József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

128 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-11-01Világátértelmezések sokaságaAz árnyékvers Paul Celannálmegtekintés
2020-10-01"Ó jer közénk..."Egy verstípus utóélete - Vörösmarty Mihály: Liszt Ferenchezmegtekintés
2020-10-01Jékely-talányokA költő versei a Nyugatbanmegtekintés
2020-09-01"szájmeleg sárszókból lesz a vers"Kiss Benedek természetlírájától az elmúlás igézetéigmegtekintés
2020-09-00A kortárs erdélyi magyar líra "oroszversei"Az oroszos maszkot használó verstípus (Lászlóffy Csaba, Király László, Bogdán László, Kovács András Ferenc)megtekintés
2020-07-01"Zászlótestvérek, bús fenyők"A lírai szövegszubjektum szerepe Reményik Sándor költészetébenmegtekintés
2020-07-01Kaffkától KAF-igA magyar sakkvers száz éve nyolc lépésbenmegtekintés
2020-05-01Szendrey Júlia összes verse; Gyermekszemmel Szendrey Júlia családjábanSzendrey Júlia versei egy kötetbenmegtekintés
2020-04-00Megfigyelésről, érzékenységről, együttérzésről, magányról, elmélkedésről és egyebekről fiatal költőknekEsszé a költészetrőlmegtekintés
2020-03-01Legjobb gyógyír a szövegTisza Kata: A legjobb hely a városban te vagy. Terápiás versekmegtekintés
2020-03-00Vazul hangjaA lírai beszéd az Ady-olvasásbanmegtekintés
2020-03-00Hagyomány- és szerepviszonyok Orbán Ottó nyolcvanas évekbeli lírájábanOrbán Ottó lírája a nyolcvanas évekbenmegtekintés
2020-02-01"Húnyó nép közt Osszián"Arany János és a Kosmopolita költészetmegtekintés
2020-02-00Hangoltság, beszédhelyzet és affektus Vörösmarty költészetébenVörösmarty költészetérőlmegtekintés
2020-01-01"A dal madárrá avat"Zene és zeneiség Weöres Sándor költészetébenmegtekintés
2020-01-01"Leheletem is ordit: Meghaltak a fák!"Nagy László és az ökokritikamegtekintés
2020-01-01Dantéval Trianon ellenBabits Mihály 1919-benmegtekintés
2020-01-01"De kinek van annyi is?!"Ady Endre képzavaraimegtekintés
2020-01-01"Csupa fej és csupa farok"Juhász Ferenc versteste[i] egyetemesség és formátlanság határánmegtekintés
2019-01-01"Köztünk van a költészet"Kemény István: Nílusmegtekintés
2018-07-01"A részecskestruktúra adja az élénkpiros színt"A természettudományra jellemző nyelvhasználat és szemléletmód nyomai kortárs verseskötetekbenmegtekintés
2018-03-01Vágy, kortapasztalat és elbizonytalanodó emberképIgnotus Tengerparti alkonyat című versérőlmegtekintés
2017-09-01"a természet zenévé szerveződik"A bartóki modell és Szilágyi Domokos Bartók Béláról szóló verskompozíciójamegtekintés
2017-05-01Ne félj a rizómától!Tolnai Ottó: Nem könnyű. Versek 2001-2017megtekintés
2017-05-01Wordsworth: KoldusokA vers keletkezéstörténetemegtekintés
2017-04-01Szerelmi idill és érzéki szenvedély Kányádi Sándor lírájábanTünemény, Két nyárfa, Egyszer majd szép lesz minden, Háborúmegtekintés
2017-03-01Alkalmi ingaLövétei Lázár László: Alkalmimegtekintés
2017-03-01Az emlékezés szerkezeteJónás Tamás: Törzsmegtekintés
2017-03-01"Tavaszesőt és vaszöldet énekelünk"L. Simon László Háromlábú lovat etető lány című kötetemegtekintés
2017-02-01Nagy LászlóTanulmány Nagy László '56-os írásairólmegtekintés
2017-01-01A hangtalanság hangjaiMilyen kort jellemeznek Tőzsér Árpád "összes" versei?megtekintés
2016-12-01HasonlatgépezetZávada Péter: Mész című verseskötetéről (recenzió)megtekintés
2016-11-01Változatok felejtésreKrusovszky Dénes: Elégiazaj című verseskötetéről (recenzió)megtekintés
