József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

316 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2016-04-01A vágy lokalizációja és az olvasás öröme:Test és erotika Roland Barthes olvasáselméletében. Barthes néhány olyan művéről, amelyben a test, a vágy, az erotika összekapcsolódik a nyelv, az írás és az olvasás fogalmával.megtekintés
2016-04-01A történet visszatérése és a "latin-amerikai szál" a késői Mészöly-prózábanGabriel Garcia Márquez hatása Mészöly Miklós művészetére. Garcia Márquez: Száz év magány és Mészöly: Megbocsátás ; Családáradás; Pannon-próza párhuzama.megtekintés
2016-04-01"Az önök faja az igazsággal is meglehetősen hadilábon áll"A Julian Barnes történetkoncepció A világ története 10 és 1/2 fejezetben alapján.megtekintés
2016-04-01Csáth-kultusz az adaptációk tükrébenNémeth Zoltán: Boldogságtelep, vetélőgépben - Csáth szeretője című verseskötetéről (recenzió)megtekintés
2016-03-01Anekdotizmus és pétikai innováció az Esti Kornél szövegébenA tárcairodalom és az anektodikus beszédmód hatása az Esti Kornél poétikájának alakításában, különös tekintettel a főszereplő beékelt elbeszéléseire.megtekintés
2016-03-01"Egyszerre megnyílt az órapendülés"Fenomenológiai kérdések Szijj Ferenc A nagy salakmező című kötetében. A kötet néhány versének elemzése, és ennek kapcsán a szerző egyéb vonatkozó műveit is említi.megtekintés
2016-03-01A romantikus költészetesztétika relativizálódása...... Andersen Az Árnyék című elbeszélésébenmegtekintés
2016-03-01Narratológiai közelítések a lírához(különös tekintettel a római szerelmi elégiára) Egy prakrit költeményről és Albius Tibillus elégiáirólmegtekintés
2016-03-01Felület-poétikákAdalékok Tarr Béla filmnyelvi leírásainak narratológiai értelmezéséhezmegtekintés
2016-03-01Kulturális mikrokozmoszDanyi Zoltán: A dögeltakarító című regényéről.megtekintés
2016-01-01A másság dicséreteA Héber Biblia diaszpóra-történeteinek queer-olvasata. Az ószövetségi Eszter könyve; Dániel könyve és a Teremtés könyvéből József története.megtekintés
2016-01-01Az antik anekdota ügyeAz anekdota története, neve, formája és néhány ókori anekdota elemzése.megtekintés
2016-01-01Tanúk után, tanúk helyettA holokausztemlékezet poétikái az utóbbi évek magyar irodalmában. Tóth Krisztina: Akvárium ; Borbély Szilárd: Nincstelenek, A testhez ; Dragomán György: Máglya ; Halasi Zoltán: Út az üres éghezmegtekintés
2015-04-01Antimilitarizmus és avantgárd: A Tett(1915. november - 1916. október). Kassák Lajos kéthetente megjelenő lapjáról.megtekintés
2015-04-01Szabad vers és szonettkísérlet Kányádi Sándor lírájábanA Sörény és koponya (1989) című kötet, mélyebben a Szürke szonettek ciklus verseinek nyelvi és műfaj-poétikai módosulásairól.megtekintés
2015-04-01Írásrétegek és szerzői szándékokMóricz Zsigmond József Attiláról. A Karácsonykor jobban fáj című novellásról és a Nagyon fáj című esszéről.megtekintés
2015-03-01Mítoszrombolás, hagyománytagadás, elhallgatás...Székely Csaba Bányavidék című drámatrilógiájában. A Bányavidék ; Bányavirág ; Bányavakság című regények dramaturgiai jellemzőinek vizsgálata.megtekintés
2015-03-01A polgári identitás regényeAz identitás kérdései Márai Sándor Egy polgár vallomásai első kötetébenmegtekintés
2015-03-01Kassák Lajos Egy ember élete című önéletrajzának fogadtatása 1927-1928-banAz önéletrajz korabeli kritikai értékelése a domináns irodalomfelfogás, az író életútja, élményei, a mű őszintesége, stílusa alapján.megtekintés
2015-03-01Déry Tibor: A befejezetlen mondatAz "össztársadalmi kudarcregény" elemzése és keletkezésének története.megtekintés
2015-02-01Történelem és retorikaKosztolányi háborús írásai a zsidóságról. A pillanat ; Éjszaka a vonaton ; Mi, huszonötezren ; Szeszélyes riport a villanyvárosról, az irodalomról és a huszadik századbeli hitvitázókról ; Szív címmű tárcákról.megtekintés
2015-02-01Kertész Imre Kaddisának elemzése a beszédhelyzet tükrébenKertész Imre: Kaddis a meg nem született gyermekért című regény beszédhelyzetéről, az elbeszélő énről, világképről és az olvasó ezekhez való viszonyáról.megtekintés
2015-02-01A kiszolgáltatottság poétikái, avagy a rövidtörténettől az egypercesigHeinrich Böll: Das Geschmack des Brotes (A kenyér íze) és Örkény István: Kenyér című írások párhuzamai, hasonlóságai; a kenyér-motívum megjelenése.megtekintés
2015-01-01Egy renitens ekloga: Radnóti Miklós Harmadik eclogájaHarmadik ecloga (verselemzés)megtekintés
2015-01-01Népi alternatívákModernizációs útkeresés és társadalmi utópizmus a népi írók útirajzaiban. Kodolányi János: Suomi és Illyés Gyula: Oroszország c. útirajzairól.megtekintés
2014-04-01Alkalmiság és újítás Szép Ernő kisregényeibenNarráció, narratívum a Natália, a Hetedikbe jártam, az Emberszag és Lila akác című kisregényekbenmegtekintés
