Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

42 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-09-01Két szerelmes csókolozott, Apollinaire harangozottEsszé Apollinaire szerelmes verseiről
2020-06-01A világ romantizálásaPeter Handkéról
2019-12-01A Szózat költőjeVörösmarty Mihály és a Szózat
2019-11-01Egy ifjú romantikus tévelygései - A gyötrődő és a többiekA romantika Vörösmarty lírájában
2019-07-01Ady különösségeRomantika, modernség, szimbolizmus a pálya első szakaszában
2017-12-01"...Üres kép, játszi súgár"Arany János és a romantika "humanizálásának" kísérletei
2016-03-01A romantikus költészetesztétika relativizálódása...... Andersen Az Árnyék című elbeszélésében
2015-03-02Nőiség, női szerepek és romantikaA nőiség szerepe a 19. századi magyar irodalomban
2015-03-01Titkos jóváhagyásJohann Wolfgang Goethe: Harzreise im Winter (Téli utazás a Harz-hegységben)
2014-04-01Erdélyi János...romantika-fogalmáról
2013-07-01Olvasás-háttal a jövőnekWalter Benjamin az angol romantikusok felől.
2013-06-01Petőfi szerepei: dilemma vagy metamorfózis?Romantika. hagyomány és deformáció. Petőfi: népies és személyes dalköltészet; népköltészet-műköltészet, természet- és (mesterséges) műköltészet (Naturpoesie-Kunspoésie).
2009-12-01A társalgás változó művészeteAz esszé műfajának átalakulása az angol romantikában
2008-03-01A liberalizmus és a romantikaA romantika "nem más, mint a liberalizmus az irodalomban" (Victor Hugo: Hernani, előszó)
2007-08-01Költészet a költésrőlA romantikus hagyomány "romantikátlanító" figurálása Arany János lírájában
2002-12-01Az angol romantika. Témavázlat.ld."Érettségi felvételi előkészítő" Vázlat.
2002-12-01A francia romantika. Témavázlat.ld.\"Érettségi felvételi előkészítő\" Vázlat.
1999-07-01A romantikus PetőfiPetőfi Sándorról
1998-04-01Romantika: világkép, művészet, irodalomA romantika helye az európai művészetben, irodalomban
1997-05-01PánTermészetmítosz a felvilágosodás és a romantika gondolkodóinál
1986-09-01Axiológia és romantikaA romantikáról
1981-01-01A koronatanú - GoetheA klasszika és a romantika mint a modern irodalom forrásai
Rokokó, human..Arnold Hauser:A műv.és irod. társadalomtörténete VI.fej. Rokokó, humanizmus és romantika Az udvari műv. felbomlása.Új olvasóközönség.Pol- gári dráma keletkezése.Németo. és a felvilágoso- dás.Forradalom és műv.Német és Nyugat-európai romantika.
Nemzeti romantikánk..Tanulmányok a felvilágosodás és a reformkor magyar irodalmából.
A romantikáról
Az orientalizmus a magyar romantikábanFordítások.Novella, gegény, dráma.Tudományos érdeklődés, keleti utazások. Csokonai 125-9. Vörösmarty /Szilágyi és Hajmási, Ezeregyéjsza- ka ford., Tündérvölgy, Délsziget, A rom, Magyarvár, Csongor és Tünde/ 130-3. Vajda Péter
A romantikáról 1.Az európai romantika létrejötte: a felvilágosodás és a romantika; a romantika sajátosságai
A romantika. Témavázlat. (a XVIII.sz. utolsó éveitől a XIX.sz. utolsó harmadáig.) Vázlat. ld. "Érettségi felvételi előkészítő"
A német romantika. Témavázlat.ld. "Érettségi felvételi előkészítő" Vázlat.
Romantika. Vörösmarty, a romantika képviselője. A vén cigánystíluselemzés
Bevezetés: Romantika és dekonstrukcióA romantika fogalmának értelmezése dekonstrukciós keretek között
A mese a német romantikábanKísérlet A Grimm-testvérek mese-értelmezésének rekonstrukciójára.
Német klasszika és romantika avagy tökéletesség..és végtelenség (1922) szellemtörténeti megközelítés
A király mulatFejedelmi csábítás a magyar romantikában.
NovalisJegyzetek a romantiuks életfilozófiáról. Lukács György esszéje (1908)
Elvágyódás és honvágy, avagy a végtelenre...törő véges dilemmái: a német romantikáról, előzményeiről és utóhatásáról
A romantikáról 2.A magyar romantika: helye, korszakai elméletei Kölcsey, Kisfaludy Károly, Vörösmarty népköltészet, népszínmű Petőfi és a romantika Kemény és Jókai
A romantika / a romantika felbomlásaa közép- és kelet-európai irodalmkban.
Magyar tájszemléletRokokó, preromantikus, romantikus tájtípusok.
Hamlet-recepciók a német romantikábantanulmány
A romantika: világkép, művészet, irodalomA romantika és más irányzatok (allegória és szimbólum, klasszicizmus és romantika, nemzeti jelleg, beidermeier, realizmus)
Nem hallott dallamok és nem látott festmények: társművészetek a romantikus szépprózábanKépzőművészeti, építészeti és zenei alkotások szerepeltetése a romantikus irodalomban