2016-09-01A figyelem szenvedélyes szereteteVasadi Péter: Csönd születikmegtekintés
2016-07-01Hiányok hozamaRónay György Hatvanöt című versérőlmegtekintés
2016-06-01Élettapasztalat és sorstanulságPéntek Imre: Emlék próbamegtekintés
2016-06-01Radnótitól BakáigEgy Kormos István-vers kultikus alakulástörténetemegtekintés
2016-06-01"Ahogy lemondok rólad, meg úgy értlek"Illyés Gyula és Szabó Lőrinc összecsengő verseimegtekintés
2016-05-02Takács Imre A megvallatott égi térség ciklusának portréverseiTanulmány a költő portréverseirőlmegtekintés
2016-05-02"Míg elmém gyönyörködik, szívem borzon"Takács Imre: A bohóc búcsúzásamegtekintés
2016-05-01Pilinszky János eretnek jelenéseiEsszé Pilinszky Apokrif című költeményérőlmegtekintés
2016-05-01"Mindenki meghal, igen"Orbán Ottó Magyar rekviemjemegtekintés
2016-04-01Hit, vallás, vallomásVasadi Péter: Csönd születikmegtekintés
2016-03-01Magyar epigrammákBertók László: Firkák a szalmaszálramegtekintés
2016-03-01Az öregedés könyveOravecz Imre: Távozó famegtekintés
2016-03-01"Egyszerre megnyílt az órapendülés"Fenomenológiai kérdések Szijj Ferenc A nagy salakmező című kötetében. A kötet néhány versének elemzése, és ennek kapcsán a szerző egyéb vonatkozó műveit is említi.megtekintés
2016-03-01Narratológiai közelítések a lírához(különös tekintettel a római szerelmi elégiára) Egy prakrit költeményről és Albius Tibillus elégiáirólmegtekintés
2016-03-01Szilágyi Domokos Derkovits-verseLátta-e Szilágyi a bukaresti Derkovits-kiállítást?megtekintés
2016-02-01A múlhatatlan pátoszTanulmány Fekete Vince válogatott verseirőlmegtekintés
2016-02-01Francis Jammes népies vallásosságaEsszé Francis Jammes költészetérőlmegtekintés
2016-02-01A hasonlatokban őrlésNemes Nagy Ágnes Kettős világban című kötete idején keletkezett verseimegtekintés
2016-02-01Kavics István kezében, avagy a létezés szépsége és türelmePintér Lajos: fényöröm, fénybánatmegtekintés
2016-02-01Korszerűbb versnyelv és forma feléTanulmány Szilágyi Domokos Garabonciás versérőlmegtekintés
2016-01-01"Tárgy küzd a térrel"A múlt belakott építménye - olvasói helyfoglalás Krusovszky Dénes Elégiazaj című kötetébenmegtekintés
2016-01-01VersmeditációkFodor Ákos néhány versének értelmezésemegtekintés
2016-01-01"Nézzünk magunkba békén"Esszé Kiss Benedek verseirőlmegtekintés
2016-01-01Szövegekérintkezése a komikai térbenJókai Mór verses travesztiáimegtekintés
2016-01-01Kazinczy Ferenc költői pályakezdése az egykorú dán irodalom kontextusábanKazinczy Ferenc: A tanítvány című versérőlmegtekintés
2016-01-01A kulturális emlékezet halálpoétikája Baka István Vadszőlő című versciklusábanEsszé Baka István versciklusárólmegtekintés
2016-01-01Ember-város-világGéczi János: Szélbe burkolt város; Jerusalaim, a képzelet szülte városmegtekintés
2016-01-01"Költő és festő: egy"Nagy László hét Kondor Béla-versérőlmegtekintés
2015-10-01Három vers bölcs zenéjérőlLovakról és verslábakrólmegtekintés
2015-10-01"Mikor lángolóbb színe gyúl a szómnak"Reményik Sándor három verséről: Kelj fel és járj ; A vakond a napba néz ; Hálamegtekintés
2015-09-01Baka István kései verseinek számvetés-maszkjaiÖnértelmezés a Háry János búcsúpohara című versciklusbanmegtekintés
2015-08-03"Most perzselőn a Minden rám lehel"Reményik Sándor: A feltámadt Lázár litániáibólmegtekintés
2015-07-01Az őszinteség szabadító erejeOláh János: Belső tükör című verseskötetérőlmegtekintés
