József Attila Könyvtár - Dunaújváros
Műelemzés adatbázisJózsef Attila Könyvtár
cím: 2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 9. |  telefon: (25) 423-952, fax: (25) 403-571e-mail: olvszolg@jakd.hu

Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

499 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2021-04-00A sokarcú VénuszMéloszi Aphrodité szobra az ekphrasztikus költészetbenmegtekintés
2020-12-01Gergely Ágnes: Még egyszer Firenzébe – versek 2016–2019Kritika a kötetrőlmegtekintés
2020-12-01Az újraolvasott IllyésA 30-as évek verseirőlmegtekintés
2020-12-01"Aki nem csügged, az hazatalál"Bertók László: Megírjuk a szép, régi verseketmegtekintés
2020-12-01Csöngetnek, de valaki másBertók László költészetemegtekintés
2020-12-00Költészeti fenségesA 2010-es évek fiatal magyar költészetérőlmegtekintés
2020-11-01"az emlékezet útvesztőiben"Papp Attila Zsolt: Az atlantiszi villamosmegtekintés
2020-11-01Az intimitás nyelveIllyés Gyula szerelmi költészete a harmincas évek második felébenmegtekintés
2020-11-00SorsközösségbenAdatok és adalékok a szlovák költészet magyar fordításához. Történeti vázlat.megtekintés
2020-11-00Bioautomaták?Az állat a modern magyar költészetbenmegtekintés
2020-10-01Böszörményi Zoltán: Soha véget nem érő szeretkezésKritika a kötetrőlmegtekintés
2020-10-01József Attila első két remekműveTanulmány József Attila Rög a röghöz és Megfáradt ember című verseirőlmegtekintés
2020-10-01A hagyományvesztés identitásformáló szerepe József Attila művészetbölcseletének kialakításábanTanulmány József Attila életének költészetére gyakorolt hatásárólmegtekintés
2020-10-01"Ó jer közénk..."Egy verstípus utóélete - Vörösmarty Mihály: Liszt Ferenchezmegtekintés
2020-10-01A felrobbant csendMarkó Béla: Egy mondat a szabadságrólmegtekintés
2020-10-00A csiga és a sünPonge és Derrida a költészetrőlmegtekintés
2020-09-01"szájmeleg sárszókból lesz a vers"Kiss Benedek természetlírájától az elmúlás igézetéigmegtekintés
2020-09-01Kalász Márton: Annyi ábrándunkVersek, 2010-2019megtekintés
2020-07-01A haza halántékának szegezett dalokKözelítések Csordás Gábor költészetéhezmegtekintés
2020-07-01"Zászlótestvérek, bús fenyők"A lírai szövegszubjektum szerepe Reményik Sándor költészetébenmegtekintés
2020-06-01Nagy Gáspár autoreflexív beszédmódjaNagy Gáspár költészetének stíluselemzésemegtekintés
2020-06-01Milleniumi ódák Nagy Gáspár költészetébenSymphonia Ungarorum, Hullámzó vizeken keresztmegtekintés
2020-04-01"mielőtt asztalhoz ülnénk"Az üdvösség Pilinszky János költészetébenmegtekintés
2020-04-00Megfigyelésről, érzékenységről, együttérzésről, magányról, elmélkedésről és egyebekről fiatal költőknekEsszé a költészetrőlmegtekintés
2020-03-01Legjobb gyógyír a szövegTisza Kata: A legjobb hely a városban te vagy. Terápiás versekmegtekintés
2020-03-01"Rosmersholm bennetek van"Térey János Nagy tervekkel jöttem Rosmersholmba című kötetérőlmegtekintés
2020-03-01A nagyság igézetébenTérey János: Nagy tervekkel jöttem Rosmersholmbamegtekintés
2020-02-01A lét körforgásaMarcsák Gergely: Fekete-Tiszamegtekintés
2020-02-01Az ekphraszisz változatai N. Horváth Péter költészetébenTanulmány az ekphraszisz alakzatairólmegtekintés
2020-02-01Jékely-talányokVálogatás a költő elhagyott verseibőlmegtekintés
2020-02-01Gauguin-triptichonPaul Gauguin hatása Ady Endre, Juhász Gyula és Tandori Dezső költészetéremegtekintés
2020-02-00Hangoltság, beszédhelyzet és affektus Vörösmarty költészetébenVörösmarty költészetérőlmegtekintés
2020-01-01"...húsomból tépett szavakkal"Epika és dráma Iancu Laura költői pályájánmegtekintés
2020-01-01Kép a falonKalász Márton: Annyi ábrándunkmegtekintés
2020-01-01A lélekvándorlás plakátmagányaTőzsér Árpád: Lélekvándormegtekintés
2020-01-01"A dal madárrá avat"Zene és zeneiség Weöres Sándor költészetébenmegtekintés
2020-01-01Dantéval Trianon ellenBabits Mihály 1919-benmegtekintés
2020-01-01"De kinek van annyi is?!"Ady Endre képzavaraimegtekintés
2020-01-01"az élet csonttalanítva lesózva kipotyolva"Kenéz Ferenc költészetemegtekintés
2020-01-01LöszGéczi János-Ladik Katalin: Lösz. Kritika a kötetről.megtekintés
2020-01-01"Csupa fej és csupa farok"Juhász Ferenc versteste[i] egyetemesség és formátlanság határánmegtekintés
2019-12-01A Szózat költőjeVörösmarty Mihály és a Szózatmegtekintés
2019-11-01Az eszmévé finomult vágyÉrzékiség Babits Mihály és Balla Zsófia poétikájábanmegtekintés
2019-11-01A szikla motívum Reményik Sándor költészetébenSzikla-motívum Reményik költészetébenmegtekintés
2019-09-01Nagy Gáspár költészete és a keresztény szöveghagyományTanulmány Nagy Gáspár költészetérőlmegtekintés
2019-09-01Buda Ferenc: Ha csak estigKritika a kötetrőlmegtekintés
2019-08-01A transzcendencia visszhangjaitól a létezés légszomjáigAz újrarendezés mint dialógusteremtő eljárás Fekete Vince költészetébenmegtekintés
2019-08-01Virágok, virágénekek, virágnyelvA virágok irodalmi megjelenése, illetve a virágének sajátosságaimegtekintés
2019-07-01Csillapulást találni a világbanBalla Zsófia költészetérőlmegtekintés
2019-05-01Vörösmarty Mihály és a politikai költészetRészlet egy hosszabb , Vörösmarty költészetéről szóló elemzésbőlmegtekintés
2019-04-01A kanonizált költészet alapformái Baka István hátrahagyott verseibenA Tájkép fohásszal című kötetben véglegesített költészet és az abból kimaradt, Összegyűjtött versek függelékének Hátrahagyott versek című fejezetében közreadott szövegek miként folytatnak egymással párbeszédetmegtekintés
2019-04-01A Zrínyi-kultusz hatása Petőfi Sándor írásaibanEsszé Petőfi költészetérőlmegtekintés
2019-03-01Szendrey Júlia költőnő romantikus gyermekképeGyermekkép Szendrey Júlia verseibenmegtekintés
2019-03-01A haláltánc egy barokk változata Koháry István költészetébenKoháry István haláltánc-költeményeimegtekintés
2019-03-01Az űrlakó landolásJegyzetek a kortárs román költészetrőlmegtekintés
2019-03-01A "legegyszerűbb dolgok" költészeteKoch Imre: Az Isten álarcosbáljamegtekintés
2019-02-01Szűnj, szürkeségBrodszkij angol nyelvű verseinek kvalitásárólmegtekintés
2019-01-01Csókokban élő csóktalanokA mindenség-keresés és a Léda-szerelem fordulópontjai 1908-1909-benmegtekintés
2019-01-01Ady Endre zilahi költői szárnypróbálgatásaiAdy diákéveimegtekintés
2018-12-01"De az írás: épp / az, hogy van valamim"Tandori Dezső költészetérőlmegtekintés
2018-12-01Tandori, a misztikusEsszé Tandori Dezső költészetérőlmegtekintés
2018-12-01Sehová jutniTandori Dezső költészetérőlmegtekintés
2018-09-01Betegségretorika az 1930-as évek magyar költészetébenA testi betegségek ábrázolása az 1930-as évek magyar költészetébenmegtekintés
2018-05-01Magányos magyar kozmoszPásztor Béla és költészetemegtekintés
2018-03-01Milleniumi ódákNagy Gáspár költészetérőlmegtekintés
2018-03-01Madárlátta jambusokTandori Dezső verssé vált madarairólmegtekintés
2017-12-01"lettem a dac, mi az égre dörömböl"Észrevételek Kassák Lajos korai költészetérőlmegtekintés
