József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

70 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2018-03-01Zsidóság és pszichoanalízisPap Károly gyermeknovelláibanmegtekintés
2015-04-01"Gubancok vagy Őrült gomolyag"Pszichobiográfiai párhuzamok Ferenczi Sándor és Füst Milán érzelmi kötődéseibenmegtekintés
2013-10-02Éj anyánk: Jung völkisch miszticizmusárólJung a náci mozgalom bűvöletébenmegtekintés
2013-04-01Pszichoanalitikus megjegyzések a bűn problémaköréhezA bűn, bűntudat és lelkiismeret problémája Dosztojevszkij regényeibenmegtekintés
2012-07-02"mind a ketten az Igazságot kerestük"Ignotus és a pszichoanalízis mint tudománymegtekintés
2012-07-01"Mióta ismerem a tudományt (...) azóta...hiszek a művészetben" ; A természettudományos diskurzus és az esztétikai gondolkodás szerepe Csáth Géza novelláibanmegtekintés
2012-03-01Veszélyes vágyVeszélyes vágy / David Cronenberg. angol-francia-német-kanadai-svájci, 2011.megtekintés
2012-02-01Háy János Xanadujaregény elemzésmegtekintés
2012-02-01Karinthy és a pszichoanalízisSzékely György emlékénekmegtekintés
2011-08-01Az Allen-szindrómaMi kínozza a filmtörténet legnépszerűbb neurotikusát, és miért nem unjuk újra és újra végignézni szenvedéseit, vívódásait és szerencsétlenkedéseit? Sigmund Freud legnagyobb hatású tanítványát Woody Allennek hívják.megtekintés
2011-08-01Kosztolányi és a századforduló neuraszténia-kultusza"Hogy a művészek ideges emberek, mindenki természetesnek tartja, s hogy tele van velük az idegorvosok váróterme, ezt éppúgy nem tartjuk különösnek, mint azt, hogy a katonát a háborúban megsebesítik, vagy a szénbányamunkás tüdőbetegséget kap. Ők az agyukkal dolgoznak - az pusztul. de miért jobban ma, mint azelőtt?" (Csáth Géza: Öngyilkos művészek)megtekintés
2011-03-01Sigmund Freud üdvözlései-Kosztolányi, József Attila és a pszichoanalízismegtekintés
2010-05-01Bruno Bettelheim és Philip RothPortnoy pszichoanalízisben Dr. O. Spielvogel New York-i pszichoanalitikus iratai közül előkerültek terápiás jegyzeteimegtekintés
2010-04-01A szerző és az (ön)életírás pozíciója a közelmúlt...pszichoanalitikus irodalomkritikáiban. Freud (Álomfejtés, Tanulmányok a hisztériáról) és az 1960-70-es évek francia "új feminizmusa" (Kristeva, Cixous). Cixous a derridai lélek mélyrétegeit igyekszik feltárni és megörökíteni...mint a Másik portréját, miközben saját arcképének töredékei is kirajzolódnak.megtekintés
2009-04-01Radnóti - ahogy tetszikPszichoanalízis a Nyugatban III.megtekintés
2008-06-01Az álom - a szubjektum teremtése és megismeréseFreud, pszichoanalízis, álom.megtekintés
2008-04-01Pszichoanalízis a Nyugatban (II.)Az analitikus Ignotus.megtekintés
2008-01-01Pszichoanalízis a Nyugatban (I.)Bevezetés: a probléma feldobása. Egy sokoldalú érem két oldala.megtekintés
2007-06-01Marxizmus és pszichoanalízisJózsef Attila elméletei. József Attila költészete és a marxizmus.megtekintés
2006-03-01Freud és a személyiség relativitás-elméletepszichoanalitikus belháborúkmegtekintés
2006-01-01A horror paradoxonaA horror: kozmikus félelem és vallásos tapasztalat; ...pszichoanalízise; ...vonzerejemegtekintés
2004-09-01Nyelv és struktualitás: A lacani pszichoanalízis és a derri-dai dekonstrukció közötti vitáról.megtekintés
