Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

51 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2021-04-01A bukoliko-daphnéi nőalak szerepe Vörösmarty mihály epikus és drámai műveinek szerelemábrázolásábanVörösmarty Mihály műveinek szerelemábrázolása
2020-11-01Az intimitás nyelveIllyés Gyula szerelmi költészete a harmincas évek második felében
2019-04-01Jelenlét és hiányAz önelvesztés és önkiteljesítés formái Ady Endre szerelmi lírájában
2014-12-01„Ő tanított meg verset írni”Egy különös kapcsolat: József Attila és Tittel Margit
2013-02-01A szerelem országaPetőfi Sándor költészetéről
2011-08-01Lelkem sugarábanFogódzók Dsida Jenő szerelmi költészetének újabb megközelítéséhez.
2011-03-01Rimay MúzsájaRimay János versének elemzése
2010-04-01Égi és Földi szerelem József Attila öt versének kapcsánTedd a kezed, Judit, Óda, Gyermekké tettél, Március c. versek összefoglaló analízise
2009-05-01A világ ellen készülő lélek gyakorlataRadnóti Miklós Tajtékos ég c. kötetének egyharmada szerelmes vers.
2008-08-01Fény és szóA szerelmi beszéd természete Vasadi Péter lírájában
2008-07-01"Flóra szeretlek!"József Attila és az örök nő. József Attila és Kozmutza Flóra.
2007-11-01MúzsaszerepbenKozmutza Flóra hatása József Attila költészetére
2005-02-01A "szerelmi" líra vége"Igazságosság " és az intimitás kódolása a későmodern költészetben. Szabó Lőrinc: Semmiért egészen
2004-10-01Kötelezvény és halhatatlanságBalassi Bálint és Losonczi Anna szerelméről. Júlia ciklus.
2003-03-01A virágénekekrőlA virágénekek - azaz a metaforikus nyelvezetű szerelmi dalok - XVI. századtól nyomon követhető vonulatáról egészen a népdalokig. Közös jellemzőjük: rejtett értelmű, erotikus tartalmú képek.
2002-06-01Műforma és létszemléletJózsef Attila Flóra-verseiről
1999-04-01Gulyás Pál szerelmi költészete-
1998-04-01Érezni problematikusA szerelmi líra mint önportré és újraértett hagyomány Petri György költészetében
1997-04-01Vajda János az esszenciális szerelem költészeteAlfréd regénye (135-140); Harminc év után c. vers változatairól (140-146.), Harminc év mulva, Gina emléke sorozat
1996-05-01A trubadúrlíra és...Balassi Bálint szerelmi költészete Balassi előtt - virágének, petrarkizmus; Természetmotívumok (virág-, állat-) és tárgyszimbólum-párhuzamok; fin'amor-motívumok , platonizmus a trubadúrlírában és B.B-nál
1996-01-01A líra vajdai gerjedelmeVajda János: életrajz és szerelmi líra összefüggései. Kratochwill Zsuzsanna (Gina)
1995-08-01Titánia szerelmeiErzsébet királyné (Sissy) szerelmei verseiben
1980-02-01A szerelmi téma Vörösmarty fiatalkori költészetében--------------
Csokonai Vitéz Mihály /1773-1805/A felvilágosodás eszméi és stílusáramlatai Csokonai költészetében - néhány mű elemzése alapján.Lilla-versek Csokonai lírájában.
Petőfi Sándor /1823-1849/Érettségire, felvételire készülőknek segédlet. Júlia- szerelem. Házassága.(Beszél a fákkal a bús őszi szél /1847/ Szeptember végén /1847/, Minek nevezzelek? /1848/.) Magánélet és közösségi harc egysége. Politikai költészete a forra- dalomban. A forradalmár költő. (Nemzeti dal /1848.márc.13./, A szabadsághoz /1848/, Respublika /1848.aug./, Az apostol 1848.jún- júl./) Szilveszter alakja, Összeütközések a feudális társ.-mal. Szerkezet, versforma, stílus
A népdal, a romantika és a biedermeierPetőfi szerelmi költészete a kezdetektől a Júlia-versekig.