2014-04-01Észt történelmi trilógiaSofi Oksanen regényei: Tisztogatás ; Mikor eltűntek a galambok ; Sztálin teheneimegtekintés
2014-04-01Az irodalmi modernség átalakulásaSzabó Lőrinc: Te meg a világ (1932) című verseskötetérőlmegtekintés
2014-04-01Por - sár - köd - folyó - szigetMegjegyzések a vajdasági magyar irodalom néhány szimbólumának kérdéséhez. Szenteleky Kornél (Bácskai éjjel; Isola Bella) ; Szirmai Károly (Veszteglő vonatok a sötétben) ; Dettre János ; Havas Károly ; Munk Artúr ; Havas Emil ; Majtényi Mihály (Mocsár; Császár csatornája) ; Börcsök Erzsébet (Emberek a Karas mellől; Téli történet) ; Herceg János (Tómellett Város).megtekintés
2014-03-01A második pályakezdésAmbrus Zoltán: Ninive pusztulása és egyéb történetek című novelláskötetéről.megtekintés
2014-03-01Az "új nő" és az "új novella"...Kaffka Margit korai kisprózájában (1903-1908): Soror Annuncia; Így beszélt az asszony; Neuraszténia; Nyár; stb.megtekintés
2014-03-01A ki nem mondott mondatok dramaturgiai szerepe...Aiszkhülosz, Szophoklész és Euripidész tragédiáiban. Aiszkhülosz: Perzsák ; Leláncolt Prométheusz / Szophoklész: Oidipusz király ; Philoktétész / Euripidész: Alkésztisz ; Hippolütosz ; Helenémegtekintés
2014-02-01Összeesküvés-elméletek poétikájaIntenció és véletlen az irodalmi szövegek és a "világ" olvasásakor. Nabokov: Jelek és jelképek c. novellája alapján. Zizek: A Nagy Másik nem létezik. "Cion bölcseinek jegyzőkönyve" irodalmi hatástörténete. Danilo Kis: Királyok és bolondok könyve, Eco: Prágai temető, Jorge Louis Borges "fiktív esszéi, A főnix szekta c.szövege.megtekintés
2014-02-01A hagyományörző modernség születése"...egy új szakszó, a 'hagyományőrző modernség' bevezetésére teszek javaslatot." (ami nem más, mint) "az 'újklasszicizmus' terminus két lépésben továbbfejlesztett változata" Az 1920-as évek második felétől a Nyugat második nemzedéke elfordul az esztétizmustól és dekadenciától: "Vissza a tradícióhoz!"megtekintés
2014-01-01"Add ki a jussomat: pénzt, paripát, fegyvert"Ady magyarságamegtekintés
2014-01-01Fekete irodalomKuncz Aladár: Fekete kolostor (1931)megtekintés
2014-01-01"Ex occidente lux..."a nyugati utazás hagyományának újraértelmezése Cs. Szabó László útirajzaibanmegtekintés
2014-01-01Önéletrajzi tér és talált szövegBabits Mihály beszélgetőfüzeteimegtekintés
2013-04-01A János vitéz mint hypertextusAdalékok Petőfi pályakezdésének értelmezéséhezmegtekintés
2013-04-01Tiszteletadás, utánzás, hatásKöltészet Ady bűvkörébenmegtekintés
2013-04-01Világhiány proletárversbenJózsef Attila külváros-verseinek műfajáhozmegtekintés
2013-04-01A barokk szerepe Szentkuthy Miklós két antik témájú regényébenCicero vándorévei ; Bizáncmegtekintés
2013-03-01"Ez irodalom"Kosztolányi Dezső Esti Kornéljának Tizenharmadik, Tizenötödik és Tizenhatodik fejezetének elemzése.megtekintés
2013-03-01Vonat a semmibeTar Sándor A 6714-es személy című novellájáról.megtekintés
2013-03-01Szöveg – mű, olvasás – írásRoland Barthes szövegelmélete negyven év múltánmegtekintés
2013-03-01Urbanizáció, asszimiláció, idegenségKóbor Tamás Ki a gettóból című regényének elemzése.megtekintés
2013-03-01Duchamp-öröknapok"Tandori Dezső Duchamp-mal kapcsolatos rajzverseiben a személyesség és személytelenség fogalmaival játszik, a személyes és személytelen költészet közötti határt bontogatja..."– A Duchamp-öröknap című vers értelmezése a Töredék Hamletnek és az Egy talált tárgy megtisztítása című kötetek szövegeinek alapján.megtekintés
2013-03-01Ágoston-féle ördöglakatAz augustinusi hit stílusbravúrja: prózába rejtett, többszörösen önszerkesztő, önzáró szövegalakzatmegtekintés
2013-03-01Az epikureus fordulat és Horatius...Ars Poeticájamegtekintés
2013-02-01A kincstől a tőkéigKísértettörténet és pénz a korai magyar novellában. Elemzett művek: Kármán József: A' Kíntsásó, Fáy András: A hasznosi kincskeresés, Kölcsey Ferenc: A karpáti kincstár.megtekintés
2013-02-01"Gyermekkorod köde ülepedett fejedbe"Személyiség és nevelődés A gólyakalifábanmegtekintés
2013-02-01Az emlékezés tévedései Beckett és Stoppard drámáibanSamuel Beckett Az utolsó tekercs és Tom Stoppard Travesztiák című drámáiról.megtekintés
2013-02-01A szexualitás furcsa történeteEdward Albee és a homofób színházkritikamegtekintés
2013-02-01Megtévesztő dramaturgiákAz 1990-es évek brit, ír színházi irányzata "In-yer-face" (bele a pofádba). Szándékos tévesztések Martin McDonagh Leenane-trilógiájában.megtekintés
2013-01-01A történelem fonákjaMikszáth Kálmán: Gertrudis hátulrólmegtekintés
2013-01-01Sorskönyv - novellaformábanPetelei István: Árva Lottimegtekintés
2013-01-01Ida a vasútállomásonKosztolányi Dezső: A vonat megállmegtekintés
2013-01-01Állóképbe sűrített időMészöly Miklós: Annomegtekintés
