzésével.megtekintés
2006-05-01Vallomás egy versrőlAdy Endre: Krisztus-kereszt az erdőnmegtekintés
2006-04-01A Zalán futása szerkezete és üzenete 1-2.Vörösmarty Mihály eposza a kritika tükrébenmegtekintés
2006-04-01Az irodalomtanítás műhelyébenPetri György: Elégia (óratervezet)megtekintés
2006-03-01Felhívás a Népmese Napja megrendezésére2005-ben indult kezdeményezés, mely szerint szeptember 30-át, Benedek Elek születésének évfordulóját a Népmese Napjaként ünnepelhetnénk.megtekintés
2006-03-01Szempontok Pilinszky JánosNégysoros című költeményének értelmezéséhezmegtekintés
2006-02-01Példázat a szeretetrőlKözelítések Vacskamati virágjáhozmegtekintés
2006-02-01Az irodalomtanítás műhelyébenJózsef Attila: Nem én kiáltok (óravázlat)megtekintés
2006-01-01"A semmi ágán ülők"József Attila kései költészetének (1933-37) jellegzetes motívumáról: "semmi ága", irodalmi előzményéről (Csokonai), mindkét költőnél előforduló motívumrendszerré összeálló mag- keret- töltőmotívumok stb. A motívum eredete: sámánfa, életfa.megtekintés
2005-05-01Az éltető erejű halottJuhász Ferenc: Karácsonyi ének József Attila sírjánál (verselemzés)megtekintés
2005-05-01Arany János: Ágnes asszony(versértelmezés)megtekintés
2005-05-01A zsoltárműfaj alakváltozataiBabits Mihály zsoltáraimegtekintés
2005-05-01Világteremtés, stílusirányzatok és tárgyiasítás...a jelentésképzésben. A Nyugat első nemzedékének kiemelt tájverseiben. Juhász Gyula: Tiszai csönd; Ady Endre: A Tisza-parton; Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz; Babits Mihály: Fekete ország; Kosztolányi Dezső: Őszi reggelimegtekintés
2005-04-01950 éves a Tihanyi alapítólevélmagyar nyelvemlékmegtekintés
2005-04-01Szabadszállástól BalatonszárszóigÉlet/mű - emlékek - hatások József Attila (költészetének ) tanításáról az irodalmi emlékhelyek és a helyi irodalom (megismerésének motivációs) lehetőségeinek alapján.megtekintés
2005-03-01Ady Endre: Hiszek hitetlenül Istenbenverselemzés-értelmezés. Közelítés Ady istenes verseihez, "hitetlen hit"-éhez.megtekintés
2005-03-01Egy mese titkaibólHófehérke és a hét törpe / Grimm-testvérek - meseelemzésmegtekintés
2005-03-01Móricz Zsigmond Rokonok c. regényéneknyelvi sajátosságaimegtekintés
2005-02-01József Attila Medáliákcímű ciklusának szerkezetemegtekintés
2005-02-01A 2005. év két "évfordulós" költője:Csokonai Vitéz Mihály és József Attilamegtekintés
2005-02-01József Attila: Érik a fényverselemzésmegtekintés
2005-01-01Finta Éva: Őrizetlenül (1982)Nagy László emlékéremegtekintés
2005-01-01Rejtő Jenő (1905-1943)rövid életrajzmegtekintés
2005-01-01Kertész Imre filozófiájárólKertész eszmerendszerérőlmegtekintés
2005-01-01Kosztolányi Dezső: Boldog, szomorú dalcímű versének elemzése A "Fogalmazz pontosan, logikusan és szépen!" c. verseny egyik díjnyertes dolgozata.megtekintés
2004-05-01Hominem te esse mementoSánta Ferenc Halálnak halála c. elbeszélésének elemzése, értelmezése.megtekintés
2004-05-01Szent Iván-éji ünnepRakovszky Zsuzsa A kígyó árnyéka c. regényében.megtekintés