2017-11-01Az utolsó messiásJózsef Attilamegtekintés
2017-11-01Élet-jel-képek József Attila költészetébenJózsef Attila költészetének motívumgyűjteményemegtekintés
2017-11-01"Mégiscsak föld van itt alul, mindenek ellenére föld"Nemes Nagy Ágnes költészetének ökokritikai olvasatamegtekintés
2017-10-01Kezdeten, végen innen és túlTornai József: Ó, kettős embermegtekintés
2017-10-01"Orrodba édes illatot gyűjts, szívedbe békét és mosolygást"Dsida Jenő: Tíz parancsolatmegtekintés
2017-10-01A mindenség tiszta ingeiTornai József válogatott verseirőlmegtekintés
2017-10-01Vas István: Teremtett világKritika a kötetrőlmegtekintés
2017-09-01"a természet zenévé szerveződik"A bartóki modell és Szilágyi Domokos Bartók Béláról szóló verskompozíciójamegtekintés
2017-09-01A befogadás kínjaiMűvészetproblematika Krusovszky Dénes Múzeum, nappal és Múzeum, éjjel című verseibenmegtekintés
2017-07-01"Augusztus 9-e van, a születésem napja"Emlékfoszlányok Ratkó Józsefről és költészetérőlmegtekintés
2017-07-01Balassa és a költészetEsszé Balassa Péter költészetérőlmegtekintés
2017-05-01A költészetértelmezés és történelemszemlélet változásaiCsoóri Sándor költészetérőlmegtekintés
2017-05-01Komoly dologKarinthy Frigyes költészetérőlmegtekintés
2017-05-01Ne félj a rizómától!Tolnai Ottó: Nem könnyű. Versek 2001-2017megtekintés
2017-05-01Az ifjúságmotívum Csoóri Sándor lírájábanCsoóri Sándor költészetérőlmegtekintés
2017-05-01Politikus lény politikamentes költészeteA Csoóri-költészet paradoxonamegtekintés
2017-05-01Metafizikai üzelmeinkTőzsér Árpád: Imágókmegtekintés
2017-04-01A radikális hasonlóság elve Csoóri Sándor költészetébenTanulmány Csoóri Sándor költészetérőlmegtekintés
2017-04-01A dilemmás költőKözelítések Csoóri Sándor kései verseihezmegtekintés
2017-04-01Az eltüntetett vers(szerűség) és a "nyakoncsípett idő"Futamok Vida Gergely verseihezmegtekintés
2017-04-01Nesztelenség – a cselekvés és a történés mezsgyéjénWeöres Sándor: Harmadik szimfónia 1.megtekintés
2017-04-01Szerelmi idill és érzéki szenvedély Kányádi Sándor lírájábanTünemény, Két nyárfa, Egyszer majd szép lesz minden, Háborúmegtekintés
2017-04-01Meghasad öled borzas pihéjeSzerelem és szexualitás a kortárs magyar költészetbenmegtekintés
2017-04-01"Látja a boldogságot én"Adalékok egy költői kép utóéletéhezmegtekintés
2017-03-01Arany-recepció a kortárs költészetbenArany hatása a mai költészetremegtekintés
2017-03-01Alkalmi ingaLövétei Lázár László: Alkalmimegtekintés
2017-03-01Az emlékezés szerkezeteJónás Tamás: Törzsmegtekintés
2017-03-01Archaikus elemek Arany János költői nyelvébenTanulmány Arany költői nyelvérőlmegtekintés
2017-03-01"Tavaszesőt és vaszöldet énekelünk"L. Simon László Háromlábú lovat etető lány című kötetemegtekintés
2017-02-01Baka István költői testamentumának záradéa és poétikája irányváltásának részdokumentumaiA költői testamentum recepcióesztétikai alapú interpretációjamegtekintés
2017-02-01Az "én" mohó identitása John Ashbery költészetébenGondok a poétikábanmegtekintés
2017-01-01A lángoló oszlopPetőfi Sándormegtekintés
2017-01-01A hangtalanság hangjaiMilyen kort jellemeznek Tőzsér Árpád "összes" versei?megtekintés
2017-01-01Az aggodalom kiáltásaCsorba Győző halálpoétikája. Költészete 1955-ig.megtekintés
2017-01-01"Egy gémeskút útjába állt"Trauma és identitás Gergely Ágnes költészetébenmegtekintés
2017-01-01Folyékony szobor vagy szilárd szökőkútEsszé Nemes Nagy Ágnes költészetérőlmegtekintés
2016-12-01Erdélyben és EurópábanLászlóffy Aladár költészetérőlmegtekintés
2016-11-01"Magam után húzom magam".Nemes Nagy Ágnes költői életművének integritásamegtekintés
2016-11-01Esszék Fekete Vince költészetéről1. Fekete Vince: Vak visszhang 2. A transzcendencia visszhangjai 3. Fekete Vince: Hőkameramegtekintés
2016-10-01"Nen sikerült Mit áltassam magam"Trauma és identitás Gergely Ágnes költészetébenmegtekintés
2016-10-01"...mint minden éjjel" - Farkasok órája, újraBaka István Farkasok órája című versemegtekintés
2016-10-01"Maga a látvány"Baka István: Egy csepp mézmegtekintés
2016-09-01"Zsoli úr álmodik"Álom és térbeli tapasztalat Jékely Zoltán költészetébenmegtekintés
2016-07-01Szomorú időKrusovszky Dénes: Elégiazajmegtekintés
2016-07-01A "teremtés szerelme"Ágh István: Válasz hazulrólmegtekintés
2016-07-01Porba írt versekRakovszky Zsuzsa: Fortepanmegtekintés
2016-05-02Takács Imre A megvallatott égi térség ciklusának portréverseiTanulmány a költő portréverseirőlmegtekintés
2016-05-01Pilinszky János eretnek jelenéseiEsszé Pilinszky Apokrif című költeményérőlmegtekintés
2016-05-01"Vérem hullásával, ha hozzám hajlanál"Venus két arca Balassi költeményeibenmegtekintés
2016-05-01"Mindenki meghal, igen"Orbán Ottó Magyar rekviemjemegtekintés
2016-04-01Álom-rekviemekTanulmány Jékely Zoltán költészetérőlmegtekintés
2016-04-01Most jön a 101 kiskutya általi halálAz elektronikus költészet játékossága Jason Nelson két versébenmegtekintés
2016-04-01Napló haikuhangulatraOravecz Imre: Távozó famegtekintés
2016-04-01Hitelesség, tisztelet és kritikaRöhrig Géza Az ember aki a cipőjében hordta a gyökereit című verseskötetemegtekintés
2016-04-01Technicizált hang, közvetített érzékelésKarinthy Frigyes 30-as évekbeli költészetéről. Az Üzenet a palackban című verseskötetről, kiemelten Az Ige így született és Szemek szimfóniája c. versekről.megtekintés
2016-04-01Az emlékek felvonulásaBertók László korai költészetemegtekintés
2016-04-01T. S. Eliot- és Walt Whitman-hatások Szilágyi Domokos költészetébenEsszé Szilágyi költészetérőlmegtekintés
2016-04-01Versnyelvi virtuozitásKovács András Ferenc költészetének és az Adventi fagyban angyalok című kötetének néhány poétikai sajátosságárólmegtekintés
2016-04-01Az együttlétezés és a szeretet szándéka és kudarcaiPosztmodern eljárások Jókai Anna Az együttlét című művébenmegtekintés
2016-03-01Rápillantás Bella István költészetéreBella István Sárkeresztúri ének című versemegtekintés
2016-03-01A nyelvteremtő Bella IstvánBella István költészetérőlmegtekintés
2016-03-01"Egymás ágára gyöngyös lenni"A dialógus modelljei Palocsay Zsigmond és Szilágyi Domonkos Fagyöngy című kötetébenmegtekintés
2016-03-01Metafora, jelkép, devalváció?Hitek és értékpozíciók elvesztésének poétikai folyamata és a recepció felületes sémáinak paradoxona Szilágyi Domokos költészetének értékítéleteibenmegtekintés
2016-03-01Szilágyi Domokos Derkovits-verseLátta-e Szilágyi a bukaresti Derkovits-kiállítást?megtekintés
2016-03-01"Bezár a világ?"Bertók László: Ott mi van?megtekintés
2016-02-01Francis Jammes népies vallásosságaEsszé Francis Jammes költészetérőlmegtekintés
2016-02-01Az anya halálának feldolgozása kiss Judit Ágnes költészetébenTanulmány Kiss Judit Ágnes verseirőlmegtekintés
2016-02-01Korszerűbb versnyelv és forma feléTanulmány Szilágyi Domokos Garabonciás versérőlmegtekintés
2016-02-01Menyegző és Tengerparti lakodalomNagy László és Szilágyi Domokosmegtekintés
2016-02-01"Fényes körútjain a végtelennek"A fény a költészetben, avagy a költészet fényemegtekintés
