József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

39 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2020-07-00Élő mítosz a rítusok "testében"Filozófia, mitológia, kozmogónia a dogon beavatási ünnep közepénmegtekintés
2019-07-01Rebbenő tolltuha, rügyre váró ujjakMítosz és női önkifejezés Lesznai Anna Meluzina-verseibenmegtekintés
2018-12-01Kinetikus tükörképekEkphrasis és mítosz Nádas faliképleírásábanmegtekintés
2018-03-01Németh László "kariatidái" és a "mítoszi csóva"Németh László nőalakjai mint kariatidák a Gyász, Iszony, Irgalom és az Égető Eszter című regényeibenmegtekintés
2017-08-01A szatír bőrétől a Kitömött barbárigA Marsyas-mítosz alakváltozatai a magyar irodalomban. Sarkadi Imre: A szatír bőre, Krusovszky Dénes: Marszüász polifón, Péterfy Gergely: Kitömött barbár.megtekintés
2014-12-01A mítosz szerkezete olyan, hogy bárhol elkezdődhetBeszélgetés András Sándorral, 1. részmegtekintés
2014-12-01A mítosz szerkezete olyan, hogy bárhol elkezdődhetBeszélgetés András Sándorral, 2. részmegtekintés
2009-09-01A két ősi emberpárEurópának két ősi emberpárról szóló mítosza van: Ádámról és Éváról, Orpheuszról és Eurüdikéről.megtekintés
2009-07-01Mítosz, emlékezet, kockázatWeöres Sándor mítoszi versei. A weöresi mítosz esztétikájának bemutatása: Hetedik szimfónia (Mária mennybemenetele)megtekintés
2009-07-01Mítosz és zene(Közelítések a Cantata profana értelmezéséhez)megtekintés
2009-02-01Mítosztöredékek újraírása Weöres Sándor...Médeia c. költeményébenmegtekintés
2003-01-01Weöres Sándor Istár-átköltése. Egy mezopotámiai mítosz remi--tologizációja. (Szüzsépoétikai elemzés)megtekintés
2002-09-01Múltrontás és jövőképzésMítosz és történelem a gyerekember-filmekben. Történelemkép a Harry Potterben 67-73.p. Az isteni hős, mint csillagharcos (Csillagok háborúja) 73-75. Újraírt múlt (Ének a Csodaszarvasról / rend. Jankovics Marcell) 75-77. összevetés az Atlantisz - Az elveszett Birodalom (2001) c. amerikai rajzfilmmel 77-78.megtekintés
1998-05-01Mesék, mítoszok, mondák: ÓratervA fehér ló mondája - óraterv (ELTE TFK)megtekintés
1997-12-01A metafora táguló világaA metafora "változása" leszakadás a mítoszról.megtekintés
1993-09-01Az ember tragédiája mítoszi utalásaiMadách Imre: Az ember tragédiájamegtekintés
1990-04-01A mítosztól a metaforáigMítosz, metaforamegtekintés
Áttörés az archaikumbaA folklór mélyrétegei és archaikus típusú remitologizációs perspektívák Arany János balladáibanmegtekintés
Archaikum és remitologizációAdy Endre archaikus mitologizmusának néhány vonásamegtekintés
József Attila "bartókisága"József Attilárólmegtekintés
Átmenetek a XX. sz. neomitologizmusáhozWagner és Nietzschemegtekintés
Az Archaikus mítosz mibenléteAz archaikus mítosz fogalma és a remitologizáció kialakulásának főbb állomásai az irodalombanmegtekintés
A népmesék és a csillagos égmegtekintés
Keleti örökség népmeséinkbenmegtekintés
A mítoszok nem halnak megI.Alulról szerveződő mítoszok (A mi-tudattól a nemzettudatig, Mítosz és/vagy történelem?, A nemzettudat kialakulása, Transszil- vanizmus tegnap és ma) II. A faji felsőbbrendűség mítosza (Hatalmi törekvések faji ala- pon, Az antiszemitizmus történelmi alakulásai, Cigányellenesség) III. A pénz bűvöletében: szubkultúra! A képernyő mítosza, Mítosz és könnyűzene, Mítosz és irodalmi szubkultúra) IV. Politikai mítoszok (A politikai mítoszok természete, Az "Euró- pa-ház" mítosza, Liberalizmus és/vagy konzervativizmus)megtekintés
Elméleti megközelítés: szimbólum, mítosz, nyelv, novellaJulio Cortázar novelláinak szimbólum-elemzése. Elméleti -általános- rész.megtekintés
Mitikus átváltozásokMihai Eminescu: Esticsillag; Mircea Eliade: A kígyó c. műveinek összehasonlításamegtekintés
A mítoszok strukturális elemzésebenne: Oidipusz-mítosz strukturális elemzésemegtekintés
A felszabadító hosszúversJuhász Ferenc versoratóriumainak, hosszú énekeinek műfaji besorolása. (hosszúvers)megtekintés
Mítosz és irodalomThomas Mann mítoszértelmezése: József és testvérei. (mítosz - vallás és irodalom közös nevezője)megtekintés
A mítosz - egy fogalom jelentésváltozataimítosz, mitológia, mitologémák (Héraklész, Sziszüphosz, Antigoné stb.), beszélő név, allegória, modern mítoszfelfogás irányzataimegtekintés
Mitikus világkép és népmesei motívumok...Makkai Sándor Gyöngyvirág c. mesejátékábanmegtekintés
A folklór képi nyelveA folklór szakrális-mágikus képei; A platonista képfelfogás; 20. sz-i pszichologizáló mítoszelméletek; Archetípusok - szimbólumokmegtekintés
Rokonszenv a mítosszalWeöres Sándor mítosz versei, kortárs kötetek: Hopik könyve, a Halászóember, a Vidrakönyvmegtekintés
Mítosz és emlékezet kockázataiWeöres Sándor mítoszi versei és a posztmodern mítoszmegtekintés
Modern és posztmodern mítoszrecepciók(Mahruh veszése, Hazatérés Hellászból, A Nibelung-lakópark, Halotti Pompa)megtekintés
Joyce: a maradandóság változásaiJoyce Ulyssese. Mítosz és archetípus. Írástechnikai megközelítés.megtekintés
Valós és képzelt terek...Tennessee Williams és Sam Shepard drámáibanmegtekintés
A mítosz újrafelhasználása és a költői nyelv Térey János A Nibelung-lakóparkjábanTérey János: Nibelung lakóparkmegtekintés