József Attila szerelmi költészete
"Forr gerjedt elmére, mint hangyafészekre, sok új vers.."Balassi Bálint szerelmi költészetéről, a Balasssi-strófáról,a Balassa-kódexről. B.saját kezű versfüzéréből 5 vers elemzése: Az erdéli asszony kezérűl Az maga elméjének gyors voltáról az szerelem.. Az Célia bánatjáról Bánja, hogy hajnalban kell az szerelmesétől... Ugyanakkor, hogy megkedveli Céliát, ekképpen Fulviáról
Két szerelmi versciklusKesergő és Boldog Szerelmei / Kisfaludy Sándor A huszonhatodik év / Szabó Lőrinc (ld.o.)
A szerelem költőjeBalassi Bálintról
Szerelem az ifjú Csokonai lírájábanCsokonai Vitéz Mihály Lilla-dalok.
Sors és szerelemLéda-versek kora, A szerelem titkaiból, Azelveszett családok, Csinszka, az utolsó szerelem
Diszharmónia és összetartozás Ady Léda- és Csinszka verseibe
Ady Endre /1877-1919/Érettségire, felvételire készülőknek segédlet. Én-szerep és ars poetica Ady költészetében. : Góg és Magóg fia vagyok én, A magyar Messiások/1907/, A muszáj Herkules /1908/, Hunn, új legenda/1913/ Léda-versek Ady lírájában : Ady és Léda, Temetés a tengeren /1906/ Héja nász az avaron /1905/, Lédával a bálban /1907/, Áldásadás a vonaton /1910/, Elbocsátó szép üzenet /1912/.
Juhász Gyula Anna-versei
Vajda János szerelmi lírája
Petőfi Sándor Minek nevezzelek? című versének bemutatása
A szerelem érzésének bemutatása Balassi Bálinttól......József Attiláig.
Líra, kód, intimitás. A szerelmi költészet néhány kérdése...Adynál és Szabó Lőrincnél.
A szererlem költészeteSzepesi Attila: Ars amatoria c. kötetéről
Máriától Veronikáig.A vádlott Ady költészete. Ady szerelmi költészete.
A kert mítosza - szabadság, szerelem, természet 1.Meggyfaágon ringó hold - az ideál és a szabadság D.E. költészetében
A "szabadság, szerelem" mitikus megjelenítései 1.Ars amatoria - Magyarország 1969-1999. Bella István: Szeretkezéseink (1969) - a költői személyiség mitikus felnagyítása Turczi István: A nők és a költészet (1989) - a mitizált erotikus élmény Kuczka Péter: Titkolt szerelmei (1999) - a személyiség elrejtésének mítosza
A szelf felépítése - önteremtés a másik tükrébenJózsef Attila szerelm költészete.(Gyöngy 164-171. Tedd a kezed 171-177. Tószunnyadó 177-178. Áldalak búval vigalommal 179-181. Klárisok 181-188. Ringató 188-92. Csüngője voltam 192-196.)
A távolodás irányai és szakaszaiSzemélyes és művészi kérdésfeltevések Petri György "szerelmi lírájában"
Balassi korai verseinek jellegeszerelmi költészet, "virág"ének Balassi előtt és a Balassi-életműben
A szerelem országaPetőfi Sándor szerelmi költészetéről
Gina költőjeVajda lírája a Bach-korszakban
Lilla,avagy egy poétai románAz emlékek rabságában ; Csokonai Vitéz Mihály szerelmi költészetéről
A szerelmes AdyAdy Endre szerelmi költészetéről
Júlia - avagy az "első vers" legendájaZrínyi Miklós szerelmi költészete. "Viola" - Draskovics Mária Eusebia; Berleba - Draskovics Borbála; "Licaon" - Tersácki Frangepán György, Titirius - Zrínyi Ki lehetett "Júlia"? (Viola újabb maszkja?) (Fantasia Poetica II.) Balassi-orientáció.