Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

20 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2018-06-01Konkrét költészet, lettrizmus, konceptualizmusIrányok találkozása és az intermediális hálózat lehetőségei L. Simon László vizuális költészetében
2014-04-01Lettrista vizuális kompozícióL. Simon László: met AMorf ózis c. kötetéről
2014-02-01Vizuális költeményNyelv: írott-beszélt, hangzó, látható nyelv. Képvers, vizuális költészet. Rendezőelv: topo-logikus, topo-szintaxis, ikono-logikus, (kalligramma); ikonoszintaxis, tipografiai séma, Tychoszintaxis, antiszintaxis, lettrista-vizuális kompozíció, koncept.
2014-02-01A mozgó nyelv20.sz.: költői nyelv birtokba, ill. visszavétele. Történet: 1916 Marinetti, futurizmus, Apollinaire kalligramjai, dadaizmus, posztfuturizmus, experimentalizmus... konkrét költészet (50-60-as évek) Fluxus-mozgalom, happening-kultúra (60-70es évek). Magyar történeti avantgard: Kassák, Palasovszky; hosszú szünet, majd a 60-as évek vége-70-es évek eleje: beatirodalom, beatzene; majd punk, új hullám, (Erdély Miklós, Szentjóby Tamás, Pauer; Radics Béla; Kex, Baksa-Soós) magyar újavantgard-experimentulizmus mutáns...Papp Tibor, Ladik Katalin..
2014-02-01Hiány, jelekTandori Dezső Ördöglakat c. kötetének néhány képszövegéről.
2014-02-01Képversek vakációnA vizuális költészet helye az irodalomtanításban.
2014-02-01Az első magyar lettrista alkotás 2.Egy paradigma lehetséges részlete - L. Simon László kötetéről
2013-06-01Az első magyar lettrista alkotásEgy paradigma lehetséges részlete - L. Simon László kötetéről
2013-03-01Duchamp-öröknapok"Tandori Dezső Duchamp-mal kapcsolatos rajzverseiben a személyesség és személytelenség fogalmaival játszik, a személyes és személytelen költészet közötti határt bontogatja..."– A Duchamp-öröknap című vers értelmezése a Töredék Hamletnek és az Egy talált tárgy megtisztítása című kötetek szövegeinek alapján.
2010-10-01"Ördög vigye a problémáidat"Mágikus betűnégyzetek Az ókor óta jelen lévő képvers vizuális alakzatai között a barokk korban egyre gyakrabban megjelenik a kubus, a versnégyzet is.
2006-01-01A vizuális költemények csoportosítása...Nagy László alkotásai alapján
2003-04-01Experimentális, vizuális és konkrét költészetTörténeti kontextus és alapfogalmak.
2003-04-01A szabályok lírájától a költészet kiterjesztéséig
2001-10-01Vizuális költészet vagy képvers?A képvers-értés szempontjai a magyar irodalomtörténet-írásban. A képversek hermeneutikája: intermedialitás, esztétikum, konvencionális értés, nyelv és kép dialógusa, experimentalizmus. Történet: barokk, történeti avantgard, neoavantgard.
1993-02-19Vizuális költészet - mi az?Képvers
1988-04-01Napjaink vizuális költészeti előfutára: Tamkó Sirató KárolyTamkó Sirató Károlyról
A verssor alkonya?Íráskép, vizuális költészet, konkrét líra, lettrizmus
Képvers a gyermekköltészetbenVizuális költészet megjelenése a gyermekirodalomban: Nemes Nagy Ágnes: Ugróiskola, Vízimolnár; Weöres S.: Tengermozgás, Pintér Lajos: Gyerekrajz őszi tűzfalon, Hárs Ernő: Vadludak, Kiss Benedek: Vonatozó, Juhász ferenc: Tulipán, Werbőczy Antal: Ősz
NarancsgépGéczi János (vizuális) költészete és az avantgard hagyomány
Szavakból teremtettvalóság - a mítosz újraértelmezéseBujdosó Alpár vizuális költészetéről