Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

57 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2014-02-01Az irodalompszichológiai olvasás...a Jókai-értés kontextusában. "az irodalom akár alternatív lélektani tudásformaként is leírható"
2013-10-02Éj anyánk: Jung völkisch miszticizmusárólJung a náci mozgalom bűvöletében
2012-08-01"Pontos terv szerint haladok" - "Semmit sem tudok előre"Az írói alkotófolyamat pszichológiája
2012-01-01Az Alkonyat olvasói népszerűsége a...pszichostrukturális elemzés tükrében. Stephanie Meyer: Alkonyat
2011-08-01Kosztolányi és a századforduló neuraszténia-kultusza"Hogy a művészek ideges emberek, mindenki természetesnek tartja, s hogy tele van velük az idegorvosok váróterme, ezt éppúgy nem tartjuk különösnek, mint azt, hogy a katonát a háborúban megsebesítik, vagy a szénbányamunkás tüdőbetegséget kap. Ők az agyukkal dolgoznak - az pusztul. de miért jobban ma, mint azelőtt?" (Csáth Géza: Öngyilkos művészek)
2009-02-01A művész mint ámító"Hamísítás" az irodalomban (művészetekben). Dzsambul Dzsabajev, csalás a sztálini irodalmi életben. James Macpherson Ossiáni dalai; Thomas Chatterton Rowley korpusza; Fernando Pessoa heteronímjei; Karinthy karikatúrái; Van Meegeren Vermeer-képe.
2009-01-01Egy szociálpszichológia tanmeseA hullám: rendezte Dennis Gansel, írta Todd Strasser, német film, 2008. Mindkét mû közös forrása egy több mint negyven évvel ezelõtt, 1967-ben történt esemény. Egy Ron Jones nevû amerikai középiskolai történelemtanár pedagógiai „kísérletet” végzett a kaliforniai Palo Alto egyik középiskolájában. Jones meg akarta magyarázni diákjainak, hogyan is történhetett, hogy Németország polgárainak többsége aktívan támogatta Hitlert és a náci pártot, s hogy sokan közülük részt vettek – a parancsoknak vakon engedelmeskedve – a legkülönfélébb kegyetlenségekben, tömeggyilkosságokban.
2005-11-01Érzelmi megismerés: a dionüszoszi arculatMaupassant: Denis c. elbeszélésénk pszichológiai sempontú elemzése.
2003-06-01Nőrület, rút szépség. (Őrült nők a filmvásznon)"A nők mindig szebbek nálunk, de őrültként iszonytatóbbak, tudott erről a görög mitológia, és tud a férfi-félelem." Az ördögűző / rend. William Friedkin; Egyedülálló nő megosztaná / Barbet Schroeder; Tortúra / King-adaptáció; Hullámtörés, Idióták / Lars von Trier; Gyorsbüfék, gyors nők / Amos Kollek; Betty Blue / Jean-Jacques Beineix stb.
2003-04-01A fikcióteremtő emlékezetAz emlékezet, memnotechnika és irodalom (és politika). Akutagawa*: A vihar kapujában, Proust: Az eltűnt idő nyomában, Borges: Funes, az emlékező.
2002-10-01Kohlhaas MIhály, a középkori ..."öngyilkos" terrorista
1992-02-01A színek vallomásaKísérlet a Lüscher-teszt irodalmi alkalmazására. Juhász Gyula (ld.ott), ill. József Attila életművén keresztül.
1991-12-01A lélektan, a fantasztikum és a regény igazságaBabits Mihály: A gólyakalifa; (ld. o) Harsányi Kálmán: A kristálynézők Századeleji új lélektani irányzatok, ezek hatása a magyar irodalomra. Előzmények : Kemény Zsigmond, Petelei István balladisztikus novellái; modern elbeszélés fordulópontja: Cholnoky Viktor, az új lélektani novella megfogalmazása : Csáth Géza : Anyagyilkosság, Kosztolányi novellái, pl.Lidérc. A lélektani novellától a modern magyar lélektani regényig. Babits Mihály :A gólyakalifa(1913) és Harsányi Kálmán : A kristálynézők(1914) c. regénye
1986-01-01A regény és a lélektani regényKosztolányi Dezső regényeiről
Móricz Zsigmond: A kicsiTizenegy elbeszélés pszichológiája.
Nagy Lajos: A pofonTizenegy elbeszélés pszichológiája.
Poe, Edgar Allan: Az ellopott levélTizenegy elbeszélés pszichológiája.
Amikor az ördög tanítómester voltA mese lélektanielemzése; férfi és nő a mesében.
A kötelesség és a szerelem dialektikája a Cleves hercegnőjébCleves hercegnője / Madame La Fayette A feudális személyiség alapvonásai.
Szürrealizmus és mélylélektanArtaud, Freud és Breton, álom, tudattalan
Expresszivitás és lélektanExpresszivitás értelmezése: szocializáció és spontaneitás egyensú- lya. Frank Wedekind : A tavasz ébredése c. gyermektragédiájának pszichológiai szempontú értelmezése.