2000-04-01Vizuális élvezet és az elbeszélői filmPszichoanalízis, A szemlélés művészete - az emberi alak bűvölete, A nő mint kép, a férfi mint a tekintet birtoklójamegtekintés
2000-02-01A decentralizált szubjektum határtalan korrekturája -A Füst Milán-i szabad vers és a pszichoanalízismegtekintés
2000-01-01Erkölcs és pszichoanalízis József Attila éltművébenmegtekintés
1998-10-01A pszichoanalízis fenséges tárgyaPszichoanalízis, dekonstrukció és irodalom. Lacan és Derrida.megtekintés
1998-05-01Az emlékezőt író regényNádas Péter Emlékiratok könyve című könyvéről.megtekintés
1998-05-01Az ismétlés fonákságaiNárcisz és Echo valamint Freud.megtekintés
1997-04-01Orlando öröme avagy a vágy beszéde és a szöveg örömeiVirginia Woolf : Orlando c. regényéről.megtekintés
1996-04-01Kolonialitás és pszichoanalízismegtekintés
1990-02-01Karinthy Frigyes utazása a pszichoanalízis körülEmlített művek: Melankólia, Szomjúság, Utazás Faremidóba, Együgyű lexikon, Én és Énke, Capillária.megtekintés
1990-02-01Krúdy Gyula és a pszichoanalízis"...Mo.-n a rendkívülien eredeti és új nem annak az életművéből született, aki tudatosan és programszerűen modern akart lenni, hanem azéból, aki az volt akarata ellenére : Krúdy Gyuláéból" Említett művei : Szinbád, Álmoskönyv, A vörös postakocsi (1913) Boldogult úrfikoromban (1929).megtekintés
1990-02-01A freudizmus és a művészet (részlet)-megtekintés
1990-02-01Irodalom és pszichoanalízis: Zadig módszere-megtekintés
1990-02-01Fejezetek a pszichoanalízis és a modern klasszikus irodalom kapcsolatának történetéből-megtekintés
1990-02-01A múzsák, pszükhé és tudományaikPszichoanalízismegtekintés
1990-02-01A Nyugat és a pszichoanalízis-megtekintés
Énszerkezet, önteremtésJózsef Attila költészete és személyiségének alakulásamegtekintés
Török Sophie prózájaA filológia és a pszichoanalitikus irodalomelmélet metszéspontjábanmegtekintés
Robinson és Crusoe avagy hogyan (nem) válhatunk mindentudó....elbeszélővé? Daniel Defoe : Robinson Crusoe-jának modern irodalomelméleti alapokon tört. elemzése.megtekintés
Az ördög írásaThomas Hardy : Erdőlakókmegtekintés
Istennő vagy szörnyeteg ? : Hitchcock nőalakjaiA dolgozat.."öt, klasszikussá vált Alfréd Hitchcockűfilm alapján próbálja körvonalazni a rendező véleményét az emberi pár egyik feléről, a nőről. A filmek a következők : 1. Rebecca (1940. Fsz.:L.Olivier, Joan Fontaine, Judith Anderson) 2. Elbűvölve (1945. Fsz.:Ingrid Bergman, Gregory Peck) 3. Forgószél (1946. Fsz.:Ingrid Bergman, Cary Grant, Claude Rains) 4. Szédülés (1958. Fsz.:James Stewart, Kim Novak) 5. Psycho (1960. Fsz.:Anthony Perkins, Janet Leigh)" A pszichoanalízis hatása és megnyilvánulásai Hitchcock filmjeiben.megtekintés
Raymond Carver Szomszédok c. novellájának lacani olvasataRaymond Carver Szomszédok c. novellájának elemzése a pszicho- analitikus elmélet, elsősorban Jacques Lacan szubjektumelmélete alapján.megtekintés
GradivaA dombormű, Jensen Gradiva c. novellája és Freud magyarázata.megtekintés
Vajda János poklaVajda ános "komplexusai".Pszichoanalitikus tan. V.J.-ról.megtekintés
Művészet és freudizmus.megtekintés
