Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

48 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2005-03-01Megfordított időrendA történelmi regényről. 1862 Kemény Zsigmond: Zord idő
Bűnbeesés és megtisztulás1846 Arany János: Toldi
"A kietlen magánosság Elíziom lelkemnek...":Az életrajzi kontextus mint poétikai román. 1807 Megjelenik Kisfaludy Sándor kötete, a Himfy szerelmei.
Nemzettörténet és mitológia határpontjain1825 Vörösmarty Mihály: Zalán futása
Álmok hármas útján1831 Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
Katona József dilemmái1833 A Bánk bán kassai ősbemutatója
A magyar regénytörténet "megalapítása"1836 Jósika Miklós: Abafi
Tévelygések az irónia irányában1845 Eötvös József: A falu jegyzője
Egy romantikus főmű késedelmes kanonizációja1853-1854 Vörösmarty Mihály: Előszó
Az értelmezésmódok ütközőpontjában:a ballada, az allegória és a palinódia 1856 megszületik a Szondi két apródja
Népiesség és klasszicitás1857 Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája
Ballada és románc1857 Arany János: A walesi bárdok
Történelem és irónia1861 Madách Imre: Az ember tragédiája
Homéroszi eposztól a Nagy KönyvigGárdonyi Géza: Egri csillagok
Középfajú drámák 1902 és 1917 közöttMolnár Ferenc: A doktor úr
Noszty Feri alakváltozásai1906 Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival a Vasárnapi Újságban.
A magyar irodalom és a zene1898 Gozsdu Elek: Ének a zenéről c. novella Irodalom és zene Mo.: Gozsdu, Csáth, Pilinszky, Kertész Imre. Előzmények: Líra: Balassi, Bessenyei, Verseghy; Petőfi: Rózsavölgyi halálára, Vörösmarty: Liszt Ferenchez, Arany. Wagnerizmus: Reviczky. Juhász Gyula, Kosztolányi, Jékely. Rónay, Kassák, Szabó Lőrinc. BARTÓK. Balázs Béla,Kassák, Illyés Weöres, Juhász F. stb. Próza: Móricz, Gozsdu, Csáth, Balázs B., Babits, Lovik.
Átmenet vagy fordulat?1876 Vajda János: Újabb költemények Vajda második pályaszakaszának (kezdete 1872 - A kárhozat helyén) változó értelmezése. (Romantika - szimbolizmus; híd-szerep...)
Arany László és a magyar verses regény1872 A délibábok hőse pályadíjat nyer
Modernitás, nyelv, szimbólum1906 Ady Endre: Új versek
Világirodalmi távlat megteremtése1908 megjelenik a Nyugat c. folyóirat első száma
A "szó" médiuma az esztétizmusban1908 Babits Mihály: Esti kérdés
Életművek kölcsönhatása1908 Megjelenik Kosztolányi Dezső: Boszorkányos esték és Csáth Géza: A varázsló kertje c. prózai kötete
Móricz Zsigmonnd indulásai1909 Móricz Zsigmond: Tragédia
Pszichoanalízis, pszichológia és modern magyar irodalom1910 Ferenczi Sándor: Lélekelemzés
Siker és népszerűség: a legenda kezdete1911 Megjelenik Krúdy Gyula: Szindbád ifjúsága c. könyve
Írónők a századelőn1911 Kaffka Margit: Színek és évek
Újítás az irodalomban és a zenében1911 Bartók Béla befejezi A kékszakállú herceg vára zongorakivonatát
Paródia, technika és az irodalom médiuma1912 Karinthy Frigyes: Így írtok ti
A magyar "sikerdarab"1917 Herczeg Ferenc: Kék róka
A kétéltű képletei1801, 1805 Csokonai Vitéz Mihály: Lilla - Kisfaludy Sándor: A ' Kesergő Szerelem
A nyelvi és irodalmi ízlésvita nagy, nyilvános szakasza1813 Mondolat
A szövegtől a szerzőig - költészet és kritika1817 Kölcsey Ferenc: Berzsenyi Dániel verseiről írott kritikája
Könyv- és lapkiadás a felvilágosodás idején és a reformkor1821 Megjelenik Kisfaludy Károly Aurora évkönyvének első kötete. Kisfaludy Károly életműve kapcsán a romantikus társművészetek: képzőművészet,zene,irodalom és színház kölcsönhatása. Kisfaludy Károly két vígnovellája: Andor és Juci, Hős Fercsi
(Nemzeti) Színház és (nemzeti) identitás1837 A Pesti Magyar Színház megnyitása
A népnemzeti program elméleti alapvetése1842 Erdélyi János: Népköltészetről
A magyar népszínmű1843 Szigligeti Ede: Szökött katona
Petőfi Sándor kötetei1844 A Versek 1842-1844 című kötet megjelenése
Evangéliumi erkölcs és egyéni szabadság1854 Eötvös József: A 19. század uralkodó eszméinek befolyása az államra
A nemes magyar nemzet szépliteratúrája1854 Toldy Ferenc: A magyar költészet története
Az anekdota mint a magyar élet tükre1860 Jókai Mór megtartja akadémiai székfoglalóját
Nemzetfölfogások1860-1861 Kemény Zsigmond: A nemzetiség kérdése
"Népies-nemzeti", "nemzeti klasszicizmus"A nemzeti irodalom hagyományközösségi szemlélete 1860 Arany János: Naiv eposzunk
"Nem mintha már teljesen elégült volnék dolgommal"1866 Arany János Hamlet fordítása
A szabadelvűség értékőrző bírálata1875 Megjelenik Asbóth János Magyar Conservativ Politika című könyve
Sikertörténetek a századvégi novellisztikában1882 Mikszáth Kálmán: A jó palócok
Az olvasás kultúrája1886 Megjelenik György Aladár szerkesztésében a Magyarország köz- és magánkönyvtárai 1885-ben
A magyar főváros lírai megjelenítésmódjai1891 Rudnyánszky Gyula: Új könyv