2004-04-01450 éve született és 410 éve áldozta életét hazájáért BalassBalassi Bálint, "a viharban éneklő csalogány" Egy katonaének; Hogy Júliára talála, így köszöne néki...megtekintés
2004-03-01A műfordításban rejlő nyelvi lehetőségek vizsgálata - GoetheJohann Wolfgang Goethe: Vándor éji dala Egy műfordítás-elmező óra gondolatmenetemegtekintés
2004-02-01A határon túli magyar irodalom(Vázlat diákok számára)megtekintés
2004-02-01A versíró Wass Albert három zsengéje.+ verseinek bibliográfiHulló csillagok, Látható az Isten, Kökénybokormegtekintés
2004-02-01Juhász Gyula: Magyar táj, magyar ecsettelstilisztikai elemzésmegtekintés
2004-02-01Plánváltások és montázstechnikaPuskin A bronzlovas c. költeményébenmegtekintés
2004-02-01Kafka: Kis mese(9. osztály); Kafka: A per (12. osztály)megtekintés
2004-01-01A központozás szemantikai funkciójának megváltozása...Ady Endrénél az Új versek utánmegtekintés
2004-01-01Gulácsy Lajos prózájaPauline Holseelmegtekintés
2003-04-01Az értéktelítettség és értékvesztés, harmónia és diszharmónia teremtés és antiteremtés megjelenése Vörösmarty Mihály Előszó c. versében.megtekintés
2003-04-01Babits Mihály Ars Poeticáimegtekintés
2003-04-01Pázmány Péter A nyelvnek vétkeiről c prédikációjának stílusamegtekintés
2003-03-01"Mennyei hintafa ágain" (Az álom, drámajátékok Weöres SándorRobogó szekerek c. versének elemzéséhez)megtekintés
2003-03-01Móricz Zsigmond és a Rokonokmegtekintés
2003-03-01Érettségi előtt, felvételi felé (Emlékeztető a novellák ér-telmezéséhez) novella, fajtái, elemzése: cselekmény, tér-idő stb.megtekintés
2003-02-01Az esszé és tanításamegtekintés
2003-02-01Áprily Lajos: Álom a vár alattmegtekintés
2003-02-01Néhány gondolat Radnóti utolsó verseirőlAz Erőltetett nenet és az eclogákmegtekintés
2003-02-01Egy rideg világ szülötte. Rideg Sándor (1903-1966)megtekintés
2003-02-01Kétszer kettő - négy: Jókai Mór lengyel témájú elbeszélésemegtekintés
2003-02-01A mozgókép kettős természete, utalás, tér-idő szervezése a....filmben. (A Bagdad Café c. filmről)megtekintés
2003-01-01A Sorstalanság értelmezésemegtekintés
2003-01-01Ady Endre színszimbolikája: a fehérmegtekintés
2003-01-01Ábel, Uz Bence és Tánczos Csuda MózsiTamási, Nyírő, Wass Albert regényeirőlmegtekintés
2003-01-01Egy közismert Petőfi-vers meglepő részlete (Füstbement terv)megtekintés
2003-01-01A retorika fogalma, helye, és feladatamegtekintés
2002-05-01Kosztolányi Dezső : Halotti beszéd(verselemzés)megtekintés
2002-03-01Werckmeister harmóniákTarr Béla, magyar film, 1997-2001. Krasznahorkai László Az ellenállás melankóliája c. művébőlmegtekintés
2002-03-01Életrajzi vonások TurgenyevNemesi fészek c. regényébenmegtekintés
2001-04-01Két Antigoné-kórusSzophoklész Antigoné c. drámája kardalának parafrázisa: Novotny Gergely : Az őr c. drámájából a kardal; a kettő összehasonlításamegtekintés
2001-02-01Néhány javaslat a középiskolákban tanított drámák feldolgo-zásához. Drámatanítás, módszertani segédlet. Romeo és Júlia / W. Shakespeare; A fösvény / Moliere; Bánk bán / Katona J; Ványa bácsi / Csehov; Kurázsi mama és gyermekei / Brecht A fentebb említett drámák megértéséhez kulcskérdések, fogalmak tisztázása.megtekintés
