József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | szemiotika

12 db találat
Dátum downCímLeírás
2018-12-01Változatok a kassáki deszemiotizációraKassák Lajos és a deszemiotizáció
2015-06-01"Testi dolog maradt ránézve a verés"Móricz Zsigmond Családi fénykép című elbeszélésének szemiotikai elemzése
2013-10-01Test, beszéd, iszonyatEdgar Allan Poe: Monsieur Valdemar kóresete tényszerű megvilágításban c. novellájának és az ahhoz készített két illusztráció (Byam Shaw, Gris Grimly) elemzése
2013-04-01A Pictura mint szemiotikai MásikBródy Sándor: Piktura
2008-01-01Nagy László: Gyászom a Színészkirályért c.versének szemiotikai elemzése
2006-05-01"Kép és ritmus együttes hatalma"Emlékezés Faludy Györgyre: Óda a magyar nyelvhez c. versének szövegtani, szemiotikai, stilisztikai elemzésével.
A próza poétikájaKörkép a hatvanas-hetvenes évek Franciaországából
"Az ember derűs halála"Michel Foucault episztemológiájáról
Irodalmi művek szemiotikai elemzésérőlA szemiotikai analízis problémáiról Babits Mihály: Ősz és tavasz között c. versének első két versszaka alapján.
Versek megformáltságának megközelítése...kreatív gyakorlatokkal: szemiotikai-textológiai alapvetés; Megformáltságon alapuló szövegfajták szemiotikai-textológiai értelmezése, megközelítése kreatív gyakorlatokkal
"A rózsa neve" és...Eco szemiotikája
A költői film; A forgatókönyv mint..."másik struktúra felétörekvő struktúra" és egyéb filmes írások