2015-06-01Az aranymetszés, az ismétlés és a szövegköziség szerepe költőtársakat idéző Reményik Sándor-versek szövegépítésébenEsszé Reményik Sándor költőtársakat idéző verseirőlmegtekintés
2015-06-01Végül Isten és gyermekei fesztelenekIancu Laura: Míg kabátot cserél Isten című verseskötetéről (recenzió)megtekintés
2015-06-01"Futók, ugrók, mászók, csúszók"Szép Ernő sportversei és a játékmotívummegtekintés
2015-04-01Mithras NiklánBerzsenyi Dániel: Fohászkodásmegtekintés
2015-03-01Titkos jóváhagyásJohann Wolfgang Goethe: Harzreise im Winter (Téli utazás a Harz-hegységben)megtekintés
2015-03-01A választék kísértéseSzilágyi Domokos Megvert az Isten című kézirattöredékérőlmegtekintés
2015-01-01"A szavak alatti való" kereséseBertók László: Ott mi van? című verseskötetéről.megtekintés
2014-12-01"...Megáll a szó a szádban..."A vers mint nyelvi esemény Bertók László költészetébenmegtekintés
2013-11-01Az önfelülírás poétikájaFilip Tamás: Kő, papír, ollómegtekintés
2013-06-01"Különben nem szakadt meg, mert keresi"Závada Péter: Ahol megszakad című verseskötetéről (recenzió)megtekintés
2012-05-01"Belém aludni járnak a ráismerések"G. István László versnyelvéről.megtekintés
2012-01-01"Amire nézek, az enyém lesz"Szabó T. Anna: Villanymegtekintés
2009-05-01A rondó verstípus meghonosodása a magyar költészetbenRondó a francia és a német költészetben. Rondó Magyarországon: Ungvárnémeti Tóth László, Weöres Sándor, Illyés Gyula.megtekintés
2008-04-01A szerelem nyelve(i)József Attila: Ódamegtekintés
2007-12-01"Én voltam Úr, a Vers csak cifra szolga"a versről szóló vers Ady Endre költészetébenmegtekintés
2007-11-01ÚjraolvasóBabits Mihály: A lírikus epilógja, In Horatiummegtekintés
2007-11-01A szemtől az agyon át a kézigRakovszky Zsuzsa: Visszaút az időben c. verseskötetérőlmegtekintés
2007-10-01JégSzabó Lőrinc Jég c. szonettjérőlmegtekintés
2007-01-014+2 Zalán Tibor és a magyaros versminimumZalán Tibor Dünnyögés, félhangokra c. kötetérőlmegtekintés
2006-12-01Távolodó nyárBerzsenyi Dániel A közelítő tél című versérőlmegtekintés
2006-11-01Ima, vers, performativitás...kortárs költészetben: Kukorelly Endrénél: Azt mondja, aki él; A vele utazók pedig némán álltak; Lélegzet; Néha hiszekmegtekintés
2006-07-01Wersek, báb- és mesejátékok 4-696 éves korú gyermekek számáraWeöres Sándor a gyermek(b)irodalomban.megtekintés
2006-07-01"Félelem nélkül élni"Világképteremtés Kányádi Sándor gyermekverseiben és meséibenmegtekintés
2006-05-01Egy nemiszerv mindig olyan szép, mint Edison agyaBohumil Hrabal verseirőlmegtekintés
2006-02-01Charles Baudelaire: Esti harmóniaBaudelaire, Charles: Esti harmónia c. költeményrőlmegtekintés
2005-05-01A fűnyírógép (idebenn)József Attila Osztás után c. versérőlmegtekintés
2005-04-01Személyes és közös múltJózsef Attila: A Dunánál c. versemegtekintés
2004-05-01Egy hiányzó hattyúBalassi Bálint Aenigma című verséről.megtekintés
2004-03-01"Csak a szavak már nem maradt más"Baka István: Gecsemáné c. verséről.megtekintés
2004-02-01A versíró Wass Albert három zsengéje.+ verseinek bibliográfiHulló csillagok, Látható az Isten, Kökénybokormegtekintés
2003-12-01Az albatroszok fészekrakásaKosztolányi Dezső: Csatakos virradatmegtekintés
2003-03-01"Pokolzajt zavaró harci jaj"Illyés Gyula: Bartókmegtekintés
2003-02-01A félrecsúszott nyakkendőMegjegyzések Juhász Gyula Anna örök című versérőlmegtekintés
2002-11-01A lelkiismeret szavaIllyés Gyula Pihegő című versérőlmegtekintés