2016-01-01Politika és allegorikusság Gyöngyösi István költészetébenPolitika és irodalom viszonya Gyöngyösi Istvánnálmegtekintés
2016-01-01"Hogyha fiad verset írna..."Gálosi Adrienne beszélget Somlyó Bálinttalmegtekintés
2016-01-01"Költő és festő: egy"Nagy László hét Kondor Béla-versérőlmegtekintés
2016-01-01A szégyen hivatásaKondor Béla költészetéről és Nem tudom... című versérőlmegtekintés
2015-11-01Lebegő rémalakVörösmarty Mihálymegtekintés
2015-10-01Evolúció és a növények szerelmeRövid bevezetés Erasmus Darwin költészetébe.megtekintés
2015-10-01Biopoétika, genetikai líraA biopoétikáról és a genetikai líráról.megtekintés
2015-10-01A tenger képei és jelképei Baudelaire lírájábanA tenger-motívum Baudelaire lírájábanmegtekintés
2015-09-01Baka István kései verseinek számvetés-maszkjaiÖnértelmezés a Háry János búcsúpohara című versciklusbanmegtekintés
2015-08-03Gondolatok Juhász Ferenc költészetérőlEsszé Juhász Ferenc költészetérőlmegtekintés
2015-06-01"Futók, ugrók, mászók, csúszók"Szép Ernő sportversei és a játékmotívummegtekintés
2015-05-01Hűség a változáshozMegjegyzések Bertók László költészetéhezmegtekintés
2015-05-01Egyszerűség, érthetetlenség, örökségA gondolkodás alapkeresése Randall Jarrell költészetébenmegtekintés
2015-03-02"...az elnémult sokaság fölött a lángra hasadt egekbe kiáltok"Dsida Jenő költészetének bibliai ihletettségemegtekintés
2015-03-02A közöttiség és a köztesség alakzataiJuhász Erzsébet Úttalan utaim című kötetébenmegtekintés
2015-03-02Élet és romDanilo Kis verseinek "szennyes terei"megtekintés
2015-03-02Az éltető oxigénBíró József: Stromatolite című kötetérőlmegtekintés
2015-03-02"Ordasi tűz s fegyelem"Nagy László költészetérőlmegtekintés
2015-03-02"Ólomfa nőtt bennem"Betegségek és betegségképzetek Nagy László lírai életművében és naplójábanmegtekintés
2015-03-02"Törd fel a törvényt, ne latold!"Nagy László minőségeszménye a József Attila! című portrévers tükrébenmegtekintés
2015-03-01Titkos jóváhagyásJohann Wolfgang Goethe: Harzreise im Winter (Téli utazás a Harz-hegységben)megtekintés
2015-03-01A választék kísértéseSzilágyi Domokos Megvert az Isten című kézirattöredékérőlmegtekintés
2015-02-02József Attila "kései versei" körülTanulmány József Attila kései verseirőlmegtekintés
2015-02-02Turczi István legszebb verseiKritika a kötetrőlmegtekintés
2015-01-01Az elvágyódás helyeFüst Milán Arméniája. "Az "Arménia" nevű elképzelt ország Füst Milánnál először 1910-ben, az Aggok a lakodalmon egyik részletében tűnik fel..."megtekintés
2015-01-01"Engem csak a vers véd..."Háttérvonások Nagy Gáspár rendszerváltó verseihezmegtekintés
2015-01-01A hazatérés lehetetlenA falu metamorfózisa költészetünkben az ötvenes-hatvanas évekbenmegtekintés
2015-01-01Szavak nem hamvadó emlékeSzepesi Attila költészetéről Radnóti-díja alkalmábólmegtekintés
2014-12-01"...Megáll a szó a szádban..."A vers mint nyelvi esemény Bertók László költészetébenmegtekintés
2014-12-01Az átlátszó síkAngyalok Nemes Nagy Ágnes költészetében II.megtekintés
2014-11-03Az átlátszó síkAngyalok Nemes Nagy Ágnes költészetében, I. részmegtekintés
2014-10-01Bonyodalmak az Arany-versszövegek és -magyarázatok körülEsszé Arany János költészetérőlmegtekintés
2014-10-01Létlíra és "tiszta költészet" Zalán TiborverseibenTanulmány Zalán Tibor költészetérőlmegtekintés
2014-09-01Az üvöltő szelek elfújták Emily Bronte verseitEmily Bronte verseimegtekintés
2014-07-01Nincs kijáratNyitott és zárt terek geometriája Takács Zsuzsa és Pilinszky János költészetébenmegtekintés
2014-06-02"A súlyát hordozó kilép a kőből"A menhirtől az ellopott történelemig: egy motívum útja Mándy Stefánia költészetébenmegtekintés
2014-06-02A történet poézise Villányi László költészetébenVillányi László költészetemegtekintés
2014-05-01Az idegen képŰr és idegenség az erdélyi magyar lírában. Áprily, Dsida...majd 45 után a 60-as, 70-es, 80-as években indult költőnemzedékek műveiben. (Kovács András Ferenc, Király László, Szőcs Géza, Lászlóffy Aladár, Veress Gerzson, Palotás Dezső, Vásárhelyi Géza)megtekintés
2014-05-01A vőlegény olyan muja...A lakodalmi ujjogtatások tematikájárólmegtekintés
2014-04-01A "vetített emlékezet" beszédeFilm(kép), optika és nyelv Vida Gergely Horror klasszikusok c. verseskötetébenmegtekintés
2014-04-01Éltesse megírt IsteneZalán 60. Zalán Tibor lírájáról, 60. születésnapja és Fáradt kadenciák c. kötete kapcsán.megtekintés
2014-04-01Haldokolva életZalán Tibor költészetéről, Fáradt kadenciák (2012), Holdfénytől megvakult kutya (2013) kötetei kapcsán.megtekintés
2014-04-01Nincs, örökkéZalán Tibor három kötetéről: Szétgondolt jelen (2011) Fáradt kadenciák (2012) Holdfénytől megvakult kutya (2013)megtekintés
2014-03-03Kutyák a világlírábanKutyák a világirodalom színpadánmegtekintés
2014-03-03"És én ki vagyok..."Székely Magda költészetéről az identitásképzés szempontjábólmegtekintés
2014-02-03A mérleg két serpenyőjeSeamus Heaney költészetemegtekintés
2014-02-03Egy motívum szimbólummá sűrűsödéseA szemsugár-motívum Mándy Stefánia költészetébenmegtekintés
2013-12-01Szív és észIllyés Gyula költészetérőlmegtekintés
2013-11-01Falucsúfolók a gyermeklírábanMarkó Béla: Hasra esett a Maros (2012) c. kötetének műfaji újítása: falucsúfolók.megtekintés
2013-09-02Ciklus és szerepKöltői nagykompozíciók és szereplehetőségek a hetvenes és nyolcvanas évek Vasadi-lírájábanmegtekintés
2013-09-02Az anyag gyermekeiJózsef Attila és a szegénységmegtekintés
2013-09-01Képes vagy képtelen?Képversek a magyar gyermeklírában Nemes Nagy Ágnes: A galamb leszáll ; Weöres Sándor: Keresztöltés ; Kovács András Ferenc: Kőkereszt ; Jász Attila: Újévi köszöntő ; Imreh András: Hold ; Verbőczy Antal: Hóembermegtekintés
2013-07-01"Az én szívemben boldogok a tárgyak"Nemes Nagy Ágnes tárgyias költészetemegtekintés
2013-07-01A könnyek tárgyaTárgyiasság és poétika Takács Zsuzsa három kötetébenmegtekintés
2013-07-01"Csak ami kell"Kántor Péter: Köztünk maradjon c. kötetében szembeötlő a tárgyak kiemelt szerepe.megtekintés
2013-07-01"...Valami csillagszerű gravitáció..."Száz éve született Weöres Sándormegtekintés
2013-04-02Sírni, sírni, írniGyermekség, trauma, identitás Szép Ernő költészetébenmegtekintés
2013-04-01Vers, zene, Weöres Sándor"...mi vonzza a komponistákat a Weöres-versekben?" "Talán az, hogy gyakrabban használok kiélezett, erősebb ritmusokta, melodikusabb koncepciókat, mint a költők nagy része."megtekintés
2013-04-01Egy sok-műfajú alkotóA költészet helye Határ Győző életművébenmegtekintés
2013-04-01A kezdet szembejönEsszé Turczi István prózai verseirőlmegtekintés
2013-03-01"én is zarándok voltam"Kemény István: A királynál c. verseskötetéről.megtekintés
2013-03-01"Szilárd sötét a légnemű sötétben"Eliot és Rakovszky: hatás és párhuzam. "metafizikus" látásmód, szerpversek, az időrőlmegtekintés
2013-02-01"Ugy jártok, mint a pillangó, amely tűzbe száll"Szendrey Júlia irodalmi pályájának problémaköreimegtekintés
