József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | világkép

18 db találat
Dátum downCímLeírás
2013-04-01Mindenki ugyanodaJékely Zoltán "mindennek vége", "minden mindegy" hangulatú művéről: A fekete vitorlás avagy Ördögh Artúr csodálatos élete.
2013-02-01Cholnoky Viktor antiutópiájaCholnoky Viktor Új világ című írásáról.
2012-12-01Jókai Anna ember- és világképeJ.A. lelke szabad és nyitott, és nem az önmegvalósítás, mindig a közösség, a közjó szolgálata, az emberről szóló ősi és egyedül személyiség-építő tudás átörökítése foglalkoztatja prózájában, lírájában, esszéiben egyaránt.
2012-02-01Az ősök hatalmaJózsef Attila Én- és világképének rejtett aspektusai
2010-06-01A "komp-ember" hiteSzabó Dezsőről
2009-05-01Otthonosság és patriotizmusRadnóti Miklós Nem tudhatom c. költeményének világképe
2005-06-01Néhány gondolat Madách és Dante "dualista" világképérőlMadách Imre: Az ember tragédiája Dante: Isteni színjáték
1983-03-01A mértékelv szerepe Déry etikájábanA pályazáró korszak világképének szerkezete
1979-02-01József Attila világképének kozmológiai vonatkozásaiJózsef Attila költői világképének harmadik eleme: természetfilozófiai elképzelései, kozmológiai világképe
Világkép és novella..a XIX-XX.sz. fordulójánA mese felkutatása, kifosztása és megsemmisítése.
Kosztolányi és a szegénységAz Édes Anna világképéről.
"Világtermtő enciklopédizmus"Németh László eszmevilágának alapvoná-sairól.
SorskérdésekNémeth László
Joyce első korszakaA hagyományos művészi világkép fokozatos felbomlása. Kamarazene. Dublini emberek. Maupassant, Joyce, Csehov novellisztikájának párhuzamai. Ifjúkori önarckép. Számkivetettek. Ibsen, Joyce, Shaw.
Mann első korszakaA hagyományos művészi világkép fokozatos modernizálódása. A Buddenbrook ház. Novellák. Fiorenza.
ATHLETA CHRISTI- Utópisztikus világképBekezdések Cervantes regényének kronotoposzáról.
A magyar népmesék világszemléleteMese eredete, samanisztikus elemei, hősök, a magyar népmese megkülönböztető jegyei
A romantika: világkép, művészet, irodalomA romantika és más irányzatok (allegória és szimbólum, klasszicizmus és romantika, nemzeti jelleg, beidermeier, realizmus)