József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | szövegtan

29 db találat
Dátum downCímLeírás
2020-01-01"Csupa fej és csupa farok"Juhász Ferenc versteste[i] egyetemesség és formátlanság határán
2020-01-01Erotikus szöveggépDe Sade márki és Juhász Ferenc
2012-02-01Új szempontok Németh László regénypoétikájáhozSzitár Katalin: A regény költészete - Németh László
2011-09-01A "Népköztársaság nevében!"Avagy egy eljárás textusa a Hajnóczy-próza szövegterében.
2009-03-01Szövegtani elemzésMárai Sándor Füves könyvének 5. szövege (Arról, mi az élet igazi élménye)
2007-06-01Kísérlet a szövegtani, stilisztikai, grammatikai ismeretek...integrált tanítására. Babits Mihály: Csak posta voltál c. költeményének komplex elemzése
2006-05-01"Kép és ritmus együttes hatalma"Emlékezés Faludy Györgyre: Óda a magyar nyelvhez c. versének szövegtani, szemiotikai, stilisztikai elemzésével.
Szövegszempontú verselemzések 3-32.
Juhász Gyula: Anna örökSzövegszempontú verselemzés: példaanyag tanároknak, egyetemi hallgatóknak, verselemzőknek.
József Attila: Tiszta..
József Attila : Sárga füvek
József A.:Egy vak..
József Attila: Nem ! Nem ! Soha !elemzés
József Attila : Az én szívem sokat csatngolt
Nagy L.:Virágének
Nagy László: Utolsóelemzés
Nagy László: Elmentek..elemzés
Nagy László: Fehér lovamelemzés
Nagy László: Ki viszi át a Szerelmetelemzés
Weöres S.:Olvadás
Weöres Sándor: Éren-nádonelemzés
Weöres Sándor: Volt egy szép...elemzés
Weöres:Mi volnék?
Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne
Weöres:Arany ágon..
Weöres Sándor: A tündérelemzés
Weöres:Buba énekeBuba éneke / Weöres Sándor
Versek megformáltságának megközelítése...kreatív gyakorlatokkal: szemiotikai-textológiai alapvetés; Megformáltságon alapuló szövegfajták szemiotikai-textológiai értelmezése, megközelítése kreatív gyakorlatokkal
Egy Krúdy-mondatrólMondatszerkezet, szövegszerkezet, pragmatikai jelentés