József Attila Könyvtár - Műelemzés Adatbázis | Keresés | irónia

26 db találat
Dátum downCímLeírás
2016-01-01Nyíltan, de mértéktartóanSzókimondás és irónia Gion Nándor rendszerváltás utáni prózájában
2014-05-01"Otthon" és "idegenben"Helyek Balla Zsófia költészetében. "kényszerű turista"
2014-02-01A vers kétes szerzés?Kalász Márton iróniájáról
2013-02-01Három századelejei novellaciklusKrúdy Gyula: Szindbád. Lovik Károly: Egy elkésett lovag. Cholnoky Viktor: Trivulzió.
2012-10-01Belső tagoltság, ironikus válaszBazsányi Sándor:"...testének temploma..." - erotika, irónia és narráció Nádas Péter prózájában. (Emlékiratok könyve, Párhuzamos történetek)
2012-03-01Az irónia, mint a hagyomány megújításának eszközeBoccaccio: Dekameron
2012-01-01Változatok egy érzéki prózanyelv szenvedélyalakzatairaBazsányi Sándor:"...testének temploma". Erotika, irónia és narráció Nádas Péter prózájában.
2011-08-01Fűrészporos emlékekWoody Allen-filmek öniróniája
2011-05-01Európai regény - ironikus regényGombrowicz: Kozmosz, Hrabal: Sörgyári capriccio, Kertész Imre: Sorstalanság, Esterházy: Harmonia caelestis
2010-09-01Irónia - működésbenNádas Péter iróniájáról
2009-10-01"Mögöttünk forrt a múlt"Az utazás tematikája Balla Zsófia költészetében. Az irónia megjelenése Balla Zsuzsa két versében. (PaterNoster, Mi volt jó Pécsen?)
2007-08-01Az irónia magatartásformája és megjelenésének nyelvi...alakzatai Petri György költészetében
2007-04-01Éltem? - Jó lenne kiegyezni eben.Irónia, játék és intertextualitás a kortárs erdélyi lírában
2006-01-01Irónia, metafizika, irgalomegy folyóirat címével szoktunk megnevezni: Nyugat - akkor egy különös irodalomfajta leírásához kell folyamodnunk
1999-09-01Gulyás Pál, a szatíraköltőirónia
1999-09-01Egy névben a másikatAz ironikus allegoricitás Füst Milán költészetében
Az irónia : Papp Dániel (1865-1900)A modern magyar elbeszélés születése.
Szótár (Retorika)A dekonstrukció által átértelmezett retorikai fogalmak: Figura, trópus 62-64; allegória 64-67; prozopopeia 67-70; irónia 70-73.
Az irónia mint strukturális elv (1937)Költészet és irónia. (Az irodalomelmélet "új kritikai" irányzata)
Túl az iróniánAz iróniáról. Retorikus olvasatok: Ki mit gondolt / írt, hogyan vélekedett az iróniáról a görögöktől kezdve Kierkegaardon, Kanton, Hegelen át Paul de Man-ig, Derridáig.
A sárga csillag, mint acessoireIronikus beszéd Kertész Imre Sorstalanságá-ban
A Parti Nagy-poétikapluralizmus és posztmodernség
(Nemzeti) Színház és (nemzeti) identitás1837 A Pesti Magyar Színház megnyitása
Irónia és ünnepélyességIrónia és "epikai modernség" Márai Sándor Egy polgár vallomásai és Kosztolányi Dezső: Esti Kornél c. regényeiben. (Műfaji kérdések: vallomás, útirajz, életrajz?)
Tömörkénynél még megvolt:a részvét és az irónia elfeledett lehetőségei a szegedi parasztábrázolásban. Tömörkény István: Megöltek egy legény című novellájáról
Irónia és morál Nagy Lajos rövidprózájábanAz irónia fogalma és használata az író néhány elbeszélésében és regényében, valamint irodalomelméleti nézetei a rövidprózai szövegeiben