József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | irodalomtörténet

18 db találat
Dátum downCímLeírás
2020-11-01Kaporszakáll és KalasnyikovInterjú Miklós Ágnes Kata irodalomtörténésszel
2020-03-00Az eredet dilemmáiAz 1772-es korszakhatár kérdéséhez
2020-01-01"De kinek van annyi is?!"Ady Endre képzavarai
2019-12-01Periféria a centrumbanPerspektívák a finn (nemzeti) irodalomtörténet-írásban
2019-04-01A 18. századi irodalom korszakolásának kérdéséhezLe lehet-e mondani a "korszak" elvont, konstruált fogalmáról a 18. század vonatkozásában tervezett irodalomtörténeti kézikönyvben?
2017-11-01Az utolsó messiásJózsef Attila
2016-01-01A szonett átörökítése a kortárs magyar irodalombaTanulmány a modern magyar irodalom szonettjeiről
2012-09-01A magyarországi cigány irodalom (hiánya) a reprezentatív irodalomtörténetbenTanulmány a cigány irodalomról.
2012-03-01A kritikai kiadás és az irodalomtörténet-írásA Kosztolányi-életmű kritikai kiadása
2011-10-01A (magyar) irodalomtörténet...lehetőségei és lehetetlenségei
2011-02-01A ráközelítés tudományaSzűkítések, keretek és a tárgyi hűség gondja egy megírandó, új irodalomtörténet környezetében
2011-02-01Az alternatív modernségek koncepciója feléModernitás, modernség fogalma "újabb" irodalomtörténeti felfogásban.
2011-02-01"állni látszék az idő, bár..."Irodalomtörténet-írásunk időszerű elméleti kérdései a modernség kontextusában
2006-02-01Kosztolányi és József Attila...költészetének kölcsönhatásait vizsgálva az irodalomtörténet-írás alapvető jellegzetességeiről is elgondolkodhatunk.
2005-02-01Magyarország 1936-ban: a nemzeti regénytörténet kitalálásaJósika Miklós: Abafi c. regényének megjelenése (1836), mint a magyar regényirodalom kezdete.
Nemzeti és világirodalom a huszonegyedik századbanaz irodalomtörténet-írás irányai (életrajzi, összehasonlító, fejlődéselvű, befogadáskozpontú)
Esszéírás és irodalomtörténet1934: megjelenik Szerb Antal Magyar irodalomtörténet c. munkája és Babits Mihály Az európai irodalom története c. vállalkozásának első fele
Egy kulturista irodalmárSzerb Antal irodalomfelfogása és kultúraszemlélete