Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

514 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2022-12-01A cigány tündérország meséi - nem csak gyerekeknekNagy Gusztáv: A cigányok tündérországa
2022-11-01Költészet és költőiségNemes Nagy Ágnes a hatástörténetben
2022-07-01"Mint hóemberek álmai a nyárról"Kálnoky László költészetéről
2022-06-01"elég kauderwelsch?"Arany János Kisebb költemények című, 1856 os kötetének szerkezete
2022-04-01Arany János első olvasmányai és költészeteArany János költészete
2022-04-01Egy Petőfinek tulajdonított vers igazi szerzőségeA Riadó című lap 1875-ös évfolyama közölt egy ismeretlen verset Petőfi neve alatt
2022-02-01Poszthumanista motívumok klasszikus és kortárs költészetünkbenA poszthumanizmus bemutatása a költészeten keresztül
2022-02-01Miért fontos a bevásárlóközpontban és a családtervezésnél a verstan?Életszagú megközelítés az önismeret fejlesztésével és osztályeposz-töredékkel
2022-02-01"a föld örökre megőrzi testünket, ha most megőrzi"Cseres Tibor háborús költészete 2. rész
2022-01-01"a föld örökre megőrzi testünket, ha most megőrzi"Cseres Tibor háborús költészete 1. rész
2021-11-01"Elefánt voltam, jámbor és szegény"Elefántok a költészetben - Szivarozó magyar költők
2021-05-01"Az írás jogos szabadságunk. Isten a szabadság."Pilinszky János írásművészetéről és költészetéről
2021-05-01Két otthonIancu Laura költészete
2021-04-00A sokarcú VénuszMéloszi Aphrodité szobra az ekphrasztikus költészetben
2021-01-01Az idő percenései dróntávlatbólFekete Vince költészetének térképjelei 1. rész
2020-12-01Gergely Ágnes: Még egyszer Firenzébe – versek 2016–2019Kritika a kötetről
2020-12-01Az újraolvasott IllyésA 30-as évek verseiről
2020-12-01"Aki nem csügged, az hazatalál"Bertók László: Megírjuk a szép, régi verseket
2020-12-01Csöngetnek, de valaki másBertók László költészete
2020-12-00Költészeti fenségesA 2010-es évek fiatal magyar költészetéről
2020-11-01"az emlékezet útvesztőiben"Papp Attila Zsolt: Az atlantiszi villamos
2020-11-01Az intimitás nyelveIllyés Gyula szerelmi költészete a harmincas évek második felében
2020-11-00SorsközösségbenAdatok és adalékok a szlovák költészet magyar fordításához. Történeti vázlat.
2020-11-00Bioautomaták?Az állat a modern magyar költészetben
2020-10-01Böszörményi Zoltán: Soha véget nem érő szeretkezésKritika a kötetről
2020-10-01József Attila első két remekműveTanulmány József Attila Rög a röghöz és Megfáradt ember című verseiről
2020-10-01A hagyományvesztés identitásformáló szerepe József Attila művészetbölcseletének kialakításábanTanulmány József Attila életének költészetére gyakorolt hatásáról
2020-10-01"Ó jer közénk..."Egy verstípus utóélete - Vörösmarty Mihály: Liszt Ferenchez
2020-10-01A felrobbant csendMarkó Béla: Egy mondat a szabadságról
2020-10-00A csiga és a sünPonge és Derrida a költészetről
2020-09-01"szájmeleg sárszókból lesz a vers"Kiss Benedek természetlírájától az elmúlás igézetéig
2020-09-01Kalász Márton: Annyi ábrándunkVersek, 2010-2019
2020-07-01A haza halántékának szegezett dalokKözelítések Csordás Gábor költészetéhez
2020-07-01"Zászlótestvérek, bús fenyők"A lírai szövegszubjektum szerepe Reményik Sándor költészetében
2020-06-01Nagy Gáspár autoreflexív beszédmódjaNagy Gáspár költészetének stíluselemzése
2020-06-01Milleniumi ódák Nagy Gáspár költészetébenSymphonia Ungarorum, Hullámzó vizeken kereszt
2020-04-01"mielőtt asztalhoz ülnénk"Az üdvösség Pilinszky János költészetében
2020-04-00Megfigyelésről, érzékenységről, együttérzésről, magányról, elmélkedésről és egyebekről fiatal költőknekEsszé a költészetről
2020-03-01Legjobb gyógyír a szövegTisza Kata: A legjobb hely a városban te vagy. Terápiás versek
2020-03-01"Rosmersholm bennetek van"Térey János Nagy tervekkel jöttem Rosmersholmba című kötetéről
2020-03-01A nagyság igézetébenTérey János: Nagy tervekkel jöttem Rosmersholmba
2020-02-01A lét körforgásaMarcsák Gergely: Fekete-Tisza
2020-02-01Az ekphraszisz változatai N. Horváth Péter költészetébenTanulmány az ekphraszisz alakzatairól
2020-02-01Jékely-talányokVálogatás a költő elhagyott verseiből
2020-02-01Gauguin-triptichonPaul Gauguin hatása Ady Endre, Juhász Gyula és Tandori Dezső költészetére
2020-02-01Elkárhozott nagypapa az unokapokolbanPetri hatása a kortárs lírára
2020-02-00Hangoltság, beszédhelyzet és affektus Vörösmarty költészetébenVörösmarty költészetéről
2020-01-01"...húsomból tépett szavakkal"Epika és dráma Iancu Laura költői pályáján
2020-01-01Kép a falonKalász Márton: Annyi ábrándunk
2020-01-01A lélekvándorlás plakátmagányaTőzsér Árpád: Lélekvándor
2020-01-01"A dal madárrá avat"Zene és zeneiség Weöres Sándor költészetében
2020-01-01Dantéval Trianon ellenBabits Mihály 1919-ben
2020-01-01"De kinek van annyi is?!"Ady Endre képzavarai
2020-01-01"az élet csonttalanítva lesózva kipotyolva"Kenéz Ferenc költészete
2020-01-01LöszGéczi János-Ladik Katalin: Lösz. Kritika a kötetről.
