József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

69 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-09-01"Nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé építkezett"Térpoétikai megfigyelések Nádas Péter Párhuzamos történetek című regényének körúti házárólmegtekintés
2020-03-01"A fönti kéz: kongat egyszerre kint-bent..."Papp András és Térey János Kazamaták című drámájának értelmezése a térpozíciók szempontjábólmegtekintés
2020-03-00Üresség, zümmögésAz irodalom teréről. Benkő Gitta fordítása.megtekintés
2019-08-01"Mint aki múltat és jelent összenyit, áramoljanak egymásba"A Párhuzamos történetek kísérteties térpoétikájárólmegtekintés
2019-06-01Falu/tér/poétika Tersánszky Józsi Jenő A havasi selyemfiú című elbeszélésbenTersánszky Józsi Jenő: A havasi selyemfiúmegtekintés
2019-06-01A Boldogtalanság az Auróra-telepen szövegtereirőlMán-Várhegyi Réka Boldogtalanság az Auróra-telepen című művének térpoétikai elemzésemegtekintés
2018-06-01Tér-és testpoétika Szabó Magda Abigél című regényébenTér-és testpoétika Szabó Magda Abigél című regényébenmegtekintés
2018-04-01Akusztikus topográfia és az írás kartografikus működései Szabó Lőrinc és Oravecz Imre verseibenLíra és topográfiamegtekintés
2014-01-00Térmodulációk és anyagmintázatokAdalékok Sziveri János költészetéhez.megtekintés
2013-05-01Egy zsákutca és helybenjáró hőseiA tér szerepe Tar Sándor A mi utcánk c. kötetébenmegtekintés
2012-05-01A nyelv épületeiTérmetaforák Konrád György A városalapító című regényében.megtekintés
2012-02-01A tér szerepe Páskándi Géza drámáibanTodogar jaur kvárna, Tornyot választok, Vendégség.megtekintés
2011-01-01A test narratológiája1. Testszöveg - szövegtest 2. A posztklasszikus narratológia kihívásai 3. A karteziánus örökség 4. a szereplőkre vonatkozó újabb nézőpontok 5. A narratív testek és a tér 6. Kinetikus terekmegtekintés
2010-03-01Térkép repedésekkelTáj- és térképzetek Mészöly Miklós novellájábanmegtekintés
2010-01-01Hegység, amely emberi nevet viselHogyan tájékozódjunk B.Á. prózájában? Mozgástér, tér-idő viszonyok, szereplők stb. Értelmezésgyakorlat. Sinistra körzet, egyéb említett novellák: Az erdész és vendégei, Behavazott lábnyomokmegtekintés
2010-01-01A világjárás művészete. metszetekUtazás, vándorlás, felfedezés mítosza, elméletei. Transzcendens és topgrafikus irányokmegtekintés
2010-01-01"Vannak vidékek legbelül"Környezetpszichológiai szakralitás a helyhasználatban. Ember - környezet viszony: a helyek az emberi élet kontextusai. Spiritualitás és pszichológiai szakralitás. a szent helyek hagyományos és környezetpszichológiaileírásai. Pszichológiai szakralitás a természetben. A "hely szelleme". Az otthon szakralitásamegtekintés
2009-11-01Idő-tér-kép és terror DolinánBodor Ádám Az érsek látogatása (1999) c. regénye és Kamondi Zoltán Dolina (2007) c. filmje közötti viszony: adaptáció, adoptáció? cselekményszálak, idő, tér, képiség, hatalom és terrormegtekintés
2009-02-01Szemünkbe előrenyomuló nádasokNyelviség, arhaikum, tér-idő fogalmak Serfőző Simon költészetébenmegtekintés
2008-03-01A véres kofferfül és a kőrisfaTéralakulatok és hatalmi stratégiák ökokritikai megközelítése Hamvai Kornél: Kitty Flynn és Térey jános: A Nibelung-lakópark c. drámájábanmegtekintés