2013-01-01Felmondani a világotDarvasi László: Stern úrmegtekintés
2013-01-01"Amikor más üvőltene, én álalában mániákusan naplót írok"Bartis Attila: Károly, avagy az irodalom történetemegtekintés
2012-12-01Hogyan olvassunk Umberto Eco-t?A mintaolvasó és az empirikus olvasó.megtekintés
2012-03-01Eco kultúrmodelljeiNyitott mű, Mitológiák (reklámmítoszok)megtekintés
2012-03-01Umberto eco esztétikájárólMódszertani aspektusokmegtekintés
2012-02-01Csáth Géza az alkotói pótcselekvés igézetében- A Páciensek könyve mint Csáth-életmű tükre -megtekintés
2012-02-01Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek (1922)Kassák Lajos versérőlmegtekintés
2012-02-01Álmod(oz)ók: Weöres Sándor Gulácsy-álma(i)Weöres Sándor versérőlmegtekintés
2012-02-01Az ötvenéves RozsdatemetőFejes Endre regényemegtekintés
2012-02-01A jól megírt regény: A Harcosok klubjaés a transzgressziómegtekintés
2012-01-01A műalkotás létmódja Hans-Georg Gadamerművészetelméletébenmegtekintés
2012-01-01A megközelíthetetlen megközelítése- Az esszéírás mint egzisztenciális munka Kertész Imrénél -megtekintés
2012-01-01A hagyományos és az újító Csáth125 éve született Csáth Gézamegtekintés
2012-01-01Napló és memoár között- Csáth Géza naplóinak néhány jellegzetességéről -megtekintés
2012-01-01Visszhang és áthangolás- Mesehagyomány és figurativitás Csáth Géza prózájában, avagy két novella "áthallásai" -megtekintés
2012-01-01Fantasztikum magyar módra- Csáth Géza A varázsló halála című novellájának elemzése Nancy H. Traill fantasztikum-elmélete alapján -megtekintés
2012-01-01Kétszólamú variációk- A heterogén narráció példái Csáth Géza novellisztikájában -megtekintés
2012-01-01Az elgondolhatatlan utópia- Szathmári Sándor: Kazohinia -megtekintés
2012-01-01"A bűnért büntetés jár"- Szilágyi István Kő hull apadó kútba című balladás regénye -megtekintés
2011-04-01Tömörkény István vásárlós novelláiTömörkény István kötetérőlmegtekintés
2011-04-01Önéletírás és újraírás- Történelmi események reprezentációja Márai Sándor 1943-1944 és 1945-os naplóiban és a Föld,föld...-ben -megtekintés
2011-04-01"Tudom, hogy tévedek"- Kemény István verseinek élőbeszédszerűsége és a hiba poétikája -megtekintés
2011-04-01Kiútkeresés az érdek nélküli tetszés zsákutcájából- Kalandozások a művészetterápia forrásvidékein - Dosztojevszkij, Mozart és az interperszonalitás -megtekintés
2011-04-01Biblioterápia és irodalomelmélet- A dialógus mint a biblioterápia és az irodalom közös nevezője -megtekintés
2011-04-01Biblioterápia és narrációtanulmánymegtekintés
2011-04-01Az olvasmányélmény megosztásának szerepe...a csoportos biblioterápiábanmegtekintés
2011-04-01Két Kosztolányi-novella hatása és értelmezéseKosztolányi Dezső két novellájárólmegtekintés
2011-03-01A "zsidó" Füst Milán Naplójábantanulmánymegtekintés
2011-03-01A regényszerkezet üzenete- Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költőmegtekintés
2011-03-01Trivulzio és Esti kornéltanulmánymegtekintés
2011-03-01"Ide nézzetek, szaktársak"- Kosztolányi mint Móricz-olvasómegtekintés
2011-03-01Varázslat és rendszer- Kosztolányi Dezső és József Attila nyelvszemléletérőlmegtekintés
2011-03-01József Attila és Kosztolányi- Reminiszcencia, pastiche, palimpszesztmegtekintés
2011-03-01A bűntelen bűnösség paradigmájaKosztolányi Dezső és József Attila versérőlmegtekintés
2011-03-01A politikum esztétikája- József Attila Kosztolányi-kritikájának szövegváltozataimegtekintés
2011-03-01Az álom rendje- József Attila Kosztolányi-recenziójának gondolati hátterérőlmegtekintés
2011-03-01Sigmund Freud üdvözlései-Kosztolányi, József Attila és a pszichoanalízismegtekintés
2011-02-01"Úgy (...) élni,ahogy azt magamnak megírnám"- Szomory Dezső önstilizáló prózájának esztétikájárólmegtekintés
2011-02-01"Édesbús válsághangulat, LFS, gondolom magamban"- Nabokov szovjet, oroszországi és magyar recepciója 1990 előttmegtekintés
2011-02-01Ponyvaregény és kulturális exkluzivitás- Szerb Antal: Pendragon legenda, 1934megtekintés
2011-01-01A Szegény kisgyermek panaszai első (három)kiadásának kötetkompozíciójamegtekintés
2010-04-01Döntések és kényszerek Móricz pályáján- A kéziratos hagyaték néhány tanulsága -megtekintés
2010-04-01A cseh irodalom 1945 és 1987 közöttcseh irodalomrólmegtekintés
2010-04-01Rím és katakrézis a Hajnali részegségbenKosztolányi Dezső versérőlmegtekintés
2010-04-01Vérző sebek és "vérző sebek": az abjekt mint testbeszédKertész Imre Sorstalanság és Polcz Alaine Asszony a fronton című művébenmegtekintés
2010-04-01Egy európai úr Amerikában- Márai Sándor: A teljes napló 1954-1956.megtekintés
2010-03-01Az elfe(le)dés, avagy a felfedés könyveGarcía Márquez: Száz év magánymegtekintés
