Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

50 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2021-04-01A kezelhető testTest és hatalom szubjektumelméleti összefüggése a Lăzărescu úr halála című filmben
2020-01-01A matéria boldogságaTestképzetek, testmetaforák és testreprezentáció Juhász Ferenc költészetében
2018-06-01Tér-és testpoétika Szabó Magda Abigél című regényébenTér-és testpoétika Szabó Magda Abigél című regényében
2017-06-01A test derűje Enyedi Ildikó és Jerzy Hoffmann filmjébenTestről és lélekről / rend.: Enyedi Ildikó , magyar film, 2017
2016-07-01Traumatizált grammatika Borbély SzilárdnálBorbély Szilárd: A Testhez című verseskötetéről
2015-10-01Biopoétika, genetikai líraA biopoétikáról és a genetikai líráról.
2015-06-01Test és hatalomMég egyszer Spiegelmann Lauráról és Édeskevés című
2014-12-01Traumatizált testek a kortárs magyar irodalombanemlített művek: Bartók Imre: A patkány éve; Polgár Anikó: Régésznő körömcipőben; Krusovszky Dénes: A felesleges part; Borbély Szilárd: A Testhez; Szvoren Edina: Pertu; stb.
2014-11-01"Testté lett táj - tájjá lett test"Mészöly Miklós: Szenvtelen történet
2014-08-01Eredendő kiazmusokA test mint a köztes világ fenoménje Borbély Szilárd költészetében.
2014-01-01Krúdy és a beszélő testa testi lét, a testiség megjelenése Krúdy a Hét bagoly és az Asszonyságok díja c. regényeiben
2013-10-01Testviszonyok Parti Nagy Lajos két novellájábanA fagyott kutya lába és A hullámzó Balaton
2013-07-01Testhatárok és az ahumán beszéd poétikai kísérleteWeöres Sándor költészetében. (Halotti maszk, Rongyszőnyeg, Egy összedrótozott csontváz)
2013-07-01A test, a tér és a tárgyakKorporális narratológiai elemzés Tóth Krisztina Pixel c. kötetéről
2013-03-01Súlyos testekTestek a filmben, a nézőtéren és a filmtudományban. Súlytalanság: Gravitáció (2013) / Cuarón, Alfonso; 2001 Űrodüsszeia / Kubrick, Stanley. Testművészet: Taxidermia / Pálfi György; Pál Adrienn / Kovács Ágnes; A Szakács, a Tolvaj, a Feleség és a Szeretője (1989) / Peter greenaway. Haptikus vizualitás és feminizmus: Zongoralecke (1993); Nyílt seb (2003); Fényes csillag (2009) / Jane Campion; Üvöltő szelek 82011) / Andrea Arnold; Hukkle (2002) / Pálfi György;
2013-03-01Hitehagyott testekKontroll (2003) / r. Antal Nimród és a kelet-európai testpolitika
2013-02-01Amor és Psyche karneváljaTestreprezentációk és az Apuleius-betéttörténet újraírásai Weöres Sándor Psychéjében
2013-02-01Én-te-ÚristenKukorelly Endre költészetéről
2013-01-01Mozgás-, hang-, íz-, szag-, tér-és szövegterápiaKirály Kinga Júlia: A test hangjai
2012-02-01Testképek Nemes Nagy Ágnes korai költészetében- testképek és nemi szerepek
2012-01-01Változatok egy érzéki prózanyelv szenvedélyalakzatairaBazsányi Sándor:"...testének temploma". Erotika, irónia és narráció Nádas Péter prózájában.
2012-01-01A saját test megjelenítéseNemes Nagy Ágnes költészetében
2011-07-01"A test a testnek otthona"Borbély Szilárd verseinek testképzeteiről
2011-04-01"Vagyok, mit érdekelne"Nyelvet ölt a test: a személyiség állaga Petri István költészetében.
2011-01-01Szövegek, testek, szövegtestekA testírás-elmélet irányai (pszichoanalízis, strukturalizmus, hermeneutika, feminizmus stb.) Freud, Lacan, Brooks, Gliserman, Chomsky, Barthes, Cixous, Kristeva...