2000-05-01Vörösmarty Mihály: Az emberekVershelyzet és értelmezésmegtekintés
2000-04-01Stílusváltozatok a vajdasági magyar gyermeklírábanJung Károly, Tonai Ottó (ld. itt) gyermekverseinek sajátosságairól. A hagyomány folytatása (J.K.), az avantgard ill. neoavantgard térhódítása: szabad asszociáció, modern versszerkesztés, a témaválasztás újszerűsége, a gyermeklíra határainak kitágítása, depoetizált szabadvers: köznyelv - költői nyelv közelítésemegtekintés
2000-04-01Weöres Sándor költészetének értelmezési lehetőségei az iskolai oktatás-nevelésbenEgy "óvodás" vers a középiskolában. A galagonya, Galagonya-ének, Őszi éjjel...megtekintés
2000-04-01Weöres Sándor Buba éneke c. (Rongyszőnyeg 19.) versének elemWeöres Sándor Buba énekemegtekintés
2000-03-01Ady Endre költészetének archetipikus elemeiI. Ady Endre évszak-szimbolikája.Ciklikus egyetemes szimbólumok. Ösz.A halál eufémizálása - Tavasz.A magvak ígérete - Tél.A halottság szimbóluma - Nyár.A társadalmi forrongás jelképe - A Hold mint ciklikus egyetemes szimbólum - A Hold és a nő. Idő és Hold - A Hold - negatív minőségek hordozója - ellentéteket magába sűrítő fogalom. II. A bensőség (intimitás) archetípusa : a hajó III. Magasságok és mélységek vonzásában. IV. Állat-mintájú és éjszaka-típusú egyetemes szimbólumok V. Néhány Ady-versmegtekintés
2000-03-01Tanúskodás - tanúság. Kontempláció a Saulus ürügyén.Mészöly Miklós: Saulusmegtekintés
2000-03-01Szapphó Édesanyám! nem perdül a rokka... és Benyó Judit A nagy titok c. verseÖsszehasonlító elemzésmegtekintés
2000-03-01Odi et amoCatullus Gyűlölök és szeretek c. epigrammájának fordításairól, értelmezéseirőlmegtekintés
2000-02-01A Himnusz és a Szózat történetérőlKölcsey Ferenc Himnusz és Vörösmarty Mihály Szózat c. versének összehasonlítása. Fénymásolatot ld. Kölcseynélmegtekintés
2000-02-01Arany János modernségeArany Jánosrólmegtekintés
2000-02-01Jókai Mór: A kőszívű ember fiaiSegédlet a házi olvasmány órai feldolgozásáhozmegtekintés
2000-01-01Az Édes Anna szerkezetérőlKosztolányi regényérőlmegtekintés
2000-01-01Az ember alkotta város, mint átokföld - a pusztulás megjelenítése T.S.Eliot Átokföldje versébenEliot, T.S.: Átokföldje c. versérőlmegtekintés
1999-05-01Ovidius "Daedalus és Icarus" és Radnai István "Ikarosz"-c. versének összehasonlító elemzésemegtekintés
1999-05-01A határon túli magyar gyermekirodalmakrólKárpátaljai, szlovákiai, vajdasági, romániai magyar gyermekirodalom.megtekintés
1999-05-01A "Lehet talán még" himnuszaRadnóti Miklós: Erőltetett menetmegtekintés
1999-04-01A jó könyv a lélek gyógyszereA légy jó mindhalálig elemzéséhez. Móricz Zsigmond regényérőlmegtekintés
1999-03-01A világ mint akarat és töltött káposztaMóricz Zsigmond: Tragédiamegtekintés
1999-02-01Regény Esze TamásrólKomáromi János: Esze Tamás, a mezítlábasok ezredesemegtekintés
1999-02-01Wass Albert kincsei - gyermekeknekWass Albert: Erdők könyve, Tavak könyve. Wass Albert meséimegtekintés