2010-03-01Poétikai, tematikai és bibliográfiai szintekaz Így írtok ti költőparódiibanmegtekintés
2010-02-01Izmusok az aktivizmusbanAktivizmus az izmusok közöttmegtekintés
2010-02-01József Attila és az európai regényJ.A. műveltségszerkezetének vizsgálata.(Thomas Mann, Dosztojevszkij, Kafka.megtekintés
2010-02-01A hiányzó középKosztolányi társadalom-víziója az Ünnepi körkép - tanulmány a tömegről c. versben.megtekintés
2010-02-01A sakktáblán innen és túlTandori Dezső 65. mezőjérőlmegtekintés
2010-02-01Soknyelvűség és multikulturalizmus...Norbert György Klára c. regényébenmegtekintés
2010-02-01Maradni? - Menni!Márai Sándor: A teljes napló 1950-1951-megtekintés
2010-01-01Szmergyakov, avagy a "negyedik"Dosztojevszkij utolsó regénye, A Karamazov testvérek Fjodor Pavlovics fiait állítja középpontba: Dmitrij, Iván, Aljosa. Szmergyakov lenne a negyedik testvér?megtekintés
2010-01-01Anna, te édesKosztolányi Dezső: Édes Anna c. regényének címszereplője a mű "gyújtópontja": neve, tettei, beszéde (vagy némasága), belső indulatai és érzései kihatással vannak a cselekmény egészére.megtekintés
2010-01-01Az apa képe és az apa nyelveLengyel Péter szövegeiben (Cseréptörés, Macskakő)megtekintés
2010-01-01"Lobogónk Petőfi?"Megjegyzések a magyar szocreál népiség-felfogásának eszmetörténeti kontextusához. Népiség - politikai ideológiává tett népiesség.megtekintés
2009-04-01ÚjrahasznosításParti Nagy Lajos: Ibusár és Sárbogárdi Jolán: A test angyalamegtekintés
2009-04-01"Szavaidat , az emberi beszédet..."Versbeszéd és biblikus hagyomány viszonya az Pilinszky János Apokrif-jébenmegtekintés
2009-04-01Herczeg Ferenc érdekességeTanulmány Herczeg Ferencről, Mutamur c. novelláskötetéről, novellisztikájáról.megtekintés
2009-04-01Pound-recepciónk pikantériáiEzra Pound és a magyar irodalom. Cantók, A readingi fegyház balladája. Géfin László Fehérlófia c. kötete, Kovács András Ferenc: Lázbeszéd (Ezra Pound Velencében), trittico Poundano, Korpa Tamás. Ezra Pound-nak mondd meg kérlek, Bogdán László: Pound a ketrecben c. ciklusamegtekintés
2009-04-01A forradalmi költőtriászA Petőfi - Ady - József Attila - kánon az ötvenes-hatvanas évekbenmegtekintés
2009-03-01A Hófehérke-történet átírásaKosáryné Réz Lola: Álom c. regényének értelmezésemegtekintés
2009-02-01A hang retorikája...Szabó Lőrinc korai költészetébenmegtekintés
2009-02-01Ritmus és struktúraBabits és József Attila poétikájának különbségeiről - József Attila Babits bírálata alapján -megtekintés
2009-02-01Kiútkeresés a reménytelenségbőlMárai Sándor: A teljes napló. 1949-megtekintés
2009-01-01Történelmi tapasztalat és történelemkutatás...Ricour felfogásábanmegtekintés
2009-01-01Orfikus impulzusok...Weöres Sándor költészetébenmegtekintés
2008-04-01A modernitás médiuma100 éves a Nyugat (Nyugat-konferencia, 2008.10.09.)megtekintés
2008-04-01Budapest territorizáltsága a Nyugat...első évfolyamábanmegtekintés
2008-04-01Hagyomány és újítás...Cholnoky Viktor prózájábanmegtekintés
2008-04-01A Nyugat és az avantgardOsvát, Babits és Kassák köre (Ma)megtekintés
2008-04-01Amikor hazug, ami igazAz ekvivokáció Shakespeare Macbethjében; ekvivokáció az antikvitástól; a fogalom jelentése Shakespearenél.megtekintés
2008-04-01"Ha látná, se láthatná": Vakok Velencéje - az emléktárgyTömörkény István: A tengeri város (1896) c. novellájáról.megtekintés
2008-04-01A mesenovella poétikai szerepe a századforduló irodalmábanAmbrus Zoltán három mesenovellája: Jancsi és Juliska, Hamupipőke, Mese a halászról és a tengerészről.megtekintés
2008-03-01Az elbeszélésciklus mint kötetkompozícióMikszáth Kálmán: A jó palócok; Krúdy Gyula: Szindbád; Kosztolányi Dezső: Esti Kornélmegtekintés
2008-03-01Karinthy gyermekkori naplóiKarinthy Frigyes: Gyermekkori naplókmegtekintés
2008-03-01Kosztolányi Dezső Vakbélgyulladás és...Luigi Pirandello: Fütyült a vonat c. novellája összehasonlító elemzésmegtekintés
2008-02-01Meghasonlott nyugatosokeredeti program - megvalósult eredményekmegtekintés
2008-02-01Szárnyaska szamár az őszi kertbenJózsef Attila Babits-képérőlmegtekintés
2008-02-01"Én vidoran haldoklom..."A saját halál Petri György lírájábanmegtekintés
2008-01-01Szinekdoché és önkívületApokalipszis-értelmezések Kemény Zsigmond: A rajongók c. regényébenmegtekintés
2008-01-01"...Pincéből tódult ragyogásom..."József Attila magáról bemutatott képemegtekintés
2008-01-01Egy ismeretlen József AttilaA Hegel - Marx -Freud c. tanulmányról melléklet: József Attila: Hegel - Marx - Freud és változatok a Hegel - Marx - Freud c. tanulmányhozmegtekintés
2008-01-01A Hegel - Marx - Freud textológiai problémáiJózsef Attila tanulmányárólmegtekintés
2008-01-01Kosztolányi Dezső japán versfordításairóljapán vers, haiku, Kosztolányi hitvallása a fordításrólmegtekintés
2007-04-01Kétértelmű narráció az Aeneis-benVergilius: Aeneismegtekintés