2020-01-01"Csupa fej és csupa farok"Juhász Ferenc versteste[i] egyetemesség és formátlanság határán
2019-12-01A Szózat költőjeVörösmarty Mihály és a Szózat
2019-11-01Az eszmévé finomult vágyÉrzékiség Babits Mihály és Balla Zsófia poétikájában
2019-11-01A szikla motívum Reményik Sándor költészetébenSzikla-motívum Reményik költészetében
2019-09-01Nagy Gáspár költészete és a keresztény szöveghagyományTanulmány Nagy Gáspár költészetéről
2019-09-01Buda Ferenc: Ha csak estigKritika a kötetről
2019-08-01A transzcendencia visszhangjaitól a létezés légszomjáigAz újrarendezés mint dialógusteremtő eljárás Fekete Vince költészetében
2019-08-01Virágok, virágénekek, virágnyelvA virágok irodalmi megjelenése, illetve a virágének sajátosságai
2019-07-01Csillapulást találni a világbanBalla Zsófia költészetéről
2019-05-01Vörösmarty Mihály és a politikai költészetRészlet egy hosszabb , Vörösmarty költészetéről szóló elemzésből
2019-04-01A kanonizált költészet alapformái Baka István hátrahagyott verseibenA Tájkép fohásszal című kötetben véglegesített költészet és az abból kimaradt, Összegyűjtött versek függelékének Hátrahagyott versek című fejezetében közreadott szövegek miként folytatnak egymással párbeszédet
2019-04-01A Zrínyi-kultusz hatása Petőfi Sándor írásaibanEsszé Petőfi költészetéről
2019-03-01Szendrey Júlia költőnő romantikus gyermekképeGyermekkép Szendrey Júlia verseiben
2019-03-01A haláltánc egy barokk változata Koháry István költészetébenKoháry István haláltánc-költeményei
2019-03-01Az űrlakó landolásJegyzetek a kortárs román költészetről
2019-03-01A "legegyszerűbb dolgok" költészeteKoch Imre: Az Isten álarcosbálja
2019-02-01Szűnj, szürkeségBrodszkij angol nyelvű verseinek kvalitásáról
2019-01-01Csókokban élő csóktalanokA mindenség-keresés és a Léda-szerelem fordulópontjai 1908-1909-ben
2019-01-01Ady Endre zilahi költői szárnypróbálgatásaiAdy diákévei
2018-12-01"De az írás: épp / az, hogy van valamim"Tandori Dezső költészetéről
2018-12-01Tandori, a misztikusEsszé Tandori Dezső költészetéről
2018-12-01Sehová jutniTandori Dezső költészetéről
2018-09-01Betegségretorika az 1930-as évek magyar költészetébenA testi betegségek ábrázolása az 1930-as évek magyar költészetében
2018-05-01Magányos magyar kozmoszPásztor Béla és költészete
2018-03-01Milleniumi ódákNagy Gáspár költészetéről
2018-03-01Madárlátta jambusokTandori Dezső verssé vált madarairól
2017-12-01"lettem a dac, mi az égre dörömböl"Észrevételek Kassák Lajos korai költészetéről
2017-11-01Az utolsó messiásJózsef Attila
2017-11-01Élet-jel-képek József Attila költészetébenJózsef Attila költészetének motívumgyűjteménye
2017-11-01"Mégiscsak föld van itt alul, mindenek ellenére föld"Nemes Nagy Ágnes költészetének ökokritikai olvasata
2017-10-01Kezdeten, végen innen és túlTornai József: Ó, kettős ember
2017-10-01"Orrodba édes illatot gyűjts, szívedbe békét és mosolygást"Dsida Jenő: Tíz parancsolat
2017-10-01A mindenség tiszta ingeiTornai József válogatott verseiről
2017-10-01Vas István: Teremtett világKritika a kötetről
2017-09-01"a természet zenévé szerveződik"A bartóki modell és Szilágyi Domokos Bartók Béláról szóló verskompozíciója
2017-09-01A befogadás kínjaiMűvészetproblematika Krusovszky Dénes Múzeum, nappal és Múzeum, éjjel című verseiben
2017-07-01"Augusztus 9-e van, a születésem napja"Emlékfoszlányok Ratkó Józsefről és költészetéről
2017-07-01Balassa és a költészetEsszé Balassa Péter költészetéről
2017-05-01A költészetértelmezés és történelemszemlélet változásaiCsoóri Sándor költészetéről
2017-05-01Komoly dologKarinthy Frigyes költészetéről
2017-05-01Ne félj a rizómától!Tolnai Ottó: Nem könnyű. Versek 2001-2017
2017-05-01Az ifjúságmotívum Csoóri Sándor lírájábanCsoóri Sándor költészetéről
2017-05-01Politikus lény politikamentes költészeteA Csoóri-költészet paradoxona
2017-05-01Metafizikai üzelmeinkTőzsér Árpád: Imágók
2017-04-01A radikális hasonlóság elve Csoóri Sándor költészetébenTanulmány Csoóri Sándor költészetéről
2017-04-01A dilemmás költőKözelítések Csoóri Sándor kései verseihez
2017-04-01Az eltüntetett vers(szerűség) és a "nyakoncsípett idő"Futamok Vida Gergely verseihez
2017-04-01Nesztelenség – a cselekvés és a történés mezsgyéjénWeöres Sándor: Harmadik szimfónia 1.
2017-04-01Szerelmi idill és érzéki szenvedély Kányádi Sándor lírájábanTünemény, Két nyárfa, Egyszer majd szép lesz minden, Háború
2017-04-01Meghasad öled borzas pihéjeSzerelem és szexualitás a kortárs magyar költészetben
2017-04-01"Látja a boldogságot én"Adalékok egy költői kép utóéletéhez
2017-03-01Arany-recepció a kortárs költészetbenArany hatása a mai költészetre
2017-03-01Alkalmi ingaLövétei Lázár László: Alkalmi
2017-03-01Az emlékezés szerkezeteJónás Tamás: Törzs
2017-03-01Archaikus elemek Arany János költői nyelvébenTanulmány Arany költői nyelvéről
2017-03-01"Tavaszesőt és vaszöldet énekelünk"L. Simon László Háromlábú lovat etető lány című kötete
2017-02-01Baka István költői testamentumának záradéa és poétikája irányváltásának részdokumentumaiA költői testamentum recepcióesztétikai alapú interpretációja
2017-02-01Az "én" mohó identitása John Ashbery költészetébenGondok a poétikában
2017-01-01A lángoló oszlopPetőfi Sándor
2017-01-01A hangtalanság hangjaiMilyen kort jellemeznek Tőzsér Árpád "összes" versei?
2017-01-01Az aggodalom kiáltásaCsorba Győző halálpoétikája. Költészete 1955-ig.
2017-01-01"Egy gémeskút útjába állt"Trauma és identitás Gergely Ágnes költészetében
2017-01-01Folyékony szobor vagy szilárd szökőkútEsszé Nemes Nagy Ágnes költészetéről
2016-12-01Erdélyben és EurópábanLászlóffy Aladár költészetéről
2016-11-01"Magam után húzom magam".Nemes Nagy Ágnes költői életművének integritása
2016-11-01Esszék Fekete Vince költészetéről1. Fekete Vince: Vak visszhang 2. A transzcendencia visszhangjai 3. Fekete Vince: Hőkamera
2016-10-01"Nen sikerült Mit áltassam magam"Trauma és identitás Gergely Ágnes költészetében
2016-10-01"...mint minden éjjel" - Farkasok órája, újraBaka István Farkasok órája című verse
2016-10-01"Maga a látvány"Baka István: Egy csepp méz
2016-09-01"Zsoli úr álmodik"Álom és térbeli tapasztalat Jékely Zoltán költészetében
2016-07-01Szomorú időKrusovszky Dénes: Elégiazaj
2016-07-01A "teremtés szerelme"Ágh István: Válasz hazulról
2016-07-01Porba írt versekRakovszky Zsuzsa: Fortepan
2016-05-02Takács Imre A megvallatott égi térség ciklusának portréverseiTanulmány a költő portréverseiről
2016-05-01Pilinszky János eretnek jelenéseiEsszé Pilinszky Apokrif című költeményéről
2016-05-01"Vérem hullásával, ha hozzám hajlanál"Venus két arca Balassi költeményeiben
2016-05-01"Mindenki meghal, igen"Orbán Ottó Magyar rekviemje
2016-04-01Álom-rekviemekTanulmány Jékely Zoltán költészetéről
2016-04-01Most jön a 101 kiskutya általi halálAz elektronikus költészet játékossága Jason Nelson két versében
2016-04-01Napló haikuhangulatraOravecz Imre: Távozó fa
2016-04-01Hitelesség, tisztelet és kritikaRöhrig Géza Az ember aki a cipőjében hordta a gyökereit című verseskötete
2016-04-01Technicizált hang, közvetített érzékelésKarinthy Frigyes 30-as évekbeli költészetéről. Az Üzenet a palackban című verseskötetről, kiemelten Az Ige így született és Szemek szimfóniája c. versekről.