2008-01-01Kihalt utcák és üres terekAz Antonioni-féle "Swinging London". Michelangelo Antonioni emlékének (1912-2007)megtekintés
2008-01-01Tér és elbeszélés Ozu filmjeibenMegszülettem, de...(1932) Elsuhanó ábránd (1933) Történet lebegő algákról (1934) Az egyetlen fiú (1936) Volt egyszer egy apa (1942) Nagaja úr feljegyzései (1947) Kései tavasz (1949) Kora nyár (1951) Rizsre öntött zöld tea íze (1952) Tokiói történet (1953) Kora tavasz (1956) Tokiói szürkület (1957) Napéjegyenlőségkor nyíló virág (1958) Szép jó regelt! (1959) Lebegő algák (1959) Késő ősz (1960) Vége a nyárnak (1961) Őszi délután (1962)megtekintés
2008-01-01VégtelenítésekA Délidő (rend. Fred Zinnemann, 1952) és a Kárhozat (rend, Tarr Béla, 1987)megtekintés
2008-01-01Térrendszerek az Észak-északnyugat-banÉszak-északnyugat / rend. Alfred Hitchcock, amerilai,1959.megtekintés
2007-12-01"A természetre mért törés"Téralakulatok és hatalmi stratégiák ökokritikai megközelítése a Macbethben.megtekintés
2007-02-01A mögöttiség térképzeteiMészöly Miklós prózatájaibanmegtekintés
2006-07-01A létezés mélyénA különböző Idők és a közös terek Sándor Iván Követés c. regényébenmegtekintés
2006-02-01KutyavilágA Dogville térszerkezete és a nézői szubjektummegtekintés
2002-02-01Idő és térStanley Kubrick filmjeibenmegtekintés
2000-03-01Az Én-Te viszony térjelentéseia szellemi térközösség hiánya: Závada Pál : Jadviga párnájamegtekintés
1995-02-01Térlátás, belső táj, tartamTemporalitás és narrativitás Proust Az eltűnt idő nyomában; Rilke: Malte Raulids Brigge feljegyzései; Kafka: A per, Mészöly Miklós: Saulus c. művein keresztülmegtekintés
Emlékvilágtér - emlékvilágidőOttlik Géza: Buda c. művének emlékezeti térélményei.megtekintés
Emlékezés és geopolitikaA politopikus én. Konrád György Kerti mulatság c. műve és a térélmény.megtekintés
Rejtett terek a MacbethbenShakespearemegtekintés
Interaktív terek: A beburkoló és a...befogadó szellemi térélmény Nádas Péter: Emékiratok könyvé-ben.megtekintés
Szituatív térszerkezetekA dinamikus-poláris formáltság Bodor Ádám Sinistra köreté-ben.megtekintés
Az elválasztottság alakzataiMárton László: Jacob Wunschwitz igaz történetemegtekintés
A radikális térteremtés poétikájaSinkó Ervin Optimisták c. regényébenmegtekintés
Les sémaphores sous la pluieHogyan ábrázoljuk a teret szavakkal?megtekintés
TértudatA Jancsó-filmek térszemléletemegtekintés
Új idő- és térszemlélet a regénybenSorskert. Sándor Iván: Átváltozások kertje c. művének "mentális megtekintés
Helyszín: tér-kép, topográfia, testtájMészöly Miklós prózájábanmegtekintés
A vertikális mező Eisenstein műveibenA Patyomkin térstruktúrája. Fent és lent; lépcsőjelenet. Marxista ideológia: a történelem tömegek mozgása-harca.megtekintés
A vertikális mező Hitchcock filmjeibenVertikális mozgások Hitchcocknál. (tériszony, lépcsők stb.) Film egészén átívelő vertikális mező: Szédülés, Bűvölet, Madarak, Psycho.megtekintés
Lentség és behatároltságA vonat jelentésköre a közép-kelet-európai kultúrában.megtekintés
Városváltozatok, városszövegekA városi tér reprezentációi a kortárs magyar lírábanmegtekintés
A térbeliség kockázataiWeöres Sándor a tér magyar nyelvű költői ábrázolása. (Hommage, A képzelt város, Collage)megtekintés