2007-04-01A kép mint gestus...Térey János drámáibanmegtekintés
2007-03-01Filmszakadás a szövegtérbenMándy Iván: Régi idők mozijamegtekintés
2007-03-01Kafka marxista módraMarxista olvasási stratégiák Kafka Franz Kafka életművéhezmegtekintés
2007-03-01József Attila Irodalom és szocializmusc. tanulmányának metafizikai hátteremegtekintés
2007-02-01Költői nyelv, referencialitás, értelem- MALLARMÉ lírája mint a költészetelméletek provokációja - helye a modern költ. rendszerében - Friedrich és a "homályos költészet" - Stempel, Stierle mint az én és a reprezentáció költője - de Man disszemináció és mimézis - Derrida Antireferencialitás és az irodalom ontológiai szemlélete - Blanchot Hermeneutika és költészet - Gadamermegtekintés
2007-02-01Beékelt elbeszélés és karakterkeresés...Fáy András: A Bélteky ház c. regényébenmegtekintés
2007-01-01A "Borisz Godunov-szüzsé"Karamzin, Puskin és Muszorgszkij feldolgozásaimegtekintés
2007-01-01A politikai kozmosz megalkotása...Mikszáth parlamenti karcolataibanmegtekintés
2007-01-01Írás, értelmezés és a jelentés feletti hatalomért folytatott harc:jelenetek három novellából. Kafka meggyötört állata és a labirintus, mint szövegépítmény (Franz Kafka: Az odú (eredeti cím. Az építmény)); Az olvasó/nyomozó végzetes szerző figurával találkozik a borgesi labirintusban. (J.L.Borges: A halál és az iránytű) A fordító leküzdhetetlen késztetése, hogy lopjon: Gallus, Kosztolányi hőse (Kosztolányi Dezső. Esti Kornél, Tizenegyedik fej.)megtekintés
2007-01-01Az angol-amerikai modernség magyarországi...befogadásának főbb vonásai. Előtörténet. franciák ill. Baudelaire befogadása Ezra Pound és T.S.Eliot fogadtatása A "szépség-hűség" axióma bírálata és a bírálat bírálatamegtekintés
2006-04-01A megismerés lehetőségei Mikszáth novelláibanA szép Bulykainé (419-430.p.) "Ugyanaz" a fabula ellentétes befejezéssel: A Lupcsek Jani házasodása (1882) c. novella főtörténete mint alárendelt mozzanat jelenik meg A rokon c. (1899) elbeszélésben. (430-437.p.)megtekintés
2006-04-01Babits Mihály: Esti kérdésA titokzatos mesterség titkaibólmegtekintés
2006-04-01(Magad emésztő...)József Attila Babitshoz írott verse, J.A. kései költészetének nyitánya: apa-vers, időszembesítő vers, felismerés-vers, témáját tekintve bűn-vers.megtekintés
2006-04-01Ady-epigonizmus a korai József Attila-lírában...és környezetébenmegtekintés
2006-03-01Egy "színészparadoxon" fekete zongorávalAdy Endre: A fekete zongora c. verse és az önkibontó szimbólum.megtekintés
2006-03-01Shelley Medúzája és a "jövendők szeme"Shelley egy különös verse Leonardo Medúzájáról közkedvelt téma lett az elmúlt évtized művészetelméleti diskurzusában.megtekintés
2006-02-01Performativitás és halálWerther Ossiant olvas. Ossian énekeinek 18-19. századi hatástörténetemegtekintés
2006-02-011938 - az elkötelezett regény mint a...kommunista magatartásformák bírálata Déry Tibor: A befejezetlen mondat (1938, megjelent: 1947)megtekintés
2006-01-01"A király helye"Heinrich von Kleist: Az eltört korsómegtekintés
2006-01-01A nevetés szemiotikájaIdegenség, nevetés és nyelv összefüggései Móricz Zsigmond: Vidéki hírek című elbeszélésében.megtekintés
2006-01-01Az irodalom mint a társadalmi nyilvánosság egy lehetséges médiumaA nyilvánosság alakzatai Mészöly Miklós: Az ablakmosó c. drámájábanmegtekintés
2002-04-01A dolog - irónián innen és túl. William Wordsworth verse:"Lelkem álom béklyózta le" és az irónia. Az amerikai New Criticism és az amerikai dekonstrukció Cleanth Brooks és Paul de Man elemzései a versről.megtekintés
2002-04-01"Szerelem, amely nem meri néven nevezni magát"megtekintés
2001-04-01Történetek a gonoszról, a megszállottról és egyéb fenevadak-Szodoma százhúsz napja / Sade ...és a holokausztmegtekintés
2001-04-01Szégyen és erotika.Szodoma százhúsz napja / Sademegtekintés
2001-04-01Kombinatorika és metamorfózis.Vallomás és erotikus diskurzus...tér Marquis de Sade Justine-jében és Friedrich Schlegel Lucindájábanmegtekintés
2001-01-01Nietzsche tanítja Nietzschét, Nietzsche tanul Nietzschétől -Friedrich Nietzsche Önkritika-kísérletének retorikai olvasata.megtekintés
2001-01-01Heidegger, fordítás, gondolkodásmegtekintés
2001-01-01Az elveszett hangok nyomában.Gertrude Stein : Tender Buttonsmegtekintés
2001-01-01\"...mintha egy verssorban úsznék, vagy egy frázisban\"Fikció és ön-írás Márai sándor művészetében. (Legtöbbet emlegetett műve e vonatkozásban: Egy polgár vallomásai)megtekintés
2001-01-01Az Iskola a határon újraolvasataiolvasáslélektani vizsgálódásokmegtekintés
2001-01-01Gyermekirodalom?Komáromi Gabriellla : Gyermekirodalom c. műve kapcsán a "gyermekirodalom" fogalmáról, a definíció vitatott pontjairól.megtekintés