Kilátás az Arabs SzürkébőlKrúdy Gyula: Utolsó szivar az Arabs Szürkénél. Alkotás és személyiség pszichológiai megközelítése Krúdynál. Halál, öngyilkosság, szerelem és evés (mint központi téma) Krúdynál. Pszichoanalitikai értelmezés. megtekintés
Petőfi verseinek elemzése a budapesti iskola szellemébenPetőfi verseinek néhány pszichológiai aspektusa; anya-gyermek kapcsolat megjelenései: Az álmok Petőfi verseiben; Petőfi tájábrázolása(folyók, tavak, tengerek) A meleg, a tűz - a hideg, ajég szimbolika megjelenítése, Trauma, elaboráció, szublimálás; A halottszerető komplexum stb.megtekintés
József Attila kultusza a pszichoanalízisbenJózsef Attilárólmegtekintés
Főhős analízisben - a Trisztán mítosz....néhány pszichológiai aspektusamegtekintés
Az álom mint jellegzetes pszichoanalitikus témaBabits Mihály A gólyakalifa c. regényébenmegtekintés
Darwinizmus, pozitivizmus, naturalizmus, szimbolizmusés pszichoanalízis. A pszichoanalízis irodalmi gyökerei.megtekintés
Két példa: Babits Mihály és Nagy Lajosa naturalizmus és freudizmus kérdéseirőlmegtekintés
Pszichoanalízis és háborúkVilágháborús neurózisok az irodalomban pl. Móricz Zsigmond: Szegény emberek. Agressziós ösztönmegtekintés
Thomas Mann freudomarxizmusaMarxizmus és a pszichoanalízis. Thomas Mann és Sigmund Freud. vitatható álláspont - ld. Erős Ferenc: Két új könyv az irodalomról és a pszichoanalízisről = ÉS, 2005. 09. 09. (36.sz.) 28.o.megtekintés
Hamlet a pszichoanalízisben1. Recepciós hagyomány - Hamlet, a szelf-imágó 2. Hamlet: a szelf konfliktusos természetének szimbóluma - Freud értelmezése 3. Lacan Hamletje: a metonimikus szelf-imágó 4. Nicolas Abraham - a Hamlet allegorikus-karakterikus konstrukciója és a szellem szavamegtekintés
Pszichoanalízis mint "az ödipusz vallás theológiája"Az ún. Rapaport-levelek egyik értekező betétjéről.megtekintés
Énkonstrukció a másikban(Gertrude Stein:) Alice B. Toklas önéletírásának színtere.megtekintés
Miért gyilkolt Édes Anna?A mélylélektan és a metafizika összekapcsolódása mint regényszervező elv.megtekintés
Kosztolányi, Hollós István és a...nyelv pszichoanalitikus felfogásamegtekintés
Pszichoanalízis, pszichológia és modern magyar irodalom1910 Ferenczi Sándor: Lélekelemzésmegtekintés
Mélyllélektan és szocializmusA pszichoanalízis és a magyar irodalom kapcsolatai; Freudomarxizmusmegtekintés
Álom-írás, álom-írókCsáth Géza korának felismerése, hogy az álom... megjelenítője, kulcsa az ember életének, öntudatának, identitása megragadásának. Freud, pszichoanalízis, Álomfejtés.megtekintés
Határátlépések pszichoanalízis és irodalom közöttCsáth Géza: A kisasszony c. novellájárólmegtekintés
A tündérmese és az álomÁlom, mitológia, tündérmese, népmese. Két mese elemzése: Piroska és a farkas (Grimm); Félelemnélküli Jánosmegtekintés
Az égigérő faMeseelemzés. Pszichoanalitikus, jungiánus, összehasonlító mitológiai, spirituális értelmezés.megtekintés
Filozófia és az anyai fallosz(Sade és a metafizikusok)megtekintés
A szöveg-test elméletei(Roland Barthes: A szöveg öröme)megtekintés
A pszichoanalízis: Svevo és Csáth"Fried István a 19.századi német és orosz irodalmi példákban jelöli meg az ember kettős lényegűségének a felismerését"megtekintés
"Totem és tabu"Archetipikus elemek Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek c. regényébenmegtekintés