Mnémoszné és a térSzövegszervező térkoncepciók Térey János költészetébenmegtekintés
Valós és képzelt terek...Tennessee Williams és Sam Shepard drámáibanmegtekintés
Pétervár illuzórikus világa a színpadi illúzió terébenMihail Lermontov: Álarcosbálmegtekintés
A pétervári tér és a szövegtér játéka Gogol Az arckép című elbeszélésébenAz arckép kapcsán "Gogol képi teremtő fantáziájának a megnyilvánulásáról, a vizuális művészeti ág a verbális kifejezési forma "átjárhatóságának" a kérdéséről".megtekintés
Egy Goncsarov-szöveghely ("Oblomov álma") nyomán...a saját és az idegen térség kultúrtörténeti kontextusárólmegtekintés
Térképzetek Csehov Három nővér című drámájábanAz elemzés középpontjában néhány reális földrajzi és absztrakt térfogalma, a szereplők térbeli orientációja és lelki-ideológiai útkeresése közti kapcsolat, a tér mitologizációján alapuló motívum.megtekintés
Az utaztató regény hagyománya az orosz próza posztmodern szövegébenVenyegyikt Jerofejev: Moszkva-Petuski című regénye, párhuzamba állítva Gogol: Holt lelkek és Dosztojevszkij: A félkegyelmű című művével.megtekintés
Az identitás keresése az itt és ott - Moszkva és Párizs - feszültségébenViktor Jerofejev: A jó Sztálin című regényéről. Említi még Nabokov: Tündöklés és Luzsin-védelem, valamint Dosztojevszkij: A játékos című regényeket.megtekintés
Mitikus térképzetek L. Ulickaja Médea és gyermekei és Kukockij esetei című regényeibenLjudmila Ulickaja nőalakjai a Médea és gyermekei, valamint a Kukockij esetei című regényeibenmegtekintés
A látás és a térNemes Nagy Ágnes látást tematizálói verseiből. Említett versek: A Krisztinában ; Város, télen ; Éjfél ; Dél ; Futóeső; Négy kocka ; De nézni ; A látvány ; Lement a nap ; stb.megtekintés
Helyekkel reprezentált testiség"Az alábbi versekben a tájak, a helyek és a fizikai világ dolgai összefonódnak az emberi test és mozgás képzetével." Említett versek: A női táj ; A gejzír ; Szobrok ; valamint egy meg nem jelent verse ("Egy városról").megtekintés
Az emberi test mint az 'itt' helyeA test objektív és szubjektív ábrázolásáról, a test térészleléséről. Említett versek: Diófa ; Azelőtt ; Madár ; A remete ; A kovács ; "Elnyúlok a felszíni létben" kezdetű vers.megtekintés
Az emocionalitás és a térNeme Nagy Ágnes néhány verséről, amelyekben az érzelmek, hangulatok és érzetek helyekhez és terekhez kapcsolódnak. Említett versek: Jegyzetek a félelemről ; Otthon ; Kertváros ; A lovas ; Ház a hegyoldalon ; stb.megtekintés
Térbeliség a versképenA felszámolt és megmutatkozó közöttiség. Verselemzésekmegtekintés
A hely jelentéseiEgy pályaudvar átalakítása - verselemzés, kiemelten foglalkozik a szöveg nyelvezetével, szóhasználatával.megtekintés
Az absztrakt, geometrikus tér lebontásaAz utca arányai - az objektivitás kritikája Nemes Nagy versébenmegtekintés
A heterotópia és az időészlelésMúzeumi sétamegtekintés
A hiány alakzataiTérey János: Átkelés Budapesten című kötetérőlmegtekintés
Az Iskola a határon modernségjegyei, idő- és térpoétikájaOttlik Géza: Iskola a határonmegtekintés
Hegy, víz, föld, égEcsetvonások Ottlik Géza tájpoétikájáhozmegtekintés
Tett-helyKognitív térképezés a detektívtörténetekbenmegtekintés
"A pesti szín"Jellegzetes budapesti helyszínek XIX. és XX. századi magyar színművekben.megtekintés