2000-04-01A Leláncolt Prométeusz / Aiszkhüloszszerkezetemegtekintés
2000-04-01Aiszkhülosz Perzsák c. darabjáról- az "idegenség hermeneutikájának" nézőpontjából.megtekintés
2000-04-01To d eidenai ti deinon? Sophoklés : Trachisi nőkTrakhiszi nők / Szophoklészmegtekintés
2000-04-01Metaforikus konstellációk és olvasói szerepek......Adalbert Stifter : Bergkristall(1852) c. regényében.megtekintés
2000-04-01Az esztétikai horizont meghaladási kísérlete József Attila...esztétikai írásaiban és Gadamer hermeneutikája (I.) Irodalmi szöveg és filozófiai szövegmegtekintés
2000-03-01Önéletrajz: delírium és dadogás - Marguerite Duras szeretőiA szerető / Marguerite Durasmegtekintés
2000-03-01A nyúl és a sólyom - Trópusok és funkcióik: Madách Gáspár...Madách Gáspár : Balassa János éneke sólymocskájáról.megtekintés
2000-03-01Az Eszmélet paronomázikus lakhelye - Az újra-olvasás retori-kai újraolvasásamegtekintés
2000-02-01A decentralizált szubjektum határtalan korrekturája -A Füst Milán-i szabad vers és a pszichoanalízismegtekintés
2000-02-01Terepséta - a fikció tere és az elbeszélői nézőpontMészöly Miklós Pannon-prózájában.megtekintés
2000-02-01Szövegköziség és önreferencia Háy JánosDzsigerdilen A szív gyönyörűsége c. regényében.megtekintés
2000-02-01Antropológiai perspektívák az irodalomban és az irodalomtör-ténet elméletében. A sötétség mélyén / Joseph Conrad és a degenerált, vad (irodalom)történetmegtekintés
2000-01-01Arisztotelész Poétikája, az ős-tekintélymegtekintés
2000-01-01Erkölcs és pszichoanalízis József Attila éltművébenmegtekintés
2000-01-01A kizökkent idő helyretolása - A látogató időszerkezeteA látogató / Konrád Györgymegtekintés
2000-01-01Marcel és a társadalmi felemelkedés - Az interakció piaciviszonyai Proust Az eltűnt idő nyomában c. regényében.megtekintés
2000-01-01Retorika és értelmezés - Kukorelly-olvasatokmegtekintés
1999-04-01Egy remekmű poétikai megközelítése.Kassák Lajos : A ló meghal a madarak kirepülnekmegtekintés
1999-04-01A metafora ArisztotelészPoétikájában.megtekintés
1999-04-01A Poétika és az Esztétika között : a játék fogalmaGadamer művészetfilozófiájábanmegtekintés
1999-03-01"tücsökzenében új tücsökzene" - Ismétlés, fragmentum és végSzabó Lőrinc versciklusában.megtekintés
1999-02-01Irányzati poétikák együttélése Kassák költészetében. 18.sz.18. számozott költeménymegtekintés
1999-02-01A tipográfia disszerminatív teljesítménye.Kassák Lajos : 18. számozott költeménymegtekintés
1999-02-01Önreflexív alakzatok Kassák Lajos művészetében.Szempontok az..életmű narratív vizsgálatához.megtekintés
1999-02-01Aczél Géza : Post és neo - Az avantgarde újraértelmezése K.L..Kassák lajos öregkori költészetében.megtekintés
1999-02-01A teatralitás fokozatai a drámabeszéddel való kísérletekbenMészöly Miklós drámái.megtekintés
1999-01-01Két Hölderlin-tanulmány. Hölderlin és a romantikus hagyományAz időbeliség mintái Hölderlin Wie wenn am Feiertage...(Minthogyha ünnep hajnala nyílna föl...) c. versében.megtekintés
1999-01-01A "transzcendentális költészet" metaforaelmélete Novalis .....jegyzeteiben.megtekintés
1999-01-01"...félig tréfásan félig komoly hangsúllyal..."Az irónia alakzatai Krúdy Gyula: Boldogult úrfikorombanmegtekintés
1998-04-01Déry Tibor : Az ámokfutó- Megjegyzések a magyar dadaista líra poétikájáhozmegtekintés
1998-04-01Metszéspont(ok) - Hozzászólás Seregi T."Déry T.:Az ámokfutó"c. dolgozatához.megtekintés
1998-04-01Jelentésadás és jelképződés - Hozzászólás Seregi Tamás"DéryDéry Tibor: Az ámokfutó" c. tanulmányához.megtekintés
1998-04-01Tapasztalás, hitelesség, referencialitás- Megjegyzések a magyar dadaista líra Csokonai Lilit ért kritikákból. Psyché / Weöres Sándor, Csokonai Lili / Esterházy Pétermegtekintés
1998-04-01Romantika: világkép, művészet, irodalomA romantika helye az európai művészetben, irodalombanmegtekintés
1998-03-01A szétcsúszás alakzatai két 19.sz.i szövegben.Hoffmann, E.T.A.: A homokember Kierkegaard, Sören: A csábító naplójamegtekintés
1998-03-01Olvasás és különbözőség(e) - Szöveg és műfaj(ok) viszonya aTücsökzené-ben / Szabó Lőrincmegtekintés
1998-03-01Példázat és karnevál - A kritika és a Bevezetés..Fuharosok-olvasatai. Fuharosok / Esterházy Pétermegtekintés
1998-02-01Intertextuális szövegfogalom és irodalomtörténeti olvasat :egy új Vanitatum Vanitas-értelmezéshez.megtekintés
1998-01-01A befogadó a Poétikában - Az esztétikai tapasztalat ariszto-telészi értelmezéséhez. Arisztotelész : Poétika c. móvéről.megtekintés
1998-01-01Talán eltűnök hirtelen...Egy József Attila-vers "én"jemegtekintés
1998-01-01A keret bekeretezése-Éjszaka-metaforák elemzése Djuna Barnes..Éjerddő c. regényében.megtekintés
1997-04-01Orlando öröme avagy a vágy beszéde és a szöveg örömeiVirginia Woolf : Orlando c. regényéről.megtekintés