1999-01-01Ady Endre jelképvilágának jellemzői néhány versének tükrébenSírni, sírni, sírni, Jó Csönd-herceg, Nagyúr, Öskaján, Eltévedt lovas, Héja-nász az avaron, Úr érkezése/megtekintés
1999-01-01Gondolatok József Attila istenes verseirőlIsten/1924/, Nem emel föl/1937/.megtekintés
1999-01-01Egy íróról és egyik stílusremeklésérőlMárai Sándor: Szindbád hazamegymegtekintés
1998-05-01\\\"Az örvénylő szívű vándor\\\"Kormos István: Szegény Yorickmegtekintés
1998-05-01A költői szöveg explicit tételének egy lehetősége Nagy LászlNagy László Utolsó c. költeményébenmegtekintés
1998-05-01Mesék, mítoszok, mondák: ÓratervA fehér ló mondája - óraterv (ELTE TFK)megtekintés
1998-04-01Még egy táltosküzdelem?Arany János: Toldi estéje. Az öreg Toldi táltos-jegyeiről.megtekintés
1998-04-01Vergilius IX. eclogájának és Radnóti Miklós Első eclogájának összehasonlító elemzéseösszehasonlító elemzés - vázlatmegtekintés
1998-04-01HagyatékWass Albert Örökségünk című kötetének válogatásamegtekintés
1998-03-01Helyzetkép az 1989 utáni gyermekirodalomrólBoldizsár Ildikó, Kálnay Adélmegtekintés
1998-03-01A láthatatlan lobogó zászlótartójaWass Albert 90 éve: 1908-1998megtekintés
1998-02-01Témák és műformák a 80-as évek ifjúsági regényeibenPl. Kálnay Adél és Boldizsár Ildikó gyermekkönyveimegtekintés
1998-02-01Milyen kép alakult ki az általános iskolások tudatában Petőfiről a tankönyvek és az irodalomtanítás nyomán?Petőfi Sándorrólmegtekintés
1997-05-01Márai Sándor: Halotti beszédelemzésmegtekintés
1997-05-01Ady és az IstenAdy világnézete, istenfogalma.megtekintés
1997-04-01Két Áprily-versrőlTavaszodik I., Március / Áprily Lajosmegtekintés
1997-04-01Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyőjeelemzésmegtekintés
1997-04-01Tömörség és változatosság a százötven éves ToldibanArany János: Toldi. Tömörség, nyelvi erő a Toldiban. Névelőhasználat más példák a változatosságra.megtekintés
1997-03-01Batsányi János Gyötrődés című versének elemzéseBatsnyi János: Gyötrődésmegtekintés
1997-03-01Radnóti Miklós: Razglednicák IV.elemzésmegtekintés
1997-03-01A nyelvi és metrikai struktúra elemzése Weöres S: Éren-nádonc. költeményébenmegtekintés
1997-03-01Dsida Jenő: Arany és kék szavakkalDsida Jenő versérőlmegtekintés
1997-03-01A ragadványnevek..megtekintés
1997-02-01Nyárközépi álomTamási Áron: Énekes madármegtekintés
1997-02-01Tamási Áron emlékezete. Nyárközépi álom: Énekes madár"Olvasópróba" - a néphi költészete nyomvonalain. Druzsin Ferencmegtekintés
1997-02-01Cantata Profana : A kilenc csodaszarvasÓravázlatmegtekintés
1997-01-01A hermeneutikai elemzés alkalmazása olvasókönyvi szövegekbenA hermeneutika alk., A Holle anyó c. mese elemzésemegtekintés
1997-01-01A népi hitvilág Gárdonyi Géza Az én falum c. könyvébenelemzésmegtekintés
1996-09-01Ugyanaz prózában és versbenBabits Mihály: Itáliamegtekintés
1996-08-01Batsányi János: A rab és a madár című versének elemzéseBatsányi János: A rab és a madármegtekintés
1996-04-01A differenciált bánásmód és a tanári magatartás ábrázolása Karinthy Frigyes írásaiban-megtekintés
1996-03-01Petőfi Sándor : Reszket a bokor, mert...óravázlatmegtekintés