2016-04-01Az emlékek felvonulásaBertók László korai költészete
2016-04-01T. S. Eliot- és Walt Whitman-hatások Szilágyi Domokos költészetébenEsszé Szilágyi költészetéről
2016-04-01Versnyelvi virtuozitásKovács András Ferenc költészetének és az Adventi fagyban angyalok című kötetének néhány poétikai sajátosságáról
2016-04-01Az együttlétezés és a szeretet szándéka és kudarcaiPosztmodern eljárások Jókai Anna Az együttlét című művében
2016-03-01Rápillantás Bella István költészetéreBella István Sárkeresztúri ének című verse
2016-03-01A nyelvteremtő Bella IstvánBella István költészetéről
2016-03-01"Egymás ágára gyöngyös lenni"A dialógus modelljei Palocsay Zsigmond és Szilágyi Domonkos Fagyöngy című kötetében
2016-03-01Metafora, jelkép, devalváció?Hitek és értékpozíciók elvesztésének poétikai folyamata és a recepció felületes sémáinak paradoxona Szilágyi Domokos költészetének értékítéleteiben
2016-03-01Szilágyi Domokos Derkovits-verseLátta-e Szilágyi a bukaresti Derkovits-kiállítást?
2016-03-01"Bezár a világ?"Bertók László: Ott mi van?
2016-02-01Francis Jammes népies vallásosságaEsszé Francis Jammes költészetéről
2016-02-01Az anya halálának feldolgozása kiss Judit Ágnes költészetébenTanulmány Kiss Judit Ágnes verseiről
2016-02-01Korszerűbb versnyelv és forma feléTanulmány Szilágyi Domokos Garabonciás verséről
2016-02-01Menyegző és Tengerparti lakodalomNagy László és Szilágyi Domokos
2016-02-01"Fényes körútjain a végtelennek"A fény a költészetben, avagy a költészet fénye
2016-01-01Politika és allegorikusság Gyöngyösi István költészetébenPolitika és irodalom viszonya Gyöngyösi Istvánnál
2016-01-01"Hogyha fiad verset írna..."Gálosi Adrienne beszélget Somlyó Bálinttal
2016-01-01"Költő és festő: egy"Nagy László hét Kondor Béla-verséről
2016-01-01A szégyen hivatásaKondor Béla költészetéről és Nem tudom... című verséről
2015-11-01Lebegő rémalakVörösmarty Mihály
2015-10-01Evolúció és a növények szerelmeRövid bevezetés Erasmus Darwin költészetébe.
2015-10-01Biopoétika, genetikai líraA biopoétikáról és a genetikai líráról.
2015-10-01A tenger képei és jelképei Baudelaire lírájábanA tenger-motívum Baudelaire lírájában
2015-09-01Baka István kései verseinek számvetés-maszkjaiÖnértelmezés a Háry János búcsúpohara című versciklusban
2015-08-03Gondolatok Juhász Ferenc költészetérőlEsszé Juhász Ferenc költészetéről
2015-06-01"Futók, ugrók, mászók, csúszók"Szép Ernő sportversei és a játékmotívum
2015-05-01Hűség a változáshozMegjegyzések Bertók László költészetéhez
2015-05-01Egyszerűség, érthetetlenség, örökségA gondolkodás alapkeresése Randall Jarrell költészetében
2015-03-02"...az elnémult sokaság fölött a lángra hasadt egekbe kiáltok"Dsida Jenő költészetének bibliai ihletettsége
2015-03-02A közöttiség és a köztesség alakzataiJuhász Erzsébet Úttalan utaim című kötetében
2015-03-02Élet és romDanilo Kis verseinek "szennyes terei"
2015-03-02Az éltető oxigénBíró József: Stromatolite című kötetéről
2015-03-02"Ordasi tűz s fegyelem"Nagy László költészetéről
2015-03-02"Ólomfa nőtt bennem"Betegségek és betegségképzetek Nagy László lírai életművében és naplójában
2015-03-02"Törd fel a törvényt, ne latold!"Nagy László minőségeszménye a József Attila! című portrévers tükrében
2015-03-01Titkos jóváhagyásJohann Wolfgang Goethe: Harzreise im Winter (Téli utazás a Harz-hegységben)
2015-03-01A választék kísértéseSzilágyi Domokos Megvert az Isten című kézirattöredékéről
2015-02-02József Attila "kései versei" körülTanulmány József Attila kései verseiről
2015-02-02Turczi István legszebb verseiKritika a kötetről
2015-01-01Az elvágyódás helyeFüst Milán Arméniája. "Az "Arménia" nevű elképzelt ország Füst Milánnál először 1910-ben, az Aggok a lakodalmon egyik részletében tűnik fel..."
2015-01-01"Engem csak a vers véd..."Háttérvonások Nagy Gáspár rendszerváltó verseihez
2015-01-01A hazatérés lehetetlenA falu metamorfózisa költészetünkben az ötvenes-hatvanas években
2015-01-01Szavak nem hamvadó emlékeSzepesi Attila költészetéről Radnóti-díja alkalmából
2014-12-01"...Megáll a szó a szádban..."A vers mint nyelvi esemény Bertók László költészetében
2014-12-01Az átlátszó síkAngyalok Nemes Nagy Ágnes költészetében II.
2014-11-03Az átlátszó síkAngyalok Nemes Nagy Ágnes költészetében, I. rész
2014-10-01Bonyodalmak az Arany-versszövegek és -magyarázatok körülEsszé Arany János költészetéről
2014-10-01Létlíra és "tiszta költészet" Zalán TiborverseibenTanulmány Zalán Tibor költészetéről
2014-09-01Az üvöltő szelek elfújták Emily Bronte verseitEmily Bronte versei
2014-07-01Nincs kijáratNyitott és zárt terek geometriája Takács Zsuzsa és Pilinszky János költészetében
2014-06-02"A súlyát hordozó kilép a kőből"A menhirtől az ellopott történelemig: egy motívum útja Mándy Stefánia költészetében
2014-06-02A történet poézise Villányi László költészetébenVillányi László költészete
2014-05-01Az idegen képŰr és idegenség az erdélyi magyar lírában. Áprily, Dsida...majd 45 után a 60-as, 70-es, 80-as években indult költőnemzedékek műveiben. (Kovács András Ferenc, Király László, Szőcs Géza, Lászlóffy Aladár, Veress Gerzson, Palotás Dezső, Vásárhelyi Géza)
2014-05-01A vőlegény olyan muja...A lakodalmi ujjogtatások tematikájáról
2014-04-01A "vetített emlékezet" beszédeFilm(kép), optika és nyelv Vida Gergely Horror klasszikusok c. verseskötetében
2014-04-01Éltesse megírt IsteneZalán 60. Zalán Tibor lírájáról, 60. születésnapja és Fáradt kadenciák c. kötete kapcsán.
2014-04-01Haldokolva életZalán Tibor költészetéről, Fáradt kadenciák (2012), Holdfénytől megvakult kutya (2013) kötetei kapcsán.
2014-04-01Nincs, örökkéZalán Tibor három kötetéről: Szétgondolt jelen (2011) Fáradt kadenciák (2012) Holdfénytől megvakult kutya (2013)
2014-03-03Kutyák a világlírábanKutyák a világirodalom színpadán
2014-03-03"És én ki vagyok..."Székely Magda költészetéről az identitásképzés szempontjából
2014-02-03A mérleg két serpenyőjeSeamus Heaney költészete
2014-02-03Egy motívum szimbólummá sűrűsödéseA szemsugár-motívum Mándy Stefánia költészetében
2013-12-01Szív és észIllyés Gyula költészetéről
2013-11-01Falucsúfolók a gyermeklírábanMarkó Béla: Hasra esett a Maros (2012) c. kötetének műfaji újítása: falucsúfolók.
2013-09-02Ciklus és szerepKöltői nagykompozíciók és szereplehetőségek a hetvenes és nyolcvanas évek Vasadi-lírájában
2013-09-02Az anyag gyermekeiJózsef Attila és a szegénység
2013-09-01Képes vagy képtelen?Képversek a magyar gyermeklírában Nemes Nagy Ágnes: A galamb leszáll ; Weöres Sándor: Keresztöltés ; Kovács András Ferenc: Kőkereszt ; Jász Attila: Újévi köszöntő ; Imreh András: Hold ; Verbőczy Antal: Hóember
2013-07-01"Az én szívemben boldogok a tárgyak"Nemes Nagy Ágnes tárgyias költészete
2013-07-01A könnyek tárgyaTárgyiasság és poétika Takács Zsuzsa három kötetében
2013-07-01"Csak ami kell"Kántor Péter: Köztünk maradjon c. kötetében szembeötlő a tárgyak kiemelt szerepe.