1997-03-01Idő és individuum két költemény párbeszédében.József Attila : Eszmélet és T.S.Eliot :Négy kvartett/ Four Quartets /megtekintés
1997-02-01Allegória és szimbólum J.Conrad:(Sötétség szíve) c. regényA sötétség mélyén (magyarul)megtekintés
1997-02-01"Kimeredek a földből" Pilinszky lírájáról.Az elemi tér-idő kontinuum P. lírájában.megtekintés
1997-01-01A klasszikus irodalom esélye a dialogikus poétikai gyakorlatArs poetica / József Attilamegtekintés
1997-01-01A kontextusra ráhagyatkozó jelentés.Kosztolányi: Aranysárkánc. regényének értelmezéséhez.megtekintés
1997-01-01Tizenkét mondat a szkepticizmusról Heidegger Lét és időjébenmegtekintés
1990-04-01Érték és forma: Wordsworth és ConstableWordsworth Táncoló tűzliliomok c. verséről. Constable salisburyi székesegyházról készült festményeiről. A költői és festői hasonlat, metafora, ritmus és rím párhuzamossogairólmegtekintés
1990-04-01A nagy detektív és a posztmodernavagy néhány szirom Umberto Eco Rózsájábólmegtekintés
1990-03-01A zene szerepe Hermann Hesse írói világábanHessérőlmegtekintés
1990-02-01Juhász Ferenc mitológiája: A Fekete Saskirályelemzésmegtekintés
1990-02-01Epikus hagyomány és személyiségválságKarinthy Frigyes szépprózájárólmegtekintés
1990-02-01Kassák és AdyKassák Lajos és Ady Endremegtekintés
1989-07-01Juhász Ferenc költészetének alaprétegeiÉletrajzi háttér, önvallomások.megtekintés
1989-07-01Az ősök és a sorsFerdinandy Mihálymegtekintés
1989-06-01A magyar MontaigneCs. Szabó László írói arcképemegtekintés
1989-03-01Az elbeszélő hagyomány átalakításaTersánszky Józsi Jenő regényeinek néhány szerkezeti vonásárólmegtekintés
1987-12-01A"magyar abszurd"a 60-as évekbenAbszurd dráma, magyar irodalom 1960-as évek. Az ablakmosó, Bunker / Mészöly Miklós Tóték, Macskajáték, Pisti a vérzivatarban /Örkény István Görgey Gábor, Gyurkovics Tibor, Eörsi István műveimegtekintés
1987-04-01Az Áprily-költészet motívumaiA zene motívuma és motivikus kaocsolatai Áprily költészetében.megtekintés
1987-04-01József Attila szocializmus-képe-megtekintés
1987-04-01Márai Sándor kísérletei az "idő-pánik" legyőzéséreMárairólmegtekintés
1987-04-01Kassák Lajos: Egy ember életeEgy ember élete / Kassák Lajosmegtekintés
1987-04-01Küzdelem a szecesszióvalEgy novella-forma rehabilitációjáértmegtekintés
1987-04-01Szecesszió és világkép összefüggése Csáth Géza prózájábanCsáth Gáza prózai munkáirólmegtekintés
1987-04-01A szecesszió mint formateremtő elv Csáth Géza novelláibanCsáth Géza novelláirólmegtekintés
1987-04-01Mese és elbeszélésCsáth Géza: Vörös Eszti. Mesemotívumok Csáth Géza elbeszéléseiben.megtekintés
1987-04-01Konvenciók és új poétikai jelenségek Csáth elbeszélő művészetébenCsáth elbeszélő művészetéről.megtekintés
1987-04-01Az azonosság/hasonlóság relációi Csáth Géza novelláibanCsáth Géza novelláiról.megtekintés
1987-04-01Létélmény-variációk Csáth Géza műveibenCsáth Géza műveirőlmegtekintés
1987-04-01A szereplő és a hős Csáth Géza novellisztikájábanCsáth Géza novelláirólmegtekintés
1987-04-01Csáth Géza és a modern zeneCsáth Gézárólmegtekintés
1987-03-01Felemelő, megsemmisítő erőkKassák novellisztikája a tízes években.megtekintés
1987-03-01A szürrealizmus ésa Szabad-ötletek jegyzékeJózsef Attila Szabad-ötletek jegyzéke c. könyvérőlmegtekintés
1987-01-01A különbözés esélyeiSzempontok a posztmodern fogalmánakmeghatározásáhozmegtekintés
1987-01-01Csáth G. öröksége tud. ülésszakCsáth Géza születésének 100.évford. alkalmából 1987. dec. 10-11-én Bp.-n rend. konf. Bori I.:Küzdelem a szecesszióval 367-82. Juhász E.:A szecesszió mint formateremtő elv Cs. G. novelláibanmegtekintés
1986-09-01Szilágyi Domokos montázsversei-megtekintés
1986-09-01Egy európai költőLiberalizmus, katolicizmus, nemzeti kérdés és európaiság Babits Mihály műveiben.megtekintés
1986-09-01Axiológia és romantikaA romantikárólmegtekintés
1986-03-01Illyés Gyula magyarságszemléletéről-megtekintés
1986-03-01Vörösmarty lírája-megtekintés
1986-03-01Lev Tolsztoj és a nagyregény poétikájaTolsztoj: Anna Kareninamegtekintés
1986-01-01Az AranysárkányrólAranysárkány / Kosztolányi Dezső megtekintés
1986-01-01A bizonyosságtól a viszonylagosságigAranysárkány / Kosztolányi Dezsőmegtekintés
1986-01-01A hiány szerepe és jelentése a Nero, a véres költő című regénybenNero, a véres költő / Kosztolányi Dezsőmegtekintés
1986-01-01Két szökésNosztalgia és irónia a Szindbád-elbeszélésekben. Krúdy Gyula: Szökés az életből, Szökés a halálbólmegtekintés
1986-01-01A regény és a lélektani regényKosztolányi Dezső regényeirőlmegtekintés
1986-01-01Körkörösség és traszcendencia a PacsirtábanKosztolányi Dezső: Pacsirtamegtekintés