2011-01-01A test narratológiája1. Testszöveg - szövegtest 2. A posztklasszikus narratológia kihívásai 3. A karteziánus örökség 4. a szereplőkre vonatkozó újabb nézőpontok 5. A narratív testek és a tér 6. Kinetikus terek
2011-01-01Mesés testek avagy Nana végre meztelenZola regénye a testnek a narratívával való viszonya felől értelmezve.
2011-01-01A halott test grammatikájaA megváltás lehetetlensége Borbély Szilárd A Testhez. Ódák és legendák c. verseskötetben
2010-10-01Antianyag gyilkosoknakBorbély Szilárd: A testhez. Ódák és legendák.
2010-09-01Jelentés, materialitás, élvezetSade testelméletei: Szodoma százhúsz napja
2010-09-01Nádas - Mann - Proust"Alkati" hasonlóságok, párhuzamok. Emlékiratok könyve; Párhuzamos történetek; Thomas Mann: Megtévesztett c. novellája; Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában: Szodoma és Gomorra
2010-09-01A testértTakács Zsuzsa: A test imádása - India és Borbély Szilárd: A testhez c. kötetéről
2010-05-01Testpoétikák Herta Müller Niederungen című...elbeszéléskötetében
2010-01-01Bimbózni kezd az örök tubarózsa, s maholnap elnyílik a fehér liliom."Nő és test Szilágyi István Kő hull apadó kútba c. regényében
2009-09-01Preparátum a lakásbanGondolatok a Jézus menyasszonya testábrázolásairól.
2008-08-01A húsmutatványosok legendájaDarvasi László: A könnymutatványosok legendája c. regénye a test és az érzékiség felől közelítve.
2008-07-01Ha alexandriai vagy...Pier Paolo Pasolini két korai, mégis posztumusz kisregényéről (Amado mio, Tisztátalan cselekedetek)
A fügefa és a fekete lakkcipő: a test jelentése és megjele-nítése Sylvia Plath Az üvegbúra c. regényében
Test, logosz, táncA test leírása - test és előírás - test és írás; Husserl, Nietzsche...
Nő, fantázia, igazság....( A női test mint az igazság metaforája "A Bath-i Asszonyság meséjében") Canterbury mesék
Szerelem, Boldogtalanság, Irodalom(A női figura és az esztétizált boldogtalanság ökonómiája " A lovag meséjében")
Testek és áthelyeződések(A vágy tárgyának áthelyeződései a reneszánsz angol költészetében: John Donne XIX. Elégiája)
XX. századi magyar testek panoptikumaPálfi György: Taxidermia című filmjéről.
XX. századi magyar testek panoptikumaPálfi György: Taxidermia.
Önszenvedély, magánizgalomKirály Kinga Júlia: A test hangja
Az arc poétikája Nemes Nagy Ágnes költészetébenSzobrokat vittem ; Víz és kenyér ; Éjszakai tölgyfa ; A távozó című versekről
A test reprezentációiNemes Nagy Ágnes a testet tárgyként észlelő és leíró korai verseiről, amelyek közül több "a testiség iránti bizalmat és a testi létezés örömét ábrázolja. Említett versek: Tengeren ; Alkony ; Emlékkönyvbe ; Szomj ; Azt mondják ; Fáj ; A mozdulat, valamint több meg nem jelent vers.
Helyekkel reprezentált testiség"Az alábbi versekben a tájak, a helyek és a fizikai világ dolgai összefonódnak az emberi test és mozgás képzetével." Említett versek: A női táj ; A gejzír ; Szobrok ; valamint egy meg nem jelent verse ("Egy városról").
Az emberi test mint az 'itt' helyeA test objektív és szubjektív ábrázolásáról, a test térészleléséről. Említett versek: Diófa ; Azelőtt ; Madár ; A remete ; A kovács ; "Elnyúlok a felszíni létben" kezdetű vers.
Nemi szerepek a Nemes Nagy-lírábanNemes Nagy Ágnes viszonya a nőirodalomhoz, női íráshoz; a nőiség, a női test, a női nemi szerepek megjelenése néhány versében. Említett versek: Hamutartó ; Virág ; Személytelen ; Szerelem ; Férfi, nő ; Fajdkakas ; Kurvák ; stb.