2002-04-01A tizenkettedikKorszerűtlen elmélkedések József Attila Eszmélet-ciklusának XII. versérőlmegtekintés
2002-03-01A kétéltű költőCsokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 10-11.o.: József Attila félbenhagyott tanulmánya Csokonai Vitéz Mihály Egy tulipánthoz c. versének verseléséről, a tan. címe: Ütem és fogalom 1. (A vers egyébként a Tartózkodó kérelem feltehetőleg korábbi változata)megtekintés
2002-01-01A versciklus és a vers közötti átmenet típusaiJózsef Attila Isten, Istenem c. verseiről, a (Borostyánkőbe én be nem fagyok...) és a Medáliák c. ciklusról, műfaji problémákról.megtekintés
2001-04-01Megkétszerezett magányAdy Endre két versének összehasonlító elemzésemegtekintés
2000-12-01Játék karácsonykorNagy László karácsonyi versének értelmemegtekintés
2000-02-01Elszakadás és megkötöttségEgy motívumkör Csoóri Sándor költészetében. Alapelemek és motívumok az Anyám szavai, Furulya-csonk a szánkon, Kezemben zöld ág, Ennyi volt az élet, Reggel a kertben c. versekbenmegtekintés
1998-12-01A "kötött ihletek" költőjeCs. et F. / Fazekas Mihály. Fazekas verse Csokonairólmegtekintés
1998-11-01József Attila: FlóraElemzés a versrőlmegtekintés
1998-04-01"Te is megháromszorozódsz előttem"Tükörszonettek és triptichonok Baka István lírájábanmegtekintés
1998-03-01A magyar verstan szemléleti...Mi a vers?, magyar vers, versláb, szimultánverselés, szabad vers.megtekintés
1996-11-01Értelmes szem - ihletett szóCsanádi Imre: Írott képekmegtekintés
1996-09-01What's Hecuba to him, or he to Hecuba...Baka István Helsingőr című versérőlmegtekintés
1995-12-01A mulandóság "megszelídítése"Csokonai, Háfiz és a sírhalommegtekintés
1995-01-01"Forr gerjedt elmémre, mint hangyafészelre sok új vers..."Balassi Bálint saját kezű versfüzérérőlmegtekintés
1994-11-01Az elégikus BerzsenyiEsszé Berzsenyi költészetérőlmegtekintés
1994-04-01A lírikus BabitsEsszé Babits Mihály verseirőlmegtekintés
"A költő hasztalan vonít"Őspatkány terjeszt kórt... c. vers elemzésemegtekintés
"Szenvedni annyi, mint diadalt aratni" Babits Mihály: PsychoPsychoanalysis Christiana / Babits Mihálymegtekintés
Önarckép háttérrelCsoóri Sándor: Vadfiú hajjalmegtekintés
Poétikai és stilisztikai alapfogalmakverselemzési segédletmegtekintés
A magyar versVerstani kérdések (ritmus, tagoltság, ütem stb.)megtekintés
Poétikai iskolaBevezetés a líra világába. Tanári segédlet. (hang, ritmus, kép, szerkezet) Babits verseken keresztül tárgyalva (Messze... messze..., Húsvét előtt, Délszaki emlék, Fekete ország, Esti kérdés) kérdés - válasz formájában. Függelékben: tanároknak tantervi vázlat. megtekintés
Leggyakoribb verses műfajokVerses epika (elbeszélő költemény, verses regény, eposz, verses mese) Líra (dal, elégia, óda, himnusz, rapszódia, epigramma stb.)megtekintés
Versek megformáltságának megközelítése...kreatív gyakorlatokkal: szemiotikai-textológiai alapvetés; Megformáltságon alapuló szövegfajták szemiotikai-textológiai értelmezése, megközelítése kreatív gyakorlatokkalmegtekintés
Magyar vers a reneszánsz és a reformáció korában1536: Megjelenik két versekötet Metafora, fikció, irodalom; Műfajok; Vallásiak; Világiak; Versformák; Izoszabály megtekintés
Mi a vers?Beszélgetés Brett Bourbonnalmegtekintés
A látvány újraírásaA poétikai újrahasznosítás egy példájamegtekintés
Az önértelmező költői szöveg és az ars poetica problémája a modernségbenArs poetica a modernségbenmegtekintés