1996-03-01Prométheusz lángjától Nagy László TüzéigA tűz-motívum megfigyeltetése az általános iskola 5-8.osztályaiban. Arany, Petőfi, Balassi, Csokonai, Vörösmarty, József Attila stb. versei alapján megtekintés
1995-05-01Versértelmezés interaktív számítógépes program segítségévelFüst Milán: "Ha csontjaimat meg kelletik adni"megtekintés
1995-05-01A Szondi két apródja című ballada narratív hely- és időviszonyaiArany János: Szondi két apródjamegtekintés
1995-05-01Arany János három Szondi-verseArany János: Szondi, A két apród, Szondi két apródjamegtekintés
1995-05-01ÁldozatünnepEmlékezés Andrej Tarkovszkijramegtekintés
1995-04-01"Hova el nem lát a szem..."Mikszáth Kálmán: A jó palócok. A népi hiedelemvilág a Jó palócok írásaiban. Pl. A néhai bárány Bede Anna tartozása Péri lányok szép hajáról Galandáné asszonyom A bágyi csoda A gózoni szűz Máriamegtekintés
1995-02-01Vers és szövegRadnóti Miklós: Éjszakamegtekintés
1995-02-01"Rajzolt versek"Árvácska sírverse / Nagy László A hal éji dala / Christian Morgenstern Gyülekezési szabadság zárójelekkel / Kányádi Sándor, Székelykapu / Balla D. Károly Újévi ablak / Illyés Gyulamegtekintés
1995-02-01Az Aeneis a magyaróránVergilius: Aeneismegtekintés
1995-01-01"A balladák virtuóz komp.."Három közismert Arany-ballada szövegtanielemzése. Ágnes asszony, Szondi két apródja, V.Lászlómegtekintés
1995-01-01Képek a népi életbőlArany János néhány kisepikai alkotása: Családi kör, A Jóka ördöge, A fülemile, A bajusz. megtekintés
1994-06-01Dávidházi Péter: Hunyt mesterünkPásztor Bertalan recenziója Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk.Arany János kritikusi öröksége c. könyvéről.megtekintés
1994-04-01Déry Tibor: Nikielemzésmegtekintés
1994-04-01Az igazságszeretet drámájaNémeth László: Galileimegtekintés
1994-04-01Sütő András: Anyám könnyű álmot ígérelemzésmegtekintés
1994-04-01Nagy László: Csodafiú-szarvasÓravázlatmegtekintés
1994-03-01A kortalan CsehovCsehov: Három nővérmegtekintés
1994-01-01Mondatstilisztikai sajátságok Gárdonyi Géza "Ebéd a körtefa alatt" c. novellájábanelemzésmegtekintés
1994-01-01"A szabadság táguló-szűkülő keretei"Mészöly Miklós: Jelentés öt egérrőlmegtekintés
1993-05-01Nevelési lehetőségek egy novella elemzése kapcsánMikszáth Kálmán: A néhai báránymegtekintés
1993-05-01Radnóti Miklós: A la rechercheAz idill és a valóság egy vers alapjánmegtekintés
1993-04-01Jegyzetek Pilinszky János két versérőlPilinszky János: Halak a hálóban; Intelemmegtekintés
1993-03-01Németh László drámáinak tanítása II.r.Németh László: Széchenyimegtekintés
1993-03-01A pásztortűz motívum a Toldi előhangjábanArany János: Toldimegtekintés
1993-03-01A szemantikai "összeférhetetlenség" Weöres Sándor Volt egy ládika c. költeményébenWeöres Sándor: Volt egy ládikamegtekintés
1993-02-01Lázár Ervin: Hármasképelemzésmegtekintés
1993-02-01Arany János és a rímArany költészetérőlmegtekintés
1993-02-01Németh László drámáinak tanítása I.r.Németh László: II. Józsefmegtekintés
1993-01-01Szabó Lőrinc Tücsökzenéjének tanítása az általános iskolábanA Tücsökzene 317. darabja: A nevedmegtekintés