2013-02-01Én-te-ÚristenKukorelly Endre költészetérőlmegtekintés
2013-02-01Nemes Nagy Ágnes költészetszemléleteTanulmány Nemes Nagy Ágnes költészetérőlmegtekintés
2013-01-01A költő hazája napjainkbanHaza- és nemzetkép(zet)ek a kortárs magyar lírában.megtekintés
2013-01-01Illyés Gyula költői útja a Láthatártól a VárigEsszé Illyés Gyula költészetérőlmegtekintés
2012-12-01"Szimbólumoknak volt a szeretője"Alkalmi írás egy rendkívüli költőről. Ady Endréről.megtekintés
2012-12-01A publicista költészetAdy indulása.megtekintés
2012-08-01A Gyógyfűért megyekKemény István: Állástalan táncosnő c. verseskönyvemegtekintés
2012-07-01De infima doctrinaAvagy a költészet helye a teológiában és a teológia helye a költészetbenmegtekintés
2012-07-01Hagyományos japán versek (tankák)Magyarországrólmegtekintés
2012-06-01Poétikai módosulások Péntek Imre költészetébenPéntek Imre költészetérőlmegtekintés
2012-05-01Az írottszó szerepe a moldvai csángómagyarok életébenSzáz esztendeje született Lakatos Demeter csángó költőmegtekintés
2012-05-01Kemény proKemény István költészetérőlmegtekintés
2012-05-01Szerep és jelentős-ség - Néhány mondat egy...költészet aspektusairólmegtekintés
2012-05-01"Növekedjék általam a fény"A költő és esszéíró Kabdebó Tamásrólmegtekintés
2012-04-01A kortárs magyar líra irányaitanulmánymegtekintés
2012-04-01FogódzóLackfi János és Vörös István költészetérőlmegtekintés
2012-04-01Ferenczes István: Amor mysticaFerenczes István verseskötetérőlmegtekintés
2012-02-01FérfierénySzálinger Balázs: Köztársaság c. könyvemegtekintés
2012-01-01Líratörténeti hagyományvonalak a kortárs magyar költészetbenA 90-es, 2000-es évek magyar lírája olyan vonásokat mutat, amelyeket a későmodernnek tekintett költői életművek (a kései Kosztolányi és József Attila, Szabó Lőrinc, Nemes Nagy, Pilinszky, Weöres) poétikai jellemzői között szoktunk emlegetni. Kovács András Ferenc, Tóth Krisztina, Szabó T.Anna, L.Simon László, Turczi István, Géczi János, Petri György, Parti Nagy Lajos, Szilágyi Ákos....megtekintés
2011-12-01"Salve mundi Domina"Ferenczes István istenes verseirőlmegtekintés
2011-10-01A csángósors költőjeLakatos Demeter jubileumáramegtekintés
2011-10-01Lakatos Demeter(1911-1974)megtekintés
2011-07-01Hívás és megvonás között"Dichten" (költészet) és "Denken" (gondolkodás) viszonyáról Heideggernél.megtekintés
2011-07-01Kétpólusú költészetBevezető Tornai József költői világába.megtekintés
2011-06-01Elégia egy városi sírkertbenHarrison, Tony: v.megtekintés
2011-06-01Párhuzamok és ellenpontok Liszt Ferenc ésArany János pályafordulóján: a modernség kezdetei az 1850-es évek zenéjében és lírájábanmegtekintés
2011-06-01Ady és József AttilaA sámánok néma hangja: teljesül az egész? Ady Endre verséről a 2011. május 6-8-án megtartott "A 12 legszebb magyar vers" program érmindszenti "Kocsi-út az éjszakában" konferenciáján elhangzott előadás.megtekintés
2011-06-01Arckép, emlékezetbőlCsoóri Sándor megújult költészetéről (Második születésem, Párbeszéd sötétben)megtekintés
2011-05-01"A kéz áldásra való"Gergely Ágnes költészetérőlmegtekintés
2011-03-01Pillanatszerkezetek és pontonhidakMarno János költészetesztétikájárólmegtekintés
2011-03-01Vers, líraiság, emlékezésBolyongás Sütő András életművében. Sütő a költő?megtekintés
2011-03-01Aranysityak – Friss gyerekversekVálogatta Lackfi János, Molnár Jacqueline rajzaivalmegtekintés
2011-02-01A XXI. század költőiSMS-ek, fülkék, forradalmak.megtekintés
2011-02-01"Minden második szó kimondhatatlan"Kísérlet Beney Zsuzsa néhány versének holokauszt felőli értelmezéséremegtekintés
2010-12-01Széljegyzet Paul Verlaine...vallásos verseihezmegtekintés
2010-12-01Virágzás halál utánA magyar zsidó költészet 150 évemegtekintés
2010-12-01Il Inferno di PisaBogdán László P. a ketrecben c. Ezra Pound ciklusábólmegtekintés
2010-10-01És a harang holnap is szólni fogCsoóri Sándor: Harangok zúgnak bennemmegtekintés
2010-09-01Szabadvers és szabad vers napjaink költészetébenTörténet, elmélet, sorképzés - szabad vers - metrikus vers; Az (ütemhangsúlyos elvű) szabad vers és a (szólamsoros) szabadvers típusai.megtekintés
2010-09-01A betű antropomorfLadányi István beszélgetése Géczi Jánossal betűről és emberről, költészetről és vizualitásrólmegtekintés
2010-09-01"A földműves verset ír"A költő-fölfedező Kosztolányi.megtekintés
2010-09-01Szavakba veszejtett végtelenBeney Zsuzsa Szó és csend között című kötetének versvalóságárólmegtekintés
2010-07-01"Idegen fagyban a zászlótartó"Nagy László jelenléte a legújabb magyar költészetben (Vázlatpontok) Oravecz Péter: Gyónás Nagy Lászlónak; Korpa Tamás: Nagy Lászlónak; Nagy Gábor, Falusi Márton; Győrffy Ákos. Parnasszus 2007: Nagy László különszám, Székely Székely Szabolcs: Halott világra szemfödél - Nagy László: Köd-konda támadt stb.megtekintés
2010-04-01Az átölelt mindenségTornai József költészetének multikulturális és archaikus korszerűségemegtekintés
2010-03-01Énvers - szerepversR. Zs. székfoglaló beszéde a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémián, 2009. dec. 10-én.megtekintés
2010-02-01Költők hiteIstenhit a magyar költészetben az Ómagyar Mária-siralomtól Lászlóffy Aladárig.megtekintés
2010-02-01Lírai kötelékben és magánutakon Erdélyben"beszéljünk például akár Erdélyben születő, Erdélyben létező magyar irodalomról, erdélyi származású alkotókról"megtekintés
2010-01-01"...Strázsált ám a három csillag, kitartóan őrködött..."Gondolatok, elemzések Szalai Borbála: Őrködő csillagok c. verseskötetének olvasása közben...Fut, fut a patak; A napocska tükre; A virágok is alszanak!; Lagziban; A jezlőlámpa; Tiki-taki vekker; Helyesírás versbenmegtekintés
2010-01-01A fordító magányosságaKortárs magyar költők Izraelbenmegtekintés
2010-01-01A katarzis gyertyafényeRakovszky Zsuzsa: A Hold a hetedik házban c. könyvemegtekintés
2009-12-01Enyhe mámorA legújabb líra kihívásai az ezredforduló után.megtekintés
2009-10-01A nemzeti önismeret a magyar költészetbenAz 1960-as évektől az ezredfordulóig 1-2. Kultúra, vallás, közösségi identitás. Nemzeti identitás, történelem, irodalom. XX.sz-i háttér: Ady, József Attila. Kortárs elődök: Illyés, a "számadó juhász"; Juhász Ferenc, a mindenség sumása, Nagy László és a bartóki modellmegtekintés
2009-10-01A költészet és a nőkTurczi István: EROTIKONmegtekintés
2009-10-01A huszadik századi magyar költészet nagy pillanataiA "kikerített poéma" problematikussá válása. Az első világháború "megjövendölése" a költészetben "összeolvasott versek": T.S.Eliot: J.Alfred Prufrock...; Pound: Mauberley; Cendrars: A transszibériai expressz...; Kavafisz, Yeats: Ír repülő...; Ady E.: Margita élni akar c. versével. A "tragic joy" megjelenése a magyar lírában. weöres. Grádicsok éneke; József Attila: Költőnk és kora; A Juhász Ferenc-életmű logikája: a lényeg keresése. (Fekete Saskirály)megtekintés
2009-06-01"Holtvágányra döcögött-e?"Költői reflexiók a rendszerváltozásokra a magyar költészetben. Kányádi Sándor versei és más példák, ország-, nemzedéki és szemléleti határok nélkül.megtekintés
