József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

42 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-09-01Két szerelmes csókolozott, Apollinaire harangozottEsszé Apollinaire szerelmes verseirőlmegtekintés
2020-06-01A világ romantizálásaPeter Handkérólmegtekintés
2019-12-01A Szózat költőjeVörösmarty Mihály és a Szózatmegtekintés
2019-11-01Egy ifjú romantikus tévelygései - A gyötrődő és a többiekA romantika Vörösmarty lírájábanmegtekintés
2019-07-01Ady különösségeRomantika, modernség, szimbolizmus a pálya első szakaszábanmegtekintés
2017-12-01"...Üres kép, játszi súgár"Arany János és a romantika "humanizálásának" kísérleteimegtekintés
2016-03-01A romantikus költészetesztétika relativizálódása...... Andersen Az Árnyék című elbeszélésébenmegtekintés
2015-03-02Nőiség, női szerepek és romantikaA nőiség szerepe a 19. századi magyar irodalombanmegtekintés
2015-03-01Titkos jóváhagyásJohann Wolfgang Goethe: Harzreise im Winter (Téli utazás a Harz-hegységben)megtekintés
2014-04-01Erdélyi János...romantika-fogalmárólmegtekintés
2013-07-01Olvasás-háttal a jövőnekWalter Benjamin az angol romantikusok felől.megtekintés
2013-06-01Petőfi szerepei: dilemma vagy metamorfózis?Romantika. hagyomány és deformáció. Petőfi: népies és személyes dalköltészet; népköltészet-műköltészet, természet- és (mesterséges) műköltészet (Naturpoesie-Kunspoésie).megtekintés
2009-12-01A társalgás változó művészeteAz esszé műfajának átalakulása az angol romantikábanmegtekintés
2008-03-01A liberalizmus és a romantikaA romantika "nem más, mint a liberalizmus az irodalomban" (Victor Hugo: Hernani, előszó)megtekintés
2007-08-01Költészet a költésrőlA romantikus hagyomány "romantikátlanító" figurálása Arany János lírájábanmegtekintés
2002-12-01Az angol romantika. Témavázlat.ld."Érettségi felvételi előkészítő" Vázlat.megtekintés
2002-12-01A francia romantika. Témavázlat.ld.\"Érettségi felvételi előkészítő\" Vázlat.megtekintés
1999-07-01A romantikus PetőfiPetőfi Sándorrólmegtekintés
1998-04-01Romantika: világkép, művészet, irodalomA romantika helye az európai művészetben, irodalombanmegtekintés
1997-05-01PánTermészetmítosz a felvilágosodás és a romantika gondolkodóinálmegtekintés
1986-09-01Axiológia és romantikaA romantikárólmegtekintés
1981-01-01A koronatanú - GoetheA klasszika és a romantika mint a modern irodalom forrásaimegtekintés
Rokokó, human..Arnold Hauser:A műv.és irod. társadalomtörténete VI.fej. Rokokó, humanizmus és romantika Az udvari műv. felbomlása.Új olvasóközönség.Pol- gári dráma keletkezése.Németo. és a felvilágoso- dás.Forradalom és műv.Német és Nyugat-európai romantika.megtekintés
Nemzeti romantikánk..Tanulmányok a felvilágosodás és a reformkor magyar irodalmából.megtekintés
A romantikárólmegtekintés
Az orientalizmus a magyar romantikábanFordítások.Novella, gegény, dráma.Tudományos érdeklődés, keleti utazások. Csokonai 125-9. Vörösmarty /Szilágyi és Hajmási, Ezeregyéjsza- ka ford., Tündérvölgy, Délsziget, A rom, Magyarvár, Csongor és Tünde/ 130-3. Vajda Pétermegtekintés
A romantikáról 1.Az európai romantika létrejötte: a felvilágosodás és a romantika; a romantika sajátosságaimegtekintés
A romantika. Témavázlat. (a XVIII.sz. utolsó éveitől a XIX.sz. utolsó harmadáig.) Vázlat. ld. "Érettségi felvételi előkészítő"megtekintés
A német romantika. Témavázlat.ld. "Érettségi felvételi előkészítő" Vázlat.megtekintés
Romantika. Vörösmarty, a romantika képviselője. A vén cigánystíluselemzésmegtekintés
Bevezetés: Romantika és dekonstrukcióA romantika fogalmának értelmezése dekonstrukciós keretek közöttmegtekintés
A mese a német romantikábanKísérlet A Grimm-testvérek mese-értelmezésének rekonstrukciójára.megtekintés
Német klasszika és romantika avagy tökéletesség..és végtelenség (1922) szellemtörténeti megközelítésmegtekintés
A király mulatFejedelmi csábítás a magyar romantikában.megtekintés
NovalisJegyzetek a romantiuks életfilozófiáról. Lukács György esszéje (1908)megtekintés
Elvágyódás és honvágy, avagy a végtelenre...törő véges dilemmái: a német romantikáról, előzményeiről és utóhatásárólmegtekintés
A romantikáról 2.A magyar romantika: helye, korszakai elméletei Kölcsey, Kisfaludy Károly, Vörösmarty népköltészet, népszínmű Petőfi és a romantika Kemény és Jókaimegtekintés
A romantika / a romantika felbomlásaa közép- és kelet-európai irodalmkban.megtekintés
Magyar tájszemléletRokokó, preromantikus, romantikus tájtípusok.megtekintés
Hamlet-recepciók a német romantikábantanulmánymegtekintés
A romantika: világkép, művészet, irodalomA romantika és más irányzatok (allegória és szimbólum, klasszicizmus és romantika, nemzeti jelleg, beidermeier, realizmus)megtekintés
Nem hallott dallamok és nem látott festmények: társművészetek a romantikus szépprózábanKépzőművészeti, építészeti és zenei alkotások szerepeltetése a romantikus irodalombanmegtekintés