1988-06-01Ady Endre: Az eltévedt lovasverselemzésmegtekintés
1988-05-01Fejezetek a gimnázium IV.oszt. fakultációs tananyagáhozMann, Thomas: Az elcserélt fejekmegtekintés
1988-04-01Petőfi Sándor: Befordultam a konyhára...elemzésmegtekintés
1988-03-01A képzelet játékai, a történelem paródiájaWeöres Sándor színjátékai. Theomachia, Holdbéli csónakos, Endymion, Kétfejű fenevad.megtekintés
1988-02-01Babits Mihály: Vers a csirkeház mellőlverselemzésmegtekintés
1988-02-01Szilágyi István: Kő hull apadó kútbaelemzésmegtekintés
1988-01-01A szőlő-motívum Babits Mihály korai költészetébenBabits költészetérőlmegtekintés
1988-01-01Látomás és indulat Füst Milán két drámájárólFüst Milán: Boldogtalanok, IV.Henrikmegtekintés
1987-06-01Hangulatok, színek, költőiségKrúdy Gyula: Duna mentén. Korai Szindbád-novellamegtekintés
1987-02-01A teljességélmény tartalma és poétikai értékei a weöresi "gyermek- és felnőtt költészet" határánVizsgálódás három vers fókuszából. Weöres Sándor: A galagonya, A Logoshoz, A feláldozott virágmegtekintés
1978-03-01Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig c. regényének feldolgozása az általános iskola 8. osztályábanMóricz Zsigmond: Légy jó mindhaláligmegtekintés
1974-02-01Az Árvácska tanításaMóricz Zsigmond: Árvácskamegtekintés
Nemes Nagy Ágnes: Közöttverselemzésmegtekintés
Nagy László: József Attila! című versérőlelemzésmegtekintés
Nagy László: Himnusz minden időbenelemzésmegtekintés
Közelítés József Attila költői világához.Megfáradt ember c. vers elemzése.megtekintés
Az utolsó vers GináhozVajda János: Harminc év utánmegtekintés
Mikes Kelemen: 108. levélÓravázlat (Törökországi levelek, 108. levél)megtekintés
Az áldalak búval, vigalommal c. vers elemzéseJózsef Attila versérőlmegtekintés
Az egyszerű és a művészi Petőfi és Nagy László egy-egy versébenFa leszek, ha... / Petőfi Sándor és Én is drága, te is drága / Nagy Lászlómegtekintés
Nehéz versek megközelítéseTandori Dezső Egymás, Koan I. c. verseinek értelmezésemegtekintés
Vogul énekek hatásának nyomai Kodolányi János magyar történelmi regényeibenJulianus barátmegtekintés
A Gyöngy c. vers elemzéseJózsef Attila versemegtekintés
Az ünnep Juhász Gyula költészetében"Oly szép is volt ez a nyáréji álom". Fejezet egy terjedelmesebb tanulmánybólmegtekintés
Arany János : Vásárban(Verselemzés)megtekintés
Arany János : Az elkésettVerselemzésmegtekintés
Narrátori technikák Arany János két művébenNarráció Arany János Családi kör és Ágnes asszony c. művében.megtekintés
Wass Albert : Vérben és viharbankönyvajánlómegtekintés
Petőfi Sándor : Pacsirtaszót hallokelemzésmegtekintés
Keresztény himnuszokA himnusz fogalma, fajtái a görög-római himnuszköltészettől a ókeresztény irodalomigmegtekintés
A zene szerepe TurgenyevNemesi fészek és Apák és fiúk c.regényébenmegtekintés
Júlia szép leány(A mennybe vitt leány)megtekintés
Szindbád utazásai a novellától a filmig (Krúdy-Huszárik)Szindbád / Rend. Huszárik Zoltán í, Krúdy Gyula magyar filmmegtekintés
A gordonka hangjaKrúdy stíluskorszakairólmegtekintés