2013-07-01"...Valami csillagszerű gravitáció..."Száz éve született Weöres Sándor
2013-04-02Sírni, sírni, írniGyermekség, trauma, identitás Szép Ernő költészetében
2013-04-01Vers, zene, Weöres Sándor"...mi vonzza a komponistákat a Weöres-versekben?" "Talán az, hogy gyakrabban használok kiélezett, erősebb ritmusokta, melodikusabb koncepciókat, mint a költők nagy része."
2013-04-01Egy sok-műfajú alkotóA költészet helye Határ Győző életművében
2013-04-01A kezdet szembejönEsszé Turczi István prózai verseiről
2013-03-01"én is zarándok voltam"Kemény István: A királynál c. verseskötetéről.
2013-03-01"Szilárd sötét a légnemű sötétben"Eliot és Rakovszky: hatás és párhuzam. "metafizikus" látásmód, szerpversek, az időről
2013-02-01"Ugy jártok, mint a pillangó, amely tűzbe száll"Szendrey Júlia irodalmi pályájának problémakörei
2013-02-01Én-te-ÚristenKukorelly Endre költészetéről
2013-02-01Nemes Nagy Ágnes költészetszemléleteTanulmány Nemes Nagy Ágnes költészetéről
2013-01-01A költő hazája napjainkbanHaza- és nemzetkép(zet)ek a kortárs magyar lírában.
2013-01-01Illyés Gyula költői útja a Láthatártól a VárigEsszé Illyés Gyula költészetéről
2012-12-01"Szimbólumoknak volt a szeretője"Alkalmi írás egy rendkívüli költőről. Ady Endréről.
2012-12-01A publicista költészetAdy indulása.
2012-08-01A Gyógyfűért megyekKemény István: Állástalan táncosnő c. verseskönyve
2012-07-01De infima doctrinaAvagy a költészet helye a teológiában és a teológia helye a költészetben
2012-07-01Hagyományos japán versek (tankák)Magyarországról
2012-06-01Poétikai módosulások Péntek Imre költészetébenPéntek Imre költészetéről
2012-05-01Az írottszó szerepe a moldvai csángómagyarok életébenSzáz esztendeje született Lakatos Demeter csángó költő
2012-05-01Kemény proKemény István költészetéről
2012-05-01Szerep és jelentős-ség - Néhány mondat egy...költészet aspektusairól
2012-05-01"Növekedjék általam a fény"A költő és esszéíró Kabdebó Tamásról
2012-04-01A kortárs magyar líra irányaitanulmány
2012-04-01FogódzóLackfi János és Vörös István költészetéről
2012-04-01Ferenczes István: Amor mysticaFerenczes István verseskötetéről
2012-02-01FérfierénySzálinger Balázs: Köztársaság c. könyve
2012-01-01Líratörténeti hagyományvonalak a kortárs magyar költészetbenA 90-es, 2000-es évek magyar lírája olyan vonásokat mutat, amelyeket a későmodernnek tekintett költői életművek (a kései Kosztolányi és József Attila, Szabó Lőrinc, Nemes Nagy, Pilinszky, Weöres) poétikai jellemzői között szoktunk emlegetni. Kovács András Ferenc, Tóth Krisztina, Szabó T.Anna, L.Simon László, Turczi István, Géczi János, Petri György, Parti Nagy Lajos, Szilágyi Ákos....
2011-12-01"Salve mundi Domina"Ferenczes István istenes verseiről
2011-10-01A csángósors költőjeLakatos Demeter jubileumára
2011-10-01Lakatos Demeter(1911-1974)
2011-07-01Hívás és megvonás között"Dichten" (költészet) és "Denken" (gondolkodás) viszonyáról Heideggernél.
2011-07-01Kétpólusú költészetBevezető Tornai József költői világába.
2011-06-01Elégia egy városi sírkertbenHarrison, Tony: v.
2011-06-01Párhuzamok és ellenpontok Liszt Ferenc ésArany János pályafordulóján: a modernség kezdetei az 1850-es évek zenéjében és lírájában
2011-06-01Ady és József AttilaA sámánok néma hangja: teljesül az egész? Ady Endre verséről a 2011. május 6-8-án megtartott "A 12 legszebb magyar vers" program érmindszenti "Kocsi-út az éjszakában" konferenciáján elhangzott előadás.
2011-06-01Arckép, emlékezetbőlCsoóri Sándor megújult költészetéről (Második születésem, Párbeszéd sötétben)
2011-05-01"A kéz áldásra való"Gergely Ágnes költészetéről
2011-03-01Pillanatszerkezetek és pontonhidakMarno János költészetesztétikájáról
2011-03-01Vers, líraiság, emlékezésBolyongás Sütő András életművében. Sütő a költő?
2011-03-01Aranysityak – Friss gyerekversekVálogatta Lackfi János, Molnár Jacqueline rajzaival
2011-02-01A XXI. század költőiSMS-ek, fülkék, forradalmak.
2011-02-01"Minden második szó kimondhatatlan"Kísérlet Beney Zsuzsa néhány versének holokauszt felőli értelmezésére
2010-12-01Széljegyzet Paul Verlaine...vallásos verseihez
2010-12-01Virágzás halál utánA magyar zsidó költészet 150 éve
2010-12-01Il Inferno di PisaBogdán László P. a ketrecben c. Ezra Pound ciklusából
2010-10-01És a harang holnap is szólni fogCsoóri Sándor: Harangok zúgnak bennem
2010-09-01Szabadvers és szabad vers napjaink költészetébenTörténet, elmélet, sorképzés - szabad vers - metrikus vers; Az (ütemhangsúlyos elvű) szabad vers és a (szólamsoros) szabadvers típusai.
2010-09-01A betű antropomorfLadányi István beszélgetése Géczi Jánossal betűről és emberről, költészetről és vizualitásról
2010-09-01"A földműves verset ír"A költő-fölfedező Kosztolányi.
2010-09-01Szavakba veszejtett végtelenBeney Zsuzsa Szó és csend között című kötetének versvalóságáról
2010-07-01"Idegen fagyban a zászlótartó"Nagy László jelenléte a legújabb magyar költészetben (Vázlatpontok) Oravecz Péter: Gyónás Nagy Lászlónak; Korpa Tamás: Nagy Lászlónak; Nagy Gábor, Falusi Márton; Győrffy Ákos. Parnasszus 2007: Nagy László különszám, Székely Székely Szabolcs: Halott világra szemfödél - Nagy László: Köd-konda támadt stb.
2010-04-01Az átölelt mindenségTornai József költészetének multikulturális és archaikus korszerűsége
2010-03-01Énvers - szerepversR. Zs. székfoglaló beszéde a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémián, 2009. dec. 10-én.
2010-02-01Költők hiteIstenhit a magyar költészetben az Ómagyar Mária-siralomtól Lászlóffy Aladárig.
2010-02-01Lírai kötelékben és magánutakon Erdélyben"beszéljünk például akár Erdélyben születő, Erdélyben létező magyar irodalomról, erdélyi származású alkotókról"
2010-01-01"...Strázsált ám a három csillag, kitartóan őrködött..."Gondolatok, elemzések Szalai Borbála: Őrködő csillagok c. verseskötetének olvasása közben...Fut, fut a patak; A napocska tükre; A virágok is alszanak!; Lagziban; A jezlőlámpa; Tiki-taki vekker; Helyesírás versben
2010-01-01A fordító magányosságaKortárs magyar költők Izraelben
2010-01-01A katarzis gyertyafényeRakovszky Zsuzsa: A Hold a hetedik házban c. könyve
2009-12-01Enyhe mámorA legújabb líra kihívásai az ezredforduló után.
