Keresés

Forrás típusa:
Keresendő :
Tanulmány szerzője:
Tanulmány címe (címtöredék):
Tárgyszavak:
Minimum dátum: Naptár
Maximum dátum: Naptár
Találati listában megjelenő mezők:
Cím 
Leírás 
Forrás név 
Szerző 
Kezdőoldal 
Záróoldal 
Tárgyszavak 
Könyvtári jelzet 
Megjegyzés 
Egy oldalon megjelenő találatok száma:
 

Találatok

34 db találat
ListaDátum downCímLeírás
2019-09-01Coetzee megszólal magyarulAlkonyvidék, avagy fordítás és intertextualitás
2019-07-01Intertextualitás Móricz Zsigmond Harmatos Rózsa című regényébenMóricz Zsigmond: Harmatos rózsa
2016-06-01Remegés, mozgás, repedésEsterházy Péter és az intertextualitás a szlovák befogadói közegben (esszé)
2015-04-01Önidézet és medialitás Cholnoky László prózájábanAz önidézés, plagizálás problematikája, az alakok, motívumok, történetek átjátszhatósága Szokatlan vendégség c. novelláskötet 4 írásában: Búzakalász ; Adós, fizess! ; Füstcsóva ; Fridolin.
2014-01-00Pastiche vagy palimpszesztJózsef Attila és Sziveri János verszenéje.
2013-12-01Az eltűnt és megtalált idézetek nyomábanIntertextualitás Esterházy Péter és Claude Simon regényeiben.
2013-12-01Kő kövön omlikMetrumok, szövegrészek, belső arányok versépítő intertextualitása Kovács András Ferenc költeményeiben. (Invocatio ennen magához; Ezredvégi ódákok; Könyvvásárok könyvvására; A marosszentimrei templomnál; Augusztusi hagyományok - KAF költői hagyományokkal folytatott párbeszédének vizsgálata.
2013-05-01Valóban régimódi a Régimódi?Archi-, inter- és intratextuális viszonyok Szabó Magda Régimódi történetében.
2013-04-01Tiszteletadás, utánzás, hatásKöltészet Ady bűvkörében
2011-09-01A "Népköztársaság nevében!"Avagy egy eljárás textusa a Hajnóczy-próza szövegterében.
2011-07-01Idézet végeIntertextualitás-fogalmak a magyar irodalomkritikában 1981 és 2007 körül
2011-06-01Versépítő intertextualitásJózsef Attila-maszkok Kovács András Ferenc-költeményekben. (Bírálóimhoz. Születésnapomra. Plágium!, József Attila haja lángol!, J. A. szonettje)
2011-05-01Egy "katasztrofális" találkozásról:Camus-i szövegnyomok Kertész írás- és sorsfogalmában
2011-03-01A ritmus mint intertextualitás és tradícióBabits Mihály, Weöres Sándor, Parti Nagy Lajos
2009-09-01Az intertextualitás megjelenése Hajnóczy kisregényébenA halál Rej városából Perzsiába lovagol. Hajnóczy Péter A halál kilovagolt Perzsiából és Szadek Hedaját: A vak bagoly című művének vizsgálata.
2009-06-01"S éjfélkor talán"Intertextuális adalékok Pilinszky János Halak a hálóban című versének értelmezéséhez
2009-04-01"Szántszándékos anachronizmusok"Idézésfajták időjátéka Babits műveiben
2008-03-01Hagyomány, intertextusokKukorelly Endre: Kicsit majd kevesebbet járkálok c. kötetében
2007-08-01"Lenyúlkönyv"A fordítás és értelmezés relációi az Esterházy c mese (Irene Dische, Hans Magnus Enzensberger ill. Michael Sowa)
2007-04-01Éltem? - Jó lenne kiegyezni eben.Irónia, játék és intertextualitás a kortárs erdélyi lírában
2007-01-01Az ismétlés ismétléseVámpírok és irónia Elfriede Jelinek Betegség avagy a Modern Nők c. darabjában
2005-10-01Ismétlés, intratextualitás, inskripcióPaul de Man : A temporalitás retorikája c. művéről. (Posztmodern irodalomelmélet)
2004-06-01A költő és a szövegek:avagy töprengés elmaradt recepció......miatt Szilágyi Domokos: Bartók Amerikában c. versének "előzményei" Vendégszövegek Szilágyi Domokos költészetében (intertextualitás) pl. költő-halál tematikájú verseiben: Törpe ecloga; Apokrif Vörösmarty-kézirat 1850-ből; Héjasfalva felé.
1998-02-01Intertextuális szövegfogalom és irodalomtörténeti olvasat :egy új Vanitatum Vanitas-értelmezéshez.
1997-11-01Műfordítás és intertextualitás...
1996-01-01Angyalosi G.,Wahl F.,Kisteva,J. at all..
Intertextualitás és műfajpoétika...Turgenyev Tavaszi vizek c. elbeszélésében
Tévedések és tévelygésekDialógus, írás és intertextualitás E.T.A. Hoffmann műveiben (ésTurgenyev Tavaszi vizek c. művében)
Az emlékezés elevenségeKosztolányi és a mai irodalom.
Az Ottlik-életmű prózapoétikai leírásaaz átírás jegyében: a "Buda" autotextusai. Továbbírás - átírás. Az átírás poétikája (narrátor, narratív keret, "mise en abyme" szerepe az öntükröző narrációban, zenei önembléma, motívumok, intertextusok) A Buda átírása (idő, tér, szereplők)
Bovary Úr vagy BovarynéMóricz Zsigmond Az isten háta mögött és Flaubert Bovaryné c. művének intertextuális vonásai. ("a paródia paródiája")
A Saramago-regények második, "értelmező" olvasataA Saramago-i szerelmes regény; A Saramago-regények nőalakjai; A nevek kérdése; A filozófiai és ideológiai olvasat lehetősége; A regény, mint szövegelmélet; A fordítás, mint értelmezés; A Saramago-regények transztextualitása
Intertextualitás és történelmi tapasztalatEgy vajdasági indiánregény tanulságai
Az intertextualitásUtánzás és hagyomány. Intertextualitás, szövegelemzés.