Azonosítás és szerepcsere az Arabs Szürké-ben / Krúdy GyulaImplikált pszichológiai mechanizmusok az irodalmi műben. Utolsó szivar az Arabs Szürkében
Oidipusz király / Szophoklészpszichológiai szempontú elemzés
Lélek, jelentésképződés és életrajz Cholnoky László Vérgyőr c. novellájárólPszichológiai szempontú elemzés. Cholnoky Viktor és László "furcsa" testvérkapcsolatáról, ill. az enfant terrible-személyiségről
Három Bergman-film elemzéseRítus, Suttogások és sikolyok, Szemben önmagunkkal
Kosztolányi Dezső: TréfaTizenegy elbeszélés pszichológiája.
Csehov, Anton Pavlovics: A tokbabújt emberTizenegy elbeszélés pszichológiája.
Gogol: Az orrTizenegy elbeszélés pszichológiája.
"...Paradoxon vagy önmagad szemében..."Nadas Péter családregényének lélektani elemzése. Egy családregény vége
Azonosítás és szerepcsere az Arabs SzürkébenImplikált pszichológiai mechanizmusok az irodalmi műben. Krúdy Gyula: Utolsó szivar az Arabs Szürkében
Elkötelezettség és ambivalenciaMészöly Miklós Saulusának lélektani implikációi
Nyomozás vagy azonosulás?Rítus / rend. Ingmar Bergman
Az önismeret drámájaSzemben önmagunkkal / Rend. Ingmar Bergman, 1976.
Önmeghatározás és drámai emberábrázolásGyermekkori agresszió és szocializáció. (A kicsi, Légy jó mindhalálig); Felnőttkori antiszociális megnyilvánulások, agresszió , kegyetlenség (Barbárok, Szegény emberek, Árvácska). Az író és alteregói (Míg új a szerelem, Sárarany, Tündérkert)
Kilátás az Arabs SzürkébőlKrúdy Gyula: Utolsó szivar az Arabs Szürkénél. Alkotás és személyiség pszichológiai megközelítése Krúdynál. Halál, öngyilkosság, szerelem és evés (mint központi téma) Krúdynál. Pszichoanalitikai értelmezés.
Anna Karenina családterápiás megközelítéseCsaládi viszonyok, kapcsolati minták Tolsztoj Anna Kareninájában
Előzmények a századvégről. A lélektaniság jegyében.Toldy István : Anatole (1872), Asbóth János : Álmok álmodója (1876)
Kassák Lajos lélektani művészregényeEgy lélek keresi magát / Kassák Lajos
Polgár és művész (Tersánszky Józsi Jenő : A félbolond, 1941)
A "kemény filmek" szimbolikája és hatása az ifjúkori személyiségreVizsgálat
A két vers pszichológiai analíziseBabits Mihály: Ősz és tavasz között Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek
József Attila lelki összeomlásaJ.A. utolsó hónapjairól. A Flóra által vele készített Rorschach-teszt kiértékelése.
Főhős analízisben - a Trisztán mítosz....néhány pszichológiai aspektusa
A halász meg a feleségeA mese lélektani értelmezése.
A daloló, szökellő madárA mese lélektani elemzése, férfi és nő a mesében.
Gulácsy Lajospatográfiája
Ivan Fjodorovics KaramazovDosztojevszkij: Karamazov testvérek
Kohlhaas MihályA terrorizmus pszichológiai rejtélye, Kleist narratívája, Kleist élete és halála, Kohlhaas Mihály története, "Kohlhaas-szindróma"
Hamlet a pszichoanalízisben1. Recepciós hagyomány - Hamlet, a szelf-imágó 2. Hamlet: a szelf konfliktusos természetének szimbóluma - Freud értelmezése 3. Lacan Hamletje: a metonimikus szelf-imágó 4. Nicolas Abraham - a Hamlet allegorikus-karakterikus konstrukciója és a szellem szava
A fikcióteremtő képzeletAkutagawa A cserjésben c. elbeszélésének lélektani elemzése.
Pszichoanalízis, pszichológia és modern magyar irodalom1910 Ferenczi Sándor: Lélekelemzés
A folklór képi nyelveA folklór szakrális-mágikus képei; A platonista képfelfogás; 20. sz-i pszichologizáló mítoszelméletek; Archetípusok - szimbólumok
Mese A napfény ízé-ről -utazás a belső erőforrások birodalmában (pszichológia, esszé) A napfény íze / rend. Szabó István, 1999.
A lélektani ábrázolástól a lényegigÚj lélektaniság a magyar prózairodalomban: Kosztolányi elbeszéléseitől (Sakk-matt, A kövér bíró, Április bolondja; fordulópont: Lidérc (1911))a regényekig: Néró-tól az Édes Anná-ig.
Kosztolányi elbeszélő művészete két nézetbenK. "négy fő művében (regényeiben) nem a lélektani ábrázolást modernizálta, hanem megteremtette a modern magyar regényt."
Az elme nem-esítéseEugene O'Neill Vágy a szilfák alatt és Sam Shepard Hazug képzelet c. drámájában
A háborús poszttrauma mint elkülönítő létállapotPosztpatológiai esetregény. Az első világháború tapasztalatai és a társadalomszociológiai- ill. pszichológiai tanulmányok ötvözése. Farkas Geiza: A fejnélküli ember