József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis

29 db találat
Dátum downCímLeírás
2020-08-00Modern DanaidákA Danaida-lányok alakja Babits, Nietzsche, Freud és Proust szövegeiben
2018-03-01Proust-variációkGondolatok Az eltűnt idő nyomában Jancsó Júlia új fordításában megjelent első kötete kapcsán
2012-07-01Szinkópia - szív, olvasás és emlékezetegy rövid fejezet az A la recherche du temps perdu szívében Marcel proust. Az eltűnt idő nyomában 2. (esszé, előadás anyaga)
2010-09-01Nádas - Mann - Proust"Alkati" hasonlóságok, párhuzamok. Emlékiratok könyve; Párhuzamos történetek; Thomas Mann: Megtévesztett c. novellája; Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában: Szodoma és Gomorra
2010-06-01Az olvasás tanúsága - optika és retorikaMarcel Proust: Az eltűnt idő nyomában c. művében
2005-12-01Nyomozati anyag Az eltűnt idő... ügyébenavagy trükkök és technikák Marcel Proust regényében
2003-08-01Proust és a jelek.Az eltűnt idő nyomában / Marcel Proust
2003-04-01A fikcióteremtő emlékezetAz emlékezet, memnotechnika és irodalom (és politika). Akutagawa*: A vihar kapujában, Proust: Az eltűnt idő nyomában, Borges: Funes, az emlékező.
2002-04-01A világ fabulája. Ovidius, Dante és Proust, avagy: az időbe-...liség és az örökkévalóság. Ovidius : Átváltozások; Dante : Isteni Színjáték; Marcel Proust : Az eltűnt idő nyomában
2001-03-01A megtalált Proust. Az eltűnt idő filmjeiProust-adaptációk: Swann szerelme / Rend. Volker Schlöndorff A megtalált idő / R. Raoul Ruiz A fogolynő / Chantal Akerman
2000-01-01Marcel és a társadalmi felemelkedés - Az interakció piaciviszonyai Proust Az eltűnt idő nyomában c. regényében.
1999-07-01Az emlékezés gyümölcshozó...Az eltűnt idő nyomában / Marcell Proust Jelen és múlt szerkezetmeghatározó szerepe Proustnál és más regényíróknál.
1998-12-01A veszendő személyiség nyomában. A századvégi Proust-recepcióProust, Marcel: Az eltűnt idő nyomában
1998-10-01A veszendő személyiség nyom..Proust és a huszadik század végi új regény.
1996-07-01Széljegyzetek a regényírásról.(Proust - olvasat több regiszterben) A tanulmány témája:a prousti mű párhuzamba állítása más művészeti alkotásokkal. /Proust:Az eltűnt idő nyomában/
1992-03-01A megtalált Nevek. Nevek Az eltűnt időben. (onomasztika)Proust és Az eltűnt idő nyomában c. regényének nevei, onomasztikai rendszere
1992-03-01SzenvedéstörténetAz eltűnt idő nyomában / rend. Erdélyi János, Zsigmond Dezső magyar dokumentumfilm, 1992
Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomábanelemzés
Proust és a pillanat..
Proust, Marcel: Az eltűnt idő nyomábanelemzés
A szubjektív idő... (Proust, Marcel: Az eltűnt idő nyomában)Az eltűnt idő nyomában / Marcel Proust 3.köt. A megtalált idő
Az eltűnt idő..Az eltűnt idő nyomában / Marcel Proust
Proust nyomábanProust, Marcel: Az eltűnt idő nyomában
Időnk Leával. A fogolynő / rend. Chantal AkermanProust Az eltűnt idő nyomában c. műve alapján
A kép tárgyszerűségének emlékező-álmodozó fellazítása.ProustAz eltűnt idő nyomában / Marcel Proust
A Proust-recepció körülAz eltűnt idő nyomában
Az eltűnt idő nyomábanMarcel Proust és az idő.
Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomábanTalentum műelemzések
Proust és a pillanat csodáiProust: Az eltűnt idő nyomában