2009-06-01Lírai tükörRendszerváltozás - az 1989 utáni magyar költészet.megtekintés
2009-05-01A rondó verstípus meghonosodása a magyar költészetbenRondó a francia és a német költészetben. Rondó Magyarországon: Ungvárnémeti Tóth László, Weöres Sándor, Illyés Gyula.megtekintés
2009-04-01Modernitás és legitimitás, törvényerő és "rendkívüli állapot ...a költészetbenmegtekintés
2009-04-01A forradalmi költőtriászA Petőfi - Ady - József Attila - kánon az ötvenes-hatvanas évekbenmegtekintés
2009-04-01"Bár lényeges - kissé konfúz!"Kovács András Ferenc: Hajnali csillag peremén c. versemegtekintés
2009-03-01"Dalt az Úrnak, szép örömdalt"A XIX. sz. vallásos költőimegtekintés
2009-02-01A francia költészet újabb ...alakváltozásaimegtekintés
2009-01-01Csoóri Sándor gyermekverseinek megközelítéseNépiesség; személyesség; archetipikusképalkotás; mikro- és makrokozmosz; gyermek és felnőttmegtekintés
2008-12-01A fel-ügyelő TandoriTandori Dezső: A Legjobb Napmegtekintés
2008-11-01A lírai énTóth Árpád Meddő órán című költeményérőlmegtekintés
2008-10-01"...nem nyafognék, de most már késő"A bűntudat egyik forrása József Attila kései verseibenmegtekintés
2008-07-01"Én mindent újraélek, minden nappal..."Kiss Benedek költészetérőlmegtekintés
2008-07-01Baka István műfordításaiorosz költészetmegtekintés
2008-06-01Száz mennyet félvállonDöbrentei Kornél költészetérőlmegtekintés
2008-06-01Hagyomány és hatásKemenes Géfin László költői kibontakozásamegtekintés
2008-05-01Halálig szívverésbenSzécsi Margit költészetemegtekintés
2008-04-01A szerelem nyelve(i)József Attila: Ódamegtekintés
2008-03-01Nincs főzeneA Bartóki modell egy húrjáról. A hatvanas évek "népköltészeti ihletésű" költészeti irányzatáról. (Juhász Ferenc, Nagy László, Csoóri Sándor)megtekintés
2008-03-01Hagyományos és modern különös randevúja...Kovács András Ferenc gyermeklírájábanmegtekintés
2008-03-01"magát mondja ami írva van"Jegyzetek az újabb magyar lírárólmegtekintés
2008-03-01"szövegek közötti térben"Bogdán László újabb verseirőlmegtekintés
2007-12-01"Én voltam Úr, a Vers csak cifra szolga"a versről szóló vers Ady Endre költészetébenmegtekintés
2007-11-01ÚjraolvasóBabits Mihály: A lírikus epilógja, In Horatiummegtekintés
2007-10-01JégSzabó Lőrinc Jég c. szonettjérőlmegtekintés
2007-10-01IdőtöredékekRakovszky Zsuzsa: Visszaút az időben. Versek 1981-2005megtekintés
2007-08-01Két bírálat...1. Idő, idézőjelbenRakovszky Zsuzsa: Visszaút az időben. Versek 1981-2005.megtekintés
2007-08-01Két bírálat...2. Föltekert szőnyegRakovszky Zsuzsa: Visszaút az időben. Versek 1981-2005megtekintés
2007-05-01A gyereklíra reneszánszaVarró Dániel: Túl a Maszat-hegyen (2003), Kukorelly Endre: Samunadrág (2005), Tóth Krisztina: Londoni mackók (2003), Lackfi János: A buta felnőtt (2004), Bögre család (2005), Kovács András Ferenc: Vásárhelyi vásár (2003), Víg toportyán (2005) Szilágyi Ákos: Cet ecetben (2003), Kuszi-Muszi-Alamuszi. Dalok a holdbéli nyúlról (2004)megtekintés
2007-04-01Éltem? - Jó lenne kiegyezni eben.Irónia, játék és intertextualitás a kortárs erdélyi lírábanmegtekintés
2007-03-01A hagyomány újszerűségeEzra Pound és a zenemegtekintés
2007-02-01ÚtvesztőbenÉszrevételek Petri György Öt tétel című költeményének D. tételéhezmegtekintés
2007-02-01A fordítás - irodalom és irodalmiságA versfordítás problémájáról.megtekintés
2007-01-01Egy ballada rétegeiArany János Bor vitéz c. balladájárólmegtekintés
2007-01-01"álomnyelv édes vakszöveg mely persze nem világtalan"Neoavantgarde és posztmodern jelenségek a gyerekköltészetben. Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen (2003); Kukorelly Endre: Samunadrág (2005); Kovács András Ferenc: Vásárhelyi vásár (2003), Víg toportyán (2005); Szilágyi Ákos: Cet ecetben (2003), Kuszi-Muszi-Alamuszi. Dalok a holdbéli nyúlról (2004), Tóth Krisztina: A londoni mackók (2003); Lackfi János: A buta felnőtt (2004); Bögre család (2005)megtekintés
2006-12-01Távolodó nyárBerzsenyi Dániel A közelítő tél című versérőlmegtekintés
2006-10-01A Medvetánc kötet születéseJózsef Attila Medvetánc c. kötetérőlmegtekintés
2006-10-01Az '56-os kihívás minősége, avagy mit tanulhatnánk Nagy ImrétőlKortárs magyar költők Nagy Imre-élményemegtekintés
2006-06-01Költészet - mint valóság és álomTisztelgés József Attila és Weöres Sándor. A valóság és a költészet viszonya. A vers hatásmechanizmusáról: "a vers bennünk való működése nem a ráció talajáról indít, hanem jóval inkább az álmok sajátosan valóságos létezéséhez visz el." A vers...asszociációs mező...belső logikája kvázi logika...megtekintés
2006-03-01"Ropp, csatt, patt!"A lírikus Tinódimegtekintés
2006-03-01Versekben élő történelem, 1956.(Márai Sándor: Halotti beszéd 5-11.p.) Illyés Gy: Egy mondat a zsarnokságról 12-20. Vas I: Új Tamás; Mikor a rózsák nyílni kezdtek Nagy László: Karácsony, fekete glória Petri Gy A kis októberi forradalom; Karácsony 56; A 301-es parcelláról; Nagy Imréről Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 éves; A fiú naplójáből (részben megjelent egyéb helyeken ld. ott is)megtekintés
2006-03-01Versek 1956-banPiros a vér a pesti utcán c. antológia anyagáról, és a felkelés előtt ill. után született 56-os versekről.megtekintés
2006-02-01Charles Baudelaire: Esti harmóniaBaudelaire, Charles: Esti harmónia c. költeményrőlmegtekintés
2006-01-01A vizuális költemények csoportosítása...Nagy László alkotásai alapjánmegtekintés
2005-12-01Az alázat etikája és esztétikájaPilinszky János: In memoriam F.M.Dosztojevszkijmegtekintés
2005-08-01"De ő szent palástja szárnyát ránk takarta..."A nemzeti identitástudat bibliai háttere a XIX. sz-i lengyel és magyar költeményekbenmegtekintés
2005-05-01A fűnyírógép (idebenn)József Attila Osztás után c. versérőlmegtekintés
2005-04-01Személyes és közös múltJózsef Attila: A Dunánál c. versemegtekintés
2005-04-01Urbi vel orbi?A nagyvárossá érő Budapest lírikus megjelenítései a századfordulón.megtekintés
2005-04-01Gazdaságosság és halálösztön József Attila költészetébenJózsef Attila költészetérőlmegtekintés
2005-03-01Sok-sok süteményTandori Dezső Egy Kosztolányi-vers c. költeményérőlmegtekintés
2005-02-01"És lélegeztek mindaketten"Nemes Nagy Ágnes Éjszakai tölgyfa című verséről.megtekintés
2004-05-01Egy hiányzó hattyúBalassi Bálint Aenigma című verséről.megtekintés
2004-03-01"Csak a szavak már nem maradt más"Baka István: Gecsemáné c. verséről.megtekintés
2004-01-01A megváltozott lét hermeneutikájaPilinszky János: Címeremmegtekintés
2004-01-01Valaki Én: A költői szubjektivitás ontikai megközelítéseimegtekintés
2003-05-01A XX. század lírája. TémavázlatÉrettségi-felvételi előkészítő.megtekintés
2003-05-01A költő és a szavakAz írás mint önpusztító jelentésadás Shelley költészetében.megtekintés
2003-04-01Népi, népies és késő modern Illyés Gyula poétikájábanIllyés Gyulamegtekintés
