Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

38 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2016-04-01"Az önök faja az igazsággal is meglehetősen hadilábon áll"A Julian Barnes történetkoncepció A világ története 10 és 1/2 fejezetben alapján.
2015-03-01A kortárs francia irodalom topográfiai vázlatához"frankofón irodalom" vagy "francia nyelvű világ-irodalom" (Kiáltvány, 2007) A történelem fikcionalizálása - történelmi, életrajzi regény. A város és társadalma: a városi regény és a polár. Az Én írásai: önéletrajz és önfikció
2015-02-02A történelem hallgatA történelmi regény és egy tudomány felszámolódásának küszöbén
2014-07-00A Hollóidő-történészszemmelSzilágyi István regényéről.
2014-06-00Arany János és egy lengyel királyArany János: Zách Klára, Daliás idők.
2013-06-01"A múltat meg kell oldani"Kortárs történelmi filmek. A történeti emlékezet mintázatai a rendszerváltás utáni magyar filmekben. 56 - Temetetlen halott (2004) 60-as évek - Sose halunk meg (1992) Csinibaba (1997); 80-as évek: Kis utazás (2000) Moszkva tér (2001) Előre (2002); Taxidermia (2005), Fehér tenyér (32006) Friss levegő (2006); Ügynök-téma: Apacsok 82010), A vizsga (2011) Drága besúgott barátaim
2012-05-01"Meg kellett menteni a régi Magyarországot."Krúdy Gyula történelem - és magyarságélménye
2012-03-01Fejezetek egy közös történetből:Történelem és narráció Semprun, Konrád és Kis egy-egy művében
2012-03-01"Meg kellett menteni a régi magyarországot"Krúdy Gyula történelem- és magyarságélményéhez
2012-01-01Családtörténet folyamatban, újraíródó magánmitológiaA történelem mint dinamikus rendszer és megjelenítésének írói eszközei Kabdebó Tamás Danubius Danubia című folyamregényében
2011-04-01Mohácstól a Benes-dekrétumokigTörténelemszemlélet és múltábrázolás a mai magyar és cseh prózában. (Esterházy, Darvasi, Háy János, Láng Zsolt, Márton László, Nádas, Parti Nagy, Rakovszky, Szilágyi István, Spiró György) (Milos Urban, Antonín Bajaja, Jáchim Topol, Jan Novák)
2011-01-01Mitikus időszemlélet és eszkatológia...Móricz Zsigmond Tündérkertjében és a regény forrásaiban
2010-06-01Változó és változatlan tényezők......a magyar színház szerkezetében és társadalmi szerepében 1989 után. (Tanulmány)
2010-05-01Adalékok Mikszáth Kálmán...A két koldusdiák c. kisregényének forrásaihoz
2010-01-01Történelem és populáris mitológia...az 1989 utáni magyar műfaji filmben. Műfaj és nemzet; Magyar történelmi film (narratív struktúra, hősválasztás, széttagoltság); Koltay-trilógia: Julianus (1991) Honfoglalás (1996) Sacra Corona (2001); Bereményi Géza: A Hídember (2002); Magyar vándor (2004)
2009-07-01A látható szereplőtől a láthatatlanigTörténelemszemlélet és drámakoncepció Páskándi Géza és Marin Sorescu történelmi drámáiban
2009-01-01Történelmi tapasztalat és történelemkutatás...Ricour felfogásában
2008-11-01Arany János történeti balladáinak...múltszemlélete: hagyománykövetés és távolságtartás
2008-09-01"Mindig magunkért, soha mások ellen..."A Trianon-kérdés Dsida Jenő életművében
2008-05-01Kemény István és a történelemavagy a mítosz örök visszatérése (a történelem megidézése K.I. verseiben) (tanulmány)
2008-01-01Caesar hazudjon-e?Történetírás és irodalom. Esszé. (Marcus Aurelius, Kosztolányi Dezső, Suetonius, Plutarkhos, Karinthy, White, Wilder, Brecht, Shaw, Shakespeare stb.)
2006-07-01Az emlékezet filmjeiFilmvariációk az \"ötvenes évekre\".
2003-03-01Ál-konzervativizmus a költészetben?A "vallás és Isten-élmény", "történelem, mint metafora" elválaszthatatlansága Lászlóffy Aladár költészetében
2002-09-01Múltrontás és jövőképzésMítosz és történelem a gyerekember-filmekben. Történelemkép a Harry Potterben 67-73.p. Az isteni hős, mint csillagharcos (Csillagok háborúja) 73-75. Újraírt múlt (Ének a Csodaszarvasról / rend. Jankovics Marcell) 75-77. összevetés az Atlantisz - Az elveszett Birodalom (2001) c. amerikai rajzfilmmel 77-78.
2002-09-01Tabló vagy példabeszéd?Történelmi parabolák a 70-es évek magyar filmművészetében. Meggondolt tett, tetten ért gondolat: Kovács A: A magyar Ugaron (1972), Bekötött szemmel (1974) Tenni vagy nem tenni: Zolnay P: Arc (1970)Kézdi-Kovács Zs: Romantika (1972), Maár Gy: Prés (1971) Álom és forradalom: Lányi A.: Segesvár (1974), Kardos F: Petőfi'73(1972), Gazdag Gy: Bástyasétány hetvennégy (1974)
1999-03-01A rege és rokonműfajai a XIX. sz. elejének magyar irodalmábanrege, monda, történetírás, történeti novella.
1976-10-01"A szabadság csillaga"Krúdy Gyula Rákóczi harangja c. történelmi elbeszéléskötetéről.
"A hős el van vetve.."Tanulmányok József Attiláról. A fiatal J.A. történelemszemlélete és a Zarathustra.
Vég vagy kezdetMadách Imre történelme
Nietzsche és a globalizációA történelem hasznáról és káráról (1873-74)
Történelem, történetírás - tények vagy legendákA történetírás története a kezdetektől a posztmodern elméletekig.
Caesar hazudjon-e?Történetírás és irodalom. Esszé. (Marcus Aurelius, Kosztolányi Dezső, Suetonius, Plutarkhos, Karinthy, White, Wilder, Brecht, Shaw, Shakespeare stb.)
Montesquieu aktualitásaMontesquieu: Perzsa levelek
Magántörténelem-mitikus történetKrúdy Gyula műveiről
IdőkapuTörténettudomány, történelmi narratíva és fikció Kukorelly Endre prózájában
Posztsematikus historizmusIrodalmi művek nyomán készült mozgalmi filmek 1954-1962. (Budapesti tavasz, Angyalok földje, Fel a fejjel, Különös ismertetőjel, A küldetés, Az élet hídja, Sóbálvány, Merénylet, Razzia, A harag napja, A harminckilences dandár, Pár lépés a határ, Puskák és galambok, Szélvihar, Tegnap, Virrad..., Alázatosan jelentem)
Apokalipszis, nyelv, történelemApokaliptikus vízió a posztmodern magyar irodalomban; A nyelv önleleplezése; A végről való beszéd (Baudrillard); A történelmi tapasztalat
A történelem ellényegtelenítéseSzentkuthy Miklós Fejezetek a szerelemről című regénye