2009-10-01A nemzeti önismeret a magyar költészetbenAz 1960-as évektől az ezredfordulóig 1-2. Kultúra, vallás, közösségi identitás. Nemzeti identitás, történelem, irodalom. XX.sz-i háttér: Ady, József Attila. Kortárs elődök: Illyés, a "számadó juhász"; Juhász Ferenc, a mindenség sumása, Nagy László és a bartóki modell
2009-10-01A költészet és a nőkTurczi István: EROTIKON
2009-10-01A huszadik századi magyar költészet nagy pillanataiA "kikerített poéma" problematikussá válása. Az első világháború "megjövendölése" a költészetben "összeolvasott versek": T.S.Eliot: J.Alfred Prufrock...; Pound: Mauberley; Cendrars: A transszibériai expressz...; Kavafisz, Yeats: Ír repülő...; Ady E.: Margita élni akar c. versével. A "tragic joy" megjelenése a magyar lírában. weöres. Grádicsok éneke; József Attila: Költőnk és kora; A Juhász Ferenc-életmű logikája: a lényeg keresése. (Fekete Saskirály)
2009-06-01"Holtvágányra döcögött-e?"Költői reflexiók a rendszerváltozásokra a magyar költészetben. Kányádi Sándor versei és más példák, ország-, nemzedéki és szemléleti határok nélkül.
2009-06-01Lírai tükörRendszerváltozás - az 1989 utáni magyar költészet.
2009-05-01A rondó verstípus meghonosodása a magyar költészetbenRondó a francia és a német költészetben. Rondó Magyarországon: Ungvárnémeti Tóth László, Weöres Sándor, Illyés Gyula.
2009-04-01Modernitás és legitimitás, törvényerő és "rendkívüli állapot ...a költészetben
2009-04-01A forradalmi költőtriászA Petőfi - Ady - József Attila - kánon az ötvenes-hatvanas években
2009-04-01"Bár lényeges - kissé konfúz!"Kovács András Ferenc: Hajnali csillag peremén c. verse
2009-03-01"Dalt az Úrnak, szép örömdalt"A XIX. sz. vallásos költői
2009-02-01A francia költészet újabb ...alakváltozásai
2009-01-01Csoóri Sándor gyermekverseinek megközelítéseNépiesség; személyesség; archetipikusképalkotás; mikro- és makrokozmosz; gyermek és felnőtt
2008-12-01A fel-ügyelő TandoriTandori Dezső: A Legjobb Nap
2008-11-01A lírai énTóth Árpád Meddő órán című költeményéről
2008-10-01"...nem nyafognék, de most már késő"A bűntudat egyik forrása József Attila kései verseiben
2008-07-01"Én mindent újraélek, minden nappal..."Kiss Benedek költészetéről
2008-07-01Baka István műfordításaiorosz költészet
2008-06-01Száz mennyet félvállonDöbrentei Kornél költészetéről
2008-06-01Hagyomány és hatásKemenes Géfin László költői kibontakozása
2008-05-01Halálig szívverésbenSzécsi Margit költészete
2008-04-01A szerelem nyelve(i)József Attila: Óda
2008-03-01Nincs főzeneA Bartóki modell egy húrjáról. A hatvanas évek "népköltészeti ihletésű" költészeti irányzatáról. (Juhász Ferenc, Nagy László, Csoóri Sándor)
2008-03-01Hagyományos és modern különös randevúja...Kovács András Ferenc gyermeklírájában
2008-03-01"magát mondja ami írva van"Jegyzetek az újabb magyar líráról
2008-03-01"szövegek közötti térben"Bogdán László újabb verseiről
2007-12-01"Én voltam Úr, a Vers csak cifra szolga"a versről szóló vers Ady Endre költészetében
2007-11-01ÚjraolvasóBabits Mihály: A lírikus epilógja, In Horatium
2007-10-01JégSzabó Lőrinc Jég c. szonettjéről
2007-10-01IdőtöredékekRakovszky Zsuzsa: Visszaút az időben. Versek 1981-2005
2007-08-01Két bírálat...1. Idő, idézőjelbenRakovszky Zsuzsa: Visszaút az időben. Versek 1981-2005.
2007-08-01Két bírálat...2. Föltekert szőnyegRakovszky Zsuzsa: Visszaút az időben. Versek 1981-2005
2007-05-01A gyereklíra reneszánszaVarró Dániel: Túl a Maszat-hegyen (2003), Kukorelly Endre: Samunadrág (2005), Tóth Krisztina: Londoni mackók (2003), Lackfi János: A buta felnőtt (2004), Bögre család (2005), Kovács András Ferenc: Vásárhelyi vásár (2003), Víg toportyán (2005) Szilágyi Ákos: Cet ecetben (2003), Kuszi-Muszi-Alamuszi. Dalok a holdbéli nyúlról (2004)
2007-04-01Éltem? - Jó lenne kiegyezni eben.Irónia, játék és intertextualitás a kortárs erdélyi lírában
2007-03-01A hagyomány újszerűségeEzra Pound és a zene
2007-02-01ÚtvesztőbenÉszrevételek Petri György Öt tétel című költeményének D. tételéhez
2007-02-01A fordítás - irodalom és irodalmiságA versfordítás problémájáról.
2007-01-01Egy ballada rétegeiArany János Bor vitéz c. balladájáról
2007-01-01"álomnyelv édes vakszöveg mely persze nem világtalan"Neoavantgarde és posztmodern jelenségek a gyerekköltészetben. Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen (2003); Kukorelly Endre: Samunadrág (2005); Kovács András Ferenc: Vásárhelyi vásár (2003), Víg toportyán (2005); Szilágyi Ákos: Cet ecetben (2003), Kuszi-Muszi-Alamuszi. Dalok a holdbéli nyúlról (2004), Tóth Krisztina: A londoni mackók (2003); Lackfi János: A buta felnőtt (2004); Bögre család (2005)
2006-12-01Távolodó nyárBerzsenyi Dániel A közelítő tél című verséről
2006-10-01A Medvetánc kötet születéseJózsef Attila Medvetánc c. kötetéről
2006-10-01Az '56-os kihívás minősége, avagy mit tanulhatnánk Nagy ImrétőlKortárs magyar költők Nagy Imre-élménye
2006-06-01Költészet - mint valóság és álomTisztelgés József Attila és Weöres Sándor. A valóság és a költészet viszonya. A vers hatásmechanizmusáról: "a vers bennünk való működése nem a ráció talajáról indít, hanem jóval inkább az álmok sajátosan valóságos létezéséhez visz el." A vers...asszociációs mező...belső logikája kvázi logika...
2006-03-01"Ropp, csatt, patt!"A lírikus Tinódi
2006-03-01Versekben élő történelem, 1956.(Márai Sándor: Halotti beszéd 5-11.p.) Illyés Gy: Egy mondat a zsarnokságról 12-20. Vas I: Új Tamás; Mikor a rózsák nyílni kezdtek Nagy László: Karácsony, fekete glória Petri Gy A kis októberi forradalom; Karácsony 56; A 301-es parcelláról; Nagy Imréről Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 éves; A fiú naplójáből (részben megjelent egyéb helyeken ld. ott is)
2006-03-01Versek 1956-banPiros a vér a pesti utcán c. antológia anyagáról, és a felkelés előtt ill. után született 56-os versekről.