2003-04-01Experimentális, vizuális és konkrét költészetTörténeti kontextus és alapfogalmak.megtekintés
2003-04-01Technoköltészet és virtuális valóságokA kilencvenes években megtett út: Videperformansz és performanszvideo; Videóköltészet; Video-vizuális költészet; Számítógépes költészet, Hiperszöveg, hipermédia, interaktív oldalak, generatív írás; CD-ROM költészet; Hiperszöveg a világhálón. Performatív attitűd;ierarchikus elrendezés, interaktivitás és kollektív alkotásmegtekintés
2003-03-01"Pokolzajt zavaró harci jaj"Illyés Gyula: Bartókmegtekintés
2003-03-01Lehetséges nyelvi magatartásformák a magyar lírában az ezredforduló körül. Nonszensz palimpszesztus: Varró Dániel költészete 117-22. Hangzásban feloldott ironikus szerepjáték: Karafiáth Orsolya költészete 122-4.megtekintés
2003-02-01A félrecsúszott nyakkendőMegjegyzések Juhász Gyula Anna örök című versérőlmegtekintés
2003-02-01Van-e posztmodern líra?-megtekintés
2003-01-01Költők a XIX.sz. második felében.Témavázlat.megtekintés
2003-01-01Ezredfordulós körkép az erdélyi magyar költészetrőlIdősebb generációk: Létay Lajos, Jánosházy György, Kányádi Sándor, Lászlóffy Aladár, Lászlóffy Csaba, Farkas Árpád Neoavantgárd, későmodern, posztmodern beszédmódok; középnemzedék: Bogdán László, Markó Béla, Szőcs Géza, Láng Zsolt, Visky András, Kovács András Ferenc, Egyed Péter, Balla Zsófia, Cselényi Béla, Bágyoni Szabó István, Czegő Zoltán, Kenéz Ferenc stb. A kilencvenes években jelentkező költők: Székely Csaba, Kelemen Hunor, Jánk Károly, Demény Péter, Sántha Attila, Fekete Vince, Orbán János Dénes, László Noémi, Gáll attila, Szonda Szabolcs stb. irodalmi folyóirataik: Jelenlét, Előretolt helyőrség, Serény Múmiamegtekintés
2002-12-01Fonalvezetés Tóth Krisztina költészetének alakulásához,...... a Porhó c. kötet kapcsán.megtekintés
2002-11-01A lelkiismeret szavaIllyés Gyula Pihegő című versérőlmegtekintés
2002-10-01A kereszténység és az erdélyi magyar költészetHatáron túli magyar irodalom c. tanácskozás anyagábólmegtekintés
2002-09-01A görög líra, a görög dráma /Vázlat!/ld."Érettségi, felvételi előkészítő" (témavázlat)megtekintés
2002-07-01A változat- és motívumösszegzés alakzatai Kányádi Sándor...Kányádi Sándor Fától-fáig, Fekete-piros c. kötetéről.megtekintés
2002-04-01A tizenkettedikKorszerűtlen elmélkedések József Attila Eszmélet-ciklusának XII. versérőlmegtekintés
2002-04-01"Mikor a rózsák nyílni kezdtek"1956 az irodalom emlékezetében.megtekintés
2002-03-01A kétéltű költőCsokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 10-11.o.: József Attila félbenhagyott tanulmánya Csokonai Vitéz Mihály Egy tulipánthoz c. versének verseléséről, a tan. címe: Ütem és fogalom 1. (A vers egyébként a Tartózkodó kérelem feltehetőleg korábbi változata)megtekintés
2002-02-01Az érett költő Kormos IstvánrólKormos Istvánrólmegtekintés
2002-02-01Az innováció-kényszer kiiktatásaAdy Endre: Sípja régi babonánakmegtekintés
2002-01-01"Aranyat fújt az Isten szívemre"A 20. sz. spirituális lírájából 1. r.: Juhász Ferenc, Nagy Lászlómegtekintés
2001-10-01Magyar badarA limerick műfajáról, történetéről.Milyen a magyar limerick? Bevezető 44 magyar limerick elé.megtekintés
2001-04-01Megkétszerezett magányAdy Endre két versének összehasonlító elemzésemegtekintés
2001-02-01"Elmémben, mint várban.."Vágy és tudás Balassinál és a XVI. századi angol költészetbenmegtekintés
2001-01-01Kurtizán költőnők, mint reneszánsz petrarkistákA reneszánsz Cinquecentó kurtizán költőnőiről. A legnagyobbak: Gaspara Stampa, Veronica Franco, Tullia D'Aragonamegtekintés
2000-12-01Szétszálazás és összerakás "Lírai demokrácia" a 90-es évek....magyar költészetében. Kemény István, Szijj Ferenc : Kéregtorony, Háy János, Térey János, Schein Gábor, Tóth Krisztina, Borbély Szilárd, Karafiáth Orsolya (Lotte Lenya titkos élete), Varró Dániel (Bögre azúr, 1999)megtekintés
2000-12-01Játék karácsonykorNagy László karácsonyi versének értelmemegtekintés
2000-06-01A metafora esetei (Poétikai változások a 60-as évek magyar..költészetében)megtekintés
2000-05-01Mikor keletkezett a János vitéz?Petőfi Sándor János vitézének keletkezéstörténetemegtekintés
2000-05-01Ciklusépítkezés a modern költészetbenmodern költészetmegtekintés
2000-04-01Stílusváltozatok a vajdasági magyar gyermeklírábanJung Károly, Tonai Ottó (ld. itt) gyermekverseinek sajátosságairól. A hagyomány folytatása (J.K.), az avantgard ill. neoavantgard térhódítása: szabad asszociáció, modern versszerkesztés, a témaválasztás újszerűsége, a gyermeklíra határainak kitágítása, depoetizált szabadvers: köznyelv - költői nyelv közelítésemegtekintés
2000-03-01Az idegenség poétikája ?Az avantgard költészetről.megtekintés
2000-03-01Tükörben türöződő tükörItt állok a róna közepén / Petőfi Sándor Felhők ciklusmegtekintés
2000-02-01A líra az ezredfordulón - poétikaelméleti szemszögbőlmegtekintés
2000-02-01Az öntudat rehabilitálása ( A 90-es évek magyar költészetérőmegtekintés
2000-02-01Elszakadás és megkötöttségEgy motívumkör Csoóri Sándor költészetében. Alapelemek és motívumok az Anyám szavai, Furulya-csonk a szánkon, Kezemben zöld ág, Ennyi volt az élet, Reggel a kertben c. versekbenmegtekintés
2000-01-01Visszájáról a teljesség. Pilinszky: a remény eretnekeAdalékok az Apokrif elemzéséhezmegtekintés
1999-12-01"Egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten"Vallásos alapélmények a klasszikus erdélyi lírában (Áprily Lajos, Reményik Sándor, Tompa László), és (Dsida Jenőn át) az újabb mai költészetbenmegtekintés
1999-10-01Mit látsz Lászlóffy Aladár íróasztalán?Lászlóffy Aladárról és műveirőlmegtekintés
1999-05-01Ágh István és költői családfájaÁgh István: Ének elvetélt versekért, Orgona-fújtató, Egy Babits-sor megfejtésemegtekintés
1999-04-01Töredékek a kortárs magyar líra..Irányzati struktúrák, lehetséges kánonok, főbb alkotók és kiadványok. Garaczi, Kukorelly, Kovács András Ferencmegtekintés
1999-02-01"akármi egyéb, csak víg eposz nem"Arany János: Az elveszett alkotmánymegtekintés
1999-01-01A szelíd farkas és a bárányos rókaPetőfi esete Vörösmartyval meg a babérral Vörösmartyhoz / Petőfi Sándormegtekintés
1998-12-01A "kötött ihletek" költőjeCs. et F. / Fazekas Mihály. Fazekas verse Csokonairólmegtekintés
1998-11-01József Attila: FlóraElemzés a versrőlmegtekintés
1998-04-01"Te is megháromszorozódsz előttem"Tükörszonettek és triptichonok Baka István lírájábanmegtekintés
1998-04-01Déry Tibor : Az ámokfutó- Megjegyzések a magyar dadaista líra poétikájáhozmegtekintés
1998-03-01Pompóné, avagy a nonszensz..Nonszensz költészetről.megtekintés
1998-01-01Az (ön)függőség..Az Illyés-líra kriptotextusai.megtekintés
1997-12-01A posztmodern költészeteCharles Olson verseirőlmegtekintés
1997-09-01Kezdjük a "költészettel"Orbán Ottó Táncoló Siva versének szövegelméleti elemzéséhezmegtekintés
1997-05-01Tandori Dezső: Halottas urna két füle e.e.cummings magángyűjteményébőlKavafisz-haiku / T.D. Hézagpótlás (E.E.CUMMINGS TÜKRÖS TERME) / T.D. Az ismeretlen olvasó emlék-műve / T.D. Egy teraszon / T.D.megtekintés
