Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

51 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2022-12-01Anne és ChristopherA vallomásos lírai én közvetlenségének kérdése Anne Sexton Ó, ti nyelvek című ciklusa kapcsán
2021-03-0117–18. századi könyvbejegyzések Micz bántól a székely írásigA halotti beszédek a 16. és 17. században és a Halotti pompa jelentősége
2019-09-01Litánia-vers a magyar költészetbenA litánia, mint műfaj a magyar irodalomban a kezdetekről
2019-07-01Trauma, törvény, titokSzubverzív hit Richard Wurmbrand és Visky András írásaiban
2018-10-01"Isten csendjében és tartózkodásában"Az Eucharisztia Pilinszky műveiben
2017-08-01A református identitás megjelenése Arany János munkásságábanEsszé Arany munkásságáról
2017-06-01Márai Sándor: ErősítőA keresztény hagyományhoz való viszony tükrében
2016-03-01Vallási képzetek és kétségek Szentkuthy Miklós műveibenEsszé Szentkuthy műveiről
2014-08-01Kassák Lajos és a transzcendenciaEsszé Kassák Istenes verseiről
2014-07-08Pap Károly JézusaKrisztus-regény terv. (Jézus beszéde Magdala határában, A nyolcadik stáció, Azarel)
2014-05-00BálványosvárAvagy Jókai és a vallás.
2012-09-01"Meg akarom ismerni származásomat!"vallásról
2012-07-01De infima doctrinaAvagy a költészet helye a teológiában és a teológia helye a költészetben
2012-04-01Földi és égi szerelem Claudel költészetébenPaul Claudel költőről
2012-04-01Ferenczes István: Amor mysticaFerenczes István verseskötetéről
2012-02-01Költők között - a költészet napján (2012.április 11)Szabó Lőrinc és Ady Endre hitéről
2011-12-01A művészet metafizikájaHankovszky Tamás: Pilinszky János evangéliumi esztétikája. Teremtő képzelet és metafizika
2011-12-01A "hit közegében" fogant esztétikaMűvészetteológia Pilinszky életművében.
2011-12-01"Salve mundi Domina"Ferenczes István istenes verseiről
2011-12-01Magamról:Walt Whitman politikai és teológiai világmindensége
2011-11-01"A sötétség mélyén"Szerb Antal zsidósága és utolsó évei (Orpheus az Alvilágban)
2011-06-01"Harmadnap"Arany János és a feltámadás költészete (Keveháza; Széchenyi emlékezete; Honnan és hová)
2011-06-01A pravoszláv DosztojevszkijDosztojevszkij számos regényében központi kérdés Isten léte és az Istenhez való viszonyulás lehetőségei
2011-04-01"...akadtak jó, bölcs és szent emberek, nem csak ebben a vén Európában!"Szabó Lőrinc keleti eszmetársai (Te meg a világ, Különbéke
2011-03-01Magányos beszélgetések Istennel(A pszeudo-ágostoni Soliloquia két magyar fordítása)
2011-01-01Lackfi JánossalÍró,költő,műfordító
2010-10-01A halál viselete - halálfélelem és társadalmi devianciaJelen tanulmány célja, hogy felvázolja azoknak a társadalmi mechanizmusoknak a működését, amelyek a halálfélelmet és a halandóság okozta szorongást hivatottak kezelni, továbbá hogy megvizsgálja, milyen társadalmi hatásai voltak e mechanizmusok nyugati világban tapasztalható meggyengülésének, különös tekintettel a társadalmi devianciákra.
2010-06-01A "komp-ember" hiteSzabó Dezsőről
2010-04-01Szent tudatlanságA kultúra nélküli vallásosság alternatívái
2010-03-01Kereszténység és életöröm...Dsida Jenő költészetében
2010-02-01Költők hiteIstenhit a magyar költészetben az Ómagyar Mária-siralomtól Lászlóffy Aladárig.
2010-01-01Mészöly Miklós hiteMészöly Miklós és a Vigilia
2009-06-01"Egyenes labirintus"Pilinszky "evangéliumi esztétikája" és a katolikus irodalom hagyománya
2008-05-01"Egyedül a szenvedő isten segíthet"(Biblia és reneszánsz)
2008-04-01Adalékok Jókai Egy az Isten című regényének geneziséhezJohn Fretwell és Jókai Mór kapcsolatának egyház-és irodalomtörténeti vonatkozásai.
2008-01-01Valaki jár a fák hegyénA szakrális a kortárs magyar művészetben
2007-10-01A katolicizmus és a századvégorosz vallási gondolkodói
2006-01-01A népi vallásosságtól a transzcendenciáigJózsef Attila és Dsida Jenő
2005-12-01A vallás Katona József műveiben-
2005-04-01"én Istent nem hiszek s ha van, ne fáradjon velem"Modern vallási problematika József Attila verseiben
2003-03-01Ál-konzervativizmus a költészetben?A "vallás és Isten-élmény", "történelem, mint metafora" elválaszthatatlansága Lászlóffy Aladár költészetében
1984-02-01"Eretnek hadak között hűségre példaképBiblikus és hitbéli vonatkozások Radnóti Miklós költészetében
Mária-kultuszaJuhász Gyula. Tárgykörei. Mári néném, A híd, A rohateci Máriánál, A lorettói Notre Dame, A Fekete Mária, Haviboldogasszony stb.
Dosztojevszkij és a nyugati vallási képzet
"Átkozott pszichológus"Dosztojevszkij: Ördögök c. regényének Tyihonnál c. fejezete (Tyihon Zadonszkij (1724-1783) püspök, majd szerzetes. 1861-ben szentté avatják.)
A népi vallásosság nyomai...Váci Mihály költészetében
Wass Albert életműve...kereszt(y)én()teológiai szempontból
Teológia és költészetBalassi Bálint és a kegyelemtan; istenes versek; csönd;
Csak egy ötödik evangélium?Bulgakov A Mester és Margaritá-jának orosz egyházi fogadtatása
A vallásosság szerepe irodalmi művek befogadásábanKét Örkény-novella (Trilla, In memoriam Dr K.H.G.) két József Attila- (Medáliák, Bukj föl az árból) és egy Pilinszky-költemény (Mielőtt) befogadásvizsgálata , művészet és vallás viszonya.
Kosztolányi Dezső, a szomorú életfilozófusKosztolányi Dezső: Hajnali részegség c. versével megírta "egyszerre mind a hitét, mind a hitetlenségét". Kosztolányi költészetéről általánosságban - más szakirodalom említésével.