2006-02-01Charles Baudelaire: Esti harmóniaBaudelaire, Charles: Esti harmónia c. költeményről
2006-01-01A vizuális költemények csoportosítása...Nagy László alkotásai alapján
2005-12-01Az alázat etikája és esztétikájaPilinszky János: In memoriam F.M.Dosztojevszkij
2005-08-01"De ő szent palástja szárnyát ránk takarta..."A nemzeti identitástudat bibliai háttere a XIX. sz-i lengyel és magyar költeményekben
2005-05-01A fűnyírógép (idebenn)József Attila Osztás után c. verséről
2005-04-01Személyes és közös múltJózsef Attila: A Dunánál c. verse
2005-04-01Urbi vel orbi?A nagyvárossá érő Budapest lírikus megjelenítései a századfordulón.
2005-04-01Gazdaságosság és halálösztön József Attila költészetébenJózsef Attila költészetéről
2005-03-01Sok-sok süteményTandori Dezső Egy Kosztolányi-vers c. költeményéről
2005-02-01"És lélegeztek mindaketten"Nemes Nagy Ágnes Éjszakai tölgyfa című verséről.
2004-05-01Egy hiányzó hattyúBalassi Bálint Aenigma című verséről.
2004-03-01"Csak a szavak már nem maradt más"Baka István: Gecsemáné c. verséről.
2004-01-01A megváltozott lét hermeneutikájaPilinszky János: Címerem
2004-01-01Valaki Én: A költői szubjektivitás ontikai megközelítései
2003-05-01A XX. század lírája. TémavázlatÉrettségi-felvételi előkészítő.
2003-05-01A költő és a szavakAz írás mint önpusztító jelentésadás Shelley költészetében.
2003-04-01Népi, népies és késő modern Illyés Gyula poétikájábanIllyés Gyula
2003-04-01Experimentális, vizuális és konkrét költészetTörténeti kontextus és alapfogalmak.
2003-04-01Technoköltészet és virtuális valóságokA kilencvenes években megtett út: Videperformansz és performanszvideo; Videóköltészet; Video-vizuális költészet; Számítógépes költészet, Hiperszöveg, hipermédia, interaktív oldalak, generatív írás; CD-ROM költészet; Hiperszöveg a világhálón. Performatív attitűd;ierarchikus elrendezés, interaktivitás és kollektív alkotás
2003-03-01"Pokolzajt zavaró harci jaj"Illyés Gyula: Bartók
2003-03-01Lehetséges nyelvi magatartásformák a magyar lírában az ezredforduló körül. Nonszensz palimpszesztus: Varró Dániel költészete 117-22. Hangzásban feloldott ironikus szerepjáték: Karafiáth Orsolya költészete 122-4.
2003-02-01A félrecsúszott nyakkendőMegjegyzések Juhász Gyula Anna örök című verséről
2003-02-01Van-e posztmodern líra?-
2003-01-01Költők a XIX.sz. második felében.Témavázlat.
2003-01-01Ezredfordulós körkép az erdélyi magyar költészetrőlIdősebb generációk: Létay Lajos, Jánosházy György, Kányádi Sándor, Lászlóffy Aladár, Lászlóffy Csaba, Farkas Árpád Neoavantgárd, későmodern, posztmodern beszédmódok; középnemzedék: Bogdán László, Markó Béla, Szőcs Géza, Láng Zsolt, Visky András, Kovács András Ferenc, Egyed Péter, Balla Zsófia, Cselényi Béla, Bágyoni Szabó István, Czegő Zoltán, Kenéz Ferenc stb. A kilencvenes években jelentkező költők: Székely Csaba, Kelemen Hunor, Jánk Károly, Demény Péter, Sántha Attila, Fekete Vince, Orbán János Dénes, László Noémi, Gáll attila, Szonda Szabolcs stb. irodalmi folyóirataik: Jelenlét, Előretolt helyőrség, Serény Múmia
2002-12-01Fonalvezetés Tóth Krisztina költészetének alakulásához,...... a Porhó c. kötet kapcsán.
2002-11-01A lelkiismeret szavaIllyés Gyula Pihegő című verséről
2002-10-01A kereszténység és az erdélyi magyar költészetHatáron túli magyar irodalom c. tanácskozás anyagából
2002-09-01A görög líra, a görög dráma /Vázlat!/ld."Érettségi, felvételi előkészítő" (témavázlat)
2002-07-01A változat- és motívumösszegzés alakzatai Kányádi Sándor...Kányádi Sándor Fától-fáig, Fekete-piros c. kötetéről.
2002-04-01A tizenkettedikKorszerűtlen elmélkedések József Attila Eszmélet-ciklusának XII. verséről
2002-04-01"Mikor a rózsák nyílni kezdtek"1956 az irodalom emlékezetében.
2002-03-01A kétéltű költőCsokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 10-11.o.: József Attila félbenhagyott tanulmánya Csokonai Vitéz Mihály Egy tulipánthoz c. versének verseléséről, a tan. címe: Ütem és fogalom 1. (A vers egyébként a Tartózkodó kérelem feltehetőleg korábbi változata)
2002-02-01Az érett költő Kormos IstvánrólKormos Istvánról
2002-02-01Az innováció-kényszer kiiktatásaAdy Endre: Sípja régi babonának
2002-01-01"Aranyat fújt az Isten szívemre"A 20. sz. spirituális lírájából 1. r.: Juhász Ferenc, Nagy László
2001-10-01Magyar badarA limerick műfajáról, történetéről.Milyen a magyar limerick? Bevezető 44 magyar limerick elé.
2001-04-01Megkétszerezett magányAdy Endre két versének összehasonlító elemzése
2001-02-01"Elmémben, mint várban.."Vágy és tudás Balassinál és a XVI. századi angol költészetben
2001-01-01Kurtizán költőnők, mint reneszánsz petrarkistákA reneszánsz Cinquecentó kurtizán költőnőiről. A legnagyobbak: Gaspara Stampa, Veronica Franco, Tullia D'Aragona
2000-12-01Szétszálazás és összerakás "Lírai demokrácia" a 90-es évek....magyar költészetében. Kemény István, Szijj Ferenc : Kéregtorony, Háy János, Térey János, Schein Gábor, Tóth Krisztina, Borbély Szilárd, Karafiáth Orsolya (Lotte Lenya titkos élete), Varró Dániel (Bögre azúr, 1999)
2000-12-01Játék karácsonykorNagy László karácsonyi versének értelme
2000-06-01A metafora esetei (Poétikai változások a 60-as évek magyar..költészetében)
2000-05-01Mikor keletkezett a János vitéz?Petőfi Sándor János vitézének keletkezéstörténete
2000-05-01Ciklusépítkezés a modern költészetbenmodern költészet
2000-04-01Stílusváltozatok a vajdasági magyar gyermeklírábanJung Károly, Tonai Ottó (ld. itt) gyermekverseinek sajátosságairól. A hagyomány folytatása (J.K.), az avantgard ill. neoavantgard térhódítása: szabad asszociáció, modern versszerkesztés, a témaválasztás újszerűsége, a gyermeklíra határainak kitágítása, depoetizált szabadvers: köznyelv - költői nyelv közelítése
2000-03-01Az idegenség poétikája ?Az avantgard költészetről.
