József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | jövendölés

16 db találat
Dátum downCímLeírás
"Idejét illik megismernünk..."Énekmondók a reformáció korából: Károlyi Gáspár, Batizi András, Bornemissza Péter
"Halottas ének zúg felette..."Berzsenyi Dániel (1776-1836) a világ folyásáról (egyéni sors, szerelmi költészet, csalódás a történelemben, a Poézis hajdan és most jövőképe)
"Lesz még egyszer ünnep a világon..."Vörösmarty Mihály "új világa" (szerelmi költészet és jövőkép, nemzeti lét és apokaliptikus jövőkép, emberiség sorsa: felborulások sorozata, történetbölcseleti számvetés: Az emberek, A vén cigány jövőképe, a teremtéstől az özönvízig, imádság a "vert emberért"
"A menny fog a földre leszállni..."Petőfi Sándor jövendölései (a Jövendöléstől a Világosságot!-ig; nagy kérdések ifjú mestere, szabadság és jellem; szabadság, megőrülés vagy ítélet; Isten- és gondviseléshit; Az ítélet c. verséről
"A tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek"Arany János a mai civilizációról
"A cél voltaképp mi is?"Madách Imre: Az ember tragédiája
Oroszok Magyarországon az 1950-es évekbenJókai Mór: A jövő század regénye
"A jó egészség és hosszú élet titka"Vajda János jövendölései az egészségről
"Másként lett volna itt: ország"Ady Endre prófétai segédlete
"Nagy hírként kiáltja amit mindemónki tud: ősz van!"Babits Mihály jövendölései (Május huszonhárom Rákospalotán, Mint különös hírmondó, Isten és ördög, Jónás könyve, Talán a vízözön...stb.)
Krisztus vagy Barabbás?Karinthy Frigyes a "Méné, tekel"-ről
"S a világnak vége lett"József Attila a "semmi ágán", a "patkánypuha éj"-ben (Isten-hit és Krisztus-kép, a kulcsvers: Kirakják a fát; Hit a jövőben - a legrövidebb apokalipszis
"Hisz az ember az állatok alja!"Radnóti Miklós apokaliptikája: Miért a Jelenések könyve? (Lapszéli jegyzetek Habakuk prófétához (1937), Il faut laisser..., Aludj stb.), Próféták a jelenések könyvében, Gyökér-motívum, Az eklogák jövendölései
"A jövőről nem sokat tudok"Pilinszky János a "végkifejlet"-ről. A legközelebbi vég; Két vers az örök életről (Introitusz; Mielőtt)
"A világvége recseg a fülünkbe"Weöres Sándor előrejelzései: ciklikus és lineáris jövőkép; üzenet a jövőnek
Evangélium és próféciák - megváltás és jövő szemléletJézus Krisztus a magyar költészetben. témák, költők, versek (Áprily Lajos: Ha megkérdeznéd..., Ady Endre: Békesség ünnepén, Dutka Ákos: Karácsonyi beszélgetés az Úr Jézus Krisztussal 1923-ban, Babits mihály: Karácsonyi ének, Csilag után, Áprily Lajos: Bartimeus, Chesterton: A szamár magyar fordításai, Áprily: Messiás nélkül