József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | stílus

20 db találat
Dátum downCímLeírás
2020-06-01Nagy Gáspár autoreflexív beszédmódjaNagy Gáspár költészetének stíluselemzése
2013-03-01Ágoston-féle ördöglakatAz augustinusi hit stílusbravúrja: prózába rejtett, többszörösen önszerkesztő, önzáró szövegalakzat
2005-05-01Pillanat és távlatA móriczi és Németh László-i szövegalkotás interferenciái
2003-04-01Pázmány Péter A nyelvnek vétkeiről c prédikációjának stílusa
1994-05-01A mai magyar költészet stílusárólA mai magyar költészet stílusáról
Weöres Sándor stílusújításaGyors, gyöngyöző, vidám szavak (hangkísérlet) Dob és tánc (szószerkezetek) Téma és variációk (szófajváltás) Kuli (a mondat leegyszerűsödése)
A Kommunista kiáltvány stílusaKarl Marx, 1848.
A stílusUmberto Eco előadása
A stílus születése és halálaÁllandóság és változás Krúdy prózájában
Az első erőpróbaKosztolányi Dezső első kötetének, A négy fal között (1907)-nek stíluselemei
Palócföld - XIX. század, szepesség - XX.századSzékelyföld - XXI.század ; Mikszáth, Krúdy és egy utóduk a magyar próza stílushagyományában
Egy Krúdy-mondatrólMondatszerkezet, szövegszerkezet, pragmatikai jelentés
A minthás társítások funkciója KrúdynálKatona Béla emlékére
Az indázás stílusformái Krúdy prózájábanKrúdy Gyula prózájáról
Módszer és stílus a felvilágosodás irodalmábana felvilágosodás fogalmának definíciója
Joyce: a maradandóság változásaiJoyce Ulyssese. Mítosz és archetípus. Írástechnikai megközelítés.
A nyelv háborújaKarinthy Frigyes háborúellenességének vizsgálata a Krisztus és Barabbás: Háború és béke című kötetének nyelvhasználata alapján
"Igazat?!...Mi az?!..." - Az enciklopédia, a sajtó és az archívumKarinthy Frigyes modernségkritikájának vizsgálata a Ki kérdezett...? című kötetének mentén
Gépisten, jöjjön el a te országod! - Technika és politikaKarinthy Frigyes 1930-as évekbeli publicisztikájának két fő témája a technika és a politika.Ezen időszak írásaiból kitűnik, hogy Karinthy szerint a technika lehet a kultúra ellensége és szövetségese is.
A paródia mint materiális fordítás - Így írtok tiKarinthy Frigyes Így írtok ti című művének poétikai működésének vizsgálata