2000-03-01Tükörben türöződő tükörItt állok a róna közepén / Petőfi Sándor Felhők ciklus
2000-02-01A líra az ezredfordulón - poétikaelméleti szemszögből
2000-02-01Az öntudat rehabilitálása ( A 90-es évek magyar költészetérő
2000-02-01Elszakadás és megkötöttségEgy motívumkör Csoóri Sándor költészetében. Alapelemek és motívumok az Anyám szavai, Furulya-csonk a szánkon, Kezemben zöld ág, Ennyi volt az élet, Reggel a kertben c. versekben
2000-01-01Visszájáról a teljesség. Pilinszky: a remény eretnekeAdalékok az Apokrif elemzéséhez
1999-12-01"Egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten"Vallásos alapélmények a klasszikus erdélyi lírában (Áprily Lajos, Reményik Sándor, Tompa László), és (Dsida Jenőn át) az újabb mai költészetben
1999-10-01Mit látsz Lászlóffy Aladár íróasztalán?Lászlóffy Aladárról és műveiről
1999-05-01Ágh István és költői családfájaÁgh István: Ének elvetélt versekért, Orgona-fújtató, Egy Babits-sor megfejtése
1999-04-01Töredékek a kortárs magyar líra..Irányzati struktúrák, lehetséges kánonok, főbb alkotók és kiadványok. Garaczi, Kukorelly, Kovács András Ferenc
1999-02-01"akármi egyéb, csak víg eposz nem"Arany János: Az elveszett alkotmány
1999-01-01A szelíd farkas és a bárányos rókaPetőfi esete Vörösmartyval meg a babérral Vörösmartyhoz / Petőfi Sándor
1998-12-01A "kötött ihletek" költőjeCs. et F. / Fazekas Mihály. Fazekas verse Csokonairól
1998-11-01József Attila: FlóraElemzés a versről
1998-04-01"Te is megháromszorozódsz előttem"Tükörszonettek és triptichonok Baka István lírájában
1998-04-01Déry Tibor : Az ámokfutó- Megjegyzések a magyar dadaista líra poétikájához
1998-03-01Pompóné, avagy a nonszensz..Nonszensz költészetről.
1998-01-01Az (ön)függőség..Az Illyés-líra kriptotextusai.
1997-12-01A posztmodern költészeteCharles Olson verseiről
1997-09-01Kezdjük a "költészettel"Orbán Ottó Táncoló Siva versének szövegelméleti elemzéséhez
1997-05-01Tandori Dezső: Halottas urna két füle e.e.cummings magángyűjteményébőlKavafisz-haiku / T.D. Hézagpótlás (E.E.CUMMINGS TÜKRÖS TERME) / T.D. Az ismeretlen olvasó emlék-műve / T.D. Egy teraszon / T.D.
1997-04-01Radnóti Miklós: Nem tudhatomRadnóti versének elemzése
1997-01-01Irodalomtörténészek a bábeli..A régi magyar vers repertóriumáról (számítógépes adatbázis)
1996-11-01Értelmes szem - ihletett szóCsanádi Imre: Írott képek
1996-11-01Az 1956-os forradalom és szabadságharc népköltészete-
1996-10-01A szemlélődő elbeszélői szerepkör Arany balladáibanArany János balladáiról
1996-09-01What's Hecuba to him, or he to Hecuba...Baka István Helsingőr című verséről
1996-05-01A középkori francia költészet és...József Attila
1996-03-01Vörösmarty Mihály elhamvadt verseiVörösmarty Mihály verseiről
1995-12-01A mulandóság "megszelídítése"Csokonai, Háfiz és a sírhalom
1995-09-01Az önmagába rejtőzködő alanyKatona József lírájáról.
1995-09-01A csekei költő: Kölcsey FerencKölcsey Ferencről
1995-08-01Titánia szerelmeiErzsébet királyné (Sissy) szerelmei verseiben
1995-07-01Titánia önarcképeErzsébet királyné (Sissy) verseiről
1995-05-01Mécs László és a katolikus költészetMécs Lászlóról
1995-05-01Tükör által: A lírikus KosztolányiKosztolányi Dezsőről
1995-04-01Orpheus és YorickKormos István költészetéről.Fehér virág, Vonszolnak piros delfinek,Tengermély, Orpheus panasza, Szegény Yorick c. verseinek elemzése
1995-02-01Lélektől lélekigVázlat Tóth Árpád portréjához
1995-01-01"Forr gerjedt elmémre, mint hangyafészelre sok új vers..."Balassi Bálint saját kezű versfüzéréről
1994-12-01Petőfi-mozaikPetőfi Sándorról
1994-11-01Az elégikus BerzsenyiEsszé Berzsenyi költészetéről
1994-05-01A mai magyar költészet stílusárólA mai magyar költészet stílusáról
1994-04-01A lírikus BabitsEsszé Babits Mihály verseiről
1994-01-01Kortárs magyar irodalom I.: LíraKortárs líra. Nemzedékek.
1993-09-01"...de a vers Pelikán" :Vázlat Nagy László költészetéről
1993-02-19Vizuális költészet - mi az?Képvers
1993-01-01Tűnő istenkedésRadnóti Miklós
1992-11-01Az ismeretlen AranyGondolatok Zách Klára ürügyén
1992-10-01Szeressetek szilajon!József Attiláról
1991-11-01Porba húzott grádicsonKatona József lírájáról
1991-11-01A lírikus Katona József "Világokat álmod a világ határa"Katona József lírája
1991-03-01A kínai és a nyugati költészet összehasonlítása-
1990-09-01A visszavétel stációi.Adalékok az újabb magyar költészet....vizsgálatához 1-2.r.
1988-04-01Napjaink vizuális költészeti előfutára: Tamkó Sirató KárolyTamkó Sirató Károlyról
1987-01-01A posztmodernizmus költészete Amerikában-
1987-01-01Bevezetés a klasszikus japán költészetbeA japán költészetről
1982-12-01Korfordulók és a költészet válaszaiIllyés Gyula lírája 1945 után 2.rész
1982-11-01Korfordulók és a költészet válaszaiIllyés Gyula lírája 1945 után. 1. rész.
1982-11-01Modernség - értékőrzésBeszélgetés Tornai József költővel.Az irodalmi népiesség a magyar költészetben Petőfitől Adyn, József Attilán át Nagy Lászlóig és tovább a 80-as évek költészetéig
1982-05-01Költői időszemlélet a későreneszánsz és a barokkhatárán---------------
1982-05-01Költői időszemlélet a későreneszánsz és a barokk határánkésőreneszánsz
1982-01-01Karinthy Frigyes lírája-
1980-02-01A szerelmi téma Vörösmarty fiatalkori költészetében--------------
Hogyan lesz a..
P.J. költészete a hatvanas-..Pilinszky János költészetéről
A misztika stíluselemei a régi magyar irodalombanA misztika stíluselemei a régi magyar költői nyelvben. XVI,XVII,XVII.sz.
"Mégis győztes, mégis új és magyar"Vázlat Ady Endre költészetéről.Teljesség, küldetéstudat,élet-halál- téma, szerelmi költészete, magyarságversek.
Juhász Gyula hálójábólJuhász Gyula versmagyarázatok: Glória, Véres ősz, Terzinák Móra Ferencnek, A vén cigánynak, Magyar..., Emberi hitvallás Venit summa dies, Remeteség
A létezés ihleteNemes Nagy Ágnes költészete
Ady politikai költészete mai szemmel-
Nonszensz-versekNonszensz-versek Gergely Ágnes fordításában. Tanulmány a nonszensz költészetről, története (Edward Lear), műformái, limerick.
A szerelem költőjeBalassi Bálintról
Szerelem az ifjú Csokonai lírájábanCsokonai Vitéz Mihály Lilla-dalok.
Korszerű költ.a felvilágosodás..Tanulmányok a felvilágosodás és a reformkor magyar irodalmából.
A 19-20.szi gyermeklíra..
A veréb, a szamár és a paródiaMárai Sándor verseiről.
Ars poetica -"ars teoretica"Ars poetica, költői hitvallás elmélete: művészet és filozófia határán.
"A költő hasztalan vonít"Őspatkány terjeszt kórt... c. vers elemzése
Az orosz koraszimbolisták: Tyutcsev, Fet és Bunyin
A rejtőzködő alany. Katona József verseiről.
A líra modernizációja a XIX.sz. második felében: középiskolásoknak, érettségizőknek, felvételizőknek. A lélek felszabadításának folyamata, a transzcendes térhódítása Baudelaire, Verlaine hatása (szimbolizmus), Arany J.: A lantos, Vajda János, Reviczky Gyulán át Komjáthy Jenőig, aki a magyar szimbolizmus "vállalt" őse.