1997-04-01Radnóti Miklós: Nem tudhatomRadnóti versének elemzésemegtekintés
1997-01-01Irodalomtörténészek a bábeli..A régi magyar vers repertóriumáról (számítógépes adatbázis)megtekintés
1996-11-01Értelmes szem - ihletett szóCsanádi Imre: Írott képekmegtekintés
1996-11-01Az 1956-os forradalom és szabadságharc népköltészete-megtekintés
1996-10-01A szemlélődő elbeszélői szerepkör Arany balladáibanArany János balladáirólmegtekintés
1996-09-01What's Hecuba to him, or he to Hecuba...Baka István Helsingőr című versérőlmegtekintés
1996-05-01A középkori francia költészet és...József Attilamegtekintés
1996-03-01Vörösmarty Mihály elhamvadt verseiVörösmarty Mihály verseirőlmegtekintés
1995-12-01A mulandóság "megszelídítése"Csokonai, Háfiz és a sírhalommegtekintés
1995-09-01Az önmagába rejtőzködő alanyKatona József lírájáról.megtekintés
1995-09-01A csekei költő: Kölcsey FerencKölcsey Ferencrőlmegtekintés
1995-08-01Titánia szerelmeiErzsébet királyné (Sissy) szerelmei verseibenmegtekintés
1995-07-01Titánia önarcképeErzsébet királyné (Sissy) verseiről megtekintés
1995-05-01Mécs László és a katolikus költészetMécs Lászlórólmegtekintés
1995-05-01Tükör által: A lírikus KosztolányiKosztolányi Dezsőrőlmegtekintés
1995-04-01Orpheus és YorickKormos István költészetéről.Fehér virág, Vonszolnak piros delfinek,Tengermély, Orpheus panasza, Szegény Yorick c. verseinek elemzésemegtekintés
1995-02-01Lélektől lélekigVázlat Tóth Árpád portréjáhozmegtekintés
1995-01-01"Forr gerjedt elmémre, mint hangyafészelre sok új vers..."Balassi Bálint saját kezű versfüzérérőlmegtekintés
1994-12-01Petőfi-mozaikPetőfi Sándorrólmegtekintés
1994-11-01Az elégikus BerzsenyiEsszé Berzsenyi költészetérőlmegtekintés
1994-05-01A mai magyar költészet stílusárólA mai magyar költészet stílusárólmegtekintés
1994-04-01A lírikus BabitsEsszé Babits Mihály verseirőlmegtekintés
1994-01-01Kortárs magyar irodalom I.: LíraKortárs líra. Nemzedékek.megtekintés
1993-09-01"...de a vers Pelikán" :Vázlat Nagy László költészetérőlmegtekintés
1993-02-19Vizuális költészet - mi az?Képversmegtekintés
1993-01-01Tűnő istenkedésRadnóti Miklósmegtekintés
1992-11-01Az ismeretlen AranyGondolatok Zách Klára ürügyénmegtekintés
1992-10-01Szeressetek szilajon!József Attilárólmegtekintés
1991-11-01Porba húzott grádicsonKatona József lírájárólmegtekintés
1991-11-01A lírikus Katona József "Világokat álmod a világ határa"Katona József lírájamegtekintés
1991-03-01A kínai és a nyugati költészet összehasonlítása-megtekintés
1990-09-01A visszavétel stációi.Adalékok az újabb magyar költészet....vizsgálatához 1-2.r.megtekintés
1988-04-01Napjaink vizuális költészeti előfutára: Tamkó Sirató KárolyTamkó Sirató Károlyrólmegtekintés
1987-01-01A posztmodernizmus költészete Amerikában-megtekintés
1987-01-01Bevezetés a klasszikus japán költészetbeA japán költészetrőlmegtekintés
1982-12-01Korfordulók és a költészet válaszaiIllyés Gyula lírája 1945 után 2.részmegtekintés
1982-11-01Korfordulók és a költészet válaszaiIllyés Gyula lírája 1945 után. 1. rész.megtekintés
1982-11-01Modernség - értékőrzésBeszélgetés Tornai József költővel.Az irodalmi népiesség a magyar költészetben Petőfitől Adyn, József Attilán át Nagy Lászlóig és tovább a 80-as évek költészetéigmegtekintés
1982-05-01Költői időszemlélet a későreneszánsz és a barokkhatárán---------------megtekintés
1982-05-01Költői időszemlélet a későreneszánsz és a barokk határánkésőreneszánszmegtekintés
1982-01-01Karinthy Frigyes lírája-megtekintés
1980-02-01A szerelmi téma Vörösmarty fiatalkori költészetében--------------megtekintés
Hogyan lesz a..megtekintés
P.J. költészete a hatvanas-..Pilinszky János költészetérőlmegtekintés
A misztika stíluselemei a régi magyar irodalombanA misztika stíluselemei a régi magyar költői nyelvben. XVI,XVII,XVII.sz.megtekintés
"Mégis győztes, mégis új és magyar"Vázlat Ady Endre költészetéről.Teljesség, küldetéstudat,élet-halál- téma, szerelmi költészete, magyarságversek.megtekintés
Juhász Gyula hálójábólJuhász Gyula versmagyarázatok: Glória, Véres ősz, Terzinák Móra Ferencnek, A vén cigánynak, Magyar..., Emberi hitvallás Venit summa dies, Remeteség megtekintés
A létezés ihleteNemes Nagy Ágnes költészetemegtekintés
Ady politikai költészete mai szemmel-megtekintés
Nonszensz-versekNonszensz-versek Gergely Ágnes fordításában. Tanulmány a nonszensz költészetről, története (Edward Lear), műformái, limerick.megtekintés
A szerelem költőjeBalassi Bálintrólmegtekintés
Szerelem az ifjú Csokonai lírájábanCsokonai Vitéz Mihály Lilla-dalok.megtekintés
Korszerű költ.a felvilágosodás..Tanulmányok a felvilágosodás és a reformkor magyar irodalmából.megtekintés
A 19-20.szi gyermeklíra..megtekintés
A veréb, a szamár és a paródiaMárai Sándor verseiről.megtekintés
Ars poetica -"ars teoretica"Ars poetica, költői hitvallás elmélete: művészet és filozófia határán.megtekintés
"A költő hasztalan vonít"Őspatkány terjeszt kórt... c. vers elemzésemegtekintés
Az orosz koraszimbolisták: Tyutcsev, Fet és Bunyinmegtekintés
A rejtőzködő alany. Katona József verseiről.megtekintés
A líra modernizációja a XIX.sz. második felében: középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételizőknek. A lélek felszabadításának folyamata, a transzcendes térhódítása Baudelaire, Verlaine hatása (szimbolizmus), Arany J.: A lantos, Vajda János, Reviczky Gyulán át Komjáthy Jenőig, aki a magyar szimbolizmus "vállalt" őse.megtekintés
Költészet és játékszerepjáték (Petőfi S. helyzetdalai; Oravecz I.: Hopik könyve; Weöres S.: Psyché; Esterházy - Csokonai Lili :Tizenhét hattyúk) Játék a hangokkal -népdalok, Lázár Ervin költői versenye; Weöres S. Rímjátékok, ritmusjátékok, képvers stb.megtekintés
A magyar gyermekvers - klasszikusok és maiakmegtekintés
A gyermekvers fogalma, genezise, a magyar gyermekversmegtekintés
Az olasz népmese és a műköltészet kapcsolataA csúnya szaracén lány c. olasz népmese és a költészet.megtekintés
A búcsú, a bujdosás, az útra indulás alapélménye......a magyar költészetben. Búcsú Váradtól / Janus Pannonius Siralmas énnékőm.../ Bornemissza Péter Ó, én édes hazám, te jó Magyarország / Balassi Bálintmegtekintés
Az Evangéliumtól az Apokalipszisig: Reményik Sándor......költészetéről.megtekintés
A modern költészet kezdetei: TémavázlatÉrettségi, felvételi előkészítő. Vázlat. Említendő költők: Robert Browning (1819-1892), Walt Whitman (1819-1892), Stephane Mallarmé (1842-1898), Paul Valéry (1871-1945) William Butler Yeats (1865-1939), Rainer Maria Rilke (1875-1926), Kelet-Európa: Mihaik eminescu (1850-1889), Cyprian Norwid (1821-83)megtekintés
"Szenvedni annyi, mint diadalt aratni" Babits Mihály: PsychoPsychoanalysis Christiana / Babits Mihálymegtekintés
Mi a költészet?Kisesszémegtekintés
Válságjelzések a 70-es évek magyar lírájábanavagy feljelentettem a magyar költészetet. Válságjelzések Nagy László költészetében és a kortárs lírában. Említett költők: Ladányi Mihály, Garai Gábor, Rózsa Endre, Baka István, Egresi Zsuzsamegtekintés