1986-01-01A narrátor nézőpont-változatai Kosztolányi novellisztikájábanKosztolányi Dezső novelláiban a narrátor nézőpont-változatai. Az olvasó, A kövér bíró, Komédia, Lidérc, Félistenek, Az az ember, Fánika, Hrusz Krisztina.megtekintés
1986-01-01A rossz orvos elbeszélő szerkezetének néhány elemeA rossz orvos / Kosztolányi Dezsőmegtekintés
1986-01-01Szindbád és Esti KornélEsti Kornél / Kosztolányi Dezső és Szindbád / Krúdy Gyula összehasonlító elemzése. (Fénymásolatot ld. Krúdynál)megtekintés
1986-01-01Mindennapi élet, erkölcs, művészetKísérlet a 19.század második fele magyar irodalmának egységes szempontú vizsgálatáramegtekintés
1986-01-01A pastiche mint interpretációMárai Sándor: Szindbád hazamegymegtekintés
1986-01-01Az Édes Anna egy lehetséges nézőpontjárólKosztolányi Dezső: Édes Annamegtekintés
1986-01-01Konfliktushelyzetek az Édes AnnábanKosztolányi Dezső: Édes Annamegtekintés
1984-04-01Az eszmekatedrális koronázó regénye: IrgalomNémeth László: Irgalommegtekintés
1984-04-01Az epikai jelentésképzés változásaiSzempontok a Tanú utáni Németh László regényeinek újraértelmezéséhezmegtekintés
1984-03-01Márai Sándor: ErősítőMárai művérőlmegtekintés
1984-03-01Kodolányi Boldog MargitjaKodolányi János: Boldog Margitmegtekintés
1984-03-01Saulus térbeli formájaMészöly Miklós: Saulusmegtekintés
1984-03-01Vitaregény a történelemrőlSánta Ferenc: Az árulómegtekintés
1984-02-01Egy ironikus magyar "pikareszk-regény"A boldogtalanság művészete / Kolozsvári Grandpierre Emilmegtekintés
1984-01-01Kegyenc / Illyés GyulaKonfliktusok egy Illyés-drámában.megtekintés
1984-01-01Vázlat Molnár Ferencről-megtekintés
1984-01-01MetamorfózisokSzetkuthy Miklós Prae és Széljegyzetek Casanovához c. műveirőlmegtekintés
1984-01-01Szilágyi Domokos Búcsú a trópusokról c. kötetének világképeelemzésmegtekintés
1983-04-01Egy versmodell és a költói pályaBabits Mihály: A könnytelenek könnyeimegtekintés
1983-01-01Weöres Sándor pályaképe 1945. után 1,2.r.Weöres Sándorrólmegtekintés
1983-01-01Változatok egy Déry-novelláraDéry Tibor: Szerelemmegtekintés
1983-01-01Madách Imre: Egy magyar költő a világirodalombanMadách Imre: Az ember tragédiájamegtekintés
1983-01-01A szimbolista világlátástól a teljességig: Alekszandr BlokBlokrólmegtekintés
1983-01-01Paul Eluard költészete és a mindennapiságEluard költészetemegtekintés
1983-01-01Jókai 1848-49-es témájú novelláinak tanulságáhozJókai novelláirólmegtekintés
1983-01-01Rimbaud és a költészet két évszázadának kapcsolataiArthur Rimbaudrólmegtekintés
1983-01-01Sade - rém vagy próféta?Sade, Donatien-Alphonse-Francoise marquis de (1740-1814)megtekintés
1982-09-01Ady Endre verses regénye. Margita élni akar.Ady Endre: Margita élni akarmegtekintés
1982-09-01A magyar avantgarde - irodalomtörténeti szempontbólA magyar avantgarderólmegtekintés
1982-09-01Népi írók, népi mozgalom-megtekintés
1982-09-01Regény és program a történelem áramábanSzempontok Az elsodort falu elemzéséhez. Szabó Dezső regényérőlmegtekintés
1982-03-01Juhász Ferenc: Babonák napja csütörtök : amikor a legnehezebbMódszertani tanulmánymegtekintés
1982-03-01A konzervatív irodalom fogalmaIrodalmi konzervativizmusmegtekintés
1982-02-01Az idill elégizálódásaRadnóti Miklós: Hetedik eclogamegtekintés
1982-01-01József Attila magyarság-élményeJózsef Attila költészete, magyarság-élményemegtekintés
1982-01-01Egyén és külvilág viszonyának ábrázolása Németh László Égető Eszter c. regényébenNémeth László Égető Eszter c. regényérőlmegtekintés
1982-01-01Németh László regénytípusai-megtekintés
1982-01-01Meglepetések vagy egy közérzet módosulásai?Kísérlet Kálnoky László Egy magánzó emlékirataiból c. ciklusának értelmezéséremegtekintés
1982-01-01A magyar próza társadalomképe a hetvenes évek első felébenmagyar próza az 1970-es évekebenmegtekintés
1981-03-01A Hymnus és a SzózatHimnusz /Kölcsey Ferenc Szózat / Vörösmarty Mihály összehasonlitó elemzése fénymásolatot ld. Kölcseynélmegtekintés
1981-01-01Ismét MedvetáncJózsef Attila "scherzói"megtekintés
1981-01-01Hiánytudat és teljességigény József Attila költészetébenJózsef Attila költészete megtekintés
1981-01-01Lélektan, erkölcsrajz, sorsábrázolásKosztolányi Dezső: Pacsirtamegtekintés
1980-07-01Érték és tendencia Móricz Zsigmond Rokonok c. regényébenMóricz Zsigmond Rokonok c. regényérőlmegtekintés
1980-03-01Műnem és világkép összefüggései a kétféle "Tóték"-banÖrkény István: Tóték (dráma és novella)megtekintés
1979-01-01A mai magyar lektűr-irodalomHúszévesek / Berkesi Andrásmegtekintés
A modell mint magyarázatHeinrich Böll És száját nem nyitotta szóra c. regényének elemzésemegtekintés
A beérkezés magányosságaKassák a harmincas évek közepén.megtekintés
Az \"idő tudása\" mint tragikus vétségPáskándi Géza: Vendégségmegtekintés
Az elbeszélő, mint olvasóA "perszonifikált" öntükrözés alakzatai a Láthatalan városban / Italo Calvinomegtekintés