Költészet és játékszerepjáték (Petőfi S. helyzetdalai; Oravecz I.: Hopik könyve; Weöres S.: Psyché; Esterházy - Csokonai Lili :Tizenhét hattyúk) Játék a hangokkal -népdalok, Lázár Ervin költői versenye; Weöres S. Rímjátékok, ritmusjátékok, képvers stb.
A magyar gyermekvers - klasszikusok és maiak
A gyermekvers fogalma, genezise, a magyar gyermekvers
Az olasz népmese és a műköltészet kapcsolataA csúnya szaracén lány c. olasz népmese és a költészet.
A búcsú, a bujdosás, az útra indulás alapélménye......a magyar költészetben. Búcsú Váradtól / Janus Pannonius Siralmas énnékőm.../ Bornemissza Péter Ó, én édes hazám, te jó Magyarország / Balassi Bálint
Az Evangéliumtól az Apokalipszisig: Reményik Sándor......költészetéről.
A modern költészet kezdetei: TémavázlatÉrettségi, felvételi előkészítő. Vázlat. Említendő költők: Robert Browning (1819-1892), Walt Whitman (1819-1892), Stephane Mallarmé (1842-1898), Paul Valéry (1871-1945) William Butler Yeats (1865-1939), Rainer Maria Rilke (1875-1926), Kelet-Európa: Mihaik eminescu (1850-1889), Cyprian Norwid (1821-83)
"Szenvedni annyi, mint diadalt aratni" Babits Mihály: PsychoPsychoanalysis Christiana / Babits Mihály
Mi a költészet?Kisesszé
Válságjelzések a 70-es évek magyar lírájábanavagy feljelentettem a magyar költészetet. Válságjelzések Nagy László költészetében és a kortárs lírában. Említett költők: Ladányi Mihály, Garai Gábor, Rózsa Endre, Baka István, Egresi Zsuzsa
Tótágast álló világ, Nonszenzációkelemzés
A láncáról letépett szóHadova, DADA, halandzsa
A verssor alkonya?Íráskép, vizuális költészet, konkrét líra, lettrizmus
"Csúnyavers"Formabontás vagy formaalkotás. Politikamentes-e a neoavantgárd? A vers megmozdítása. Variálható mondatok, generált versek. komputerköltemények. A bélyegtől a térképversig
Önarckép háttérrelCsoóri Sándor: Vadfiú hajjal
A XX. századi költői stílusról.A két világháború közti magyar költői stílus és az izmusok Az avantgarde stiláris nyomai József Attila költészetében A nyelv (és benne a mondat) "felbomlása" az újabb költői stílusban A tárgyias-intellektuális stílus Pilinszky Apokrif c. költeményében
Egy új sorsköltészeti antológia:A magyarokhoz - Magyarság- és istenes versek az Ómagyar mária-siralomtól Trianoig és napjainkig.
Egy motívum"Halandó halhatatlanok" fogalompár, mint a magyar költészet vándormotívuma
Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék újabb magyar...gyermeklírája az ezrdfordulón
A hazaszeretet verseiWass Albert költészetéről
Az amerikai hosszúvers whitmani hagyományaWalt Whitman: Fűszálak
Az irónia mint strukturális elv (1937)Költészet és irónia. (Az irodalomelmélet "új kritikai" irányzata)
Két verselemzés1.Henri Rousseau verses függeléke utolsó festményéhez 2. Paul Klee egy nyolcsoros verse
A végtelen jövőIdő és költészet Balassitól Petőfiig.
A magyar avantgard költészetnyelv forrásai és kialakulása1.Az olasz futurizmus a magyar költészetben 2. Népköltészet és futurizmus 3.Korai francia hatás 4. Futurizmus és Walt Whitman 5. Kassák szintézise
A földi paradicsom eszméje a magyar avantgard költészetben1. Az expresszionizmus a magyar költészetben (Paul Hatvani, Bartalis János, Selen László, Ignotus, Acél Ferenc, Dienes László) 2. Az aktivizmus a magyar költészetben (Kassák Lajos: Boldog köszöntés (1919))
Déry Tibor (1923-27)Az elvont avantgárd költemény 3. A nagy tehén; Variációk népdalra c. versei
A magyar versVerstani kérdések (ritmus, tagoltság, ütem stb.)
Mit jelent?Vers és jelentés. Ady Endre: Jó Csönd-herceg előtt (30-39.o.); Nagy László: Zöld Angyal (41-47.o.)
A költészetEsztétikai értekezés
Gyermek, nyelv, költészetgyermekirodalom, költészet
A magyar gyermekversklasszikusok és maiak. A gyermekvers jellemzői.
Képvers a gyermekköltészetbenVizuális költészet megjelenése a gyermekirodalomban: Nemes Nagy Ágnes: Ugróiskola, Vízimolnár; Weöres S.: Tengermozgás, Pintér Lajos: Gyerekrajz őszi tűzfalon, Hárs Ernő: Vadludak, Kiss Benedek: Vonatozó, Juhász ferenc: Tulipán, Werbőczy Antal: Ősz
Költői művekShakespeare-versek
"Midőn ezt írtam szürke volt az ég"Költő a költészetről. Orbán Ottó
Előzmények és összefüggésekAz angol költészet a 20. század első felében Az angol társadalom és kultúra a 2.VH után Költészet., közönség, intézményesülés
Kis elmélkedés a "nagy költő" fogalmárólAndré Gide "hélas!"-a Victor Hugo kapcsán. Victor Hugoról.
NarancsgépGéczi János (vizuális) költészete és az avantgard hagyomány
Magyar vers a reneszánsz és a reformáció korában1536: Megjelenik két versekötet Metafora, fikció, irodalom; Műfajok; Vallásiak; Világiak; Versformák; Izoszabály
Háló és halHalálversek a magyar irodalomban
"A kései szégyenkezés"Szabó Lőrinc gyermeklírájáról
Mi a vers?Beszélgetés Brett Bourbonnal
A Parti Nagy-poétikapluralizmus és posztmodernség
Joyce első korszakaA hagyományos művészi világkép fokozatos felbomlása. Kamarazene. Dublini emberek. Maupassant, Joyce, Csehov novellisztikájának párhuzamai. Ifjúkori önarckép. Számkivetettek. Ibsen, Joyce, Shaw.
Szimultenitás és dialogicitásDosztojevszkij poétikájában.
A nemes magyar nemzet szépliteratúrája1854 Toldy Ferenc: A magyar költészet története
Rakovszky Zsuzsa: Fehér-feketec.verseskötetéről
Darvasi László: Horger Antal Párizsban, A portugálokc.versesköteteiről
Háy János: Welcome in Afrika, Marlon és Marionc.versesköteteiről
Magyar líra tegnap és maköltészetről
"Én, szegény". Adytól a szabad versig,1906-1912Kaffka Margit költészetéről
A szabad versKaffka Margit szabad verseinek elemzése
Madách lírájaMadách Imre költészetéről
A kortárs magyar női líra recepciójának néhány kérdéseTóth Krisztina: Porhó, avagy a tükrök párbeszéde női nemben
Baudelaire-problémák és a magyar lírai modernség...néhány kérdése
Lefokozott líra- és prózanyelv, lefokozott lírai énNéhány paradoxon Kukorelly Endre költészetében
Városváltozatok, városszövegekA városi tér reprezentációi a kortárs magyar lírában
A futball költészeteFociversek.
A kötetkompozíció kockázataiWeöres Sándor posztmodern költészete
Thomas Mann, a költőThomas Mann költészetéről
Egy talált tárgy megtisztításaTandori Dezső költészetéről
Vizuális törekvések a költészetbenvizuális költemények