József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | narráció

34 db találat
Dátum downCímLeírás
2020-11-01A narratív szöveg előtér-háttér struktúrája az olvasás és az interpretáció soránÖrkény István: Ki mit tud
2020-05-00Az erőszak megjelenésének narratív eljárásai Krúdy Gyula Asszonyságok díja című regényébenKrúdy Gyula Asszonyságok díja című regényéről
2019-09-01Metalepszis és vallomásosságA narratív igazság(ok) destabilizációja Paul Auster Láthatatlan című regényében
2019-05-01Önmagukat elbeszélő szövegekPirkko Saisio autofikciós prózájáról
2019-02-01Narráció és identitás összefüggései Pap Károly novelláibanNarráció és identitás összefüggései Pap Károly novelláiban. Azarel/Jordán-novellák.
2018-10-01Hallgatag narrátorokPárhuzamok Maupassant és Kosztolányi regényeinek narrációs technikájában
2018-07-01Dráma, narrációElmondás és lemondás Philip Roth Kiégés című regényében
2016-05-01Szürrealista narratológia a kortárs japán mangában és animációbanTanulmány a japán mangák és animék narratológiájáról
2016-03-01Narratológiai közelítések a lírához(különös tekintettel a római szerelmi elégiára) Egy prakrit költeményről és Albius Tibillus elégiáiról
2016-03-01Felület-poétikákAdalékok Tarr Béla filmnyelvi leírásainak narratológiai értelmezéséhez
2015-11-02Történeti koncepció, narratíva és allegóriaCseres Tibor Vízaknai csaták című regényében
2014-09-00Saul titkaiVázlat egy regény narrációjának megfejtéséhez. Mészöly Miklós: Saulus.
2014-01-00Morzsák a filmi elbeszélésről 1.Az elbeszélés fiktív világa. A film és az elbeszél kapcsolata. A filmi narratív diskurzus mibenléte.
2013-05-01Valóban régimódi a Régimódi?Archi-, inter- és intratextuális viszonyok Szabó Magda Régimódi történetében.
2013-02-01Az elbeszélő hitelvesztéseTormay Cécile Bujdosó könyvének néhány narrációs problémájáról. A Bujdosó könyv sikere. Naplóforma és valószerűség. Egyszerű emberek.
2012-10-01Belső tagoltság, ironikus válaszBazsányi Sándor:"...testének temploma..." - erotika, irónia és narráció Nádas Péter prózájában. (Emlékiratok könyve, Párhuzamos történetek)
2012-03-01Fejezetek egy közös történetből:Történelem és narráció Semprun, Konrád és Kis egy-egy művében
2012-01-02"...játszik minden, ami él"A Tolsztoj-narratíva felszámolása Pelevin T.-jében
2012-01-01Változatok egy érzéki prózanyelv szenvedélyalakzatairaBazsányi Sándor:"...testének temploma". Erotika, irónia és narráció Nádas Péter prózájában.
2012-01-01Kétszólamú variációk- A heterogén narráció példái Csáth Géza novellisztikájában -
2011-03-01Narráció Ady Endre Margita élni akar c. művébenAdy Endre verses regényének narratológiai elemzése. Az elbeszélő mint szerzőés szereplő. Elbeszélő és olvasó.
2011-01-01A szöveg mint tárgyVizualitás, narráció és társadalmi reprezentáció Márai Sándor Bolhapiac című kötetében 1934, 2009
2007-12-01Anekdotikus narráció és kompozícióCholnoky Viktor Trivulzio kalandjai novelláiról
2007-04-01Kétértelmű narráció az Aeneis-benVergilius: Aeneis
2006-01-01NarratívákHorrorfilm-elbeszélések: tudáselbeszélés, inváziós elbeszélés, zárt inváziós elbeszélés, nyitott inváziós elbeszélés, zárt és nyitott metamorfóziselbeszélés.
2005-09-01A tükör mint hallucinációs falTükör - Móricz Zsigmond jegyzetei. Valóságtükrözés, narráció, elbeszélő: szerző és alterego, fikció és élmény.
2005-01-01A gyilkos tekinteteA narrátor pozíciója Friedrich Dürrenmatt: Az ígéret c. kisregényében és Fehér György: Szürkület c. filmjében
2001-06-01A romantikus elbeszélés retorikai hatásfunkcióiA narrátor visszatekintő beszédhelyzetének hatáselemzése Jókai Mór: A kőszívű ember fiai c. regényében
1998-02-01Nemzet és narrációErnest Hemingway: Búcsú a fegyverektől - regény és film. Narráció. A hollywoodi adaptáció történeti háttere.
1998-02-01MetaelméletNarráció
1992-04-01Narratív struktúrák a harmincas évekbenKosztolányi Barkochba és Móricz Tyúkleves című novellájának összehasonlító elemzése. (Ld. Kosztolányi: Barkochba)
A Szigeti veszedelem...narratológiai elemzése. Vázlat.
Narrátori technikák Arany János két művébenNarráció Arany János Családi kör és Ágnes asszony c. művében.
Az út-jellegű értésformákA térváltás poétikája és a kulturális narráció. Út- és utazásmetafora mint meghatározó momentum az európai kulturális narrációban.