József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis

16 db találat
Dátum downCímLeírás
2016-04-01Versnyelvi virtuozitásKovács András Ferenc költészetének és az Adventi fagyban angyalok című kötetének néhány poétikai sajátosságáról
2012-03-01A személyes emlékezéstől a narratív szövegigOttlik Géza: Minden megvan c. novellája
2012-03-01Az elbeszélés erejeA boccacciói novellaciklus műfajelméleti megközelítésben. Bocaccio. Dekameron.
2012-01-01Líratörténeti hagyományvonalak a kortárs magyar költészetbenA 90-es, 2000-es évek magyar lírája olyan vonásokat mutat, amelyeket a későmodernnek tekintett költői életművek (a kései Kosztolányi és József Attila, Szabó Lőrinc, Nemes Nagy, Pilinszky, Weöres) poétikai jellemzői között szoktunk emlegetni. Kovács András Ferenc, Tóth Krisztina, Szabó T.Anna, L.Simon László, Turczi István, Géczi János, Petri György, Parti Nagy Lajos, Szilágyi Ákos....
2011-07-01A nyelvhez való viszony kérdései az Iskola a határon-banAz elbeszélés és a nyelvhez való viszony problémájának tematizálása Ottlik életművében, az Iskola a határon-ban.
2010-04-01Realitás, imagináció és elbeszélői nyelv Ottlik regényébenMég egyszer a Trieszti öbölről. Az Iskola a határon egyik leghíresebb és leggyakrabban hivatkozott passzusa az első rész 7. fejezete, melyet röviden csak a "Trieszti öbölként" szoktunk emlegetni.
2006-09-01Erotika a (vers)nyelvben : Hangzás és iróniaPetri György: Erotikus
2004-11-01A regény mint novella? (Kertész Imre: Sorstalanság)
Nyelv és szubjektum a lírában (József Attila: Talán eltűnök...hirtelen...
Szem, csillag, éjszaka (Pilinszky János: Senkiföldjén)Versértelmezések a későmodernség magyar lírája köréből.
A Kettő és az Egy (Weöres Sándor: Keleti elégia)
Teljesség és nyelv (Weöres Sándor: Pára)
Tér és megértés (Weöres Sándor: Országút)
Fák, tárgyak, szavak (Nemes Nagy Ágnes: Fák)
Héj és mag (Petri György: A hagyma szól)Versértelmezések a későmodernség magyar lírája köréből.
A "keletkező szó" poétikájaJózsef Attila: Gyöngy c. verse és a névvarázs