József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | táj

22 db találat
Dátum downCímLeírás
2018-04-01Akusztikus topográfia és az írás kartografikus működései Szabó Lőrinc és Oravecz Imre verseibenLíra és topográfia
2012-07-01A névre szóló és a megnevezhetetlenA táj keresése Nemes Nagy Ágnes költészetében. (Kettős világ, Szárazvillám, Napforduló)
2011-10-01A felperzselt édenMalick filmjeiben a táj a hősökkel egyenrangú szereplő. Nála az emberi sors mindig a közönyös természeti erők teremtő, pusztító közegében zajlik. (Sivár vidék, 1973; Mennyei napok, 1978)
2010-03-01Térkép repedésekkelTáj- és térképzetek Mészöly Miklós novellájában
2008-05-01Mi az, hogy "pannon"? Mi az, hogy "pannonizmus"? 4.,5.r.Szabó Zoltán. Szerelmes földrajz-a (1940) és a megírás-megjelenés politikai környezete
2008-01-01Mi az hogy "pannon"? Mi az, hogy "pannonizmus"? 1-2.r.Cholnoky Viktor: Pannonizmus; Hamvas Béla
2007-11-01Literatúra és natúraA természeti szépség kultusza a világirodalomban.Költők, írók. Festészet és irodalom.
2007-02-01A táj szuggesztív hatása...Pilinszky János Őszi vázlat c. versében
2007-02-01Tájélmény és identitásReményik Sándortól Bodor Ádámig
2005-03-01Szemközt a világmindenséggelTájábrázolás Gaál István filmjében
2003-04-01A személyiség, mint térszerkezet. József Attila tájaiTanulmány. Érettségi-felvételi előkészítő. vázlat
1985-04-01Radnóti Miklós halálos tájaiA XX. sz-i magyar irodalom újrafelfedezett tájai, kezdve József Attilán, akinek verseire egyébként rímelnek Radnóti versei. A táj Radnótinál sokszínű idézetessége mellett is egyedi, különleges: telve emberre, sorsra, korra mutató aktualitással
A három Kazinczy a hegyek és a Felföldtájköltészet
Tóth Árpád, Krúdy: "néma dal" és leltárTóth Árpád, Krúdy Gyula tájköltészete
"A kárpáti" és a miskolci "kincstár"Közelítés az élmények felől Kölcsey Ferenc elbeszéléséhez. Kölcsey novellájáról
Az utolsó dombonTájkép és tájábrázolás Krasznahorkai László és Tarr Béla Sátántangóiban. Film és irodalom egymásra hatása.
Az utolsó dombonTájkép és tájábrázolás Krasznahorkai László és Tarr Béla Sátántangóiban
Magyar tájszemléletRokokó, preromantikus, romantikus tájtípusok.
Természet vagy tájA két fogalomról. XIX. sz. , "természet": Rousseau-i természet-felfogás (a civilizáció ellentéte); német és angol romantika (metafizikai tartalom). XX.sz. "táj"-fogalma egészen széles jelentéstartomány.
Szent természet és boldog emlékezetTájak, kertek Jókai műveiben. "A szent természet"; természet-templom. (Hétköznapok, Felfordult világ, Az új földesúr)
Helyekkel reprezentált testiség"Az alábbi versekben a tájak, a helyek és a fizikai világ dolgai összefonódnak az emberi test és mozgás képzetével." Említett versek: A női táj ; A gejzír ; Szobrok ; valamint egy meg nem jelent verse ("Egy városról").
Hegy, víz, föld, égEcsetvonások Ottlik Géza tájpoétikájához