Tótágast álló világ, Nonszenzációkelemzésmegtekintés
A láncáról letépett szóHadova, DADA, halandzsamegtekintés
A verssor alkonya?Íráskép, vizuális költészet, konkrét líra, lettrizmusmegtekintés
"Csúnyavers"Formabontás vagy formaalkotás. Politikamentes-e a neoavantgárd? A vers megmozdítása. Variálható mondatok, generált versek. komputerköltemények. A bélyegtől a térképversigmegtekintés
Önarckép háttérrelCsoóri Sándor: Vadfiú hajjalmegtekintés
A XX. századi költői stílusról.A két világháború közti magyar költői stílus és az izmusok Az avantgarde stiláris nyomai József Attila költészetében A nyelv (és benne a mondat) "felbomlása" az újabb költői stílusban A tárgyias-intellektuális stílus Pilinszky Apokrif c. költeményébenmegtekintés
Egy új sorsköltészeti antológia:A magyarokhoz - Magyarság- és istenes versek az Ómagyar mária-siralomtól Trianoig és napjainkig.megtekintés
Egy motívum"Halandó halhatatlanok" fogalompár, mint a magyar költészet vándormotívumamegtekintés
Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék újabb magyar...gyermeklírája az ezrdfordulónmegtekintés
A hazaszeretet verseiWass Albert költészetérőlmegtekintés
Az amerikai hosszúvers whitmani hagyományaWalt Whitman: Fűszálakmegtekintés
Az irónia mint strukturális elv (1937)Költészet és irónia. (Az irodalomelmélet "új kritikai" irányzata)megtekintés
Két verselemzés1.Henri Rousseau verses függeléke utolsó festményéhez 2. Paul Klee egy nyolcsoros versemegtekintés
A végtelen jövőIdő és költészet Balassitól Petőfiig.megtekintés
A magyar avantgard költészetnyelv forrásai és kialakulása1.Az olasz futurizmus a magyar költészetben 2. Népköltészet és futurizmus 3.Korai francia hatás 4. Futurizmus és Walt Whitman 5. Kassák szintézisemegtekintés
A földi paradicsom eszméje a magyar avantgard költészetben1. Az expresszionizmus a magyar költészetben (Paul Hatvani, Bartalis János, Selen László, Ignotus, Acél Ferenc, Dienes László) 2. Az aktivizmus a magyar költészetben (Kassák Lajos: Boldog köszöntés (1919))megtekintés
Déry Tibor (1923-27)Az elvont avantgárd költemény 3. A nagy tehén; Variációk népdalra c. verseimegtekintés
A magyar versVerstani kérdések (ritmus, tagoltság, ütem stb.)megtekintés
Mit jelent?Vers és jelentés. Ady Endre: Jó Csönd-herceg előtt (30-39.o.); Nagy László: Zöld Angyal (41-47.o.)megtekintés
A költészetEsztétikai értekezésmegtekintés
Gyermek, nyelv, költészetgyermekirodalom, költészetmegtekintés
A magyar gyermekversklasszikusok és maiak. A gyermekvers jellemzői.megtekintés
Képvers a gyermekköltészetbenVizuális költészet megjelenése a gyermekirodalomban: Nemes Nagy Ágnes: Ugróiskola, Vízimolnár; Weöres S.: Tengermozgás, Pintér Lajos: Gyerekrajz őszi tűzfalon, Hárs Ernő: Vadludak, Kiss Benedek: Vonatozó, Juhász ferenc: Tulipán, Werbőczy Antal: Őszmegtekintés
Költői művekShakespeare-versekmegtekintés
"Midőn ezt írtam szürke volt az ég"Költő a költészetről. Orbán Ottómegtekintés
Előzmények és összefüggésekAz angol költészet a 20. század első felében Az angol társadalom és kultúra a 2.VH után Költészet., közönség, intézményesülésmegtekintés
Kis elmélkedés a "nagy költő" fogalmárólAndré Gide "hélas!"-a Victor Hugo kapcsán. Victor Hugoról.megtekintés
NarancsgépGéczi János (vizuális) költészete és az avantgard hagyománymegtekintés
Magyar vers a reneszánsz és a reformáció korában1536: Megjelenik két versekötet Metafora, fikció, irodalom; Műfajok; Vallásiak; Világiak; Versformák; Izoszabály megtekintés
Háló és halHalálversek a magyar irodalombanmegtekintés
"A kései szégyenkezés"Szabó Lőrinc gyermeklírájárólmegtekintés
Mi a vers?Beszélgetés Brett Bourbonnalmegtekintés
A Parti Nagy-poétikapluralizmus és posztmodernségmegtekintés
Joyce első korszakaA hagyományos művészi világkép fokozatos felbomlása. Kamarazene. Dublini emberek. Maupassant, Joyce, Csehov novellisztikájának párhuzamai. Ifjúkori önarckép. Számkivetettek. Ibsen, Joyce, Shaw.megtekintés
Szimultenitás és dialogicitásDosztojevszkij poétikájában.megtekintés
A nemes magyar nemzet szépliteratúrája1854 Toldy Ferenc: A magyar költészet történetemegtekintés
Rakovszky Zsuzsa: Fehér-feketec.verseskötetérőlmegtekintés
Darvasi László: Horger Antal Párizsban, A portugálokc.versesköteteirőlmegtekintés
Háy János: Welcome in Afrika, Marlon és Marionc.versesköteteirőlmegtekintés
Magyar líra tegnap és maköltészetrőlmegtekintés
"Én, szegény". Adytól a szabad versig,1906-1912Kaffka Margit költészetérőlmegtekintés
A szabad versKaffka Margit szabad verseinek elemzésemegtekintés
Madách lírájaMadách Imre költészetérőlmegtekintés
A kortárs magyar női líra recepciójának néhány kérdéseTóth Krisztina: Porhó, avagy a tükrök párbeszéde női nembenmegtekintés
Baudelaire-problémák és a magyar lírai modernség...néhány kérdésemegtekintés
Lefokozott líra- és prózanyelv, lefokozott lírai énNéhány paradoxon Kukorelly Endre költészetébenmegtekintés
Városváltozatok, városszövegekA városi tér reprezentációi a kortárs magyar lírábanmegtekintés
A futball költészeteFociversek.megtekintés
A kötetkompozíció kockázataiWeöres Sándor posztmodern költészetemegtekintés
Thomas Mann, a költőThomas Mann költészetérőlmegtekintés
Egy talált tárgy megtisztításaTandori Dezső költészetérőlmegtekintés
Vizuális törekvések a költészetbenvizuális költeményekmegtekintés
Dunaújvárosi írók, költők......képzőművészekmegtekintés
"Halál, halál, vén Csínom Palkó"Gyóni Géza költészetéről. Említett versek: Cézár, én megyek; Csak egy éjszakára...; Lengyel mezőkönmegtekintés
Az ötvenéves költőKosztolányi Dezső pályaképe. A Kosztolányi Dezső összes költeményei c. kötet megjelenése kapcsán.megtekintés
A költői művek keletkezésének időrendjeZrínyi Miklós költői életműve lényegében a Syrena-kötetben megjelent versekre korlátozódik.megtekintés
Júlia - avagy az "első vers" legendájaZrínyi Miklós szerelmi költészete. "Viola" - Draskovics Mária Eusebia; Berleba - Draskovics Borbála; "Licaon" - Tersácki Frangepán György, Titirius - Zrínyi Ki lehetett "Júlia"? (Viola újabb maszkja?) (Fantasia Poetica II.) Balassi-orientáció. megtekintés
Az elveszett könnyedségBabits Mihály költészetérőlmegtekintés
Esti Kornél énekeiKosztolányi Dezső költészetérőlmegtekintés
Bevezetés Tóth Árpád költészetébeTóth Árpád költészetérőlmegtekintés
Hanyatlás vagy hangváltásMegjegyzések Ady Endre költészetéről a tízes évek elejénmegtekintés
Düh és megtérésArany költészete - Ady költészetébenmegtekintés
Adalékok Berzsenyi Dániel költői utóéletéhezBerzsenyi Dániel költészetérőlmegtekintés
Ady protestáns forradalmiságaAdy Endre: Kocsi-út az éjszakában c. verséről és a költő Galilei-körrel való kapcsolatáról, valamint vallásos költészetéről.megtekintés
Appendix BalassianaKronológia, tradíció, hagyománytudat a XVII. századi Balassi-követő nemesi költészetbenmegtekintés
A költemény, amint értelmezi önmagát?Wallace Stevens: Of Modern Poetrymegtekintés